Experti: Rozsudek v kauze Bečva není postaven na doložených reálných faktech

Otevřený dopis profesorů a expertů obeznámených s případem otravy řeky Bečvy premiérovi a ministrům vnitra, spravedlnosti, životního prostředí a zemědělství vydáváme jako dokument.

Rozsudek k otravě Bečvy: selhání soudkyně Gerlové ztížilo hledání viníka

Po vynesení předpokládaného rozsudku, kterým soudkyně Ludmila Gerlová zprostila rožnovskou společnost Energoaqua obžaloby z otravy řeky Bečvy, přišel šok v podobě absurdního zdůvodnění, kterým popřela sama sebe i obsah dokazování u soudu.

Stále častěji mi v hlavě vrtá otázka, zda vůbec žijeme v právním státě

Závěrečnou řeč Stanislava Pernického před okresním soudem ve Vsetíně v případu otrávené řeky Bečvy, kterého se účastnil jako zástupce poškozených rybářů, zveřejňujeme jako komentář.

Soud ve Vsetíně

U soudu k otravě Bečvy se řešila utajená havárie v Deze. Bohužel jen formálně

Před okresním soudem ve Vsetíně vypovídal další zaměstnanec firmy Deza. Svědčil o havárii na kaustifikační jednotce, kterou se Deza pokoušela utajit a jež otravě řeky Bečvy bezprostředně předcházela. Bohužel podstatné otázky opět nepadly.

Soud k otravě Bečvy: další ilustrace selhání České inspekce životního prostředí

U soudu k otravě Bečvy vystupoval další z pracovníků České inspekce životního prostředí Zdeněk Tesař. Jeho vystoupení potvrdilo a prohloubilo dosavadní poznatky o hrubě nekompetentním postupu instituce při šetření havárie.

U soudu ve Vsetíně vypovídal k otravě Bečvy šéf vodního hospodaření Dezy Onderka

U dalšího líčení vsetínského soudu k otravě Bečvy vypovídal mimo jiné šéf vodního hospodářství v Deze Karel Onderka. Jeho výpověď obsahovala četné rozpory a potvrdila, že podezření vůči Babišově chemičce se nikdy důkladně neprošetřila.

Otrava Bečvy: u soudu takřka čtyři hodiny vypovídal inspektor ČIŽP Špaček

Kromě vystoupení Víta Špačka z brněnského inspektorátu ČIŽP, které prokreslilo rozsah selhání instituce při šetření havárie, měl soud ve Vsetíně na pořadu několik podružných svědectví, týkajících se provozu rožnovské Energoaquy.

Soud k Bečvě pokračoval: koncertem rybáře Pernického a vytáčkami inspektorů ČIŽP

Soud k otravě Bečvy, z níž je v rozporu s důkazy obviněna rožnovská firma Energoaqua, pokračoval ve Vsetíně výpověďmi svědků: předáka rybářů Stanislava Pernického a pracovníků České inspekce ŽP, Radka Pallóse a Azarie Marti Kotouč.

Soud k Bečvě pokračoval výpověďmi svědků. Rybáři drtili verzi obžaloby

Soud k otravě Bečvy pokračoval svědeckými výpověďmi. Kromě rybářů, jejichž svědectví bez výjimky zpochybňovala či přímo vyvracela verzi obžaloby, vypovídali i pracovníci institucí, které se podílely na řešení havárie.

Otrava Bečvy: ve Vsetíně začal „zastírací“ soud s rožnovskou Energoaqou

Začátek soudu ve věci otrávené Bečvy ve Vsetíně přinesl jediné velké nové zjištění: soudní znalec Klicpera zřejmě účelově zmanipuloval svůj posudek v rozporu se zjištěnými skutečnostmi — a sám se z toho na videu uloženém ve spisu usvědčuje.

Kontext

Rozhovor s ministrem Hladíkem: Dlouho se tu nepostaví nic než obnovitelné zdroje

V rozsáhlém rozhovoru s ministrem životního prostředí a místopředsedou KDU-ČSL mluvíme o Bečvě, Turówu, deagrofertizaci ministerstva, o ochraně přírody a vlků, energetické politice a příčinách propadu voličské přízně.

Petr Bejček: Chci České inspekci životního prostředí napravit pověst

S ředitelem ČIŽP jsme mluvili mimo jiné o tom, proč ho funkce lákala, proč je ochoten vzdát se některých kompetencí, co ještě může udělat v otravě řeky Bečvy, o možnostech postihu Erika Geusse a jak se mu pracovalo s Alenou Schillerovou.

Tisíc dnů mlžení o havárii na Bečvě završila tiskovkou na jejím břehu KDU-ČSL

V pátek 16. června se na břehu řeky Bečvy konala tisková konference KDU-ČSL za účasti ministrů Hladíka a Jurečky, senátorky Seitlové a ředitele ČIŽP Bejčka. Ministři představovali plány do budoucna, o vyšetřování havárie mluvit nechtěli.

Lex Bečva je dobrou zprávou. Ve sněmovně ale zřejmě narazí na odpor

Vláda připravila novelu vodního zákona a zákona o ekologické újmě. Změny mají zabránit další havárii podobné otravě Bečvy v září 2020. Problematický zůstává navrhovaný způsob měření kvality vod a znepřístupnění jeho výsledků veřejnosti.

Podle ČIŽP nelze ekologickou újmu na Bečvě prokázat. A kdo za to může?

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě je bezzubý i v případě ekologické katastrofy takového rozsahu, jako byla otrava Bečvy v roce 2020. Je nutné ho změnit, aby se nic podobného nemohlo opakovat.

Nechuť ministra Jurečky obnovit vyšetřovací komisi k Bečvě není dobrým znamením

Práce vyšetřovací komise k otravě řeky Bečvy v minulém volebním období končila s tím, že v následujícím období by se činnost měla obnovit, „aby mohla komise detailněji svoji práci dokončit“. To se ale nestalo. Přitom je to zapotřebí.

Investigace DR

Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena?

Chemička Deza z Babišova holdingu Agrofert rezolutně tvrdila, že nemá v den otravy Bečvy hlášenu žádnou havárii. Deník Referendum předkládá důkazy, že to nebyla pravda. Je tu navíc řada indicií, že kyanid nebyl hlavní příčinou otravy.

Otrávila Bečvu DEZA? Jiné výklady nedávají smysl. Úřady zatloukají a klamou

Investigace DR dospěla ke třem závěrům. Za prvé: hypotéza o kontaminaci řeky z „rožnovského kanálu“ je smyšlená. Za druhé: kyanid se do řeky dostal v místě, kde je jen jeden průmyslový zdroj. Za třetí: úřady zatloukají a klamou.

Odhaleno: Ministerstvo zrušilo pokutu Deze za havárii předcházející otravě Bečvy

Ministerstvo životního prostředí zrušilo pokutu Deze za havárii na kaustifikační jednotce 20. září 2020. Rozhodnutí, které se plně ztotožňuje s lživou argumentací chemičky, vydal „Brabcův člověk“ Radek Pallós.

Odhaleno: obžaloba rožnovské Energoaquy z otravy Bečvy je založena na podvodu

Klíčovým argumentem v obžalobě rožnovské Energoaquy z otravy řeky Bečvy je tvrzení soudního znalce, podle nějž toxická látka tekla přes tři kilometry při břehu, a teprve pak se rozmísila do celého koryta. Znalec posudek založil na podvodu.

Zjištění DR: Deza je zřejmě napojena na podezřelou výpusť ve Lhotce nad Bečvou

Výpustí ve Lhotce nad Bečvou, k níž se dlouhodobě upíná podezření, že právě tudy do řeky mohly uniknout jedy, které ji vloni v září otrávily, unikají polyaromatické uhlovodíky. Jde o silnou indicii, že je propojena s areálem Dezy.

Stěžejní rozhovory

Rozhovor s profesorem Hruškou: Bečvu nemohl otrávit zdroj z Rožnova

Nový experiment na řece Bečvě v podstatě vyvrací dosavadní oficiální závěr vyšetřování loňské otravy — a sice že na vině je rožnovská Energoaqua. S výsledky experimentu byla seznámena sněmovní vyšetřovací komise.

Rozhovor se znalcem v případu Bečva: Důkazy jsou chabé, ale viníka znám

V rámci narůstajících pochyb nad způsobem, jakým postupuje Policie ČR při šetření otravy Bečvy, jsme se snažili zjistit více o práci soudního znalce. Když jsme mu zavolali, abychom ověřili svá alarmující zjištění, nečekaně se rozpovídal.

Selhání policie

Obžaloba rožnovské Energoaquy z otravy Bečvy je výsměch spravedlnosti i realitě

Obžaloba podaná státním zástupcem ve věci otrávené Bečvy na rožnovskou firmu Energoaqua na základě podkladů, které trojice renomovaných profesorů označila za „odporující fyzikálním zákonům“, je skandál, který už padá i na současnou vládu.

Vyšetřovatel otravy Bečvy Hovorka oznámil, že skončil. Jeho nadřízení nesouhlasí

Jiří Hovorka zůstává hlavním členem týmu, který pracuje na případu otrávení řeky Bečvy, ačkoli sám bez vědomí svých nadřízených oznámil, že končí. Důvodem byly jeho výroky na sociální síti Facebook. Nakonec ale zatím odvolán nebyl.

V případu otravy Bečvy policie vyšetřuje, kdo dal Deníku Referendum informace

Podezření, že Policie České republiky nevede vyšetřování otravy řeky Bečvy způsobem, jehož primárním cílem je odhalit viníka, postupně narůstalo. Čerstvá zjištění DR dokonce vzbuzují obavy, že Policie ČR přímo spolupracuje s Agrofertem.

Selhání Inspekce životního prostředí

Rozhovor s Pavlou Říhovou: Ředitel Geuss Inspekci životního prostředí rozložil

S Pavlou Říhovou, která odešla z České inspekce životního prostředí po sedmadvaceti letech, během nichž se proslavila mimo jiné odhalením ilegálních tygřích jatek, jsme mluvili o tom, jakým způsobem ředitel Erik Geuss instituci poškozuje.

Další instituce k rozkladu? Erik Geuss se chce stát šéfem výzkumného ústavu

Po odchodu z čela inspekce životního prostředí by Erik Geuss, současný ředitel České inspekce životního prostředí odpovědný mimo jiné za zpackané vyšetřování otravy řeky Bečvy, rád vedl další instituci. Jeho záměr vyvolává mnohočetné obavy.

Kachní žaludek Erika Geusse snad konečně čeká výplach

Zdiskreditovaný ředitel České inspekce životního prostředí oznámil, že do konce roku hodlá skončit ve funkci. Zprávu není na místě přijímat s úlevou, ale s rozpaky: měl se poroučet už dávno a termín odchodu si nemá co stanovovat on sám.

Otevřený dopis řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi

Předseda rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou reaguje na text, jehož prostřednictvím Česká inspekce životního prostředí šíří falešné informace o podzimní otravě Bečvy, a poškozuje tak mimo jiné místní i rybářskou organizaci.

Selhání Povodí Moravy

Ve věci otrávené Bečvy má máslo na hlavě i Povodí Moravy

Povodí Moravy, správce toku otrávené Bečvy, disponuje znalostmi i odborníky, kteří mohli pomocí analýzy drobných organizmů, tzv. bentosu, rychle a přesně stanovit místo kontaminace. Namísto toho Povodí zahlazovalo stopy. Proč?

Povodí Moravy píše docentu Rulíkovi

Dopis Antonína Tůmy, v němž reaguje na komentář zveřejněný v Deníku Referendum, vydáváme jako dokument.

Docent Rulík odpovídá Povodí Moravy

Odpověď Martina Rulíka na otevřený dopis Povodí Moravy, kterým podnik reagoval na jeho komentář vydaný v Deníku Referendum, zveřejňujeme jako dokument.

Povodí Moravy promluvilo k otravě Bečvy: šetření řídila Brabcova inspekce

Komentář hydrobiologa Martin Rulíka zveřejněný v Deníku Referendum vyprovokoval Povodí Moravy k reakci. Potvrzuje se podezření, že šetření otravy řídila Česká inspekce životního prostředí, podléhající ministru Brabcovi.

Role Richarda Brabce a jeho podřízených

„Brabec advokátem Agrofertu“: opozice chce otravu Bečvy dostat opět do Sněmovny

V návaznosti na investigativní reportáž DR odhalující, že v chemičce Deza unikly toxické látky, které mohly způsobit otravu Bečvy, chce opozice kauzu znovu otevřít v Poslanecké sněmovně. Vláda mlčí.

Nebyly žádné „čtyři otravy Bečvy“. Byla jedna katastrofa a teď jedna smrt

Snaha ministra Brabce stavět ekocidu řeky Bečvy z 20. září na roveň s úniky „mýdlové pěny“ z rožnovského kanálu má být obnažena jako to, čím je: stvrzení jeho nepoctivosti a nekompetence, které přestávají být nebezpečné jenom rybám.

Bečva podruhé ve Sněmovně: Brabec házel vinu za zmatky na novináře

Ministr Brabec se ve Sněmovně úskokem vyhnul rozpravě, a opět se snažil setřít rozdíl mezi úniky z rožnovského kanálu a ekologickou katastrofou z 20. září. Pro usnesení, které Sněmovna schválila, nakonec ale hlasoval i on sám.

Další rána Brabcovi: Policie nikdy nevydala embargo k Bečvě, na něž se vymlouvá

Česká inspekce životního prostředí a další úřady včetně politiků se v souvislosti s otravou řeky Bečvy kyanidy neustále odvolávaly na probíhající policejní vyšetřování. Policie nyní řekla, že nikomu mluvit nezakázala.

Brabec se v debatě o Bečvě před poslanci kroutil, cítil se prý jako u výslechu

Výbor pro životní prostředí se zabýval otravou řeky Bečvy. Jeho členové se ovšem odpovědí na své otázky nedočkali. Ministr životního prostředí Brabec se bránil tím, že věc prošetřuje policie, proto nemůže poskytovat žádné bližší informace.

Hlasy odborníků

Za stav Inspekce nesou odpovědnost rovným dílem Geuss i Brabec. Jít by měli oba

Ministerstvo zahájilo kvůli kauze Bečva prověrku na České inspekci životního prostředí — je to naděje na změnu, nebo jen další Brabcova hra? Vzhledem k tomu, že ředitel Geuss inspekci rozvracel po šest let, s jakým zadáním tam přišel?

Masový úhyn ryb v Bečvě: jediným možným zdrojem otravy daného typu je DEZA

Autor, který po čtyřicet let vedl oddělení jakosti povrchových vod v Povodí Labe, nabídl redakci DR svůj pohled na otravu řeky Bečvy: „z veřejně dostupných informací může každý expert s odpovídajícími znalostmi vyvodit některé závěry.“

Po roce je na Bečvě zase září: a mlha zůstává před Dezou i za Dezou

Autor na základě nových zjištění upozorňuje na další nesrovnalosti v šetření loňské katastrofy na Bečvě: je možné, že v rožnovském kanále nadměrné koncentrace kyanidů vůbec nebyly, naopak Deza dluží odpovědi na stále více otázek.

Máme právo vědět — zvedněte mlhu nad Bečvou

Česká inspekce životního prostředí odmítá informovat veřejnost o tom, co naměřila po havárii na řece Bečvě. Autor působící na Katedře správního práva a správní vědy PF UK vysvětluje, proč je její postup nezákonný.

Občanská společnost

„Brabec a ČIŽP, demisi“. Valašské Meziříčí demonstrovalo za svou Bečvu

Občanská společnost Valašského Meziříčí se v poslední adventní neděli sešla na náměstí k demonstraci za řeku Bečvu, kterou přesně před třemi měsíci otrávil dosud neznámý jed. Redaktoři DR byli při tom.

Fotogalerie: Ve Valašském Meziříčí se dnes demonstrovalo za odhalení viníka otravy Bečvy

Asi stovka lidí se dnes dopoledne sešla před valašskomeziříčským městským úřadem, kde protestovala za vyšetření zářijové otravy Bečvy. Následoval průvod přímo k řece. Protestující ohlásili, že se budou scházet, dokud se nenajde viník.

Ticho kolem havárie na Bečvě vyvolává krizi důvěry v instituce

Občanská petice klade osm základních otázek k otravě Bečvy. Zatím získala devět tisíc podpisů. Jeden z autorů vysvětluje v komentáři pro DR jako hlavní motiv organizátorů hrozbu „degradace důvěry veřejnosti v instituce“.

Budoucnost řek vidíme bez jedů

Autor se dlouhodobě a systematicky zabývá důsledky vypouštění jedů do životního prostředí. V souvislosti s otravou řeky Bečvy upozorňuje, jak zoufale nedostatečné jsou dnes u nás v daném směru regulace.

Politici k Bečvě

Ministru Brabcovi se kauza Bečva zdá zpolitizovaná? ANO, je to tak

Kauza otrávené Bečvy byla zpolitizovaná od 20. září 2020, ale zcela jiným způsobem, než proti kterému se představitelé politického hnutí ohrazují. Poslanec a zpravodaj vyšetřovací komise prozrazuje, kdo v ní jako jediný hlasoval proti.

Některá zvířata jsou si rovnější. Ryby v Bečvě tím na mysli nemám

Autorka jako členka vyšetřovací parlamentní komise k otravě řeky Bečvy komentuje pro DR dosavadní zjištění: „Selhání Policie, ČIŽP, soudního znalce jsou jistá a naprosto neomluvitelná.“

Inspekce po otravě Bečvy nevyužila nejvhodnější právní nástroje

ČIŽP po masivní otravě Bečvy pochybila. I v tom, že nevyužila tzv. zákon o nápravě ekologické újmy. Ten by přitom zajistil, aby spolky, které revitalizaci řeky zajišťují, dosáhly na státní prostředky. Iniciativa je opět na občanech.