Otrava Bečvy: ve Vsetíně začal „zastírací“ soud s rožnovskou Energoaqou

Jakub Patočka

Začátek soudu ve věci otrávené Bečvy ve Vsetíně přinesl jediné velké nové zjištění: soudní znalec Klicpera zřejmě účelově zmanipuloval svůj posudek v rozporu se zjištěnými skutečnostmi — a sám se z toho na videu uloženém ve spisu usvědčuje.

První líčení soudu ve Vsetíně budilo poměrně veliký zájem médií. Foto Jakub Patočka, DR

Více než dva roky po jedné z největších ekologických katastrof v dějinách České republiky, otravě řeky Bečvy, při níž v září 2020 zahynulo několik desítek tisíc ryb, započal 30. ledna ve Vsetíně soud s obžalovanou rožnovskou společností Energoaqua a jejím jednatelem Oldřichem Havelkou. Možnou vinu rožnovské společnosti přitom vyloučila celá řada posudků.

Další z nich, zpracovaný akreditovaným soudním znalcem Přemyslem Soldánem, dnes společnost Energoaqua nechala založit do spisu. Při té příležitosti vyšlo najevo, že soudní znalec Jiří Klicpera, s jehož závěry pracovala obžaloba a jehož věrohodností již dříve otřásla celá řada skutečností, zřejmě zmanipuloval závěry svého výzkumu „mísící zóny“ v řece Bečvě. Mísící zóna je úsek řeky, na němž se cizorodá látka, jež do ní vstoupí, plně promísí s proudící vodou.

Hlavním a současně postačujícím argumentem, který vylučuje možné zavinění firmou Energoaqua, je skutečnost, že její výpusť se nalézá o více než tři kilometry nad místem, kde byly v řece pozorovány první uhynulé ryby. V daném úseku řeky je převážně přírodní koryto s členitým dnem, drobnými peřejemi a dvěma velkými jezy. Soudní znalec Klicpera ve svém posudku tvrdí, že jedovatá látka se držela po tři kilometry při pravém břehu a ryby začala trávit až poté. S takovým tvrzením je však osamocen.

Naopak je vyvrací řada jiných znalců, kteří mísící zónu v daném úseku řeky zkoumali a dokládají, že jedovatá látka by se v korytu řeky plně promísila s proudící vodou již mnohem výše. Znalecký posudek Přemysla Soldána obsahuje grafické znázornění, které zástupci společnosti Energoaqua dali na místě médiím k dispozici.

Graf mísících zón nechal zástupce Energoaquy založit do spisu. Nahoře je říční kilometrovník. Silné červené pole vprostřed ukazuje, odkud začaly hynout ryby. Pásky vlevo dole ukazují, kde by se jakákoli jedovatá látka plně promísila pod výpustí Energoaquy. V grafu stojí za pozornost druhý pásek vlevo dole zelenou barvou. Končí daleko před místem, kde započala havárie, ale pak proužek pokračuje s bílou vlnovkou. To je experiment znalce Jiřího Klicpery, který v označeném bodě označuje barvu za promíchanou po celé šíři toku řeky, ale výsledky pak upravil v rozporu s tím, co mu reálně vyšlo. Repro DR

Jedním z citovaných příkladů je právě i průzkum, který za asistence Policie České republiky prováděl znalec Jiří Klicpera. Na videu z terénního pokusu, které je součástí spisu, je údajně zřetelně slyšet, jak Jiří Klicpera říká, že barva, s níž pokus prováděl, je již rozmíchaná po celé šíři řeky. Místo v grafu označuje značka „video“. Do posudku pak ale v rozporu s tím napsal délku mísící zóny takovou, aby odpovídala potřebě „usvědčit“ společnost Energoaqua.

Soudkyně případ původně vůbec soudit nechtěla

Jiří Klicpera bude jedním ze svědků, které soud předvolá v rámci bezmála čtyř desítek líčení, jež jsou na letošní rok naplánována. Obhajoba navrhuje k výslechu přes sto svědků, státní zástupce zhruba šest desítek.

Soudkyně Ludmila Gerlová přitom soudní líčení na základě podané obžaloby vůbec zahajovat nechtěla. V usnesení z loňského dubna psala, že „nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých není možné ve věci rozhodnout“.

Zcela účelovou a nedostatečnou konstrukci obžaloby charakterizuje v usnesení takto:

„Ze znaleckého posudku přitom zároveň jasně vyplývá, že znalec neví, co se v den vzniku havárie mělo ve společnosti ENERGOAQUA, a.s. stát, neboť… uvádí: ‚Lze proto dojít k odhadu, že k fatální chybě na ČOV (čistírna odpadních vod, poznámka redakce), která způsobila dále nezastavitelnou havárii, došlo v provozu někdy kolem poledne 19. 9. 2020 s rozptylem několika hodin.‘

Trestněprávně relevantní příčinu… neuvedl, jako příčiny havárie označil nedostatečnou úpravu legislativy, zrušení lagun, dlouhodobé neodborné vedení provozu ČOV a zásahy managementu do činnosti ČOV a kontrolní laboratoře, neodbornost obsluhy a dlouhodobé sucho. V rámci provozu ČOV znalec uvedené společnosti vytknul řadu záležitostí, které prokazatelně nemohly mít žádný vliv na havárii na řece Bečvě.“

Soudkyně Ludmila Gerlová ani ne před rokem také psala: „Obžaloba byla na obviněné podána předčasně, když v dané chvíli není vůbec zřejmé, zda výsledky přípravného řízení umožňují postavení obviněných před soud“. Jenomže státní zástupce Jiří Sachr podal proti jejímu usnesení stížnost ke krajskému soudu, který mu vyhověl. A tak soudkyně musela začít případ soudit na základě podané obžaloby, ačkoli je přesvědčena o její hrubé nedostatečnosti.

„Policie měla od prvního dne jasno“

První líčení obnášelo výpovědi obou obžalovaných, jednatele společnosti Energoaqua Oldřicha Havelky, který je obžalován jako soukromá osoba, a Vladimíra Kůrky, člena představenstva Energoaqua a.s., jenž reprezentuje firmu jako právnickou osobu.

Oldřich Havelka strávil za pultíkem v soudní síni na čtyři hodiny, ale žádné zásadní otázky nezazněly. Státní zástupce v souladu s obžalobou poukazoval na nesrovnalosti v provozu firmy Energoaqua, aniž by bylo zřejmé, jakou to může souvislost s tragédií na Bečvě. Zjevně unavený Havelka odpovídal s okázalou zdvořilostí.

Soudkyně Ludmila Gerlová a obžalovaný jednatel firmy Energoaqua Oldřich Havelka. Foto Jakub Patočka, DR

Svou možnou vinu odmítl hned v první větě: „Stručně řečeno: cítím se zcela nevinen.“ A nakonec si posteskl: „Celé vyšetřování se vedlo tak, že se všichni ostatní vyloučili, aniž by je někdo důkladně vyšetřoval, zatímco s námi se od začátku jednalo tak, že jsme to museli udělat, protože jsme zbyli,“ řekl.

Mnohem rázněji vystupoval nejméně o generaci mladší člen představenstva firmy Energoaqua Vladimír Kůrka. „Pokud by havárii způsobil kyanid, což nemám za prokázané, bylo by ho potřeba tolik, kolik čističkou EA projde za celý rok. Rybáři cítili v řece čpavek a chlór, nikdo to neřešil. Česká inspekce životního prostředí a Policie ČR Dezu vyloučily, aniž by odebraly vzorky...,“ shrnoval známé pobuřující skutečnosti.

Celý případ označil za vykonstruovaný a řekl: „Od prvního dne měla policie, ČIŽP, a dokonce i místopředseda vlády a ministr životního prostředí jasno, že to způsobila Energoaqua… Policie už pět dní po havárii vybrala znalce, který dostal návodné zadání — dokažte, jak to ta Energoaqua udělala.“

Je obvyklé, že obžalovaní argumentují vyhroceně ve svůj prospěch. Ale v daném případě se jedná o tvrzení, která jsou ověřitelnými fakty, zdokumentovanými v médiích, či dokonce ve zprávě sněmovní vyšetřovací komise. Sama soudkyně ve svém loňském usnesení policejní zadání posudku Jiřímu Klicperovi označuje za „návodné“.

Soud bude nyní pokračovat dvěma líčeními, na nichž se budou číst listinné důkazy. Pak přijdou na řadu výpovědi svědků.

Je jasné, že formalisticky vedený proces může vést čistě k byrokratickému vypořádání případu — nelze si představit, že by soudkyně, jež vloni vypracovala tak rezolutní kritické usnesení, vynesla jiný než osvobozující rozsudek. Ale nejméně po dobu trvání soudu to umožňuje všem institucím se tvářit, že se „případ řeší“.

Ale jak jsme nedávno upozornili na semináři v Poslanecké sněmovně: tragédie na řece Bečvě se vyšetřovala jen naoko a potenciální zločin, jenž by mohl spočívat v zakrytí skutečného viníka, se šetřit vůbec nezačal. Je evidentní, že zastírací soud ve Vsetíně nás každým svým líčením bude od skutečného výkonu spravedlnosti zdržovat.

Diskuse
ZO
January 30, 2023 v 17.56

Chtěl bych tady poděkovat DR za skvělou práci na téhle kauze, prosím pokračujte! A rád bych se zeptal, co se stalo s trestními oznámeními, která jste podali v r. 2020 (všeobecné ohrožení a zneužití pravomoci)?

Opět skvělý článek od Jakuba Patočky. Je to neúnavný bojovník, který se nikdy nevzdává!

TK
January 31, 2023 v 12.34
Při troše odvahy by policie mohla případ znovu otevřít ještě v průběhu soudního řízení

Myslím, že by se vláda měla probrat ze spánku a donutit zdivočelé instituce, které by správně měla řídit, aby znovu začaly pracovat. Týká se především složek podřízených ministerstvům životního prostředí a vnitra.

ČIŽP i policie totiž fatálně selhaly v tom, že havárie v Deze, odhalená reportéry DR, nikdy nebyla řádně vyšetřena. Trvající stav, kdy jeden (údajně) možný pachatel stojí u soudu, zatímco druhý doposud vůbec vyšetřován nebyl, toto selhání nafukuje do přímo obludných rozměrů.

Na nápravě je klidně možné začít pracovat ihned. Je to dokonce naprosto nutné. Pokud se tváříme, že Energoaqua připadá v úvahu jako možný zdroj znečištění Bečvy v osudný den, pak bychom totiž měli stejně vážně brát i možnost, že úhyn ryb současně s Energoaquou způsobilo i znečištění z jiného zdroje.

Bez prošetření této možnosti není možné rozhodnout o podílu viny na této ekologické katastrofě. Dokonce i v případě, že by se prokázalo nějaké pochybení společnosti Energoaqua, bude zde kvůli nevyšetřené havárii v Deze stále existovat neobjasněné podezření, že k otravě Bečvy současně přispěl i tento zdroj.

Protože (dokud bereme hypotézu o úniku z Energoaquy jako reálnou možnost) jde o dvě nezávislé události, běžící soudní proces s Energoaquou by neměl nikterak bránit tomu, aby bylo BEZ DALŠÍHO PRODLENÍ zahájeno a se vší pečlivostí provedeno i (ze zatím neznámých důvodů) opomenuté vyšetřování havárie v Deze.

Jestliže se vláda chce tvářit, že se jí to netýká, protože soud s Energoaquou ve věci otravy Bečvy údajně vyšetřování souběžného případu havárie v Deze vylučuje, pak by mělo být podáno trestní oznámení i na ni - konkrétně za napomáhání trestné činnosti.

Je totiž nepochybné, že k havárii v Deze došlo, a nikdo zatím nevyloučil, že nepřispěla k projednávané otravě Bečvy, která trestným činem nepochybně je. Pokud vláda nechce nebo neumí podřízené složky donutit k vyšetřováním, pro něž byly vytvořeny, pak je nasnadě podezření, že možné viníky kryje.

Vláda má tedy na vybranou mezi dvěma možnostmi:

Buď se ministři vnitra a životního prostředí konečně vzpamatují a zjednají pořádek, nebo učiní ze sebe i celé vlády spolupachatele, kryjící možné viníky nebo spoluviníky nejhorší vodohospodářské havárie za dobu existence České republiky.

PS
February 1, 2023 v 9.58

Nedělejme si iluze, že se to ještě někdy pořádně vyšetří. Babišovi lidé dokázali důkazy různými způsoby zničit, znehodnotit nebo preventivně ani nezajistit. Dnes tedy jeho právníci jsou schopni cokoliv u soudu smést ze stolu.

Samozřejmě je nutné vyměnit vedení ČIŽP a dalších institucí. Ovšem zaměstnanecké smlouvy jsou psány tak, že je to velmi obtížné.

Vláda dnes celkem oprávněně dává prioritu řešení války na Ukrajině a energetické krizi.

Všechny tyto úřady jsou dlouhodobě v mizerném stavu a co fungovalo, to se během posledních let úplně rozpadlo.

Nešťastná situace.

TK
February 1, 2023 v 12.25
Alespoň se pokusit

Pane Sucháčku,

souhlasím s Vámi v tom, že se nám mnohé instituce "podařilo" přívést do velmi špatné kondice. Dokonce se obávám, že některé by možná bylo nejlepší rozpustit a začít budovat od začátku znovu.

Bohužel ale asi nejde věnovat se jenom válce a energetické krizi, to si nemůžeme dovolit. Pokud to vláda udělá, dopadne špatně. Mnoha čtenářům DR by asi zrovna tohle nevadilo, horší ale je, že v tom případě se celá republika poveze s ní. Rozhodně totiž nelze čekat, že současný tristní stav začne napravovat budoucí vláda ANO (nebo ANO+SPD, nebo něco podobného).

Myslím si proto, že je v zájmu nás všech, přimět soustavu státního zastupitelství k činnosti, jmenovitě k tomu, aby donutila policii zahájit vyšetřování oné "provozní události", která údajně s otravou Bečvy neměla žádnou spojitost.

Pokud je totiž možné, aby pozorovaný úhyn ryb způsobilo něco, co vyteklo z Energoaquy, pak je neméně pravděpodobné i to, že zároveň ve stejnou dobu uniklo něco i ze závodu společnosti Deza.

Je-li v prvním případě údajný (podle obžaloby) viník postaven před soud, pak je absolutně nepřípustné, aby ve druhém případě (kde na rozdíl od prvního případu je - zásluhou DR - nepochybně známo, že v možném zdroji znečištění k mimořádné události spojené s vodním hospodářstvím skutečně došlo) ani nebylo zahájeno vyšetřování.

Myslím, že státní zastupitelství, a vláda, která je prostřednictvím ministerstva spravedlnosti řídí, se nemohou ze zodpovědnosti za toto fatální opomenutí nijak vyvléci.

Má-li si náš stát zachovat zbytky důvěryhodnosti, pak musí policie nasadit všechny síly, aby se i s nynějším strašlivým hendikepem (přes 28 měsíců zbytečného prodlení!) pokusila události v Deze zrekonstruovat a objasnit. Podotýkám, že s každým dalším dnem prodlení je tento hendikep o něco těžší.