Vydavatel

Vydavatelství Referendum s.r.o.

Náměstí 28. října 1104/17, 602 00 Brno
Telefon: +420 733 130 185
Mail: vydavatel@denikreferendum.cz
IČ: 28355547