Profil čtenáře:
Tomáš Kalisz

TK
Profese: patentový inženýr

Odpovědi paní Dvořákové se mi líbí, mají obsah.

Souhlasím, že role prezidenta je významná, rozhodně ne jen "převážně ceremoniální".

Vize pro společnost by samozřejmě měly přinášet politické strany soupeřící o výkonnou moc; pokud se tak neděje, je něco špatně. V takovém případě může prezident pomoci takovou vizi hledat nebo vytvářet.

Pokud se v politické diskusi naopak bude srážet a potýkat několik protikladných vizí, prezident může pomoci tuto diskusi moderovat.

Na osobnosti prezidenta tedy docela dost záleží.

Pane Sucháčku,

souhlasím s Vámi v tom, že se nám mnohé instituce "podařilo" přívést do velmi špatné kondice. Dokonce se obávám, že některé by možná bylo nejlepší rozpustit a začít budovat od začátku znovu.

Bohužel ale asi nejde věnovat se jenom válce a energetické krizi, to si nemůžeme dovolit. Pokud to vláda udělá, dopadne špatně. Mnoha čtenářům DR by asi zrovna tohle nevadilo, horší ale je, že v tom případě se celá republika poveze s ní. Rozhodně totiž nelze čekat, že současný tristní stav začne napravovat budoucí vláda ANO (nebo ANO+SPD, nebo něco podobného).

Myslím si proto, že je v zájmu nás všech, přimět soustavu státního zastupitelství k činnosti, jmenovitě k tomu, aby donutila policii zahájit vyšetřování oné "provozní události", která údajně s otravou Bečvy neměla žádnou spojitost.

Pokud je totiž možné, aby pozorovaný úhyn ryb způsobilo něco, co vyteklo z Energoaquy, pak je neméně pravděpodobné i to, že zároveň ve stejnou dobu uniklo něco i ze závodu společnosti Deza.

Je-li v prvním případě údajný (podle obžaloby) viník postaven před soud, pak je absolutně nepřípustné, aby ve druhém případě (kde na rozdíl od prvního případu je - zásluhou DR - nepochybně známo, že v možném zdroji znečištění k mimořádné události spojené s vodním hospodářstvím skutečně došlo) ani nebylo zahájeno vyšetřování.

Myslím, že státní zastupitelství, a vláda, která je prostřednictvím ministerstva spravedlnosti řídí, se nemohou ze zodpovědnosti za toto fatální opomenutí nijak vyvléci.

Má-li si náš stát zachovat zbytky důvěryhodnosti, pak musí policie nasadit všechny síly, aby se i s nynějším strašlivým hendikepem (přes 28 měsíců zbytečného prodlení!) pokusila události v Deze zrekonstruovat a objasnit. Podotýkám, že s každým dalším dnem prodlení je tento hendikep o něco těžší.

Myslím, že by se vláda měla probrat ze spánku a donutit zdivočelé instituce, které by správně měla řídit, aby znovu začaly pracovat. Týká se především složek podřízených ministerstvům životního prostředí a vnitra.

ČIŽP i policie totiž fatálně selhaly v tom, že havárie v Deze, odhalená reportéry DR, nikdy nebyla řádně vyšetřena. Trvající stav, kdy jeden (údajně) možný pachatel stojí u soudu, zatímco druhý doposud vůbec vyšetřován nebyl, toto selhání nafukuje do přímo obludných rozměrů.

Na nápravě je klidně možné začít pracovat ihned. Je to dokonce naprosto nutné. Pokud se tváříme, že Energoaqua připadá v úvahu jako možný zdroj znečištění Bečvy v osudný den, pak bychom totiž měli stejně vážně brát i možnost, že úhyn ryb současně s Energoaquou způsobilo i znečištění z jiného zdroje.

Bez prošetření této možnosti není možné rozhodnout o podílu viny na této ekologické katastrofě. Dokonce i v případě, že by se prokázalo nějaké pochybení společnosti Energoaqua, bude zde kvůli nevyšetřené havárii v Deze stále existovat neobjasněné podezření, že k otravě Bečvy současně přispěl i tento zdroj.

Protože (dokud bereme hypotézu o úniku z Energoaquy jako reálnou možnost) jde o dvě nezávislé události, běžící soudní proces s Energoaquou by neměl nikterak bránit tomu, aby bylo BEZ DALŠÍHO PRODLENÍ zahájeno a se vší pečlivostí provedeno i (ze zatím neznámých důvodů) opomenuté vyšetřování havárie v Deze.

Jestliže se vláda chce tvářit, že se jí to netýká, protože soud s Energoaquou ve věci otravy Bečvy údajně vyšetřování souběžného případu havárie v Deze vylučuje, pak by mělo být podáno trestní oznámení i na ni - konkrétně za napomáhání trestné činnosti.

Je totiž nepochybné, že k havárii v Deze došlo, a nikdo zatím nevyloučil, že nepřispěla k projednávané otravě Bečvy, která trestným činem nepochybně je. Pokud vláda nechce nebo neumí podřízené složky donutit k vyšetřováním, pro něž byly vytvořeny, pak je nasnadě podezření, že možné viníky kryje.

Vláda má tedy na vybranou mezi dvěma možnostmi:

Buď se ministři vnitra a životního prostředí konečně vzpamatují a zjednají pořádek, nebo učiní ze sebe i celé vlády spolupachatele, kryjící možné viníky nebo spoluviníky nejhorší vodohospodářské havárie za dobu existence České republiky.

Jsem moc rád za předložený výběr. Zřejmě by mohlo jít o námět pro docela tlustý svazek.

Mě třeba kdysi velice oslovil text Jiřího Dědečka Potkáš-li maršála (i bez hudby). Nebo jeho píseň Atomová ukolébavka.

A pokud se povinné vojenské služby v socialistické armádě týče, pocit z ní asi nejlépe vystihuje píseň Václava Koubka Brácho.

Tohle jsem napsal fakt hloupě, měl jsem na mysli, že krajský soud v neveřejném jednání rozhodl, že státní zastupitelství i policie zřejmě udělali, co mohli, aby našli pachatele. Podle nich je jím společnost Energoaqua, soud má rozhodnout o její vině.

Lze čekat, že po osvobození obžalovaných bude následovat odvolání státního zástupce, krajský soud rozhodne nějak jinak, až po několika dalších letech přetahování padne definitivní rozhodnutí, že pachatel nebyl usvědčen.

Na nějaké nové vyšetřování už v té době nebude ani pomyšlení.