Vyšetřovatel otravy Bečvy Jiří Hovorka: Jste první novinář, se kterým mluvím

Jakub Patočka

V rámci snahy zjistit, proč Policie České republiky vyšetřuje, kdo poskytl Deníku Referendum informace o havárii na kaustifikační jednotce v Babišově chemičce Deza, se nám podařilo pořídit rozhovor s jedním ze vsetínských vyšetřovatelů.

Redaktoři DR se pokoušeli sdělit informace Policii ČR opakovaně, naposledy se v minulém týdnu vypravili za vyšetřovateli do Vsetína osobně. Foto Mapy.cz

Proč vyšetřujte, kdo poskytuje Deníku Referendum informace z Dezy?

Proč vyšetřujeme, kdo vám poskytuje informace z Dezy?

Přesně tak.

Dobře. My… Řeknu to jinak: cokoli policejní orgán prověřuje, je neveřejné. Většinou takové věci děláme na základě nějakých podnětů. Dokud policejní orgán nějaký podnět neprověří, ať je to anonymní nebo je pod tím přímo někdo podepsaný, tak my k tomu nic nesdělujeme. A prověřujeme dle zákona, ať už je to zákon o policii nebo podle trestního řádu.

Rozumím, a když tedy mluvíme o tom, že postupujete podle zákona, tak vy prosím pěkně máte soudní povolení k tomu, abyste lidem prohlíželi telefony?

Jak to myslíte „soudní povolení“?

Tak vy přece nemůžete lidem nahlížet do telefonů, pokud to nemáte povoleno od soudu.

To nevím, o čem mluvíte. Musíte se podívat do trestního řádu, k čemu a jak potřebujete trestní příkaz. A trestní řád to jasně stanoví. Beru to tak, že nevíte, co se dělo. Nemůžu odpovídat na nic, co se týká přípravného řízení. Znovu opakuju: to je neveřejná fáze trestního řízení, až dokud to nedojde k soudu. Nemůžu vám sdělovat, jaké úkony jsme dělali, kde jsme je dělali, jaký byl zákonný důvod.

Tyto stížnosti buď můžete podat k danému policejnímu orgánu, popřípadě je můžete podat dozorujícímu státnímu zastupitelství, které posoudí postup policejního orgánu dle trestního řádu, anebo popřípadě pokud je to činěno podle zákona o policii, tak podle něj. Teď je otázka, koho se to mělo týkat.

My víme o několika lidech, kterým jste prohlíželi telefony a hledali jste v nich, zda nám telefonují, a hledali jste v nich, zda v nich mají fotografie havárie na kaustifikační jednotce v Deze 20. září. Takže bych chtěl vědět, na základě jaké zákonné legitimace jste to dělali.

Říkám, že to nemohu komentovat. Nemohu se k tomu vyjadřovat. Jak jsem řekl, přezkum může provést dozorující státní zástupce, nebo nadřízený nebo odbor vnitřní kontroly daného útvaru, respektive krajského ředitelství u nás.

Obecný postup znám. Zajímá mě, proč jste to dělali, z jakého titulu.

To vám nemůžu říct. Zase bych komentoval nějaký úkon policejního orgánu, což v současné chvíli nemohu. Nebudu se k tomu vyjadřovat.

Z jakého trestného činu jsou podezřelí lidé, kteří mluví s novináři?

Vy se mě pořád snažíte natlačit do něčeho takového… Říkám vám, že nebudu komentovat jakýkoli úkon, který proběhl nebo který se chystá ze strany policejního orgánu. Nemůžu.

My se už tři měsíce snažíme policii nabídnout informace nad rámec toho, co jsme publikovali, a do této chvíle nám nikdo z vyšetřovacího týmu nezavolal, neobrátil se na nás… Můžete mi vysvětlit proč?

Proč… Dívejte, od začátku jsem udělal x úkonů. Udělal jsem tolik hodin navíc… Bavíme se o úkonech, kdy prověřuju podněty anonymů, občanů, popřípadě jiných orgánů. My prověřujeme horem spodem, když to tak řeknu.

Rozumím. Ale proč dáváte přednost anonymním podnětům před tím, když vám jako novináři nabízíme, poté, co jsme publikovali spoustu věcí, které vyšetřování nesporně posunuly dopředu, že vám řekneme, co víme navíc a co by pro vás mohlo být užitečné?

Podívejte se, pane Patočko, vy jste jednak novinář, ale jednak jste občan České republiky. Jednoznačně je stanoveno: pokud občan České republiky disponuje informacemi o možném spáchání trestného činu a není vázán mlčenlivostí, kterou by mu upravoval jiný zákon, je povinen takové informace poskytnout policejnímu orgánu. Takže řeknu to takto: pokud byste disponoval informacemi, které by byly důležité pro trestní řízení, a to jakékoli — nejen Bečvu, ale případně i jiný případ —, vyvstává vám povinnost tyto informace poskytnout.

No a jak jinak jsem to měl prosím vás udělat než tak, že jsem vám zavolal na vaše pracoviště, na vrátnici služebny vsetínské policie, na Hlásenku, nechával jsem tam opakovaně svoje telefonní číslo, oni mi tam vždy řekli, že se mi vyšetřovatelé ozvou, ale nikdo se mi nikdy neozval…

Dívejte, až dnes jsem dostal informaci o tom, že jste volal. Pokud vím, minule jste podával vysvětlení podle 150/6 trestního řádu a tam jste mohl uvést veškeré skutečnosti, které vám byly známé.

Rozumím, rozumím… podívejte, mám přímo nahrané, kdy vám do Vsetína volám na vrátnici služebny a nechávám tam telefonní číslo, ať mi zavoláte zpět. A nikdy to nikdo neudělal. Poprvé jsem tam volal v říjnu.

To je možné, ale za sebe vám říkám, že poprvé jsem dnes dostal SMS zprávu od kolegy a následně jsem si s ním volal a posílal mi na vás kontakt. Mezitím jste mi volal vy, jinak bych samozřejmě volal já. A kdybych nechtěl, tak vám ten telefon — mezi námi — nezvednu.

Samozřejmě, však jste volal zpátky. Vážím si toho, že jste mi zavolal. A můžete mi prosím vás říct, o co policie, vůči lidem, kteří jí přinesou nějaké svědectví, opírá nárok, aby tytéž informace už nesdělovali veřejně nikde dál? Proč jim policie říká, že takové informace nemohou publikovat pod hrozbou pokuty?

Můžete mi otázku prosím položit znovu?

Ano, ano. Nám x lidí, kteří policii poskytli nějaké informace, zejména tedy rybářů a dalších svědků, říká, že policie jim potom telefonuje a říká jim, že nesmí totožné informace pak už sdělovat nikde veřejně. A to pod hrozbou pokuty. O co to opíráte?

Dívejte, máme klasický trestní řád, kde je takzvaná mlčenlivost o poskytování informací, které jsou součástí trestního řízení. Všichni jsou o tom poučováni. Je to standardní postup. To je jedna věc.

Druhá věc je přístup k informacím podle sto šestky o svobodném přístupu k informacím. Tohle vůči nám nikdo nevznesl. Ale v tom zákoně je dáno, že povinní nemohou dávat informace o trestním řízení v přípravné fázi. Musel bych si to najít přesně, abych vám to ocitoval.

To si nerozumíme. To jsem po vás vědět nechtěl a jako novináři to samozřejmě máme nastudované. Mně jde o něco jiného. Nemluvím o institucích, ale o soukromých osobách, občanech, kteří vám o své vůli dobrovolně poskytnou informace, a vy jim potom říkáte, že tytéž informace nemohou poskytnout novinářům, a to pod hrozbou milionové pokuty. Proč to děláte?

To se podívejte do ustanovení trestního řádu. Oni jsou poučováni o takzvané mlčenlivosti. Tam je pokuta jeden milion pro fyzickou osobu, pokud tyto povinnosti poruší, a pět milionů, pokud tyto povinnosti poruší veřejně, například rozhlasem, televizí, internetem a tak dále…

Ano. Ale to se vztahuje na informace, které se člověk dozví od policie, nikoli na informace, které policii sám poskytne.

Ještě vám to řeknu jinak: každá osoba je poučena dle těchto ustanovení. Nesmí sdělovat informace o průběhu trestního řízení pod pokutou jednoho milionu, popřípadě pěti milionů. A už bych se opakoval.

Opakoval, opakoval. Ale problém je v tom, že vy tohle ustanovení vykládáte extenzivním způsobem, který zákonu neodpovídá. To ustanovení je samozřejmě velmi dobře míněno tak, aby chránilo vyšetřování…

…Pane Patočko, řeknu vám to takhle, protože si naprosto nerozumíme. Pokud by osoby od nás měly zakázáno informovat novináře, nemyslíte si, že už s každým z těch, který mluvil u vás, nebo v jiných článcích, popřípadě vystupoval v televizi, by bylo zahájeno správní řízení? Nevím, co je to za šum, že my jsme někomu zakázali poskytovat informace novinářům. Ne, my jen všechny poučujeme o trestním řádu.

Dobře. Rozumím. Na druhou stranu, my se dozvídáme z různých stran, že policie sama zase tak úplně nějakou mlčenlivost nedodržuje. Takže nám říkají kolegové novináři i další lidé v místě, že policie na základě svých pokusů stále nevyloučila, že by viníkem mohl být areál v Tesle. Tohle je pravda?

Dívejte, pane Patočko, zase se mě ptáte na průběh přípravného řízení. Nemohu vám to komentovat.

No dobře, ale proč to potom vaši kolegové nebo vy osobně říkáte jiným lidem?

Nevím o tom, že bych někde poskytoval tyto informace.

K těm pokusům: vy víte, jaký objem, jaké tekutiny, jaké hustoty a v jakém časovém úseku do řeky vnikl?

Dívejte, ukončím s vámi hovor, protože se mě ptáte na průběh trestního řízení. Už na začátku jsem vám řekl, že i kdybych chtěl, tak vám k tomu nemůžu sdělovat informace. Pokud tyto otázky máte, v rámci sto šestky si je podejte k našemu policejnímu orgánu. A dobře víte, že vám policejní orgán podle sto šestky odpoví. Tím potom můžete disponovat.

A proč tedy ty věci říkáte jiným novinářům?

Co prosím?

Proč tedy ty věci říkáte jiným novinářům?

S žádnými novináři jsem nemluvil.

Neříkám, že vy osobně, ale kolegové novináři nám říkají, že vyšetřovatelé jim potvrdili, že nadále prověřují areál bývalé Tesly na základě pokusů, které si prováděli s fluorescenční kapalinou.

Vy jste první novinář, s kterým se o tom bavím. Nevím o tom, že by se o tom někdo jiný z týmu bavil s nějakými novináři. Takže na to nejsem schopný odpovědět. Takovou informací nedisponuju, nevím o ní. Jsou to otázky, které nejsem schopný zodpovědět, můžete je položit policejnímu orgánu. Zabývat se jimi nebudu, protože mi to nepřísluší. Jsem policejní orgán, který se zabývá prověřováním konkrétní trestné činnosti.

Rozumím, tak vám v tom přeju hodně štěstí a kdybyste měl pocit, že vám k tomu můžeme něco důležitého říct, tak se ozvěte.

Pokud něco máte, můj mail je veřejný.

Můžete mi tedy říct váš mail? Sám ho totiž neznám.

Služební? Samozřejmě. Bez diakritiky: jiri.hovorka3@pcr.cz. Trojka číslem, nikoli slovem.

Ano, ano, mám to.

To je můj oficiální služební mail, tam mi můžete posílat podněty, jakým způsobem uznáte za vhodné. Když to budou věci, na které mi nepřísluší odpovídat, nebo k tomu nejsem oprávněn, tak jsem samozřejmě schopný předat je dál klasickým služebním postupem. Víc vám nemohu říct. Prověřujeme všechny možné podněty, jak jsem vám řekl, od anonymů, od orgánů, od organizací, takže jestli něco máte, bez problémů mi to můžete napsat, my to prověříme.

A můžete mi prosím vás říct, jestli prověříte to, s čím jsem tam u vás byl minulý týden v úterý?

To už mám dávno prověřené.

JAKUB PATOČKA

Diskuse
January 21, 2021 v 14.45
Hamáček je ministr vnitra

Tak, proč veřejně policii nepodpoří v tom, aby vyšetřovala nezávisle na Babišovi, Brabcovi, Agrofertu, apod. Anebo se už připravuje na koalici s ANO, kterou "geniálně" vymyslel Zeman a bude se třást, aby se na nějaké kandidátce ANO dostal alespoň na poslední volitelné místo?