Ticho kolem havárie na Bečvě vyvolává krizi důvěry v instituce

Šimon Gilar

Občanská petice klade osm základních otázek k otravě Bečvy. Zatím získala devět tisíc podpisů. Jeden z autorů vysvětluje v komentáři pro DR jako hlavní motiv organizátorů hrozbu „degradace důvěry veřejnosti v instituce“.

Další demonstrace za řádné vyšetření otravy řeky Bečvy se bude konat na náměstí ve Valašském Meziříčí v neděli 20. prosince 2020 ve dvě hodiny odpoledne. Vystoupí na ní i redaktoři Deníku Referendum Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá. Ilustrace FB Otrávená Bečva nám není lhostejná!

Je to již takřka tři měsíce od chvíle, kdy do řeky Bečvy u Valašského Meziříčí utekly jedovaté látky, které vyhladily většinu života na více než čtyřiceti kilometrech toku. Rybáři vytáhli z vody desetitisíce mrtvých ryb. Jedná se o katastrofu, ze které se bude řeka a celý okolní ekosystém vzpamatovávat roky.

Viník však dodnes nebyl nalezen. Kromě toho celý případ provázejí i další nejasnosti, neboť úřady a instituce, které se na řešení havárie či následném vyšetřování podílely, poskytly veřejnosti jen minimum informací. A to přesto, že Policie ČR říká, že úřadům v poskytování informací nebrání.

Obava, že by sdělení většího množství informací mohlo zmařit probíhající vyšetřování, je do jisté míry relevantní a pochopitelná, nelze ji však aplikovat ad absurdum, neboť pomíjí druhé a možná ještě větší nebezpečí — degradaci důvěry veřejnosti v instituce. Popsaná obava je v kontextu případu otrávené Bečvy mnohem naléhavější a aktuálnější než obava první, a to především z toho důvodu, že už se pomalu stává realitou.

Ve společnosti se v souvislosti s případem šíří různé hypotézy a fámy, které vinou absence informací s časem nabývají na síle a podporují rostoucí nedůvěru nejen vůči zasahujícím a vyšetřujícím institucím, ale přeneseně i vůči celému státnímu aparátu jako takovému. Není třeba říkat, jak obrovské následky taková krize důvěry může mít.

I proto by dotyčné instituce a osoby, jmenovitě Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy, Vláda ČR, ministr životního prostředí a město Valašské Meziříčí, měli poskytnout veřejnosti základní informace o tom, jak v celém případu postupovali a proč tak postupovali. V této souvislosti vznikla petice s názvem Osm otázek k Bečvě, která získala už skoro devět tisíc podpisů a která má za cíl získání naprosto základních informací o postupu zapojených institucí.

Poskytnutí těchto elementárních informací je jedinou cestou, jak obnovit ztracenou důvěru veřejnosti. Zde je osm otázek, které petice klade:

  1. Kdo a proč vyhlásil informační embargo?
  2. Jaký byl přesný postup v neděli 20. září? Kdo řídil celý zásah? Podle jaké metodiky či plánu se postupovalo?
  3. Kdy a na jakých místech byly odebrány vzorky vody?
  4. Jak je možné, že ČIŽP nebyla schopna po celé čtyři dny analyzovat odebraný vzorek a určit, jaká látka do Bečvy unikla?
  5. Proč byly první odběry bentosu provedeny až 24. 9. a jen v místech, kudy otrava prokazatelně prošla a další, podrobnější vzorky byly odebrány až po tom, co řeku zasáhly povodně?
  6. Jak je možné, že úřady nebyly schopny zajistit výlov uhynulých ryb a tuto práci za ně museli suplovat rybáři vybavení minimem pomůcek i informací?
  7. Je na místě, aby ministr životního prostředí obhajoval soukromý subjekt a tvrdil o něm, že je vyloučen z vyšetřování, když tato skutečnost nebyla podložena nezpochybnitelnými důkazy?
  8. Proč vedení města Valašské Meziříčí varovalo občany před vstupem do řeky Bečvy až ve čtvrtek 24. září, když informaci o hromadném úhynu ryb mělo prokazatelně již v neděli 20. září?

Cílem petice není nahrazení současných vyšetřovacích orgánů a nalezení viníka. Petice se ptá jen na postup institucí v celém případu a jeho vysvětlení. Cílem je obnovení důvěry veřejnosti, nic víc, nic míň. Málo to ovšem rozhodně není.

Prosíme, podpořte naši práci

Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

Vaše podpora určuje naši sílu.

Spolu #jsmeDR.

Diskuse