Rozhovor s mluvčí ČIŽP: „Nevěděli jsme…“ „Neřeknu…“ „Nebudu sdělovat jména…“

Jakub Patočka

Tisková mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová poskytla Deníku Referendum rozhovor, ve kterém říká, že Deza porušila zákony, pakliže havárii na kaustifikační jednotce neohlásila. Bohužel neříká nic víc.

O postupu České inspekce životního prostředí při vyšetřování otravy řeky Bečvy Babišovou chemičkou DEZA panují čím dál silnější pochybnosti. Foto DR

V pondělí jsme vydali investigaci, která odhalila, že v noci před otravou řeky Bečvy v důsledku celé řady závažných porušení pravidel uniklo do dešťové kanalizace Dezy až deset kubíků toxické směsi. Investigace také obsahovala zásadní zjištění o průběhu a okolnostech otravy, která zpochybňují oficiální verzi, podle níž měl být výlučnou příčinou otravy kyanid.

Chtěli jsme vědět, jak se vyvíjí stanovisko instituce, která Dezu od počátku vehementně hájila a už druhý den po havárii ji vyloučila z okruhu podezřelých: České inspekce životního prostředí. Rozhovor nám poskytla tisková mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Radka Nastoupilová je česká PR konzultantka, od roku 2015 je tiskovou mluvčí České inspekce životního prostředí, v minulosti byla mimo jiné tiskovou mluvčí politického hnutí ANO 2011. Od roku 2015 je členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Foto ČIŽP

Věděli jste o tom, že se v Deze stala v noci na 20. září nehoda na kaustifikační jednotce?

Prověřili jsme období od 19. září do 21. září. Neměli jsme hlášenu žádnou havárii ani mimořádnou událost.

Takže jste o ní nevěděli?

Ne.

A proč jste si nevyžádali v Deze o události zápis? Víme, že si jej sami pořídili.

Asi takhle, máme v Deze rozdělanou kontrolu. To, co napsal Deník Referendum, považujeme za velmi závažné informace. Je na nás, abychom se společností Deza prověřili, jestli jsou pravdivé. Ještě jednou musím zopakovat, že nám nebyla ze strany Dezy hlášena havárie, ani mimořádná událost.

Z pohledu zákona o prevenci závažných havárií a z pohledu zákona o integrované prevenci nikdo havárii, ani mimořádnou událost ze společnosti Deza nehlásil. Zákon jasně říká, co má firma udělat, stane-li se jí mimořádná událost nebo havárie. A to se nestalo.

Takže, když vyteče deset kubíků toxické látky do dešťové kanalizace, je to událost, kterou by Deza měla hlásit?

Rozhodně, rozhodně. Vždycky říkáme firmám, že cokoli se stane, i kdyby to byla maličkost, pokaždé je lepší to nahlásit.

Podle zaměstnanců Dezy tam Inspekce provádí pravidelné kontroly, tak třikrát, čtyřikrát do roka. Jak to, že jste při nich neodhalili, že na kaustifikační jednotce je dlouhodobě vypnutý alarm?

Na tuto otázku bohužel neumím odpovědět.

Máme potvrzeno z vícero státních institucí, že otravu Bečvy nezpůsobily kynanidy, nebo přinejmenším ne pouze kyanidy. Od koho o tom, že to byly kyanidy, ví inspekce?

Inspekce to ví na základě výsledků několika laboratoří, které rozbory dělaly. Čekalo se i na takzvanou křížovou kontrolu, to znamená nebyl to výsledek jedné laboratoře, byl to výsledek minimálně dvou, myslím si, že nakonec to potvrdily dokonce tři laboratoře.

Které?

Nebudu sdělovat jména, omlouvám se.

Uvedu jeden příklad: Ředitel olomoucké inspekce Radek Pallós tvrdil, že informaci o kyanidech dostala inspekce už v pondělí 21. září od Státního veterinárního ústavu v Olomouci.

Ne, to není pravda.

Ale takto je citován v médiích.

Ne, není, to je špatně. To absolutně popírám. Kdybychom to věděli, tak nenecháme proudit do čtvrtka neznámou látku.

Máme nahrané hasiče, kteří organizovali zásah, a ti nám říkají, že jim už ve středu frenštátská laboratoř potvrdila, že jsou to kyanidy.

Ve čtvrtek ráno jsem měla potvrzenou informaci, že ji smím komunikovat. To je vše, co k tomu umím říct.

Dobře. Mezitím, co tu spolu mluvíme, jsem si vytáhl onu citaci. A ředitel Pallós je tu citován přesně, jak jsem řekl, že už v pondělí jste měli informaci potvrzenou ze Státního veterinárního ústavu. Pokud mi teď říkáte, že to není pravda, proč jste to nedementovali?

Tak ještě jednou: protože jsme to v pondělí nevěděli. Potvrdilo se, že je to otrava, nevědělo se čím. Dělaly se další vzorky, širší rozbory ve všech laboratořích. Nevědělo se, co je to vůbec za látku. Sama jsem informaci dostala ve čtvrtek ráno a do půl hodiny jsem ji pouštěla ven.

Citaci ředitele ČIŽP Olomouc Radka Pallóse jsme ověřili v záznamu tiskové konference, který je stále dostupný na webu ČT. Ředitel Pallós skutečně říká, že požadavak, ať další laboratoře testováním ověřují kyanid, Inspekce zadávala už v úterý ráno, a to na základě poznatků, které už o den dříve vyvodila z výsledků testování vzorků Státním veterinárním ústavem v Olomouci. Foto ČT

A dnes už tedy Inspekce ví, že to ve skutečnosti kyanidy nebyly?

Ne, Inspekce má informaci, že kyanidy to byly. Máme to potvrzeno z laboratoří.

Ale neřeknete ze kterých.

Ne.

A když tedy Policie dnes jasně říká, že vám neuložila mlčenlivost, nemůžete nám říct, kdy, kde a kolik jste čeho naměřili? Jaké hodnoty těch kyanidů jste naměřili?

Policie říká, že nám neuložila mlčenlivost prostřednictvím tiskové zprávy. V ní jenom říká, že nám nezakázala komunikovat. O to se snažíme celou dobu a komunikujeme pouze to, co komunikovat můžeme s ohledem na kontrolní a trestní řád. Máme-li probíhající kontroly, nemůžeme o nich mluvit.

Nezlobte se, to, co říkáte, není pravda. Trestní řád vám nijak nebrání v tom říct, kdy, kde a kolik jste čeho naměřili.

To není pravda.

Podívejte se, vy tady záměrně podvádíte veřejnost. Žádný zákon vám nezakazuje, abyste veřejnosti řekli, kdy, kde a kolik jste čeho naměřili.

Ne, není to pravda.

Samozřejmě, že to pravda je, a je to dokonce vaše povinnost vůči veřejnosti. Ještě tedy poslední věc: můžete nám říct, na jaké všechny látky byly vzorky testovány? Byly testovány i na fenoly?

Ne, ani to vám nemůžu říct. Je to součástí vyšetřování. Omlouvám se.

JAKUB PATOČKA