Otevřený dopis policejnímu prezidentovi k vyšetřování otravy Bečvy

Jakub Patočka

Šéfredaktor Deníku Referendum dnes odeslal policejními prezidentovi, Janu Švejdarovi otevřený dopis, v němž mimo jiné požaduje, aby Policie ČR znemožnila Richardu Brabcovi a jeho podřízeným zneužívat výmluvy o mlčenlivosti.

„Vážený pane policejní prezidente, žijeme přeci v demokratické společnosti ve středu Evropy, a nikoli v nějaké orientální despocii. A máme snad tudíž právo jako občané znát základní fakta o parametrech katastrofy, která se stala před dvěma a půl měsíci.“ Foto Policie ČR

Vážený pane policejní prezidente, obracím se na Vás ve věci vyšetřování otravy řeky Bečvy z 20. září letošního roku kvůli postupu Policie České republiky, který ohrožuje důvěru veřejnosti ve Vaši instituci a který se mi nejméně ve dvou směrech jeví jako nepřijatelný.

Za prvé, jako autoři textů, které k tématu přinesly několik zásadních zjištění, jsme opakovaně nabízeli Policii České republiky, že se s ní podělíme o naše informace nad rámec toho, co jsme publikovali. Jsme novináři, což je profese, která má tak jako ta Vaše určitá pravidla, takže publikujeme jen to, čím jsme si jisti.

Pokud máme o něčem pochyby, ale pokládáme to za nutné publikovat, napíšeme to takovým způsobem, aby se v našich slovech odrážela míra naší nejistoty. Ale pak jsou tu věci, které vzbuzují naše podezření, leč nemáme dost argumentů, abychom o nich psali veřejně. Nebo třebas víme, že bychom mohli jejich nedostatečně prověřeným zveřejněním někomu nespravedlivě ublížit. Jak nám ostatně daný případ tak bolestně připomíná, je sice žádoucí pracovat rychle, ale současně citlivě a obezřetně.

Kdyby se na nás Vaši kolegové obrátili, rádi bychom se s nimi podělili právě o některé poznatky, které nemůžeme publikovat, leč Policii ČR by mohly být užitečné — samozřejmě tím nemám na mysli, že cokoli řekneme o našich zdrojích. Upřímně řečeno, žasnu, že se na nás nikdo z Vašich kolegů dosud neobrátil. Vy pro to máte nějaké vysvětlení?

Za druhé, mnohé státní instituce, v čele s Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí se znovu a znovu odvolávají na Policii České republiky, že prý z důvodů probíhajícího vyšetřování nemohou sdělit kdy, kde odebíraly vzorky a jaké hodnoty v nich kdy a jaké instituce naměřily. Vážený pane policejní prezidente, nepodezírám Vás, že je to důsledek Vašeho rozkazu, ale upozorňuji Vás, že je to skandál z obou stran.

Po státních institucích nikdo přece nechce, aby sdělovaly to, co případně jejich představitelé vypovídali na Policii — vlastně ani není známo, zda je Vaši kolegové vyslechli, i když my sami doufáme, že ano. Chápeme, že to může být předmětem trestního řízení. A ač víme, že v některých případech členové bezpečnostních sborů takové informace poskytují některým našim kolegům ochotně, sami se toho nedomáháme, neboť takovou praxi pokládáme za oboustranně neetickou.

Chceme po Vás něco úplně jiného: abyste jasně, z autority své funkce a také jako občan České republiky, který na chod institucí veřejné správy přispívá svými daňovými odvody, řekl, že Policie České republiky žádné instituci nezapovídá občanům sdělovat fakta v rámci jejich nedotknutelného práva na informace.

Konkrétně v tomto případě po Vás požaduji, abyste jasně prohlásil, že Policie České republiky nijak nebrání České inspekci životního prostředí, ani Ministerstvu životního prostředí, aby novinářům a jejich prostřednictvím i široké veřejnosti sdělily nejzákladnější fakta o ekologické katastrofě na řece Bečvě — a tedy: kdy, kde a jaké instituce odebíraly po otravě Bečvy vzorky, jaké přesně, kdo je testoval, a zejména jaké hodnoty naměřil.

Vážený pane policejní prezidente,

Žijeme přeci v demokratické společnosti ve středu Evropy, a nikoli v nějaké orientální despocii. A máme snad tudíž právo jako občané znát základní fakta o parametrech katastrofy, která se stala před dvěma a půl měsíci.

Věřím, že oběma mým žádostem vyhovíte, protože Policie České republiky je poslední institucí státu, na níž veřejnost v souvislosti s vyšetřováním otravy Bečvy pohlíží pořád ještě s nadějemi. Ty ale bohužel s každým dnem slábnou: lze snadno ověřit, že manévr s čekáním na zprávu soudního znalce do 20. prosince 2020 byl upřímně řečeno jen dost průhlednou snahou získat čas.

Nedivte se, že celou českou společnost dnes zajímá: na co?