Ředitel ČIŽP ke kauze Bečva: Pracovali jsme bezchybně. S kritiky si to vyřídíme

Redakce DR

Ve Sněmovně se dnes z iniciativy předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové konal seminář Co si odneseme z kauzy Bečva. Veřejné instituce se tu střetly v konfrontaci se zástupci občanské společnosti, akademiky a redaktory DR.

Kulatý stůl na téma Co si odneseme z kauzy Bečva se konal díky pirátské poslankyni Daně Balcarové. Foto Pirátská strana

Kulatý stůl na téma „Co si odneseme z kauzy Bečva“ uspořádaný pirátskou poslankyní Danou Balcarovou v pátek se měl zabývat procesem při šetření příčin a zmírňování následků havárií na vodách, ale také komunikací státní správy s veřejností. Mezi panelisty byla pozvaná také reportérka Deníku Referendum Zuzana Vlasatá, spoluautorka průlomových investigací o zářijové ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Zástupci institucí státu — od ministerstva životního prostředí a zemědělství přes Povodí Moravy do Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřad — se pokusili debatu rozmělnit tím, že se v úvodu zdlouhavě navzájem chválili, jak při šeření zářijové ekologické katastrofy a zvládání jejích následků postupovali bezchybně.

Debaty se tentokrát osobně zúčastnil i ředitel inspekce Erik Geuss, který v uvedeném směru udával tón. Ministr životního prostředí, Richard Brabec, opět nepřišel.

Ředitel Geuss čelil opakovaně otázce na to, jaké vzorky vody a ryb jeho úřad v souvislosti s havárií odebíral, kde a v jakých dnech a časech — a jaké látky, v jakých koncentracích v nich byly naměřeny. Jeho odpověď byla ale konzistentní: neřekneme, máme právní rozbor, z nějž vyplývá, že s ohledem na probíhající trestní řízení, to říci nesmíme.

Na to však reagoval Petr Svoboda z katedry správního práva a správní vědy právnické fakulty Univerzity Karlovy: „Pan Geuss se schovává za paragraf osm trestního práva. Na výkon práce inspekce se tento paragraf ale nevztahuje. Je neobhajitelné, aby ČIŽP odmítala poskytnout jakékoli informace o tom, jaké hodnoty, kdy a kde naměřila... Je to nezákonné a ohrožuje to důvěru občanů v instituce,“ řekl.

Jana Moravcová, bývalá ředitelka oblastního inspektorátu inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem, kterou Erik Geuss v rámci své čistky na úřadu v roce 2015 vyhodil, k tomu doplnila, že inspekce nikdy v minulosti informace tohoto druhu před veřejností netajila.

Zuzana Vlasatá pak zúčastněným připomněla, co odhalily investigativní reportáže Deníku Referendum k otravě Bečvy. Zaprvé, že ministr životního prostředí řekl jen pár dní po ekologické katastrofě, že „smyčka se stahuje kolem rožnovského areálu Tesla“, zatímco první otrávené ryby se objevily až o tři a půl kilometru dál po proudu řeky, tedy mnohem blíže chemičky Deza z holdingu premiéra Babiše.

Zadruhé, že nad ránem před začátkem otravy v řece, se v Deze stala Agrofertem utajovaná havárie, při níž uniklo do dešťové kanalizace až deset kubíků toxické látky obsahující fenol. A dále, že dosud nebyly zveřejněny žádné důkazy, že v Bečvě zabíjely kyanidy, jak uvádí inspekce.

Rybáři, především Stanislav Pernický, předseda místní organizace rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, pak rozporovali tvrzení Erika Geusse, že pracovníci inspekce životního prostředí dorazili na míso katastrofy dvě hodiny po ohlášení události. Inspektoři byli podle Pernického velmi laxní, nespěchali a u Bečvy byli spatřeni až čtyři hodiny po ohlášení havárie.

Jednatel Českého rybářského svazu Rostislav Trybuček připomněl, že vzorky vody, které rybáři sami odebrali na místě havárie téměř bezprostředně, inspekce zlikvidovala a nepoužila: „Mohly určitě pomoci lokalizovat zdroj otravy,“ řekl. Erik Geuss na jehoo zásadní připomínku nereagoval.

Naopak v reakci kritiky na činnost státní správy, zejména jeho úřadu, reagoval vágními výhrůžkami, že bude inspekce řešit „jinou právní cestou“. V diskusi pak vystoupil šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka, který Eriku Geussovi připomněl, proč má o něm osobně a také o jeho instituci veřejnost oprávněné pochybnosti dlouhodobě.

Upozornil ho na to, že podle poznatků publikovaných v DR provedl po svém nástupu v Inspekci personální čistku, v jejímž rámci se zbavil řady nejschopnějších pracovníků. Připomenul mu, že už v minulosti Deník Referendum prokázal, že Inspekce postupovala v zájmu Agrofertu, konkrétně v případě firem Navos a Kmotr v Kroměříži.

Patočka poznamenal, že ani v jednom případě Inspekce Deník Referendum nežalovala, tím pádem asi uznala, že publikovaná zjištění jsou nenapadnutelná. „Nezákonné odpírání informací veřejnosti Inspekcí má jediný účel — neumožnit porovnat to, co, kdy, kde sebrali a co kdy zjistili, s tím, co, kdy, kde říkali. Pak se totiž ukáže, zda ředitel Geuss a ministr Brabec mluvili pravdu, anebo záměrně oba po celou dobu veřejnost klamali a záměrně odváděli pozornost k takzvanému rožnovskému kanálu. Protože pokud to tak je, jejich odpovědnost nebude jen politická, ale zřejmě i trestní,“ uzavřel své vystoupení šéfredaktor DR.

Ředitel Geuss opustil kulatý stůl před jeho ukončením. Na otázku Deníku Referendum, od kdy Inspekce ví, že ryby v Bečvě neotrávil kyanid anebo pouze kyanid, neodpověděl.