Vydavatel Deníku Referendum podal žalobu na Andreje Babiše

Redakce DR

Premiér a reálný vlastník Agrofertu Andrej Babiš nereagoval v zákonem stanovené lhůtě na výzvu k omluvě a odškodnění, naopak dal najevo, že trvá na svém. Ve Sněmovně označil DR za nejhorší novinářskou žumpu, která lže, jako lhala dříve.

Žaloba označuje výpad Andreje Babiše vůči Deníku Referendum na půdě Sněmovny s odvoláním na dřívější judikáty za „výrok, který postrádá po formální i obsahové stránce věcný (vnitřní účelový) vztah k činnosti předsedy vlády a představuje jednání ultra vires, tedy exces.“ Foto FB Andrej Babiš

Vydavatelství Referendum, s.r.o., které publikuje Deník Referendum, ve středu 23. prosince podalo prostřednictvím svých právních zástupců Antonína Továrka a Kristýny Novosadové žalobu na premiéra Andreje Babiše. Domáhá se omluvy a odškodnění za výrok, který Andrej Babiš pronesl v rámci interpelací na půdě Poslanecké sněmovny 12. listopadu 2020: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“

Popudem k výpadu Andreje Babiše byla interpelace poslance ODS Stanislava Blahy, který se v ní odkazoval na zjištění z investigace publikované Deníkem Referendum. Ta prokázala, že chemička Deza z holdingu Agrofert byla po celou dobu hlavním podezřelým ze způsobení otravy řeky Bečvy, a to navzdory tvrzením úřadů, které se úmyslně snažily odvádět od ní pozornost k takzvanému rožnovskému kanálu.

Právní zástupce Deníku Referendum z procesních důvodů žaluje současně Andreje Babiše jako občana i Českou republiku, pro případ, že by žalované výroky pronesl v rámci výkonu funkce českého premiéra. „Podstatné pro posouzení bude, zda projevy žalovaného Andreje Babiše (tedy každý jeho výrok jednotlivě, jak bude uvedeno dále v této žalobě) nepostrádaly po formální i obsahové stránce místní, časový a především věcný (vnitřní účelový) vztah k činnosti předsedy vlády svěřené mu zákonem.“ Žalobkyně za vhodnější pokládá, aby žalovaným byl Andrej Babiš jako osoba.

Andrej Babiš nereagoval na předžalobní upomínku, kterou mu Vydavatelství Referendum zaslalo 18. listopadu. Namísto toho v odpovědi na dotaz redaktora Aktuálně.cz Radka Bartoníčka: „…mně šlo i o to, abyste neútočil na média, třeba i na Deník Referendum, protože ono to potom samozřejmě vyvolává i v té veřejnosti určitou nenávist k médiím a sám víte, že to je velmi nebezpečné. Je tam určitá nenávist k nezávislým médiím“, 23. listopadu prohlásil: „Co se týče toho deníku, tak tam platí, co jsem řekl. A jsem rád, že proběhne ten soud, protože je to pravda.“

Žaloba označuje výpad Andreje Babiše vůči Deníku Referendum na půdě Sněmovny s odvoláním na dřívější judikáty za „Výrok[, který] postrádá po formální i obsahové stránce věcný (vnitřní účelový) vztah k činnosti předsedy vlády a představuje jednání ultra vires, tedy exces.“ Podle žaloby Andrej Babiš, který „neunesl kritiku opozice, si byl dobře vědom, že je jeho projev přenášen veřejnoprávními médii a předmětnými výroky chtěl opozici i investigativní činnost žalobkyně jako nezávislého média zesměšnit a snížit v očích veřejnosti a zneužil k tomu projev v Poslanecké sněmovně.“

Žaloba dovozuje, že Andrej Babiš vystupoval spíše jako soukromá osoba nežli jako předseda vlády i takto: „Žalovaný nepochybně hodnotil výsledky vyšetřování, neboť se vyjadřoval o nevině společnosti DEZA slovy ‚zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila DEZA‘. Zároveň z podstaty svého projevu, a zejména v jeho závěru, žalovaný působil spíše jako mluvčí společnosti DEZA a.s., resp. koncernu AGROFERT, než jako předseda vlády.“

Hrubý útok premiéra České republiky na Deník Referendum vyvolal nebývalou vlnu solidarity mezi českými novináři. Výzvu zorganizovanou Forem 24 podepsala řada předních postav české žurnalistiky. Evropské partnerské organizace Deníku Referendum zaslaly otevřený dopis eurokomisařce Věře Jourové. Ani jeden z apelů se ale posud nedočkal odpovědi.

Návrh rozsudku

Vydavatelství Referendum, jehož výhradním vlastníkem je šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka, se žalobou domáhá omluvy, kterou Andrej Babiš vlastnoručně podepíše a zašle na adresu redakce DR, zveřejnění omluvy v Lidových novinách a Mladé frontě Dnes a také odškodného ve výši 800 tisíc korun. Přesné znění návrhu rozsudku následuje:

  1. Žalovaný Andrej Babiš je povinen zaslat žalobkyni do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku vlastnoručně podepsaný dopis, který bude označen aktuálním datem, následujícího znění: „Ve čtvrtek 12. listopadu jsem na půdě Poslanecké sněmovny prohlásil: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“ Jedná se o nepravdivý výrok, který hrubě poškozuje profesní a osobní čest novinářek a novinářů i vydavatele Deníku Referendum. Za svůj nepravdivý výrok se Vám omlouvám. Andrej Babiš.“
  2. Žalovaný Andrej Babiš je povinen zveřejnit do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku v periodickém tisku Mladá fronta DNES a v periodickém tisku Lidové noviny na vlastní náklady omluvu s nadpisem „Omluva Deníku Referendum“ ve znění: „Ve čtvrtek 12. listopadu jsem na půdě Poslanecké sněmovny prohlásil: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“ Jedná se o nepravdivý výrok, který hrubě poškozuje profesní a osobní čest novinářek a novinářů i vydavatele Deníku Referendum. Za svůj nepravdivý výrok se jim omlouvám. Andrej Babiš.“, a to formou sdělení v rámečku s nadpisem o výši písma nejméně 1 cm a s písmem nejméně 0,5 cm.
  3. Žalovaná Česká republika je povinna zaslat žalobkyni do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku dopis, který bude označen aktuálním datem a bude podepsán ministrem financí České republiky, následujícího znění: „Ve čtvrtek 12. listopadu Ing. Andrej Babiš, předseda vlády, poslanec a předseda politického hnutí ANO 2011, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prohlásil: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“ Jedná se o nepravdivý výrok, který hrubě poškozuje profesní a osobní čest novinářek a novinářů i vydavatele Deníku Referendum. Za nepravdivý výrok Ing. Andreje Babiše se Vám tímto jménem České republiky omlouváme.“
  4. Žalovaná Česká republika je povinna zveřejnit do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku v sekci „Aktuálně“ na stránkách https://www.mfcr.cz/ formou tiskové zprávy pod tučným nadpisem: „Omluva Deníku Referendum“ omluvu ve znění: „Ve čtvrtek 12. listopadu Ing. Andrej Babiš, předseda vlády, poslanec a předseda politického hnutí ANO 2011, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prohlásil: „Deník Referendum, to je snad ta nejhorší žumpa novinářská, co tady je, která zase lže, tak jako v minulosti lhala.“ Jedná se o nepravdivý výrok, který hrubě poškozuje profesní a osobní čest novinářek a novinářů i vydavatele Deníku Referendum. Za nepravdivý výrok Ing. Andreje Babiše se tímto Deníku Referendum jménem České republiky omlouváme.“ a ponechat ho na těchto stránkách po dobu minimálně 90 po sobě jdoucích dní.
  5. Žalovaný Andrej Babiš a žalovaná Česká republika jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni náhradu způsobené nemajetkové újmy ve výši 800.000,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
  6. Žalovaný Andrej Babiš a žalovaná Česká republika jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni k rukám právního zástupce žalobkyně náhradu nákladů řízení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.