Jediná občanská kandidátka

Tomáš Tožička

Táňa Fischerová je jediná prezidentská kandidátka, která vzešla z prostředí sociálních hnutí a občanských iniciativ, a jako jediná opravdu prosazuje změnu systému.

I když Táňa Fischerová zdaleka nemá podporu všech sociálně liberálních organizací, zůstává stále historicky jedinou občanskou kandidátkou. Naopak mnozí z propagátorů změny se v kritické době sami rozhodují pro mainstream.

Když Táňa Fischerová souhlasila se svou kandidaturou na prezidentku, bylo za pět minut dvanáct. Široko daleko nebyl kandidát, který by měl vazby na organizace občanské společnosti. Nebyl žádný kandidát, který by otevřeně podporoval participativní přístup k zapojení občanů do politiky. Nebyl nikdo, kdo by jasně vyžadoval důslednou změnu. Nebyl a není.

Přes tento nesporný fakt bylo jen málo lidí, kteří věřili, že se podaří nasbírat dostatek podpisů na její kandidaturu. Zvláště pak po té, co se rozhodla pro totálně neorganizovanou kampaň. Žádná reklamní agentura, žádné placené síly. Pouze ochota a aktivita lidí.

I mezi nejbližšími spolupracovníky to vyvolalo spory, protože mnozí, a patřil jsem mezi ně částečně i já, si nedovedli představit, že míra spontaneity může dosáhnout potřebných rozměrů bez patřičné dávky organizace. Ale stalo se.

Občané Táňu Fischerovou podpořili a tak se může ucházet o hlasy voličů.

Táňa Fischerová už své kvality v politice dokázala. Do parlamentu se dostala na kandidátce středopravicové konzervativní strany US-DEU. Mnozí levicoví aktivisté to vnímají negativně. To proto, že neznají historii, jak k této kandidatuře došlo.

Už tehdy byla Táňa Fischerová kandidátkou občanské společnosti. Byla jednou z těch, které se tehdejší Brandýská iniciativa pokoušela dostat na kandidátky politických stran. Byla to snaha mnoha lidí z „nevládek“ i z kultury, aby se jejich zástupci dostali do nejvyšší politiky; tam také začala má spolupráce i přátelství s Táňou Fischerovou, stejně jako s Jakubem Patočkou, Janem Beránkem, či Monikou Šatavovou. Nakonec se podařilo dostat do parlamentu vedle Fischerové ještě Svatopluka Karáska.

Do parlamentu se tedy dostala díky liberálnímu nepartajnímu projektu, který následně ztroskotal na neochotě dalších stran otevřít své kandidátní listiny, především lidovců a ČSSD — ODS jsme společně s komunisty vnímali jako protidemokratickou stranu.

V parlamentu byla jednou z navrhovatelů zákona o registrovaném partnerství, již v roce 2005 přišla se zákonem o přímé volbě prezidenta a získala sto milionů na kulturu, když pohrozila, že jinak nepodpoří státní rozpočet. Nehlasovala pro nasazení českých vojáků v Iráku a to ani se souhlasem OSN (v případě Afganistanu hlasovala pro výměnu vojsk). Navíc podporovala zákonné omezení práce v noci, v neděli a o státních svátcích především v tzv. zastavárnách a hypermarketech . Byla „nejzeleněji“ hlasující poslankyní s nejvyšší účastí na jednáních.

Táňa nepochybně vzbuzuje dojem křehké královny víl, kterou nám pak její protivníci představují jako sice poctivou, ale trochu mimózní dámu, která krásně a upřímně recituje ve Viole. Ale politika..? „Je z jiné planety,“ říká o ní Zeman, který za svou planetu považuje nejspíš ten pomalu zatuchající českomoravský dolík.

Ale opak je pravdou. Táňa Fischerová je z téhle planety. Její vize korespondují se Světovým sociálním fórem a základní myšlenkou je zajištění důstojného života pro všechny. I místní sloupkaři by si mohli vzpomenout, kolikrát třeba u stánku kampaně proti globální chudobě nalévala fairtrade kávu a diskutovala s příchozími, proč musíme spolupracovat mezi sebou stejně tady, jako na globální úrovni.

A tak tu máme kandidátku, která jednoznačně zastává vizi participativní demokracie a je ochotná a dle zkušeností i dostatečně razantní a schopná využít v rámci dobrých mravů veškerých ústavních možností ji prosazovat.

Navíc bez peněz a okázalých výzev dokázala mobilizovat tisíce lidí právě tím, že zcela otevřeně nabízí změnu. Družstevnictví, bezúročné bankovnictví, participativní rozpočet, sociální trojčlennost, podporu lokální ekonomiky, odpovědnou mezinárodní politiku a další ověřené postupy. Tak u všech ďasů proč ještě přemýšlet, koho volit? Od dob feministického antiklerikála Masaryka jsme tu neměli politika ani političku, kteří by takhle otevřeně vystupovali za změnu společnosti!

Ale ne. Raději budeme o alternativách dělat semináře, tři ve stejný den, každý pro deset lidí. Budeme diskutovat, jak ovlivnit politiku, jak být aktivnější. Než dojde na lámání chleba. Pak se zase přikloníme k některé partaji. Jako členové Společnosti přátel žehu se budeme v onen den plížit k urně. Do ní pak se zacpaným nosem hodíme svůj hlas, aby náhodou nepropadl.

Připomíná to posedlého sázkaře, který sleduje vývoj bookmakerových sázek ve hře, ve které nakonec stejně nemůže vyhrát. Už dlouho říkáme, že tomuto systému musíme udělat konec. Tak to konečně jednou zkusme. Tahle šance se nemusí hned tak opakovat.

  Diskuse
  JV
  December 28, 2012 v 10.00
  Já věřím, že se Táňa Fischerová stane českou prezidentkou
  Ano, přesně tak se věci mají. Táňa Fischerová je jedinou kandidátkou, která zosobňuje změny, bez nichž se bude naše společnost jenom dále propadat ke dnu. Táňa Fischerová je jediným člověkem mezi kandidáty, který má opravdovou vizi. Tou vizí je dobro všech. Nikoliv program sebelepší strany, nikoliv realizace domněle dokonalých ideových konceptů, ani žádný pokrok pokroků a růst růstu podle záměrů vyvolených.

  Táňa Fischerová znamená šanci, která tu nikdy nebyla. Ani v České republice, ani v někdejším Československu se nikdy nikdo nevolil referendem, přímo občany. O všem se vždy rozhodovalo ve stranických sekretariátech, za zavřenou oponou mezi mocnými a vlivnými, nadbíhalo se zasloužilým.

  Byla by nesmírná škoda a popření samotné přímé volby, kdyby prezidentské volby vyhrál někdo, kdo by je vyhrál díky stranickým a zákulisním jednáním i ve volbě nepřímé. V té, na níž nemají občané sebemenší vliv. Táňa Fischerová by to v takovém případě nikdy být nemohla.

  Já věřím, že se u nás najde dost občanů, kteří tuto jedinečnou příležitost pochopí, nebudou opakovaně volit proti vlastním zájmům, nenechají se opětovně obelhat mediální propagandou a manipulativními průzkumy a budou si počínat jako svobodní a vědomí voliči. Já věřím, že se Táňa Fischerová stane českou prezidentkou.

  S přáním všeho dobrého v roce 2013
  Jiří Vyleťal
  December 28, 2012 v 16.53
  Vážná konkurentka
  Táňa Fischerová představuje skutečně vážnou konkurentku Jiřímu Dienstbierovi ve věci změny současného českého prezidentství. Tuto změnu jistě nepředstavují současní favorité mainstreamových médií a agentur pro průzkum veřejného mínění.

  Nechce Referendum uvažovat o diskusi mezi vážnými prezidentskými kandidáty občanské společnosti a demokratické veřejnosti, tedy mezi Dienstbierem a Fischerovou?
  FO
  December 28, 2012 v 17.21
  Rozpaky
  Stále se nemohu zbavit rozpaků z kandidatury Táni Fischerové. Když se konečně z prostředí sociální demokracie objevil kandidát, který má potenciál získat hlasy značné části "občanské společnosti a demokratické veřejnosti" abych užil slov M. Šimsy, kandidát který se musí potýkat s velkou averzí stranického prostředí, z občanské společnosti namísto podpory přichází konkurence. Samozřejmě, Táňa Fischerová má plné právo kandidovat a její podporovatelé jsou právem ze své kandidátky nadšení. Bohužel ale v reálu je to tříštění sil a podle toho to obávám se dopadne.
  December 28, 2012 v 17.49
  Tříštění sil
  Proč si tolik lidí myslí, že ti, kteří budou volit Táňu Fischerovou, by v případě jejího nekandidování nutně volili Jiřího Dienstbiera?
  U mne to sice platí, protože já se počítám k levicovým voličům a pořád ještě nejsem definitivně rozhodnutá. Ale pro některé voliče, kteří budou volit Táňu Fischerovou, prostě alternativní kandidát neexistuje.
  FO
  December 28, 2012 v 18.06
  Paní Hájková, dovoluji si předpokládat, že podobně uvažujících levicových voličů jako Vy je více. Jistě to neplatí o všech, kdo by T. Fischerovou volili. Ale je to nezanedbatelná skupina. Každé procento může rozhodnout o tom, že se do druhého kola nedostane ani jeden z obou. Můžeme stokrát ohrnovat nos nad "mediální propagandou" průzkumů, ono to tak nakonec stejně dopadne. Nakonec je to asi přirozené, a podobný průběh mívají přímé volby hlavy státu i jinde. Vždy jsou nějací nezávislí kandidáti, a vyhrají to nakonec ti oficiální, s podporou stran a/nebo médií.
  JV
  December 28, 2012 v 20.06
  Táňa Fischerová přece nekandiduje proto, aby někoho o hlasy obrala ...
  Výčitka směrem k Táně Fischerové ohledně tříštění údajně levicových hlasů mi dobrá rozhodně nepřipadá. Měl-li by požadavek neroztříštěnosti hlasů být brán jako cosi pozitivního a žádoucího, pak bychom se valem blížili k jedné státostraně, jednomu zástupci státostrany, apod. Vždy bychom si mohli pochválit jednotu, neroztříštěnost a posléze i oprátku diktatury.

  Snad by bylo také dobré porozumět důvodům, proč Táňa Fischerová kandiduje. Nikoliv proto, že chce někomu odebrat hlasy, ale proto, že chce občanům nabídnout službu, pokud o ní stojí. Z toho je snad dobře cítit, jak málo smyslu apel na neroztříštěnost dává.

  Vadí-li někomu roztříštěnost pomyslného vlastního tábora, pak by měl své úvahy směřovat i k požadavkům na vzdání se kandidatury jím upřednostňovaného kandidáta. Jedině to by bylo přece oboustranně spravedlivé, není-liž pravda?

  Mnohem větší tříštění hlasů pro Jiřího Dienstbiera ovšem představuje Miloš Zeman, který ČSSD škodí kudy chodí. Nemalá část starších členů ČSSD si stále pěstuje Zemanův kult a nechává se slyšet, jak Zemana bude volit. Totéž platí i pro sympatizanty ČSSD.

  Táňu Fischerovou nebudou volit jenom lidé, kteří by jinak volili Jiřího Dienstbiera, ale také ti, kteří by ze zásady žádného stranického kandidáta nevolili. Zkrátka proto, že viní politické strany - zejména ty velké - ze stavu, ve kterém se nacházíme. Před chvílí se straničtí zástupci opět vyznamenali při senátním hlasování (ČSSD má v senátu většinu!) o zvýšení platů ústavním činitelům - rozuměj sobě!!! Táňu Fischerovou budou také volit jednak ti, kteří by k volbám vůbec nešli, a jednak ti, kteří by nikoho jiného než Táňu Fischerovou ani volit nechtěli.

  Osobně jsem velmi, velmi rád, že Táňa Fischerová kandiduje, protože ji budu volit s naprosto čistým svědomím a bez nejmenších kompromisů. Dříve než svoji kandidaturu oznámila, jsem byl víceméně rozhodnut také pro Jiřího Dienstbiera. Ovšem s několika vážnějšími výhradami, ke kterým od té doby pár výhrad přibylo.

  Rovněž považuji za maximálně žádoucí, aby prezident ve státě, kde o všem rozhoduje partajokracie, byl nestraník. Ovšem opravdový nestraník, nikoliv "nestraník" v podobě expremiéra či "nestranný" zastupitel podnikatelského stavu. Přeji si totiž prezidenta nezávislého. A tím může být jedině ten, kdo se nemusí cítit být vděčen vlastní straně (či ještě nějaké další o jejíž podporu žádá) za kandidaturu, nebo sponzorům za financování vlastní kampaně.
  Jiří Vyleťal
  December 28, 2012 v 20.37
  nejde o lotynku, ale o hlavu státu
  nazíráno z venku a věcně (nejsem ve fanklubu žádného z kandidátů) klíčové je kdo postoupí do druhého kola - jestli ti další budou mít třetí nebo sedmé místo je poměrně lhostejné (tedy kromě jakési sebeprezentace kandidáta).
  A o postupu rozhodne zda u těch s reálnou šancí zabere spíše gravitační efekt (ve finále strhne nerozhodnuté) a nebo dojde k nárůstu rozptyl hlasů - tedy že když nikdo není ideální, ti co budou vůbec volit se budour zohdovat emotivně, bez ohledu na většinový systém a druhé kolo.
  Rozhodnou až první lednové týdny, ale i bez komentáře mluví poslední prosincové průzkumy (sociologie má svoji relevanci bez ohledu na pocity)poměrně jasně :
  CVVM : Fišer 22,5%, Zeman 19,5%, Dienstbier 13% a pokdu jde o pí Fischerovou tak 2,5%
  STEM : Fišer 25,6%, Zeman 17,2% Dienstbier 13,9% a Fischerová kolem 3%
  SANEP : Fišer 21,7%, Zeman 25,8%, Dienstbier 10,3% a Fischerová 4,8%

  Je samozřejmě na každém zda vsadí na emotivní inklinace (či recesistické a jiné důvody volby) nabo zda bude přemýšlet jak i za cenu kompromisu se svými pocity reálně ovlivnit výsledke volby hlavy státu. Bez ohledu na to jak dopadne ústavní stížnost T. Okamury.
  FO
  December 28, 2012 v 20.38
  Ještě o neroztříštěnosti
  Už jenom velmi stručně. Neroztříštěnost hlasů má jen jeden, zdánlivě přízemní, význam: aby ve volbě zvítězil ten přijatelnější, resp. nezvítězil ten horší z kandidátů. Nemá to absolutně nic společného s nějakou státostranou.

  Jistě je možné vyzývat se navzájem k odstoupení. Martin C. Putna takto vyzývá všechny ostatní kandidáty s výjimkou JB, aby navzájem odstupovali ve prospěch jednoho z nich, aby nezvítězil Zeman nebo Fischer. Podle mne takové výzvy nemají příliš význam. Nevyzýval jsem nikoho k odstoupení, jen jsem si posteskl nad pravděpodobným vyústěním této situace.

  Přeji příznivcům Táni Fischerové jejich nadšení. Kéž by se stal zázrak a TF či JD postoupili do druhého kola. Zatím se ale skepticky rozhoduji, zda jít ve druhém kole rozhodovat souboj MZ vs JF.

  JV
  December 28, 2012 v 23.14
  O manipulaci
  To je právě ta veliká chyba, že i lidé myslící, jako jsi ty Filipe a pan Dolejš těm průzkumům přikládáte váhu a vymýšlíte strategie koho volit a co udělat, až se do druhého kola dostane ten či onen. Skáčete na lep manipulátorům.

  Mně jsou ty průzkumy naprosto lhostejné. Vůbec o nich nic nevím a nezajímají mne. Vím, že se dělají na objednávku podle toho, co chtějí objednatelé aby vyšlo. Vím jedno: kdo se o ně zajímá, jedná pod jejich vlivem.

  Volby jsou od toho, abychom volili toho, koho chceme a ne od toho, abychom volili či nevolili toho, o kom si myslíme, že ho chtějí nebo nechtějí ti druzí. Je znakem nedospělosti, že se ve věcech, které jsou výsostným projevem naší vůle, potřebujeme vztahovat k jiným.

  Už samotné úvahy tohoto druhu oslabují vlastní přesvědčení. Ve svém okolí pak člověk takto smýšlející šíří svůj názor nepřesvědčivě. Tím vším zase nahrává manipulátorům.

  Jestliže jsem pro něco, co považuji za správné, tak musím věřit, že se to i vyplní. Nevěřím-li ve svou věc, tak co bych chodil k volbám? No, jen si představme ten nesmysl, že jeden jde volit Dienstbiera a přitom je přesvědčen, že Dienstbier nevyhraje, a ani do druhého kola se nedostane, a že ve druhém kole bude volit mezi těmi dvěma, kteří jsou pro něj nepřijatelní.

  My křesťané také věříme, že Boží věc zvítězí. A nemusíme si to nechat potvrzovat od STEMu a podobných agentur. Já nevím jak druzí, ale já žádnou variantu nemám, kdyby Pán Bůh nezvítězil.

  Ono totiž nejde vždycky o to, jestli si myslím, že se nějaký ideál stane, ale o to, jestli si přeji, aby se stal. Pak se totiž s daleko větší pravděpodobností vyplní to, co si přeji, než když si to pro strach ze zklamání a malé víry v ideály raději ani nepřeji. Také s tím počítají manipulátoři.
  Dobrou noc Jiří Vyleťal
  TT
  December 29, 2012 v 0.39
  K čertu s průzkumy
  Pokud jsou pravdivé, pak Dienstbierovi hlasy Fischerové stejně nepomohou :-))

  Navíc nechodím k volbám proto, abych hlasoval podle průzkumů, jako to dělají poslanci v parlamentu, aby si to s nikým nerozházeli - na tuto praxi zřejmě naráží pan Dolejš.

  K volbám chodíme, abychom vyjádřili svůj postoj. Pokud je menšinový, tak jsme holt v menšině a musíme se s tím naučit žit, nebo se to snažit změnit.

  I ta nejpesimističtější čísla pro TF ukazují, že jsou tu desetitisíce lidí, kteří toho mají dost, jsou ochotní za své peníze a ve svém volném čase pracovat na kampani za změnu. Už to je pro mě vítězství.

  Ti lidé se nepodali rezignaci o které tu mluví ti tzv. pragmatici a navíc do toho vložili i svou práci. Není důvod jim říkat: "Hele dobrý, ale teď to dejte tomu či tomu (vždycky se mluví o chlapovi...). Sice si nikdy o naší podporu neřekl, nikdy se s námi nebavil, ale my to uděláme, protože systém se změnit nedá. To co jsme do teď říkali byli jen takový astrální kecičky..."

  No tak to je přesně to, co doufám, že Táňa Fischerová neudělá. Systém se změnit dá, jako už tolikrát před tím a pokud to nemůžeme udělat nyní, rozhodně bych nechtěl přispívat k jeho agónii.

  Druhé kolo bez Fischerové bych musel s ohledem na dobré mravy bojkotovat.
  JH
  December 29, 2012 v 1.09
  Fischerová chce přejít od konkurence ke spolupráci, tedy ke spolupráci výkonných a nevýkonných. Prosazuje rovnost ve výkonu s jedinou výjimkou: akorát v uměleckém taletu si lidé rovni nejsou. Ale na další povolání je přece také potřeba talent svého druhu! Sama jako umělkyně nechce spolupracovat s netalentovanými, ale ostatní výkonné pracovníky chce brzdit spoluprací s nevýkonnými. Rovnost v jejím pojetí znamená rovnoměrně rozdělenou bídu socialismu pro všechny.

  Zrušení soukromých firem, zrušení soukromých bank, zrušení vlastnictví nemovistostí. Nestačí, že stát ovládá polovinu našich životů. Má plnou hubu, jak Klaus porušuje ústavu, ale sama popírá ústavou zaručené soukromé vlastnictví, soukromé firmy, svobodu rozhodování, s kdo s kým bude spolupracovat, jaké bude vytvářet hodnoty a jak s nimi bude nakládat.

  Odpustil bych Fischerové všechny bezobsažné mravní, duchovní a socialistické bláboly. Odpustil bych jí dokonce i masochismus - ke štěstí potřebujeme bídu a nedostatek. Ale nejsem schopen jí odpustit hanobení, až kriminalizaci úspěšných lidí (úspěšných podnikatelů, úspěšných politiků), a vyzdvihování neúspěšných (politiků na jedno použití, kriminálníků). Je mi špatně z představy, že bych se dočkal Romana Smetany na Hradě, jak přebírá státní vyznamenání, zatímco ve vězení trpí skutečně nespravedlivě odsouzení, kteří nemají ve zvyku exhibovat, provokovat, naříkat a stavět se do centra pozornosti.

  Zeman v prezidentském projevu 2003 hlásal a hlásá i nyní, že bude podporovat ostrovy pozitivní deviace. Dienstbier, Fischerová a Roithová budou dělat pravý opak – podporovat ostrovy negativní deviace, a naopak vyjadřovat nenávist kvalitním osobnostem ve svých oborech.
  December 29, 2012 v 8.43
  Pan Tožička má pravdu. Pokud jsou průzkumy pravdivé, pak to mají oba kandidáti stejně dopředu prohrané. A pokud pravdivé nejsou, tak proč bychom se jimi měli řídit. Konec konců, podřizování se takovýmto průzkumům (například za účelem "volit menší zlo") znamená pouze strvrzování statu quo. A proto volme podle svého nejlepšího svědomí, aniž si ho budeme zatěžovat výsledky průzkumů. Veškeré příští dění v téhle zemi stejně nestojí pouze na osobě prezidenta. Spíš bychom se měli snažit o to, abychom to veškeré příští dění mohli daleko více ovlivňovat my všichni.
  December 29, 2012 v 13.02
  Právě proto, že jde o manipulaci, má pravdu pan Outrata
  Bez ohledu na průzkumy: V současné situaci, kdy to vypadá, že média nejsou svobodná a (nejen) prostřednictvím průzkumů dochází k permanentnímu manipulování veřejnosti a když nejsilnější opoziční strana s podporou čtvrtiny až třetiny voličů a se svým zázemím navrhne vlastního kandidáta téměř na míru občanské společnosti, je nerozumné proti němu navrhovat sebelepšího kandidáta. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly a tak to vypadá, že tomu tak bude i v prezidentské volbě. Toto platilo už na začátku oznamování kandidatury a pan Outrata má pravdu.
  Podobně jak říká prof. Bělohradský, nechtějme realizovat utopie a nebeské koncepce, ale buďme v realitě. Uvědomme si, že JD by byl o dvě třídy lepším prezidentem než všude zmiňovaný (a následně proto i volený) MZ a JF.
  December 29, 2012 v 16.28
  Tak asi jsem pragmatik. Nebo něco jiného?
  Stojí-li volba tak, že na jedné straně jsou dobré pocity naší menšiny (postoj vyjádřený ve volbách plus pocit vítězství, že jsou tu desetitisíce lidí, kteří toho mají dost, jsou ochotní za své peníze a ve svém volném čase pracovat na kampani za změnu) a Zeman na Hradě a na straně druhé Dienstbier na Hradě BEZ těch našich pocitů, volím druhou možnost. -- Možná i proto, že podobný, ba mechanicky vzato ještě větší pocit vítězství jsme mohli mít v r. 2000 (přes 118 tisíc podpisů na petici požadující referendum o dostavbě -tehdy šlo opravdu o dostavbu- dvou bloků Temelína). Fajn, tak ten pocit plus Temelín... Procítili jsme se až k diskusím o 3.a 4. bloku a podle všeho o jejich výstavbě budou rozhodovat úplně jiné faktory než občanská společnost. Od toho roku 2000 mě trápí pochybnosti, jestli energii věnovanou sběru podpisů od desítek tisíc lidí jsme neměli raději věnovat na přesvědčení DVOU dalších členů tehdejší menšinové soc.dem. vlády, aby hlasovali proti dostavbě. Pravda, neměli bychom ten krásný pocit, ale ani štěpnou reakci v temelínských (zemanovsko-grégrovskýych :-)) reaktorech - a tuny vyhořelého paliva z nich.
  December 29, 2012 v 17.39
  Vy ale žádnou takovou možnost volby nemáte, pane Guthe :-)
  Vy můžete pouze zvolit jednoho z kandidátů, popřípadě se můžete ještě předtím snažit přesvědčovat druhé, aby volili toho, koho myslíte, že by volit měli. Mimo to ještě můžete lomit rukama nad tím, jak TF ubírá JD hlasy, eventuelně se modlit, aby zvítězil JD.
  BT
  December 29, 2012 v 17.52
  Dienstbier má aspoň nějakou šanci
  Vážený pane Tožičko,

  chápu Vaši podporu T. Fischerové, i já si jí vážím a mohla by být mou kandidátkou.
  Je tu ale jedno velké ALE. A to je skutečnost, že T. Fischerová bere hlasy J. Dienstbierovi a J. Dienstbier bere hlasy T. Fischerové. Sám nevím kdo z těch 2 je pro mně lepší.
  Ale i kdyby byla lepší variantou T. Fischerová, přesto bych v situaci kdy výzkumy ukazují tak velký rozdíl v jejich šancích, volil Dienstbiera.

  A naopak!

  Ovšem kdybych byl přímo ve volebním týmu J. Fischerové, pak bych do poslední chvíle bojoval za její hlasy, avšak v okamžiku, že by bylo vysoce pravděpodobné, že nemá šanci dostat se do 2. kola volby, přemlouval bych ji k odstoupení a k deklarování podpory J. Dienstbierovi.

  A naopak!

  Obávám se, že každá jiná strategie s pravděpodobností hraničící s jistotou povede defacto k podpoře M. Zemana a podrazí nohy jak Dienstbierovi, tak Fischerové.

  Možná znáte pověst o prutech Svatoplukových:
  každý zvlášť zlomíte, ale spojíte-li je dohromady, už to tak snadné není.

  To je prostě železná logika.

  Přesně touto logikou se řídí současná vládní trojkoalice. Dokud se jí bude řídit, nikdo s ní nehne.
  JM
  December 29, 2012 v 19.17
  Vážení Dienstbieropropagátoři,
  kde berete tu jistotu, opakuji po paní Hájkové, kde berete tu jistotu, že při odstoupení Táni Fischerové bychom hlasovali pro JD ? Myslíte si, že pak je to jediný možný kandidát? Omyl. Naopak, pokud byste podobnými "dobře míněnými radami" přiměli Táňu k odstoupení - což se nestane - byla bych na JD pěkně naštvaná a myslela bych si něco o mocichtivosti. Doufám, že v případě, že JD nevyhraje, nenastane další kolo na téma . kdyby byla nekandidovala!. K panu Hyldebrantovi se nemá cenu vyjadřovat - zřejmě letos splašil peníze pro Kalouska, tak má pocit nadprůměrné úspěšnosti, o kterou se nechce dělit.
  BT
  December 29, 2012 v 19.48
  Když se dva perou...
  Když se 2 perou, třetí (neoliberální pravice) se směje.

  I to je známá hluboká pravda. I díky této pravdě dnes u nás vládne vláda národní katastrofy.

  Kdyby Zeman neubral hlasy ČSSD, velmi pravděpodobně by dnes situace v ČR vypadala o hodně jinak.

  Připomínám, že náš stát je dnes kvůli neoliberální pravicové vládě v recesi a státní dluh se přehoupl přes maastrichtská kriteria. Pomalu se blížíme stavu, o kterém se říká "ekonomická spirála ke dnu". Jakmile se do toho ekonomika státu dostane, ztěží si může už pomoci sám. Stává se z něj pak protektorát bohatých zemí.

  Takže dál hledejme všechny drobnosti, které nás rozdělují, pravice hledá to, co je spojuje.

  Kdo se domníváte, že vyhraje?
  BT
  December 29, 2012 v 19.54
  Odpověď
  Vážená paní Maříková,
  napsala jste:

  "kde berete tu jistotu, opakuji po paní Hájkové, kde berete tu jistotu, že při odstoupení Táni Fischerové bychom hlasovali pro JD ?"

  Odpovídám:

  Vůbec nejde o jistotu, ale o statistiku. Jako konečně v demokracii vždy, nakonec rozhodne statistika.
  December 29, 2012 v 21.08
  Spolupráce lepší konkurence
  je třeba začít spolupracovat, snad si to kandidáti uvědomí ještě před volbami....
  BT
  December 29, 2012 v 21.30
  Vážený pane Imrich
  Skvělá formulace ve Vašem nadpisu!

  Je komické, když představitelé neoliberální pravice, jejímž fetišem je slovo "konkurenceschopnost" prokazují (viz vláda) vysokou "kooperaceschopnost"
  a občanská společnost, která se vůči ní vymezuje důrazem na spolupráci vyznává konkurenci svých proti ní postavených subjektů.
  December 29, 2012 v 21.31
  "Když se dva perou..."
  Ale vždyť oni se neperou! Jakým způsobem by měli spolupracovat? Opakuji znovu, že po odstoupení TF nikdo z jejích příznivců není povinen volit JD. Ona vlastně ani kandidovat nechtěla, je to ústupek přání mnoha lidí. Myslím si, že nikdo by se neměl příliš upínat na vítězství kterékoliv osoby v prezidentských volbách. Vyřešil by snad JD v případě svého vítězství všechno, co nás trápí? To je přeceňování osobnosti. Čekají nás daleko horší věci, než je prohra levicového kandidáta v prezidentských volbách.
  December 29, 2012 v 21.39
  Spolupráce je lepší než konkurence, ale
  volby mají mají charakter soutěže o politickou moc a proto si kandidáti ucházející se o jednu konkrétní funkci konkurují ať chtějí či ne. Ani jednoho kandidáta bych nevyzýval k odstoupení, ale kandidáti i jejich voliči by měli zvážit možnost, jak minimalizovat škody dané konkurencí a jak udržet spolupráci na společném díle. Možná také tím, že nejde o všechno a i v případě prohry budou možná ještě důležitější věci než volba prezidenta. Když jsme přežili 10 let prezidentování Václava Klause, přežijeme i podobné prezidentování jemu podobných kandidátů. Tím nevyzývám k házení flinty do žita, ale volby prezidenta jistě nejsou a nebudou poslední šancí pro občanskou společnost a demokratickou veřejnost.
  BT
  December 29, 2012 v 22.09
  Vážená paní Hájková
  Marně se snažím pochopit logiku Vašeho vstupu. Přece určité jevy a situace ve společnosti jsou poměrně dost zákonité. Pokud by to bylo tak jak naznačujete (že většina kandidátů T. Fischerové by nedala hlasy J. Dienstbierovi), tak by snad ani neměla sociologie a politika smysl. Šlo by pak opravdu o zcela chaotickou záležitost bez jakékoliv souvislosti s názory a ideály kandidátů.

  Já bych ale raději dal na sociologa J. Kellera, který jednoznačně podporuje J. Dienstbiera, také proto, že uvažuje logicky a sociologicky.
  BT
  December 29, 2012 v 22.18
  Ještě paní Hájková
  Napsala jste:
  "Myslím si, že nikdo by se neměl příliš upínat na vítězství kterékoliv osoby v prezidentských volbách."

  Ale vždyť to je přesně to co já tu propaguji:

  proč se upínat na kandidáta, který má mnohem menší šance, když je tu názorově blízký kandidát, který má šance nesrovnatelně větší.
  JM
  December 29, 2012 v 22.38
  Pane Trávníčku,
  je mi líto, ale ta vaše logika je tu naprd, s dovolením. kdybyste se namáhal přečíst a porovnat některá vyjádření JD a TF, pochopil byste, proč by ty hlasy nešly automaticky k Dienstbierovi. Jsou každý jiný, TF opravdu nabízí něco, co jiný kandidát nemá. Možná by mnozí JD i volili, ale mají problémy se soc. dem. a jejich nijakou a obojetnou politikou a změnu v nich prostě nevidí. Nevím, jestli mluvím i za paní Hájkovou, například, ale já se na ničí zvolení neupínám, Prostě si chci vybrat a opravdu si nemyslím, pokud by byl prezidentem Zeman, např, i když je pro mě nepřijatelný kvůli svým válečnickým postojům, že by nastala nějaká katastrofa. Zažili jsme horší.Kvůli tomu se nevzdám podpory kandidátky, kterou uznávám pro její celoživotní postoj.Zato mám spoustu důvodů nevolit kandidáta soc.dem......
  December 29, 2012 v 23.09
  Tito kandidáti k sobě mají, asi nejblíže.
  Pro Klíč. hnutí a ostatní kteří se věnují kampani paní TF by bylo výhodné pokud by Soc.Dem. přijala některé návrhy od TF a pro Soc.Dem. by to byl krok vpřed. Spolupráce by mohla pokračovat i po volbách. Ale kdo udělá první krok. Asi by měl JD.
  December 29, 2012 v 23.14
  berme průzkumy pragmaticky, ani nepřeceňovat ani nepřehlížet
  pane Vyleťal, klidně můžete nevěřit sociologickým průzkumům, ty ale nejsou předmětem víry - jsou určitým metodickým odrazem reality. Mají určitou chybovost (každá metoda má svá úskalí), ale poměrně dobře odráží trendy. A ty trendy buď iracionálně přehlížím a nebo nějak vnímám.
  Jistěže ten kandidát, který poněkud zaostává, může napnout síly aby si
  polepšil a překvapil (i já nedávno v senátích volbách byl v průzkumech byl na třetím místě abych nakonec postooupil do druhého kola), ale zázraky se dělat nedají - ten kdo má minimální podporu, do čela pelotonu už se njspíš nevyhrabe. To pár týdnů před volbami už má poměrně vysokou rpavděpodobnost.
  V politice nnejde o to si to s nikým nerozházet, ale reprezentovat zájmy -a to dodatečnou skuoinu lidí - ve většinovém systému minimálně tolik aby šlo postoupit do druhého kola. To je matematika a ta okecat nejde..
  Když pí Fischerová byla zvolena za "Unii svobody", lidé z části volili i tu v podsttě pravicovou značku, když to zkusila za své "Klíčové hnutí", nikdo to neznal a dokonc ei osobnost jako ona, určitě slušá a citlivá žena, to nedokázala vytáhnout nahoru.
  Přímé pezidentské volby jsou pravda víc o osobnostech, ale také o hlavě státu což je superpolitická funkce a lidé mají na ni určité požadavky (nebeské kocepce jak píše pan Guth jim nestačí), a ty požadavky ty sociologické průzkumy, třeba i poněkud nepřesně ale přesto odrážejí.
  BT
  December 29, 2012 v 23.15
  Vážená paní Maříková
  Děkuji za reakci. Poučte mne tedy prosím kam by podle Vás šly hlasy paní Fischerové poté co by se vzdala své kandidatury a podpořila Dienstbiera?

  Taky budu vděčný za vypíchnutí podstatných odlišností mezi oběma diskutovanými kandidáty. Neberte toto jako ironii, opravdu mne to zajímá.

  Děkuji.
  BT
  December 29, 2012 v 23.27
  Paní Maříková
  Pokud se týká Zemana:

  Nevím jestli si to uvědomujete, ale v sázce je budoucnost podoby nejsilnější levicové strany, kterou Zeman jako prezident může zásadně ovlivnit podporou křídla stojícího v opozici proti Sobotkovi. Křídla, u kterého si lze představit novou opoziční smlouvu s neoliberální pravicí, možná i za účasti V. Klause v nějaké formě.

  Opravdu nevnímáte, že Zeman úspěšně likviduje šance levice vládnout v této zemi už jako představitel malé straničky? Co bude následovat až bude prezident? Proč myslíte, že ho tak vehementně podporje Klaus? Podle mne proto, že je nejlepší možnou pákou proti levici.
  MT
  December 29, 2012 v 23.54

  Nechápu, proč tomuto tématu zde věnujete tolik času - ať už příspěvek sám nebo diskusní korálky na vláknu (threadu) za příspěvkem ...

  Udělejte každý, co uznáte za vhodné.

  Já budu volit JD - a nejen kvůli členství v ČSSD už od roku 1989 ...

  A pan Tožička je prostě zbrojnošem jednoho tábora.

  Ni plus, ni moins ...

  Není nikým takovým, komu bychom snad měli věnovat nějakou zvláštní pozornost - anebo snad dokonce měnit kvůli jeho nadšení názor.


  TF ani JD neodstoupí.

  Nikdo neodstoupí, kdo je ve hře.

  Nezbývá než jít a volit někoho z těch, kteří budou ve hře ...

  Ni plus, ni moins ...
  MT
  December 29, 2012 v 23.55

  ... míněno moje členství v ČSSD od roku 1989 ...
  JM
  December 30, 2012 v 0.01
  Pane Trávníčku,
  víte, slyšela jsem, že třeba Franzovi, i když se vám to bude zdát neuvěřitelné. Spousta lidí prostě nechce stranického kandidáta. Rozdíly mezi TF a JD jsou mnohé, Táňa klade třeba důraz na solidaritu mezi lidmi i svou podporou družstevnictví a lokálního bankovnictví, což jsou pro vás možná myšlenky utopické,ale leckde ve světě reálné. Mluví o nich i paní Švihlíková. Jako prezidentka by vnesla nová témata do našich stojatých vod. U JD si nejsem jista, o čem bude, o některých jeho problematických hlasování v Senátu už jsem tu psala a nechci žalovat. A navíc - po oslabení pana Sobotky by možná musela soc, dem. projít bolestnou očistou a stát se opravdu levicovou nebo zaniknout. Mně by se líbila česká Die Linke, např. Tam by ovšem lidé typu Haška nebo Mládka neměli co dělat. Neplatí ale mantra, že ČSSD oslabuje Zeman, oslabuje se sama.
  December 30, 2012 v 1.24
  ekonomikou bych se raději v tomto případě netrápil
  tady jen podotknu, že hlava státu má různé ústavní kompetence, od jmenování vlády přes jmenování soudců a členl bankovní rady až po podpisy pod zákony a některými smlouvami, dokonce v oblastu zahranišní poltiky zasahuje do exekutivy
  Ale do ekonomické politiky nezasahuje, to není jeho věcí.Takže utopičnost ekonomických nápadů paní Fischerové (spíš bych to nazval jakýmsi fideismem, nejde v pravdě o žádnou praktickou koncepci - ani pravou ani levou) jen vypovídá o jejím osobitém naturelu ale reálně by podobné nápady těžko mohla v této funkci realizovat.
  Milovníci družstev a kampeliček, či komun a kibuců ať již jsou vlajkonoši jakéhokoliv kandidáta mohou své nápady realizovat jako podnikatelský projekt bez ohledu na toto, v tom jim nikdo nebrání. Družstva přeci existují a i když nejde o universální recept na problémy světa, nepochybně se lze předvést v praxi, neboť jak známo exempla trahunt.
  December 30, 2012 v 9.08
  Panu Trávníčkovi
  Především chci napsat, že nejsem proti žádnému z obou kandidátů, a proto nikomu ani neradím, zda má volit toho či onoho. Já se neupínám ani na toho, kdo má menší šance ani na toho, kdo má větší šance. Má logika určitě není horší vaší logiky. Vy se snažíte dokázat, že TF ubírá hlasy JD, kdežto já tvrdím, že pouze částečně, jen u části voličů. Procento si netroufám odhadovat.
  Znám voliče JD, pro které je nepřijatelná TF (i zde na Referendu je hodně takových diskutujících). Myslím, že i pro komunistické voliče je většinou nepřijatelná. JD budou volit lidé ze sociálně demokratického a komunistického okruhu voličů. Ne tak Táňu Fischerovou. Myslím, že si dovedu představit prostředí, z něhož jí vzejdou volební hlasy, že o něm něco vím. Pravděpodobně ji budou volit pouze někteří ze soc.dem. okruhu voličů; o komunistických příznivcích silně pochybuji, že by ji volili. Zato ji budou volit lidé, kteří se vymezují proti pravolevému pojetí politiky (já k nim nepatřím, ale to nic nemění na tom, že takoví lidé jsou), lidé, co se sami za levicové nepovažují, ačkoliv jiní je hodnotí jako ultralevici, dále ji budou volit lidé kteří tíhnou k určitému druhu konzervatismu, někteří zelení a také ti, co tíhnou k anarchismu. Ptáte se, koho by tedy volili, v případě, že by nekandidovala? To ovšem nemohu s určitostí říci. Možná, že někoho jiného, možná dokonce pravicového kandidáta, jak píše paní Maříková. Názorová různost je dnes u nás totiž velice pestrá. Neskládáme se už pouze z červených čtverečků a zelených koleček, nýbrž i ze zelených čtverečků a červených koleček a ještě všelijak kostrbatých, případně jiných tvarů a pestrých barev.
  Velmi pravděpodobné je, že nebudou volit prostě vůbec nikoho.
  MT
  December 30, 2012 v 9.46
  Trochu Vás pobavím, paní Hájková.
  Na fejsbuku je skupina Chceme socialismus, kterou sice založil standardní levicový socialista předseda SDS a SPaSu Milan Neubert, kde ale čile plakátuje a nakonec svým iniciativním elánem převažuje jistý pan Ladislav Kasuka, ortodoxní stalinista, který Stalina hájí a Leninův NEP považuje za hrubou, snad i nezdůvodnitelnou chybu. Je to tedy člověk daleko daleko od KSČM směrem ke Štěpánovcům a zifčákovcům - ale volit bude Fisherovou ...

  zajímavý úkaz ...
  MT
  December 30, 2012 v 10.07
  a nejen volit - silně se ve zmíněné facebookové skupině angažuje
  v její prsopěch a přemlouvá ostatní ...
  December 30, 2012 v 10.11
  Skutečně zajímavé, pane Tejkle. Svědčí to o tom, že TF přitahuje opravdu různorodé lidi, kteří ovšem netíhnou k ortodoxii, či jak to přesně vyjádřit.
  December 30, 2012 v 10.18
  Kombinace Zifčáka a TF mě ostatně ani tak nepřekvapuje, přesněji řečeno náklonnost z jeho strany. Z její strany by mě opravdu překvapila.
  MT
  December 30, 2012 v 10.34

  Tak samozřejmě Fisherová nemůže za to, že jí podporuje angažovaný ortodoxní stalinista.

  To taky nebylo řečeno, abych TF nějak znectil - bylo to řečeno jen pro zajímavost, jako určitá reakce na Vaší úvahu, jak k Táni Fisherové přistupují různé politicky orientované skupiny voličů.

  Přičemž s tím, že to tak (jak říkáte) asi statisticky významně bude, s tím bych v zásadě asi souhlasil ...

  Výjimky jako Kasuka mohou potvrzovat pravidlo ...
  JM
  December 30, 2012 v 11.33
  Pane Dolejši,
  s vámi ekonomy je to těžké. ono vám sice nic nefunguje, ale pořád si myslíte - tím myslím všechny vaše spolubratry - že vy jediní tomu rozumíte a ostatní jsou slušně utopisté, přeloženo hlupáčci - můj překlad. Já jsem také neřekla, že prezident má ekonomické pravomoci, ale že o různých věcech může mluvit a že se o nich má mluvit, ne že nás různí ekonomičtí experti pořád budou vodit v kruhu jak soumary za vzdalující se a posléze kýmsi sežranou kupkou sena.
  PM
  December 30, 2012 v 11.45
  Já jsem přesvědčen, že svéprávný volič
  bude volit ne sympatie budící osobu, ale kandidáta jakéhokoliv zbarvení, který zaručí co nejúčinější narušení stávajících politických struktur. Pouze rigorózní rotace politických seskupení může otupit destruktivní vliv nevhodních elit.
  A takových suveréních občanů je stále více......přál bych si.
  December 30, 2012 v 12.50
  že by byla špatná celá ekonomie ?
  mluvit může každý o čemkoliv, ale opravdu raritní názory opírající se o víru a ne o věcné argumety moc nepomáhají při získávání zájmu a podpory - když chci mluvit o ekonomii, tak začít tím že odmítám ekonomii jako obor je opravdu zvláštní přístup
  Berte to jen jako rozumné míněné upozornění na problém v metodě uvažování, jinak vám vaše nadšení nikdo nebere.Jak říkávají naši němečtí sousedi "Jedem das seine"
  December 30, 2012 v 13.05
  Pane Dolejši,
  ale počítá ta "správná" ekonomie s tím, že existuje nezanedbatelné množství lidí, kteří se buďto opírají o víru, nebo se jiným způsobem chovají zvláštně či ekonomicky neracionálně - v každém případě jsou spíše neodhadnutelní?
  December 30, 2012 v 13.21
  Strategická mapa
  Tvrzení Miroslava Tejkla, že Ladislav Kasuka bude volit Táňu Fischerovou, mě překvapuje. Já nejsem ve skupině „Chceme socialismus‟, ale Ladislava Kasuku znám ze „Společenství práce a solidarity‟, a pokud si pamatuji, co jsem tam od něj četl, podporuje tam Jiřího Dienstbiera. Vzpomínám si, jak mě jeho první příspěvek na toto téma zaujal, jak jsem se udiveně zamyslel: „Že by ani ti stalinisté nebyli úplně padlí na hlavu?‟ K rozumným příspěvkům Ladislava Kasuky patří také ty, v nichž varuje před Milošem Zemanem a připomíná, co všechno má Zeman na svědomí.

  Pro mě osobně jsou přijatelní pouze dva prezidentští kandidáti, a to Táňa Fischerová a Jiří Dienstbier. Přemýšlím, komu z nich dám hlas, a lituji, že pro první kolo prezidentské volby neprosadil svůj „geniální‟ systém Karel Janeček, protože v tom bych dal kladné hlasy Dienstbierovi a Fischerové, záporný Zemanovi, a byl bych hotov. Takto se snažím odhadnout rozložení sil a širší strategickou situaci a lámu si hlavu takovými otázkami, jako nakolik jsou průzkumy veřejného mínění zmanipulované.

  Dávám mírně přednost Táně Fischerové, potkal jsem ji na většině demonstrací, jichž jsem se účastnil od té doby, kdy mě útok tunelářů české vědy na Akademii věd vyhnal do ulic, na řadě těch demonstrací byla mezi mluvčími a vím o ní, že se angažovala už v době, kdy já ještě seděl klidně doma a říkal si, že stačí dělat si svou práci a vhazovat hlasovací lístky do uren, aby svět spěl zvolna, s drobnými výkyvy, k lepším zítřkům a nikdy se nezvrhl do skutečného průšvihu. S řadou jejích postojů se ztotožňuji, když mluví ke stejným věcem jako Jiří Dienstbier, jsou mi většinou její vyjádření bližší, a otázky, ve kterých se s ní názorově rozcházím nebo aspoň o jejích stanoviscích pochybuji, nehrají, myslím, v rámci úkolů a pravomocí prezidenta roli. Vím jistě, že za vhodnou prezidentskou kandidátku považují Táňu Fischerovou i lidé, kteří by nikdy nevolili levicovou stranu nebo jejího kandidáta.

  Názor, že ideální by bylo mít prezidentkou Táňu Fischerovou a premiérem Jiřího Dienstbiera, nemám z vlastní hlavy, ale nejsem si jist, zda by bylo politicky taktické prozradit z čí. Každopádně s ním souhlasím. Líbilo by se mi proto, kdyby Jiří Dienstbier vyzval své stoupence k volbě Táni Fischerové, jenom si nejsem jist, kolik by jich poslechlo.

  Domnívám se, že potřebujeme ani ne tak diskuse mezi Fischerovou a Dienstbierem, jako mezi jejich příznivci.

  Pokud se nedomluvíme, má pravděpodobně větší šance uspět Jiří Dienstbier, ale musíme počítat s druhým kolem Fischer — Zeman, jak si je přejí naši oligarchové a jimi placené sdělovací prostředky. Podrazit Dienstbiera proto, aby zůstal volný pro funkci premiéra, považuji za hloupé, připadá mi, že jestli se v ČSSD nenajde žádný jiný schopný premiér, je ta strana stejně odepsaná, nicméně ne všichni lidé, kteří budoucnost ČSSD zas tak černě nevidí, vidí růžově její zásobu vhodných premiérů. Rozhodně bych proto, že chci Dienstbiera premiérem, nevolil Zemana, jak jsem to, tuším, četl u někoho z diskutujících někde tady kolem na DR, Miloš Zeman udělá všechno, co bude v jeho silách, aby ČSSD vládu nesestavovala. Mezi Jiřím Dienstbierem a Táňou Fischerovou nicméně stále váhám.

  Mám taktizovat a podpořit Jiřího Dienstbiera, aby Hrad neobsadila pravice? Nebo mám hlasovat přímočaře pro volbu, kterou pokládám za nejlepší, a spolehnout se, že jestli se prezidentem stane Jan Fischer, v horším případě Miloš Zeman, stejně to nějak přežijeme a Jiří Dienstbier jako premiér směřování státu napraví?
  JM
  December 30, 2012 v 13.37
  K Jiřímu Dolejšovi
  Co takhle si zopakovat a přečíst program strany, za níž jste byl zvolen. Tam se toho o podpoře družstevnictví taky docela dost píše. Asi jste to s těmi škrty v rozpočtu sněmovny trochu přehnali, když jste už dlouho nikde nebyl se podívat jak jim to funguje jinde. Zkuste se zeptat kolegy z Evropského parlamentu Ransdorfa, jak je to s družstevnictvím v Evropě. Podle toho co vím, se podstatnou měrou podílí na tvorbě HDP a hlavně zaměstnanosti a i v krizi se ukázaly jako velmi stabilní. Je pravda, že každý má možnost kromě řečí předvést co umí. Ale kolik družstev jste založil a provozujete Vy nebo kolegové z partaje? Taky to máte v programu.
  A k pravomocem prezidenta. Na www.blisty.cz vyšel zajímavý rozhovor s TF. Je to o tom jak by vykonávala kompetence prezidenta. Myslím že stojí za přečtení. Je vidět, že ve skutečnosti není žádná mimoňka.
  Jinak je pravda, že prezident nemá v ekonomice jiné pravomoci než jmenování Bankovní rady ČNB a že podepisuje nebo vetuje zákony. Ale to jsou sakra pravomoci. Možná by přes ni neprošla řada čuňáren, které jsou psány pro ještě větší zbohatnutí již bohatých. Takové ty ČEZy co chtějí garantovanou výkupní cenu energie nad dnešní úrovní, která je nejvyšší v Evropě, nebo Agroferty, které skupují malé podniky, které předtím dostaly pod tlak na obchodní vertikále, by to s ní asi neměly jednoduché. Vím že se dá veto přehlasovat. Ale veřejná diskuse je základem demokracie. A družstva jsou na západě cesta tomu, jak se bránit molochům.
  Jinak k průzkumům. U nás v jižních Čechách všechny renomované agentury předvídaly v krajských volbách ODS 20 a více procent. Jen jedna malá, kterou noviny nezveřejňují (asi proto, že to netáhne se Soukupem a není zapojena do toho úplatkářského systému manipulace s veřejným míněním cestou tzv. průzkumů) řikala že ODS dostane 15%. A to se také stalo. Historický výprask.
  Takže co říkají průzkumy, na to kašlu. Vy snad znáte někoho kdo by znal nějakého voliče Fišera? A ten by to měl prý vyhrát. Já nikoho takového neznám. No ale to je zase o tom Soukupovi a jeho manipulaci, která už dostala jednou do Sněmovny Zelené. Ale máme právo si volit koho chceme, takže já půjdu Táně dát hlas. Kalhoty se nestahují kilometr před brodem.
  přeji hodně štěstí v novém roce.
  JM
  December 30, 2012 v 13.51
  Paní Hájková,
  někdy mám pocit, že ekonomie jako tzv. věda nepočítá s lidmi vůbec, tedy s těmi reálnými. Počítá jen s "lidskými zdroji" a "spotřebiteli"- ono jim to na papíře tak krásně vychází a pak jim to ty lidi zkazí.S ekonomií jako vědou mám opravdu problém. Buďto je postavena na chybných základech nebo ji provozují chybující vědci - tedy čest výjimkám. Nebo je - tedy ty ekonomy - rovnou platí banky. Zejména ty, kteří se označují jako "nezávislí" analytici.
  December 30, 2012 v 14.01
  Jasně, paní Maříková,
  my budeme reflektovat pouze takovou ekonomii, která bude reflektovat nás :-)
  HP
  December 30, 2012 v 14.29
  Měli by se aspoň navzájem podpořit
  Důležité je, aby lidi k těm volbám vůbec přišli. Aby levicoví voliči volili jednoho z těchto dvou T.F., J.D. Asi se nepodaří, aby se vzdal jeden kandidatury ve prospěch druhého, ale měl by každý z těch dvou říct, že ten dotyčný druhý je pro něj jediný přijatelný kandidát ze všech dalších. Optimum (asi zbožné přání) by byl jejich finálový souboj.
  December 30, 2012 v 14.40
  Odbočka ekonomická
  O stavu ekonomie na českých myšlenkových tocích napsala Ilona Švihlíková do Britských listů velmi kritický článek: http://www.blisty.cz/art/66690.html

  Než jsem zjistil, že mluví především o ekonomii, ježily se mi vlasy hrůzou z jejího hodnocení: ‚Ve vědě a výzkumu jsme v pozici těch, kteří poznatky přejímají a mohou je aplikovat – pokud je to ovšem přání „matky“, tj. centra nadnárodní firmy. Zaostávání ve vědě má mnoho podob, jedním z na prvních pohled patrných je tendence ke scholastickému myšlení, izolovanému uvádění „faktů“ – čímž trpí hlavně humanitní vědy a ekonomie – aniž se ovšem zdůvodní, proč k dané situaci došlo.‛

  Doufám, že navštíví-li tuto diskusi Jan Konvalinka, potvrdí, že v chemii na tom tak špatně nejsme. Stejně tak Vladimír Wagner, jestli ho odsud ještě zelení fanatici nevyštípali, by snad mohl dosvědčit, že fyzika se u nás studuje na vyšší úrovni než ekonomie. Přinejmenším dokud nás nezreformují, neškrtnou základní výzkum a neomezí státní podporu na aplikovaný výzkum přejatých poznatků pro průmyslové inovace.

  Aspoň že v té ekonomii máme Ilonu Švihlíkovou nebo Martina Fassmanna. Ti snad, když nic jiného, naučí časem české ekonomické scholastiky papouškovat kromě Friedricha Augusta von Hayek a Miltona Friedmana taky něco z Johna Maynarda Keynese, ba snad i novější myšlenky Josepha Stiglitze http://www.josephstiglitz.com/ , Paula Krugmana http://krugman.blogs.nytimes.com/ nebo Ha-Joon Changa http://hajoonchang.net/

  Jiří Dolejš, myslím, by si měl konečně uvědomit, že Marxův Kapitál je kritika kapitalismu, nikoliv popis toho, jak jedině hospodářství fungovat může, musí a má.
  MT
  December 30, 2012 v 14.46

  Nevím, kolik byl odhad v jižních Čechách pro ODS. U nás ve východních a celostátně se celkem trefily - kromě podcenění komunistů.
  A už vůbec se obvykle nepletou ohledně pořadí ...

  Kdyby průzkumy neodhadly, že Táňa Fisherová bude nakonec druhá, tak by skutečně nestály za mnoho.
  To se ale v minulosti nedělo.

  I když tedy s představou paní Maříkové o roli průzkumů a agentur moc nesouhlasím (tak jak svoje stanovisko vygradovala, to vypadá, že u výstupu agentury jde o naprosto bezcenný produkt, neexistující profesní čest, lhostejnost k zesměšnění mezi kolegy v branži - a lhostejnost k poptávce, protože zřejmě žijí výlučně z nějakých úplatků a prodávají to, že jsou agentura s renomé - ale jaké by bylo po čase s renomé, kdyby byl přístup takový, že by nám vědomě zatajovaly reálně vycházející druhé až třetí místo v pořadí kandidátů u TF ?...) ...

  ... nicméně se mi libí závěrečné krédo paní Maříkové.

  Tak by se měl svobodný a sebevědomý člověk chovat ...
  December 30, 2012 v 15.05
  Myslím si přesně totéž,co pan Macháček na konci své úvahy. Ekonomové, ale také vědci, musejí dát jednoznačně najevo, na čí straně stojí. Tou naší "stranou" ovšem nemyslím žádnou skutečnou stranu ani třídu, nýbrž obyčejné lidi, prostě ne "pány světa". V některých věcech nelze být nestranný.
  December 30, 2012 v 16.43
  Dienstbier versus Fischerová
  Asi nikoho nepřekvapím, když zopakuji, že budu volit Jiřího Dienstbiera. Z mé strany to není pragmatické volba, jsem skutečně přesvědčena, že se k výkonu funkce prezidenta republiky hodí lépe než Táňa Fischerová. A není to proto, že stále ještě věřím, že má určitou naději na postup do druhého kola.
  Současně jsem hluboce přesvědčena, že nelze po žádném kandidátovi spravedlivě požadovat, aby z voleb odstoupil. Ať má 13% nebo 3%. V tomto smyslu mi úvahy a apely posledních dnů (M. C. Putna, Matěj Holan) připadají naivní až neférové. Každý člověk, který se rozhodl ke kandidatuře, se postavil do čela spoustě lidí, kteří s ním spojují naději na změnu, a tyto lidi prostě nemůže a nesmí zklamat. Kapitán musí vždy loď opustit až poslední. Apelovat na kandidáty je tedy nekorektní, nadělá to více škody než užitku.
  Voliči, kteří se budou rozhodovat v tajné volbě, mají však ještě čas se rozhodnout. Až do posledního okamžiku, než lístek upraví a vhodí ho do urny. Zvážit i jiné faktory než ten, že "můj kandidát je nejlepší ze všech", není rozhodně nic nečestného.
  Hlavně a především bychom si měli pohlídat, abychom se my, mám teď na mysli příznivce Jiřího Dienstbiera a Táni Fischerové, nerozhádali natolik, aby nám to ztěžovalo budoucí spolupráci.
  BT
  December 30, 2012 v 16.54
  Vážení diskutující, podporovatelé konkurence mezi levicovými kandidáty
  Ona je to vcelku jednoduchá logická úloha:

  Jsou zde 2 pravicoví kandidáti (Fischer a Zeman), kteří mají zjevně největší šanci dostat se do druhého kola. Třetí je velmi pravděpodobně J. Dienstbier.
  Otázka: Jak zvýšit šance aby se Dienstbier mohl dosta to 2. kola místo některého z těch 2?
  Na tuto otázku mi můj osmiletý syn odpověděl, že musí získat aspoň nepatrně víc hlasů, než ten kdo je z těch 2 pravicových kandidátů zatím druhý.

  Co víc k tomu dodat: chcete-li na Hradě s pravděpodobností hraničící s jistotou pravicového Zemana nebo pravicového Fischera, nedejte hlas Dienstbierovi.

  Můžete tu psát sáhodlouhé další komentáře, tuhle logiku tím těžko jakkoliv změníte.

  PS: Zeman NENÍ levicový politik, pouze vždy využívá levicovou rétoriku k uchopení moci. Když ji má, dělá politiku pravostředovou a defacto neoliberální.

  Není pravda, že prezident nemůže ovlivnit ekonomické směřování země. prezident vetuje nebo nevetuje i fundamentální zákony související s ekonomikou, jeho postoj může rohodnout o pádu vlády a o prosazení či neprosazení napropsto zásadních zákonů. Viz situace letos na podzim: Kdyby nebyl prezident Klaus, ale někdo rozumný, pravděpodobně by se vládě nepodařily prosadit fundamentální zákony proti vůli 80% obyvatel.
  JM
  December 30, 2012 v 17.16
  Pane Trávníčku,
  to je pořád dokola. Paní Šabatová má pravdu - zkusme se navzájem neštvat. Jenom poznámka . to, jakou politiku dělá Zeman po volbách, se dá říct o celé soc. dem. Se zvyšováním DPH, snižováním daní firmám a zkracováním peněz namátkou do školství začal Sobotka jako ministr financí. A jako exponent bankovního kapitálu by v tom pokračoval, jenom by se nám to zdálo možná mírnější, změna to ovšem nebude, zejména pokud budou zase koalovat s lidovci a podobnými. Dienstbier by na tom těžko něco změnil, sotva by šel proti elaborátům vlastní strany.
  BT
  December 30, 2012 v 18.08
  Paní Maříková
  O jakém štvaní tu píšete?

  Pokud by se stala p. Fischerová prezidentkou, budu ji podporovat jak jen budu moci, protoze to je moje jedna z nejoblibenejsich politicek. Nekolikrat jsem ji potkal na protivladni demonstraci v Praze.

  Jenze jeji sance, ze bude prezidentkou je soudím mensi nez 0,000001%.

  A o to tu jde. Ja na zazraky neverim.

  Vy byste se se mnou vsadila o 20 tis. Kc?
  Ja hned, protoze bych neriskoval takrka nic a s vysokou pravdepodobnosti bych Vas za tech Vasich 20 tis. mohl pozvat na famozni hostinu.

  PS: Sobotka je ze vsech politiku, kteri maji REALNE u nas sanci se stat v blizke dobe premiery, nejmin zatizeny neoliberalni ideologii. Zkuste si od nej neco precist nez ho zacnete odsuzovat.

  Ja zasadne vychazim z reality ne ze zboznych prani.
  BT
  December 30, 2012 v 18.15
  Ještě dovětek
  Začínám mít dojem, že levicově orientovaní lidé jsou sice podstatně sociálně inteligentnější než pravicově zaměření, ale pravicově orientovaní jsou zase podstatně nadanější v matematice.
  V důsledku čehož v demokracii založené na POČÍTÁNÍ hlasů asi levicově orientovaní nedostanou hned tak příležitost svou sociání inteligenci uplatnit v praxi.
  PL
  December 30, 2012 v 19.15
  Rozvinu myšlenku o "ubírání hlasů" jediným kandidátům/kám...
  -Paní Hájková a jiní/é zapochybovali/y o tom, mohou-li občané toho a toho politického postoje volit třeba JD místo TF.
  -I od autora prohlášení se dozvídáme o nízkonákladové (podobně postupuje Zuzana Roithová, ale dobrovolníky asi využívají i jiní kandidáti) a neorganizované kampani, kterou TF "mobilizuje tisíce lidí".
  -Podle některých (předsjezdových?) vyjádření některých členů SZ, která TF podpořila jako strana, se lidé ze SZ účastnili finiše sběru podpisů pro kandidátku TF.

  Otázka: Jaké lidi - občany, opustíme-li nachvíli (nej)povolanější vrstvy, TF svými postoji a stylem kampaně oslovuje a oslovit může? Ženy víc než muže? Občany víc než lidi?

  + Z mého veleskromného pozorování se doposud zdá, že kampaň TF může oslovit -v míře větší než malé- lidi, kteří se o politiku spíše nezajímají. Nabízí se otázka, zda se tito účastní voleb, zda využívají svého voličského práva, zda by přišli k prezidenské přímé volbě, kdyby TF nebyla přemluvena.
  + Vzhledem ke stabilně vysoké důvěře v instituci Prezidenta ČR bych si dovolil předpokládat, že volební účast bude větší než účast ve volbách do jiných institucí, že tedy v prezidenské volbě dostanou kandidáti hlasy i od "nevoličů". Nevoličů, jak víme, není zrovna málo. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=198
  + Podaří-li se kampani TF "mobilizovat" většinu "nevoličů", kteří podle výsledků voleb za poslední roky převažují nad aktivními voliči, (budu jako spíše aktivní volič vděčný a ) TF bude zvolena první Prezidentkou ČR (a tím si pravděpodobně získá můj hlas pro příští volební období, čímž současná kampaň přinese efekt i za 5-6let..).
  + Můžu tedy klidně volit kandidáta, který hlásá a koná to, co v politice upředňostňuju.
  December 30, 2012 v 19.52
  pí Maříková
  1) pokud na průzkumy kašlete (obdobně pan Vyleťal), je to vaše
  svaté právo, nesmíte se ale pak divit, když se ukáže že zázraky se nedějía že t y průzkumy naznačovali plus minus pořadí prvních třech, čtyřech kandidátů Nešlo mi o nic víc než o to, že průzkumy mají svoji vypovídací hodnotu a že krátce před volbami hodnotí trendy relativně výstižně.
  2) pokud volba toho či onoho je pro vás spíše jakési životní krédo než krok k jeho praktické zvolení, tak je možná realistické přjmout něco jako pakt o neútočení zejm. blízkých kandidátů a k úvaze je možná i vyjádření jejich vzájemné podpory jak píše pí Puchýřová. Tedy minimalizovat škody z už tak hodně rozptýlení hlasů
  3) pokud jde o družstva, samozřejmě že je to forma podnikání
  hodná podpory To říká nejen KSČM) - já jen upozorňuji že nejde o samospasitelné řešení (neudělám mávnutím proutku ze světové ekonomiky jeden velký kolchoz) a nejsou ani dostaečným bičem na velké monopoly.
  Obecněji - otázkám ekonomické demokracie jsem se odborně věnoval už před třiceti elty a mám tuto formu za poměrně perspektivní ale problém nového ekonomického paradigmatu to nevyčerpává a navíc to neřeší problém aktuálních klíčových kroků.
  Místo abstraktního kázání třeba v praxi ukázat a nějaké družstvo založit či do něj vstoupit - tedy dát se do takového podnikání. Ale lidé u nás jsouč asto raději v zaměstaneckém vztahu. A různí jurodiví mesiáši se k podnikání většinou moc nemají. Aktivity pí Hábové a Klubu lidového podnikání jsou bohužel spíše marginální, osud kampeliček je u nás poměrně známý - ekonmika je prodtě obor z reálného života...
  December 30, 2012 v 20.07
  Odbočka inteligenční
  Narozdíl od Bohumila Trávníčka se obávám, že sociální inteligenci mají levičáci nižší než pravičáci. Vždyť levice má neustále problémy dohodnout se na společném postupu, zatímco pravice udržuje vysoce funkční korupční sítě.

  Existují psychologické studie, na které odkazuje George Monbiot v článku v Guardianu:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/06/right-stupidity-spreads-enabled-polite-left
  nebo aspoň v jeho verzi na svém webu:
  http://www.monbiot.com/2012/02/06/liberal-constipation/
  jež dokazují, že pravicovou ideologii přijímají především lidé omezené inteligence (respektive omezených kognitivních schopností), a také že pravicová ideologie je zločinná, neboť vede své stoupence k nenávistným postojům. Zdá se nicméně, že přinejmenším špičky pravice jsou nadány sociální inteligencí sociopatů, sériových vrahů, kteří velmi dobře rozumějí citům druhých, jen sami k těm druhým nic necítí. Špičkový manažer, stejně jako sériový vrah, velmi dobře chápe psychologii druhých lidí, dokáže na ně působit a obratně jimi manipulovat. Oproti tomu na levici se povážlivě hromadí lidé, kteří chtějí pro druhé jen to nejlepší, ale mají nějak potíže duševním pochodům těch druhých porozumět, a tak končí, ne-li přímo manipulováni a zneužíváni, tedy aspoň rozhádáni a znepřáteleni.

  Extrémním projevem nízké sociální inteligence levice jsou masy pravicové chudiny, které se nechávají ovládat pravicovými populisty, kteří je ožebračují, zatímco levicoví intelektuálové, kteří se snaží bojovat za jejich práva, jsou jim nesrozumitelní a jen se strašně diví, proč je ty masy nenásledují.

  Skoro to vypadá, jako by nikdo, kdo má rád lidi, doopravdy nechápal, co jsou lidé zač, zatímco každý, kdo lidem rozumí, jimi pohrdal.
  PM
  December 30, 2012 v 20.22
  Nebude to otázkou obtížnosti zadání pane Macháčku
  Zkusme prosazovat ideu:
  .... nezůstat slepými vůči psychopolitikým nárokům moderního sociálního systému a pozměnit dnes platný domnělý realismus, který našeptává, že veškerá sociální soudržnost se nutně rozpadne do miliónů autisticky nenasytných atomů, jakmile bude občanům dána svoboda uspořádání svých povinností vůči státu.
  oproti platné a nosné realitě:
  stereotyptu třídní nenávisti minulého a předmimulého století a neschopnosti vnímat občanskou společnost jinak než mozaiku agentů vlastní zištnosti.
  Copak prosadit bude asi jednoduššší?.....ptám se.
  BT
  December 30, 2012 v 20.27
  Pane Macháček
  Vy zaměňujete "sociální inteligenci" (= schopnost uspořádat společnost sociálně inteligentně, tj. tak aby mohla co nejlíp dlouhodobě fungovat) s "inteligencí machiavellistickou " (viz třeba: http://zpravy24.pantax.cz/2005/01/23.01.05.htm, musíte sjet na té stránce doprostřed)
  To rozhodně není totéž, ba je to dokonce často ve vzájemném protikladu, jak konečně sám ve svém vstupu naznačujete.
  December 30, 2012 v 20.28
  K volbě podotknu už jen to, že je důležité to, co píše paní Šabatová: "Hlavně a především bychom si měli pohlídat, abychom se my, mám teď na mysli příznivce Jiřího Dienstbiera a Táni Fischerové, nerozhádali natolik, aby nám to ztěžovalo budoucí spolupráci."
  Když se stane, že nikdo z těch dvou nevyhraje, pak by si to jejich stoupenci neměli navzájem vyčítat.
  A ještě k panu Macháčkovi:
  Je dobré zamýšlet se nad tím, jací jsme. Mezi levičáky je víc individualistů intelektuálních (prostě mají specifické názory), proto se často spolu neshodnou, což ztěžuje jejich sjednocování. Mezi pravičáky jsou častěji individualisté ve smyslu hmotném (chtějí víc vlastnit), na tom se shodnou docela snadno. Mezi levičáky je víc introvertů než mezi pravičáky (a introverti, jak známo, se drží od lidí raději dál, ačkoli proti nim nic nemají), levičáci mají rádi lidi spíš obecně, popřípadě všecky dohromady, kdežto pravičáci mají rádi pouze konkrétní lidi, s nimiž se stýkají - svou rodinu, své přátele, přičemž ostatní jim jsou často zcela lhostejní.
  Netvrdím, že to jsou nezvratná fakta, ale něco na tom určitě bude.
  December 30, 2012 v 22.29
  Protože zde víceméně souhlasím s názory pana Trávníčka a to včetně důvodů, proč volit Jiřího Dienstbiera. A to přesto, že s politikou ČSSD a jejími některými postoji ne úplně vždy souhlasím a některá vyjádření Bohuslava Sobotky mě dokonce děsí.

  Za životně důležité pro tuto republiku ale považuji úkol, přetnout desetiletou devastaci morálky národa hlásáním neoliberálních dogmat a sobeckých pouček linoucích se z Hradu. Ať si to připustíme nebo ne, prezident je v České republice většinou lidí vnímán velkou měrou jako jakýsi duchovní vůdce a ve své podstatě morální vzor. Nebo alespoň takto jej vnímám já a o to větší bylo pro mě katastrofou, když byl do jejího čela zvolen člověk, který byl již tenkrát synonymem pro korupci a rozkrádání.

  Pokud Jiří Dienstbier dostojí svých slov, mohl by právě touto cestou začít formovat a správně utvářet vztah lidí ve společnosti k morálce a obnovit jejich důvěru v demokratické mechanismy. Stejně jako on se totiž domnívám, že je nutné lidi upozorňovat na to, co je správné a co odsouzeníhodné. Zní to možná banálně, ale jsem přesvědčen, že právě postoje Václava Klause mají velký podíl na morálním rozkladu a skoro zmatenosti naší společnosti, která očividně tápe a lidé pořádně neví, kdo a co je špatné a co dobré.

  Možná mě JD zklame, ale připadá mi, že dlouhodobě zastává původní sociálnědemokratické hodnoty, tedy ty, na kterých byl postaven sociální smír a prosperita západního světa do 70. let minulého století. Navíc patří k té zdravější frakci v ČSSD a nesedí kmotrům, pročež tito z obav před ním volí Zemana, což také o něčem svědčí.

  Možná jsem přílišný idealista, ale nějak věřím, že Jiří Dienstbier bude chtít navázat na pověst a úspěšnou kariéru svého otce a nezpronevěří se neliberálním a etickým myšlenkám. Byl by to počátek lepších časů a nálady ve společnosti a možná i počátek její obrody.

  Prezident příliš hospodářskou politiku ovlivňovat nemůže, tak bych se příliš neupínal k jistě progresivním myšlenkám Táni Fischerové. Když se změní atmosféra ve společnosti a hlavně zvýší sebedůvěra, mohou lidé sami tlačit na vládu se změnami v duchu paticipativní demokracie, podpory místní ekonomiky a dalších progresivních kroků. A ne doufat, že to za ně prezidentka s těmito idejemi zařídí sama bez jejich přičinění. To bychom přeci po paní Fischerové nemohli požadovat.
  BT
  December 31, 2012 v 0.03
  Pane Švehla,
  i já s Vámi souhlasím.

  Pokud má prezident uspět v ozdravení vztahů ve společnosti, musí:

  1. být pro lidi autorita. (Těžko ale může být autorita např. někdo kdo "káže vodu a pije víno" nebo zjevně lidmi pohrdá).

  2. Platí-li bod 1, pak teprve má šanci na lidi pozitivně působit, když mluví o pozitivních hodnotách.

  Zkrátka: nejúčinnější výchova je výchova příkladem.

  Dosavadní životní dráha Dienstbiera naznačuje, že by se své prezidentské role mohl zhostit dobře.
  JM
  December 31, 2012 v 0.30
  Pane Trávníčku,
  považuji za nutné se omluvit, pokud jste termín "neštvěme se" pochopil jako štvanici na někoho. To v žádném případě.Já myslela, abychom se navzájem jaksi nes.....li. Což bych nerada. Za dvacet tisíc bychom mohli hodovat, to je pravda, ale já se nesázím už asi dvacet let. Ještě k panu Sobotkovi - víte, já mám tu smůlu, že někdy vím víc, než by mě těšilo. Kdybych o něm jenom četla, možná bych mu i věřila. Ale nic ve zlém a vše nejlepší do nového roku s nejlepší prezidentkou (eventuelně i prezidentem).
  Pane Dolejši, rovněž nic ve zlém, až se sejdeme, třeba se tomu zasmějeme.
  December 31, 2012 v 0.34
  Plánovat to za feudalismu by bylo jednodušší,
  oba představitelé panovnických rodů by se vzali a vytvořili silnou armádu poddaných, která by zničila nepřátelské šiky.

  Malý kvíz pro odlehčení. Na obrázku jsou dva kandidáti na prezidenta, kteří k sobě mají nejblíže, jaká jsou jejich jména?

  Pomůckou (nebo spíš opravdovou hándankou) jsou piktogramy nad jejich hlavami.

  http://pres.suchdolsko.cz/wp-content/uploads/1.png
  PL
  December 31, 2012 v 0.35
  To je Kitsch, pane Imrichu.

  Jakožto příznivec obou kandidátů, připomenutých paní Hájkovou, také nemám zájem na "rozhádání", ačkoliv nechápu, proč by zrovna tahle funkce měla mít takovou schopnost...
  December 31, 2012 v 0.36
  PF
  paní Maříková, vám i ostatním přeji rovněž vše dobré v blížícím se novém roce - i když končí třináctkou, nebuďme pověrčiví, s přičiněním lidí se mlže i v mnohém dařit

  P.S. s tím smíchem to beru, humor usnadňuje mnohé...
  December 31, 2012 v 1.01
  pro pana Litschmanna
  zkoušel jsem dostat vtip alespoň do těch piktogramů ve kterých jsou zakódována jména kandidátů, ale je to, jak říká kamarád, přes řetěz. Ale souhlasím, kresba bez vtipu nebo myšlenky je kýč. Rozkódoval byste příjmení Dienstbier z toho piktogramu?
  PL
  December 31, 2012 v 1.17
  pro pana Imricha
  Ne. Ani s Kytlicí 28.7.2012.

  Ale dovolím si (místo PF) s potěšením kvitovat kromě bodu 5 také kouzelné číslo tři:
  "Tato volba nabízí všem lidem, aby se aktivně zapojovali nejenom tím, že k ní přijdou, ale už v době jí předcházející. Aby diskutovali mezi sebou, co by měla zosobňovat hlava státu a jaké by měla mít vlastnosti. Aby sami hledali možnosti, jak svá přání naplňovat. Tak se mohou spolupodílet na věcech veřejných."

  Třeba tak účast voličů ve volbách překročí 50%. Kdo se vsadí že ..?
  December 31, 2012 v 1.41
  tipnu si, že ani při těchto volbách to nebude přes 45%,
  ale třeba televizní debaty, rozproudí krev více lidem.

  ...je to obrázkový překlad slov Dienst (jako šlužba, terciér) a Bier (jako pivo)...

  ...přeju pěkný nový rok s investovanými miliony, ne do volbeních kampaní....

  BT
  December 31, 2012 v 8.44
  Vážená paní Maříková,
  omlouvat se není vůbec třeba. O žádném štvaní ani "nasí..ní" nemůže být z mé strany řeči. Já jsem zcela v pohodě a naprosto Vám neupírám právo volit kohokoliv.
  Jen jsem Vás chtěl přátelsky upozornit, že je s pravděpodobností hraničící s jistotou při daném rozložení sil nepodpora Dienstbiera nemoudrá. Ovšem pokud je Vaším cílem dostat na Hrad Zemana nebo Fischera, pak je logicky z Vašeho pohledu nepochybně chytrá.

  V příštím roce Vám přeji taktéž zdraví i štěstí.
  December 31, 2012 v 9.18
  Odbočka slovníková
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_inteligence

  Sociální inteligence je schopnost kladně působit na svoje okolí. Na rozdíl od vrozené inteligence se tato dá naučit. Zkoumá se v sociologii.

  Pojem sociální inteligence konstruoval americký psycholog Edward Lee Thorndike (1874–1949), schopnost a dovednost optimálně sociálně komunikovat, smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy.
  BT
  December 31, 2012 v 9.29
  Pane Macháček,
  Jak tedy označíme typ inteligence, o kterém jsem tu psal já? Tj. ".schopnost uspořádat společnost sociálně inteligentně, tj. tak aby mohla co nejlíp dlouhodobě fungovat". Žádný jiný termín než "sociální inteligence" mne nenapadl. Zkuste tedy něco navrhnout. Díky.
  BT
  December 31, 2012 v 9.39
  Ještě pro pana Macháčka
  Jestli Vám šlo primárně o rozdíl mezi VROZENÁ a ZÍSKANÁ (např. výchovou) inteligence, pak se domnívám, že vzhledem k mému tvrzení, na které jste původně reagoval, to není relevantní.
  December 31, 2012 v 10.44
  Pokud mohu vstoupit do vašeho sporu pane Macháčku a Trávníčku, nemyslím si, že by byla jedna ideologie „sociálně“ inteligentnější než druhá. Respektive, že by byla snad početná pravicová chudina následkem jakési větší sociální inteligence pravice. Spíš jde o to, že pravice má mocnou mediální propagandu na všech úrovních, včetně toho pána na Hradě, a běžný člověk jí jen velmi těžko odolává a uniká.

  „Hrdá“ pravicová chudina nebude volit levici, když je jí dnes a denně vtloukáno do hlavy, že je levice rozpočtově nezodpovědná, že „odpovědný“ člověk se o sebe musí postarat sám a ne aby podporoval „neodpovědné“ „nepřizpůsobivé“ a tím zadlužoval stát a přivedl nás na cestu „do Řecka“ atd. atp.

  Tohle není pouze tím, že by levice neuměla něco vysvětlit. Jak ovšem chcete něco vysvětlovat, když není pořádně kde. Existují snad diskusní pořady se sociology, politology, ekonomy tak jako je to běžné v Německu a jinde? ČT má pár zmanipulovaných pořadů, kde ale redaktor neustále skáče do řeči pokud diskuse nabere „špatný“ směr, atd.
  Výborně o tom hovoří Radek Buben zde: http://www.youtube.com/watch?v=adoLBops96g

  Navíc pravice má pár jednoduchých pouček a zákon volné (pravé – jak jinde vtipně poznamenal pan Kopecký) ruky trhu. To je oproti levicovým zákonitostem beroucím v úvahu zájem všech lidi a stále více i ohled na životní prostředí, mnohem složitější na pochopení.
  FO
  December 31, 2012 v 11.10
  Ještě k tématu článku
  Diskuse se stočila trochu jiným směrem. Chtěl bych se vrátit k příspěvku paní Šabatové, která výborně vystihla to důležité v této věci. Podporujme své kandidáty, nevyzývejme druhé k odstoupení, a neztrácejme schopnost vzájemné spolupráce.

  Jsem rád, že diskuse ukázala, že i Jiří Dienstbier je kandidátem občanským, i přes velký handicap jeho spojení s neoblíbenou politickou stranou. Všechna vystoupení na jeho podporu v této diskusi (například pan Švehla) to ukázala jasně. Je dobře, že bude na výběr mezi dvěma dobrými kandidáty. Pojďme volit pevnou rukou a s přesvědčením, že jsme zvolili správně.

  Přeji všem dobrý nový rok!
  December 31, 2012 v 11.55
  souhlas s před-diskutujícími
  zvláště s A.Šabatovou, L. Švehlou a F.Outratou ohledně té spolupráce, ale poznámka nakonec.

  Myslím, že si J.Dienstbier a T.Fischerová nemusí tolik konkurovat mimo jiné také proto, že T.Fischerovou bude volit řada lidí z uměleckých kruhů, z okolí strany Zelených či z příznivců V.Havla, pro které by byl Dienstbier příliš levicový. Takže T.Fischerová odebere spíše hlasy J.Fischerovi či Z.Roithové než J.Dienstbierovi.

  Dobrý a nadějný Nový rok!
  BT
  December 31, 2012 v 13.50
  Pane Švehla,
  Ono tak ani nejde s panem Macháčkem myslím o spor jako spíš o terminologické vyjasňování.
  Řekl bych ale, že pravice vyznávající neoliberalismus s onou neviditelnou rukou trhu má možná dobře vyvinutou onu machivellistickou inteligenci (zejména Klaus, Kalousek), ale nikoliv tu sociální jak já jí rozumím.

  Kdybych to měl vyjádřit ve zkratce:

  Znakem sociální inteligence může být heslo:
  Chceš-li pomoci sobě, pomoz druhému (případně tak aby si toho všimnul).

  Znakem machiaellistické inteligence může být heslo:
  Chceš-li pomoci sobě, ober druhého tak aby si toho nevšiml.

  Jinak se zbytkem Vašeho textu (3 odstavce) víceméně souhlasím.
  PL
  December 31, 2012 v 14.09
  ad pan Bohumil Trávníček
  A když ty jmenované inteligence zkřížíme, dostaneme třeba:
  Chceš-li pomoci sobě, nepomoz druhému tak, aby si všiml jen toho, že jsi mu pomohl popřípadě jen nepomohl...
  ...neboli získáme +- důvod, proč tzv. střední a nižší vrstvy volí pravici..
  December 31, 2012 v 16.19
  Pane Trávníčku, reagoval jsem spíše na příspěvek pana Macháčka z 30. Prosince 2012, 20:07:41, kde komentuje váš předchozí příspěvek. Ale to nevadí, jinak souhlas.

  Pravice dokáže velmi mistrně, a zdá se stále lépe a dokonaleji, manipulovat s veřejným míněním. Neoliberálové ostatně mají k dispozici důmyslný systém vypracovaný Miltonem Friedmanem a poprvé použitý v Chille ke svržení Allendeho a dosazení Pinocheta. Pak s úspěchem aplikovaný vlastně po celém světě až po dnešní dobu, což je samo o sobě důkazem kvality.

  Poslední dobou mě pak zaujala zcela nová mystifikační dovednost naší vlády. A sice vydávání hašení požáru, založeného předtím tím samým člověkem, za mimořádný čin a oběť pro republiku, zasluhující si ocenění.

  Všem přeji hezkého Silvestra, mnoho štěstí a zdraví do nového, snad nadějnějšího, roku 2013.
  BT
  December 31, 2012 v 21.59
  Pane Litschmann,
  proč dnes u nás je pořád urputně volena pravice (zejména "elita" v tom vyniká) vzdor jasným ukazatelům, že vede zemi do společenského kolapsu, se snažím zčásti vysvětlit pod článkem pana Jelínka "Na kulturní frontě klid" s aplikací Koukolíkova modelu stupidity.
  Bohužel zatím jsem se tam setkal spíše s nepochopením.
  BT
  December 31, 2012 v 22.29
  Pane Švehla,
  Ekonomka Švihlíková si v jedné z přednášek všimla, že dnešní mocní v neoliberálním světě už nepotřebují díky zvýšené produktivitě práce tolik “nevolníků” a že ti nadbyteční (tj. nezaměstnaní) vlastně představují zbytečné náklady, které je obtížné eliminovat. Sice neustále naznačují jak jsou zbyteční (označení “socky”, “nepřizpůsobiví”, “líní”, atd.), ale přímo zlikvidovat si je zatím netroufnou.

  Nicméně mají jasno v tom, že jsou to zejména oni, kteří zapříčinili hospodářskou krizi, protože si žili nad poměry (tj. nestíhali produkovat bohatství tak rychle jako ho stíhají mocní rozkrádat).

  A tady bych řekl, že česká neoliberální pravice je velmi vynalézavá. U nás nyní – zdá se – vyvíjí metodu, které říkám „Executors-freezing method”. Jediná nevýhoda je, že nefunguje na jihu.

  Výhoda je, že je prakticky beznákladová a může představovat tzv. “konečné řešení” podobně jako koncentrační tábory pro Židy. A bohatství nadbytečných se dá využít beze zbytku.

  Funguje to asi takto:

  U obyvatel se vyvolá dojem, že celá společnost bude bohatnout (slovy neoliberálů: „bohatství bude přetékat od bohatých k chudým“).

  Obyvatelé se tedy nemají čeho obávat a jsou svolní k půjčkám.

  Půjčky jsou samozřejmě pro mocné (= bohaté) výhodné hned dvojím způsobem: (a) zvyšují poptávku po jejich zboží a tím i jejich bohatství, (b) umožňují jim ochránit své peníze před inlací.

  Jak se však nůžky sociální nerovnosti rozevírají, společnost „bohatne“ silně asymetricky. Důsledkem je, že chudí přestávají mít finance na nákup a bohatí jich mají takový nadbytek, že je nejsou schopni utratit za zboží a služby (= podvázání poptávky). Navíc vyšší reálné zhodnocení nabízejí finanční transakce než reálná ekonomika.

  Tím jsou finance z reálné ekonomiky vysáté a vzniká hospodářská (a dluhová) krize.
  V důsledku krize se zvyšuje nezaměstnanost.
  V důsledku nezaměstnanosti ještě více klesá poptávka, čímž se ještě více zvyšuje nezaměstnanost... (zacyklený systém).

  Naštěstí jsou nezaměstnaní z velké části zadlužení a v momentě kdy už nejsou schopni splatit dluh, použije se exekutor a odebere se jim i zbytek bohatství, které kdy měli.

  Z nezaměstnaných se stávají bezdomovci.

  Pokud je příznivá zima, příroda vše zařídí zdarma bez nutnosti stavět koncentrační tábory s plynovými komorami.

  Zbylí obyvatelé nejsou pohoršeni, metoda je to humánní, vždyť ty socky si za to můžou samy, že?
  BT
  December 31, 2012 v 22.37
  Ještě pane Švehla,
  Abych navázal na svůj výše uvedený (možná trochu nadsazený) text a současně na hlavní téma zdejší diskuse, tj. volbu prezidenta:
  http://zpravy.idnes.cz/dienstbier-vystoupil-jako-krotitel-exekutoru-navrhl-omezit-vysi-sankci-1lf-/domaci.aspx?c=A120124_131909_domaci_kop

  To je také jeden z významných důvodů proč Dienstbiera jednoznačně preferuji mezi prezidentskými kandidáty.
  January 1, 2013 v 3.01
  Obdivuji Táňu Fischerovou, leccos s ní sdílím, chtěl bych, aby se společnost řídila zásadami, které vyjadřuje nejen v krátkých předvolebních rozvorech, ale např. i v knize rozhovorů s Radomilem Hradilem "Láska nevládne, láska tvoří". Ale řekněte mi uprímně: Umíte si představit tuto subtilní, ušlechtilou a laskavou osobu jako vrchní velitelku ozbrojených sil? Umíte si představit, jak vysílá (podle přání vlády) naše vojáky do bojů s údajnými nebo skutečnými teroristy, a tedy případně i na smrt?

  Politika je drsné řemeslo. Společnost má ty, kdo jsou svědomím politiků, a k nim TF patří. Lidé jako Fischerová dodávají politikům ideje, bez kterých by politika byla jen technologií moci. Umím si v čele státu představit člověka moci, který slyší hlas lidí ducha.

  Jako reálnější kandidát v tomto smyslu se mi jeví Jiří Dienstbier. Kalkulovat s procenty v průzkumech preferencí , Které snad doporučuje v této debatě pan Dolejš, je pro první kolo zbytečné. Jen je mi líto, že mu TF ubírá pro první kolo těch pár procent, které by Dienstbierovi možná pomohly se dostat do druhého kola.V různých "předvolebních kalkulačkách" se po zodpovězení otázek ukazují Dienstbier a Fischerová v těsné blízkosti. Z toho je zřejmé, že jde o stejnou část voličstva.
  January 1, 2013 v 9.59
  zdravím Ivana Štampacha
  a souhlasím beze zbytku s tím, co tu říká.
  JV
  January 1, 2013 v 11.27
  Popírání principu volby a tělesná konstituce
  No nic, já už tu debatu nechci protahovat. Jenom bych chtěl říci, že jsem velice rád, že nikoho z nás, kteří chceme volit Táňu Fischerovou, nenapadla myšlenka o tom, že by jeden kandidát odebíral hlasy kandidátu jinému. Myšlenka, která popírá samotný princip volby.

  A také mne hřeje tak trochu u srdce, že si jen málo lidí myslí, že tělesná konstituce by měla být jedním z kritérií pro výběr prezidenta, byť jen jaksi fiktivně, v představách.

  Já jen doufám, že pan Štampach s panem Kopeckým můj komentář nepochopí jako útok vůči nim. Dopředu se proto omlouvám, ale ono se na to nedá nereagovat.

  S přáním všeho dobrého v roce 2013-01-01 Jiří Vyleťal
  January 1, 2013 v 11.29
  Pane Trávníčku, proto je potřeba začít těžit břidlicový plyn čímž se zničí podzemní zásoby pitné vody, z vody se stane tržní komodita a ti, co nebudou mít peníze, začnou hromadně hynout žízní a hladomorem, což se už ostatně děje vinou globálního oteplování nejen v Africkém rohu.

  Skoro si myslím, že by si taktiky pravice, nejlépe s poukazem na u nás speciálně vynalezené finty, zasloužily samostatný článek. Nepřestává mě například fascinovat naprosto geniální tah pro diskreditaci fotovoltaiky za Topolánkovy vlády. Který nejenže „vyhověl“ ekologům a EU, ale zajistil dlouhodobý značný zisk spřáteleným firmám a posílil argumentační pozici pro jadernou energetiku a rabování uhlí a na něm postavených obcí od Aše po Beskydy, což přinese další miliardy do soukromých a stranických kapes. Samotná tato kauza by si zasloužila hlubší analýzu a pokus o rozkrytí pozadí, úlohy SZ, Bursíka...

  K Dienstbierovi. Ano, tento návrh změny exekučního zákona šel do vlády. Blažek jej však odmítl s poukazem na nepřípustné omezování svobodného podnikání...!!! Nyní se snaží o změnu zákona za pomoci EU skupina právníků organizovaná Britskými listy http://www.blisty.cz/art/66580.html
  BT
  January 1, 2013 v 13.03
  Pane Švehla,
  díky za odpověď.

  Je to i podle mého dojmu opravdu tak jak píšete.
  Tu snahu Britských listů jsem také zanamenal.
  EU by snad mohla být aspoň trochu náš spojenec, na naši "elitu", zejména mainstreamové umělce, nelze moc spoléhat. (K tématu také má obsáhlá diskuse pod článkem Lukáše Jelínka).

  Přestože naše neoliberální pravice už dávno vládne nelegitimně, a lidé to správně reflektují (viz: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/To-neni-vtipek-Zde-je-pruzkum-ktery-ztrapnuje-vladu-pred-celou-Evropou-258266),

  "elita" je zjevně nepoučitelná a tlačí na Hrad opět převážně pravicové kandidáty, nejvíc asi Schwarzenberga a Zemana.

  Ano, i Zemana považuji za pravicového politika. On je další fintou pravice, řekl bych jejím trojským koněm.

  Jako už nejméně jednou v historii, používá dnes Zeman opět levicovou rétoriku aby se dostal k moci a poté udržel vliv pravice na rozhodování v zemi. V tomto kontextu je stejný oportunistický kariérista jako "antikomunistický exkomunista" (:-)) Fischer.

  Jen jsou teď kmontrové možná trochu zmateni do kterého víc investovat aby to bylo dostatečně návratné.

  Jasným signálem "levicovosti" Zemana je myslím jeho podpora režiséra Renče, Lucie Bilé a samozřejmě supergurua "zombie formy" neoliberální pravice (supergurua prý i ve světovém kontextu - dle článku Lindnera v Respektu "Náš boj nekončí") thatcheristy V. Klause. :-))
  BT
  January 1, 2013 v 13.09
  "Levičák" Zeman
  Levicovost Zemana myslím ve zkratce vystihuje tato podařená fotografie:
  http://www.ulozto.cz/x79rFgk/topolanek-zeman-kalousek-jpg
  January 1, 2013 v 13.48
  Milí přátelé,
  volte koho uznáte za vhodného kandidáta, ale volbu důkladně zvažujte. Bez ohledu na to, koho budete volit, přeji vám všem v novém roce jenom to nejlepší. Buďme optimisty aspoň na jeho začátku a mysleme si, že to bude rok když ne přeslavný, tak aspoň dobrý. Hodně radosti ze života a kéž se tu sejdeme i za rok, jako se to zpívá ve starodávné novoroční koledě:

  Den přeslavný jest k nám přišel,
  v němž má býti každý vesel,
  radujme se, veselme se,
  v tomto novém roce.
  Radujme se, veselme se,
  v tomto novém roce.

  Abysme k vám přes rok přišli
  a vás ve zdraví zas našli.
  Radujme se, veselme se,
  v tomto novém roce.
  Radujme se, veselme se,
  v tomto novém roce.

  Za rok se sejdem zas spolu,
  připijem jeden druhému,
  piva, vína, páleného,
  na zdraví druhého.
  Piva, vína, páleného,
  na zdraví druhého.
  January 1, 2013 v 13.57
  Pane Vyleťale, nic proti Vaši volbě. Sám jsem se po ohlášení kandidatury TF zabýval představou, že bych ji dal v prvním kole hlas, i když jsem se nakonec rozhodl jinak. Nerozvíjím pro Vaše rozhodnutí hypotézy o Vás a Vašich motivech, jako Vy o mých. Prostě je jen respektuji.

  Dovolím si poznámku, že z politických dějinách posledních desetiletí jsou známy případy, kdy kandidát s menšími preference mi se vzdal kandidatury a doporučil volit jiného kandidáta s podobným programem. U toho typu pogramu, jaký zastávají Dienstbierospr a Fischerová, se dá prředpokládat spíš solidarita než osobní ambice.

  Přeji panu Vyleťalovi a ostatním, ať volba dopadne ku prospěchu občanů.
  January 1, 2013 v 13.57
  Pane Vyleťale, nic proti Vaši volbě. Sám jsem se po ohlášení kandidatury TF zabýval představou, že bych ji dal v prvním kole hlas, i když jsem se nakonec rozhodl jinak. Nerozvíjím pro Vaše rozhodnutí hypotézy o Vás a Vašich motivech, jako Vy o mých. Prostě je jen respektuji.

  Dovolím si poznámku, že z politických dějinách posledních desetiletí jsou známy případy, kdy kandidát s menšími preference mi se vzdal kandidatury a doporučil volit jiného kandidáta s podobným programem. U toho typu pogramu, jaký zastávají Dienstbierospr a Fischerová, se dá prředpokládat spíš solidarita než osobní ambice.

  Přeji panu Vyleťalovi a ostatním, ať volba dopadne ku prospěchu občanů.
  JM
  January 1, 2013 v 14.39
  Vážení spoudiskutující,
  např. pane Štampachu, poslední slovo z mé strany jako voličky TF - pokud by se Táňa vzdala kandidatury na četné výzvy, které se stále množí, za sebe a své přátele mohu říci, že náš hlas za JD nepůjde, protože ta honba za hlasy ze strany jeho příznivců mi už připadá jako přílišná touha po moci a myslím, že by se od těchto výzev měl distancovat. Jinak by byl samozřejmě pro druhé kolo přirozeným kandidátem. Teď už ale vše dobré - hezký nový rok všem!
  JM
  January 1, 2013 v 14.39
  Vážení spoudiskutující,
  např. pane Štampachu, poslední slovo z mé strany jako voličky TF - pokud by se Táňa vzdala kandidatury na četné výzvy, které se stále množí, za sebe a své přátele mohu říci, že náš hlas za JD nepůjde, protože ta honba za hlasy ze strany jeho příznivců mi už připadá jako přílišná touha po moci a myslím, že by se od těchto výzev měl distancovat. Jinak by byl samozřejmě pro druhé kolo přirozeným kandidátem. Teď už ale vše dobré - hezký nový rok všem!
  PM
  January 1, 2013 v 17.09
  Pani Maříková, poznamenáváte:
  - ....náš hlas za JD nepůjde, protože ta honba za hlasy ze strany jeho příznivců mi už připadá jako přílišná touha po moci......
  Jestliže se opozice bude distancovat od touhy po moci, tak nezbývá, než se odat tomu kdo a co zde doposud vládne.
  To je dekonstruktivní postoj vůči zásadám demokratického režimu .............řekl bych.
  January 1, 2013 v 18.18
  asi to špatně chápu?
  Janě Maříkové:

  Píšete:
  " ... ta honba za hlasy ze strany jeho příznivců mi už připadá jako přílišná touha po moci a myslím, že by se od těchto výzev měl distancovat."

  1) Co je to podle Vás moc?
  2) Kdo konkrétně tu projevuje "přílišnou touhu po moci"?
  3) Proč a jakou formou by se Jiří Dienstbier měl od "výzev" distancovat?
  4) Jaký postoj by podle Vás měl podle Vás člověk, který kandiduje na posici presidenta republiky k moci zaujímat - obecně, a konkrétně, aby Vás to uspokojilo?
  a konečně
  5) Koho tedy navrhujete volit, pakliže Jiří Dienstbier nevyhoví Vašim představám?

  Docela by mne zajímalo, co vlastně chcete?
  JV
  January 1, 2013 v 19.42
  Co je nečestné, se vždycky vymstí
  Vážený pane Štampachu,
  já si z posledních deseti let nepamatuji případ, že by v Čechách nějaký politický subjekt předal hlasy svých voličů jinému politickému subjektu. Nic takového snad ani není možné; možné jsou pouze koalice politických stran, které dosáhly potřebného počtu hlasů, toť vše. Vytváření koalic je ovšem něco jiného, než předávání hlasů.

  Co si však dobře pamatuji, jsou volby z roku 1998, kdy vítězná ČSSD, která získala dostatek hlasů díky ostré kritice předchozích pravicových vlád ODS, uzavřela tzv. opoziční smlouvu (smlouvu o pozicích) s ODS. Šok jaký to znamenalo pro voliče, kteří volili ČSSD právě proto, že od ní očekávali to, co slibovala, tedy opak praktik ODS, není snad třeba dále popisovat. Politickým marasmem, který založili architekti opoziční smlouvy Miloš Zeman s Václavem Klausem, trpíme dodnes.

  Znám ještě jeden případ zaprodání hlasů voličů a vy ho znáte také. Sloučení Československé sociální demokracie s komunisty v roce 1948.

  Oba případy, které tu uvádím, byly jistě některými voliči, zejména však politiky dotčených stran, chápány jako solidární, pragmatické, rozumné apod. Při pohledu pravdě do tváře však bylo jasné, že šlo o podvod na voličích. Poněkud lyricky řečeno, šlo o smlouvu s čertem.

  Že z obou zde zmíněných podvodů na voličích nic dobrého nevzešlo, jak pro ČSSD, tak pro ODS, jakož i pro komunisty, netřeba dokazovat. Pravda, neukázalo se to hned, ale časem. O to horší byly a stále jsou následky. Zažili jsme to oba a s námi i mnozí čtenáři DR. Čert si totiž svoji daň nikdy nezapomene vybrat.

  Handlovat s hlasy svých vlastních voličů si žádný politik, jemuž jde o službu občanům, nesmí dovolit. Nemá na to žádné právo, protože se nemůže zeptat všech svých voličů.

  Požadovat pro sebe hlasy voličů jiných kandidátů, byť pomyslně spřízněných a z jakýchsi taktických a domněle správných důvodů, je opovážlivost hrubě se dotýkající svobodné vůle člověka.

  Oboje, jak pomyslné předání vlastních hlasů prostřednictvím např. odstoupení z kandidatury, tak požadavek papírově silnějšího kandidáta na odstoupení kandidáta papírově slabšího, je nečestné. A jako takové se zcela jistě vymstí.

  Dobrou noc Jiří Vyleťal
  PM
  January 1, 2013 v 20.09
  Svobodná vůle a volby
  Handlovat s hlasy svých vlastních voličů si žádný politik, jemuž jde o službu občanům, nesmí dovolit.
  To ano, ale handeln se svým hlasem je povinen zodpovědný občan, který ze svobodné vůle usiluje o změnu mocenských struktur vády. A to tak, že za tím účelem předá svůj hlas i svému založení cizímu politickému subjektu.
  PL
  January 1, 2013 v 20.17
  připomínky
  Pane Trávníčku,
  ano, všiml jsem si již dříve, pan Koukolík má i pro mě velmi zajímavé postřehy, no z toho co jsem shlédl se mi zdá, že je to převážně analýza a to analýza bezvýchodisková.. (to nemůže být příliš populární, možná tak mezi anarchisty a v undergroundu á la Magor?)..
  Proč myslíte, že jste se setkal spíše s nepochopením? Souhlasíte s tezí, že lidé jsou svou povahou ve všech profesních skupinách a ve všech společenských vrstvách spíše utilitární v relaci k potřebám svým resp. své skupiny? Pokud ano, pak naše budoucnost záleží hlavně na tom, podle jaké šířeji přijatelné vize (což je vlastně zájem) ty skupiny vymezit... vymezit. Hmm...a na tomto místě se přidávám k přípitku iniciovanému paní Hájkovou ;-)
  V souvislosti s tolik skloňovanými kvalitami prezidentských kandidátů (ať už tím autoři myslí cokoliv) mě zaujala úvodní část článku A. Cerqueirové, která v něm zmiňuje prezidentské volby v Americe na přelomu milénia - http://denikreferendum.cz/clanek/14652-proc-proti-sobe-kdyz-je-mozne-spolu
  myslíte si pane Trávníčku, že většina voličů vezme v potaz nějakou zahraniční zkušenost s volbou prezidenta? Nabízí se třeba nám v lecčems blízké Slovensko. A má to smysl? Omlouvám se, pokud jsem Vám odpověděl přespříliš otázkama, no utěšuje mě, že jste mi nedal (přímý) dotaz.-))
  ________

  Kampaně (bez ohledu na "zdroje" a metody) zřejmě přiostří. Přestože v minulé prezidentské volbě odstoupila "hráčka" Bobošíková, zdá se mi, že příležitost kandidátů a kandidátek k odstoupení a podpoře jiného kandidáta již:
  a) minula
  b) opět nastane pokud ÚS rozhodne tak, že volby budou odloženy...
  No ve výsledku, pokud je změna možná, by se mi líbilo něco takovýho: http://video.novinky.cz/video/doporucujeme/?videoId=25566&page=5

  ..už pro tu práci pro společné zdraví a pro ty přípitky na zdraví (měl bych nabídnout své promo-služby nějakému vinaři:))
  BT
  January 1, 2013 v 20.18
  Vážený pane Vyleťal,
  dovolím si v této diskusi souhlasit s panem Štampachem a nesouhlasit s Vámi.

  Nezdá se mi, že by srovnání spolupráce JD a TF s někdejší spoluprací ČSSD a ODS bylo možné. Mimo jiné právě i proto, že ČSSD tehdy (jak jste sám napsal) založila volební úspěch i na kritice politiky ODS. To bych řekl, že je diametrálně odlišná situace.

  Pokud by paní Fischerová navrhla svým voličům volit Dienstbiera, přece nikde není řečeno, že to oni musí respektovat. Z toho důvodu, domnívám se, rozhodně nejde o nečestné PŘEDÁNÍ hlasů svých voličů jinému kandidátovi. Nejde o předání, pouze o doporučení.
  January 1, 2013 v 20.22
  Jano Maříková, prezidentský kandodát, který neusiluje o moc je vysoce podezřelý. Politika je oblast moci. Bez politické moci nelze prosadit ani ty nejskvělejší myšlenky.

  Předvolební kampaň VŠECH kandidátů, včetně Táni Fischerové, lze popsat jako "boj moc". Ale po Táňu Fischerovou ani prio ostatní se tento výraz nehodí. Nevšiml jsem si žádného boje, zatím nikdo nevyslal bojové šiky pod Hrad. O tom se tu v DR ostatně už psalo. Je to prostě politický zápas. A to je zcela v pořádku. A pokud někdo říká, že o moc neusiluje a přitom se uchází o úřad spojený s mocí, tak lže.

  Táňa Fischerová několikrát deklarovala názorovou blízkost Jiřímu Dienstbierovi. Proto mě udivuje Váš odpor k tomuto kandidátovi. Já takový odpor k Vaši kandidátce nemám jen proto, že jsem se rozhodl jinak. Naopak ji ctím a vážím si ji.
  MP
  January 1, 2013 v 20.34
  Vážení příznivci T. Fischerové,
  snažně vás prosím: zvažte ještě jednou svou volbu. Váš idealismus dopomůže na hrad nejbezskrupolóznějším z pragmatiků - Zemanovi a Fischerovi.

  MP
  January 1, 2013 v 20.37
  Paní Maříková,
  vy pravděpodobně vůbec nechápete, o čem je politika a co je to moc.

  Pokud nevidíte rozdíl mezi Sobotkou a Dienstbierem na jedné straně a Zemanem na straně druhé, pak pámbu s vámi...
  A k vašim nepravdám na adresu B. Sobotky: DPH nezvýšil, ale snížil (z 20 na 19 základní a proti lidovcům uhájil sníženou na 5), daně z příjmu střední a nižší střední vrstvě snížil. Ano, snížil také daně firmám, ale ty byly za Klause (a Zemana) přes 30%, což bylo neúnosné. Ekonomickému neoliberalismu vytrvale (spolu se Zaorálkem např.) opononuje. Jeho pád by z ČSSD neudělal žádnou Die Linke, nýbrž by k moci dovedl Haška, který nebude spolupracovat ani s komunisty, ani s levicovými iniciativami, nýbrž hezky "státotvorně" s pravicí. Kde pak najdete zastání?
  MP
  January 1, 2013 v 20.42
  Paní Hájková,
  jste rozumná žena, která snad chápe, že v politice jde také (byť samozřejmě nesmí jít pouze) o vítězství a o moc, a tak věřím, že nedáte hlas kandidátce, jejíž podpora je mizivá, ale podpoříte naopak kandidáta, který je už nyní na třetím místě a který si může polepšit už jen díky nynějším "skandálům" kolem J. Fischera.
  BT
  January 1, 2013 v 20.54
  Pane Litschmann,
  děkuji za připomínky i otázky.

  Osobně se domnívám, že mnohé Koukolíkovy teze by se měly učit na (středních?) školách. A ta o stupiditě zcela jistě. Protože jediný způsob jak se tohoto typu stupidity zbavit, je pochopit jeji fungování a uvědomit si, že proti ní není nikdo imunní. Ješitné odmítání možnosti, že "mně se to stát nemůže" je to nejhorší co člověka může potkat. Naopak uvědomnění si toho, že "mně se to stalo" a vyvození z toho důsledků pro svoje další chování, je jediná cesta k nápravě.
  Tolik má odpověď na Vaši otázku jestli je to bezvýchodiskové nebo ne. Podle mne není, ale chce to lidi jinak vychovávat, vychovávat ke schopnosti podívat se sám na sebe objektivněji..

  Utilitární přístup lidí je samozřejmě další fenomén, který rozhoduje. Ale to považuji ve fungující demokracii defacto za legitimní. Jenže třeba politická volba proti svým zájmům (např. vyplývající z iracionální obavy před návratem onoho "chcíplého čerta" - nyni stalinského komunismu), jde na vrub té zmíněné stupidity. A ta defacto brání normálnímu fungování demokracie (pak totiž nejde o "vládu lidu", ale o "vládu Schematu", Schematu maladaptivního).

  Vzít si poučení ze zahraničí jistě smysl má, ale jen tehdy, když jde o poučení nestupidní :-) a založené na znalosti faktů.

  January 1, 2013 v 20.57
  Pane Plevo,
  už na začátku diskuse jsem napsala, že ještě nejsem rozhodnutá, ale slibuji vám, že všechno důkladně zvážím.
  JM
  January 1, 2013 v 21.00
  K panu Štampachovi a též k panu Kopeckému
  Způsob diskuse neustále se točící kolem výzev k odstoupení TF a podpoře JD cosi nepěkného ukazuje o stupni demokratičnosti smýšlení a úctě k Ústavě a právům zakotveným v Listině základních práv a svobod. Takže zkusím trochu opakování. Máme zde systém svobodné volby. Každý občan starší 18 let má právo svobodně volit, kteréhokoli kandidáta. Právo být volen má v případě prezidentské volby každý občan starší 40 let, kterého navrhne skupina poslanců či senátorů nebo petice s 50 tisíci podpisů. To je hodně vysoké číslo.
  Kandidaturu TF podpořilo více než 72 tisíc občanů svým podpisem. To je více než JD. TF se při sbírání podpisů opírala výhradně o dobrovolníky. Na rozdíl od JD, který na to měl stranou placené síly.
  Ty neustálé výzvy k odstoupení TF mi zavání urážkou a pošlapáváním práv občanů, kteří její kandidaturu svým podpisem podpořili.
  Konečně máme svobodnou volbu prezidenta a můžeme si vybrat. Jsem ráda, že se našli i občanští kandidáti, kteří se do voleb kvalifikovali. A že to není jen další souboj partajních bafuňářů. Zvláště jsem ráda za TF, ale i Vladimíra Franze. Pro mě už to, že se dokázali kvalifikovat do voleb je malé vítězství občanské společnosti. Ukázka, že to jde i bez lidí, kteří se neuživí ničím jiným než politikou a tráví v ní celý život. Tedy těch vyžírků co obklopují kandidáty z řad profesionálních politiků.
  Proč by se měl JD od těchto výzev distancovat? Protože jde o projev nedemokratického myšlení. Připomíná mi to takové skoro volání po téměř Národní frontě.
  Chápu, že JD chce být prezidentem. Kvalifkoval se, takže má šanci se ucházet o hlasy voličů. Stejné právo má TF. Takže zkuste být demokraty a dopřejte jí to právo a nám právo ji svobodně volit. Jestliže JD ve volbách neuspěje, tak to bude jeho problém. Ne problém TF. Prostě by to bylo tím, že by získal méně hlasů, než je potřeba pro postup do 2. kola a nebo ke zvolení.
  Nechci volit partajního exponenta. JD je dnes především stranický exponent ČSSD. Sleduji jeho chování v Senátu, takže vím, že "umí" podřídit svůj názor a též zájem společnosti, nějakým podivným "vyšším" stranickým zájmům. Připomenu, jak v roce 2011 spolu s kolegy z ČSSD podpořil Kalouskův první balíček daňových změn v podobě v jaké ho chtěl Kalousek. Tedy včetně zrušení daně z dividend (-20 miliard z rozpočtu). Také vím, že TF se v době, kdy byla poslankyní uměla postavit i vlastnímu klubu a hájit to co považovala za dobré pro společnost. Třeba neziskové nemocnice.
  Je nás asi více, kteří chceme kandidátku nebo kandidáta, kteří se nepodřizují "potřebám" partají a jejich sponzorů. Možná že nyní nevyhrajeme. Ale máme právo si volit toho koho chceme. Když se Vám to nelíbí, tak jste do zákona měli napsat, že kandidovat smí za pravici a za levici je 1 kandidát. Že by to zrušil Ústavní soud jako odporující demokratickým principům? Takže jaké jsou vlastně ty výzvy...?
  BT
  January 1, 2013 v 21.02
  Vážený pane Pleva,
  chápu idealismus paní Maříkové, ale jednoznačně souhlasím s Vámi a Vaším hodnocením situace.
  Obávám se, že naše země si další hazardování nemůže moc dovolit.
  Dohadování se o nepříliš zásadní ideové rozdíly mezi JD a TF je jako učená debata dvou profesorů na potápějícím se Titaniku jestli jsou bezpečnější parníky nebo plachetnice.
  PL
  January 1, 2013 v 21.49
  ještě panu Trávníčkovi
  Možná jsem měl napsat "prakticky bezvýchodisková analýza" a zdůraznit, že pro použitelnost pro nějaký cíl (aplikovatelnost) považuju za potřebnou i syntézu. I tu utilitárnost (zde mezi čtenáři DR) jsem zmínil jen kvůli vašemu povzdechu, ale třeba mi rozumíte dobře a můžem téma klidně odložit ;-)

  Zaujala mě ale Vaše poslední věta mě adresovaná? Můžete to více rozvést? Zvláště s ohledem na ta fakta, která myslíte, mě to zajímá.
  BT
  January 1, 2013 v 21.54
  Paní Maříková,
  Pokud se týká toho nedemokratického smýšlení:

  Vzdání se své kandidatury před volbami a doporučení ve prospěch jiného ideově blízkého kandidáta je celkem běžný postup v demokracii. Nevidím na tom nic nečestného ani nelegitimního.
  Takže okřikovat někoho za to, že doporučuje tento krok (přičemž současně uznává, že nevyslyšet to doporučeníí je zcela legitimní), není rozhodně demokratičtější než to doporučování.
  BT
  January 1, 2013 v 22.02
  Pane Litschmann,
  mohu už jen stručně, omlouvám se (zítra jdu do práce).

  Jaká například fakta?
  Třeba porovnání životní úrovně obyvatel (+ úrovně zadlužení státu i rodin, včetně třeba zadlužení na životním prostředí, + úroveň "parazitování" na jiných zemích) s použitým společensko-hospodářským schematem v dané zemi. Třeba americký model versus skandinávský model.
  JV
  January 1, 2013 v 22.11
  Souhlas s paní Maříkovou
  Ano, naprosto souhlasím s tím, co naposledy píše paní Maříková.

  A ještě něco: Myslím, že tu nikdo nevyjadřuje odpor k Jiřímu Dienstbierovi; já tedy rozhodně ne.

  K čemu vyjadřuji odpor já, paní Maříková a někteří další diskutující, je zpochybňování ústavního práva Táni Fischerové být volena.

  Kdyby tu někdo zpochybňoval právo Jiřího Dienstbiera být volen a já bych volil Táňu Fischerovou, stavěl bych se zcela jistě za Jiřího Dienstbiera. Kdo mne zná, potvrdil by, že jsem se tímto způsobem vícekrát zachoval, a že mluvím pravdu.
  Dobrou noc
  Jiří Vyleťal
  BT
  January 1, 2013 v 22.17
  Pane Vyleťal,
  můžete být prosím konkrétní, tj. napsat jak konkrétně je tu zpochybňováno ústavní právo paní Fischerové být volena?

  Děkuji.
  FO
  January 1, 2013 v 22.48
  stejná otázka
  Také se ptám, kde tu kdo zpochybňoval ústavní právo Táni Fischerové být volena? Kdo tohle může napsat, zřejmě nečte tuto diskusi, což je škoda, protože je docela zajímavá a poučná.

  Přijde mi, že příznivci TF mají sklon pohlížet na ty druhé trochu svrchu. Ani v politických stranách nejsou jen bafuňáři, co se jinak neuživí, paní Maříková. Někteří z nich zcela bezplatně sháněli pro Dienstbiera podpisy. Prosil bych trochu jemnější rozlišování, jinak se nikam nepohneme.

  PH
  January 1, 2013 v 23.16
  Věru těžká volba
  Oba kandidáti mají myšlenky a vlastnosti, které jsou podobné/doplňující se. JD sleduji již od dob členství v Občanském hnutí, TF od před a od doby členství v KH. Oba jsou mi tím sympatičtí a díky za diskusi, která spoustu věcí rozvířila a další osvětlila. Kandidatura TF splňuje můj přepoklad, že se více budou lidé zajímat o alternativy, kandidatura JD zase, že lidé poznají jak plní odkaz Jiřího Diensbiera st.: "politika je, jako když člověk trpělivě vrtá do dubových fošen."
  PH
  January 1, 2013 v 23.17
  A ještě
  Také se při své volbě nebudu vázat předvolebními průzkumy.
  PL
  January 2, 2013 v 0.11
  Máme průzkumy a pak zkušenosti
  Mě velice zaujala paní T. Fischerová v diskusi na ČT,
  ..a teď ho nemůžu dohledat..
  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/24.5.2010/
  ..což vlastně nemusí být úplně naškodu, srovnat ta vystoupení:
  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/13.12.2012/
  Mohlo by se namítat, že prostředí tohodle pořadu není zrovna ideální pro zcela otevřenou diskusi (2.pořad), ale je české politické prostředí ideální - např. pro představení alternativ, notabene alternativ, které i v pokrokovější EU (bohužel) ještě nerezonují? A z pozice prezidentky? Prezidentky po volebním období 2008-13, kdy pozice Prezidenta ČR nebyla obsazena prezidentem (já jsem si tedy nikoho takového nevšiml)? Po měsících průběhu kampaní si nemyslím (podobně jako namátkou L.Jelínek, P. Eichler), že představitel/ka opravdu alternativních - (ještě jednou:) alternativních (politických) názorů by mohla být většinou občanů ČR povolán/a do funkce Prezidenta ČR. A i kdyby, nedošlo by k podobné diskreditaci myšlenek dnes možná trochu neobvyklých, tak jako se stalo například SZ s fotovoltanikou?!

  (Na adrese https://www.facebook.com/PrezidentkaTanaFischerova jsem se dokonce setkal s názorem, že TF ubírá hlasy V. Franzovi nebo naopak.. Vrtalo mi hlavou, mají-li ti dva kandidáti něco společného, a teprve později mi došlo, že jednu věc přece. Oba sledují jistý zájem (těžko říci, zda je to u VF zájem politický) a oba byli přemluveni svými sympatizanty...)

  Na závěr chci Táni Fischerové a jejímu týmu popřát mnoho úspěchů v prosazování alternativ do společenské diskuse.
  January 2, 2013 v 5.04
  volba mezi politikou a mravností ?!
  Souhlasím s pány Hlávkou a Outratou.

  Pražská kavárna, včetně příznivců Deníku Referendum poněkud zapomíná na to, že volby presidenta se účastní také drobní podnikatelé, lesní dělníci z Jeseníků, prodavačky v obchodních řetězcích, nezaměstnaní z Mostu, Ostravy a stovek dalších měst a vesnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Už proto, obávám se, se valná část zde probíhajících úvah dost míjí s realitou.

  Jako malou perličku upozorním na příspěvek Martina Bursíka, oblíbeného politika Jakuba Patočky, do současné diskuse:

  "Na můj vkus až příliš mnoho kandidátů s sebou nese v případě zvolení rizika. Skutečně si přejeme zvolit v první přímé volbě prezidenta bývalého nomenklaturního komunistu Fischera? Anebo chceme mít za prezidenta Zemana, jemuž zajišťuje financování kampaně Šlouf a další napojení na ruský Lukoil? Anebo chceme za prezidenta Dienstbiera, který zve komunisty do vlády? Příliš mnoho kandidátů nesplňuje elementární mravní a etické parametry volitelnosti pro kandidáta na prezidenta republiky."

  Inu, když má někdo starost o MRAVNOST...

  (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Exministr-Bursik-vycita-Schwarzenbergovi-jeho-viny-Je-toho-vice-258338)

  Janě Maříkové:

  Vaše odpověď mne hrubě zklamala. Obávám se, že Vaše představa o tom, co je to MOC, je poněkud zcestná, a že si pod tím dokážete představit pouze "TECHNOLOGII MOCI" - nebo se šeredně mýlím?
  JV
  January 2, 2013 v 5.54
  Odpověď panu Outratovi, aneb není důvod k rozladění
  Vážený Filipe,
  odpovídám na tvoji otázku.

  Ta celá debata se přece točí kolem toho, že kandidatura TF je považována za nevhodnou (tvrdíš to ty), za nesolidární (tvrdí to asi všichni zdejší odpůrci kandidatury TF), za málo soudnou (zábavná představa pana Štampacha o křehké velitelce vojsk) a netaktickou (tvrdí to asi úplně všichni odpůrci kandidatury TF).

  Nic ve zlém, ale toto vše není postoj úcty k právu být volen a volit. Je to ve své podstatě totéž, jako když někteří kandidáti na prezidenta tvrdí, že by komunisty nepustili do vlády. Staví zde svůj názor nad právo jedné strany být volena a odmítají uplatnění práva jedné části elektorátu tuto stranu volit.

  Možná ty i ostatní tomu říkáte jinak a považujete to za mravné, demokratické a oprávněné - já nikoliv.

  Asi jsme každý z jiného těsta a s tím v tento okamžik nic neuděláme. Čas však je tu mimo jiné také od toho, abychom jej využili k pravdivému poznání. Jeho plodem je vždycky sblížení.

  Není zde tedy žádný důvod k sebemenšímu rozladění, neřku-li ke hněvu. Věřím, že má poslední věta platí pro nás pro všechny, kteří jsme se této dlouhé debaty zúčastnili.
  Váš Jiří Vyleťal
  JV
  January 2, 2013 v 7.47
  Ještě doplněk, aneb příkladný postoj Anny Šabatové
  Ještě malý doplněk. Z těch, kteří se diskuse zúčastnili avšak nestaví se kriticky ke kandidatuře TF, přičemž patří k voličům Jiřího Dienstbiera, jsem opomněl jmenovitě vyjmout Annu Šabatovou. Nejen vyjmout, ale vyzdvihnout. Její postoj ke kandidatuře TF je naprosto příkladný a já se s ním zcela ztotožňuji. Přesně to je postoj čestného voliče.

  Váš Jiří Vyleťal
  BT
  January 2, 2013 v 9.36
  Vážený pane Vyleťal,
  domnívám se, že upozornění na skutečnost, že volba paní Fischerové povede s pravděpodobností hraničící s jistotou za daného rozložení sil k postupu Zemana a Fischera do 2. kola prezidentské volby a že (pokud nepodporujeme Zemana a Fischera) je nemoudré, nemá k MORÁLCE žádný vztah.

  To je prostě pouze konstatování logických souvislostí, podobně jako třeba to, že "bude-li pršet a nevezmeme si deštník, zmokneme".

  K morálce by to mělo vztah tehdy kdybych tu napsal, že ten kdo volí Fischerovou a nevolí Dienstbiera je nemorální darebák.

  Ale to zde, pokud se nemýlím, nikdo nepsal. Pouze zde někteří diskutjící více či méně šikovně neustále upozorňují příznivce paní Fischerové na výše uvedený logický vztah.
  PM
  January 2, 2013 v 10.19
  Zmožen argumentačním vírem jsem podlehl argumentaci paní Maříkové
  a změnil své stanovisko. Budu ze srdce, a proto plně podporovat paní Fischerovou. Zvolení jednoho ze zástupců a kolaborantů současné vládnoucí falangy Zemana a Fischera, považuji za podřadné ve srovnání s vážnými následky zrady pani Fischerové.
  Morální kocoviny mně netřeba.
  Zrada vlastního srdce je zradou vlastní svobody ......by řekl i Mach o K.H.Máchovi nemluvě.
  January 2, 2013 v 10.53
  Podporovatelé Táni Fischerové v této diskusi okázale a trapně lžou a tím škodí své kandidátce. Od ní bych lež nikdy nečekal. Pan Vyleťal a paní Maříková lživě tvrdí, že tu někdo zpochybňuje ústavní právo Táni Fischerové být volena. Nemůže to být omyl, protože diskuse je stále ještě přehledná a každý se snadno může přesvědčit, že nikdo ústávní právo Táni Fischerové být volena nezpochybnil. Sloužit lží kandidátce, které jde o pravdu, je hloupé a trapné.
  MP
  January 2, 2013 v 11.07
  Pane Vyleťale,
  vy nerozlišujete dvě věci: "právo" a "správné" ve smyslu moudré a užitečné rozhodnutí. Např. mám já právo kandidovat jako nezávislý třeba do Senátu? Mám, ale já tohoto práva záměrně a vědomě nevyužji, protože by to byla hloupost. Nikdo by mě nezvolil, potřeboval bych peníze, které nemám, a ty, které bych do kampaně vložil, by byly vyhozené oknem.

  Čili volba Táni Fischerové (nemluvme teda už o její kandidatuře, nýbrž volbě) je jistě plně legální a legitimní - jako když by komunisté byli ve vládě... Ale je nemoudrá a pro věc levice a zájmy levicových voličů vysloveně škodlivá. Toť vše. A zde opět paralela s KSČM nesedí, neboť její spolupráce se socdem by naopak byla pro ony voliče přínosná a potřebná. Kdo to můžeš pochopit, pochop....:)

  P.S. Já ještě do Senátu kandidovat nemůžu, musím si dva roky počkat:)
  JM
  January 2, 2013 v 11.40
  Pane Kopecký,
  mrzí mě, že jsem vás zklamala, ale netušila jsem, že mě zkoušíte z pojmu moc. Nemyslela jsem tedy vůli k životu - opak bezmoci, ale moc ve smyslu" Herrschaft", vůli po moci. Přestože moc prezidenta je u nás menší než ve Francii, je stále značná a jak vidíme podle včerejší amnestie Václava Klause, může být zničující pro právní stát. Tím nemyslím, že by od JD hrozilo něco podobného. Já jsem nechtěla napsat a stále jsem ještě nenapsala všechny důvody, proč chci volit Táńu a ne někoho jiného a nenuťte mě k tomu. S panem Dienstbierem osobně žádný problém nemám, ale vždycky jsou tu ještě další lidé. a ti od TF ve mě budí větší důvěru i ohledně touhy po té zmiňované moci a toho, jak ji budou používat. Může vám to připadat hloupé, ale já odmítám děsit se nebezpečí v případě zvolení jednoho z dvou favoritů natolik, abych udělala něco proti svému přesvědčení. Můžete nesouhlasit, myslet si, že je to hloupé, ale v mém věku už na odsudky tolik nedám. Přeju vše nejlepší do nového roku.
  Pane Štampachu - mrzí mě vaše obvinění ze lži i to, že zacházíte až k němu, myslím, že je to zbytečné.
  PL
  January 2, 2013 v 11.49
  děkuji za zajímavou diskusi
  Souhlasím se všemi diskutujícími v tom, že v téhle diskusi již bylo z hlediska věcného řečeno vše podstatné. Určitě by nebylo naškodu si hlavní argumenty zopakovat - (ne nebojte:). Přesto mi dovolte vyjádřit osobní názor, že malá pozornost byla dosud věnována formě a klíčových prvků samotného článku a i části diskuse. Těmi prvky myslím přesně mířená provokativní tvrzení. Ono i ta dovolávání se práv, leccos připomínají, myslíte, že myslím křivdu?
  Zkrátka jdeme do finále, kdo by to byl řekl, zrovna tento?! : http://www.youtube.com/watch?v=V3DByaG2M_w
  ´Je-li Bůh mrtvý, ... kdo se to tedy člověku vysmívá?´
  --
  Na posledním místě bych rád zopakoval místy v diskusi probublávající tezi, že přesvěďčování spoluobčanů méně se o politiku zajímajících (což v řadách čtenářů nepředpokládám) pravděpodobně přináší více hlasů tomu kterému kandidátovi/té které kandidátce a proto bych chtěl poděkovat všem, kteří tak ať už pro JD nebo TF činí.
  January 2, 2013 v 12.03
  Sice si nejsem též vědom, že bych se stavil ke kandidatuře TF kriticky, co mi však není lhostejné, je kontraproduktivní nejednotnost a neschopnost spolupráce, velmi výstižně analyzující ve svém posledním článku Andrea Cerqueirová zde na DR. http://www.denikreferendum.cz/clanek/14652-proc-proti-sobe-kdyz-je-mozne-spolu

  Náš známý neduh, kdy se rádi jako společnost stavíme do role ONI zlí a MY slabí ukřivdění a bezmocní, je velmi zřetelný i v této diskuzi. Stejně tak zřetelná je tendence určitého černobílého a zjednodušujícího vidění, ať už kandidátů nebo problémů obecně.

  Paní Maříková je například až urputně přesvědčena o naprosté a jednoznačné správnosti volby TF. Vůbec si nepřipouští jakékoli nevýhody tohoto kandidáta kdy nezpochybňuji jeho morální kredit a lidské vlastnosti. Na druhou stranu pak paní Maříková naprosto odmítá kandidáta, který má v mnohém podobné názory, postoje i kredit jako TF. Ano, je nominován stranou a má další odlišnosti, ty jsou však spíše marginální. Přesto je JD mnohými radikálně odmítán jakoby lidé nedokázali rozlišovat MÍRU škodlivosti nebo přínosnosti těch kterých vlastností, nebo míru závažnosti určitých „provinění“ toho kterého kandidáta.

  To je tedy jedna věc. Druhá souvisí s první větou druhého odstavce této mé poznámky, kdy si často chceme vytvářet alibi pro své chování, hlavně pro SVOJI OSOBU, bez ohledu na to, co by ve SPOLEČENSKÉM MĚŘÍTKU bylo výhodné a prospěšné.

  Příkladem budiž stav, kdy se nedostane do 2. kola ani jeden z našich levicových kandidátů. Lidé jako paní Maříková (a promiňte, že si vás beru stále do úst, ale jste zde v názorech asi nejradikálnější), pak budou mít pro své svědomí sice dokonalé alibi, zlepšení poměrů VŠECH to však nepomůže a pouze prohloubí jakousi ukřivděnost těch samých lidí, kteří TO chtěli změnit, volili toho NEJLEPŠÍHO KANDIDÁTA, ale ti ostatní ZLÍ, VYPOČÍTAVÍ nebo snad HLOUPÍ to zase zkazili.
  January 2, 2013 v 12.29
  Také by neměl zapadnout článek Patrika Eichlera.
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/14655-koho-z-tech-dvou
  January 2, 2013 v 13.35
  volič rozhodne
  přečetl jsem si článek A. cerquierové "Proč proti sobe, kdyz je mozne spolu" a i když se vyjadřuje zejm. k poměrům vnitrostranickým v SZ musím říci že je blízký mému pojetí pozitivní synergie různých politických názorů. A to i v případě volby prezidentské.
  Pokud nám dá rozhodnutí Ústavního soudu více času na přemýšlemí, neuškodí to vzít v potaz. Ono se totiž řada věcí o kterých se tu diskutuje vyřeší už v 1. volbě. A je otázkou pro voliče (ne pro kandidující, ti se už rozhodlia svůj postoj těžko změní) co z nich zůstane díky nenaslouchání sobě navzájem za branou.
  FO
  January 2, 2013 v 13.54
  Právo TF být volena opravdu nikdo nezpochybňuje
  Chtěl bych svého váženého přítele Jiřího Vyleťala ujistit, že já ani nikdo jiný (jsem přesvědčen) v této diskusi skutečně nezpochybňuje právo Táni Fischerové být volena.

  Podle mě je to pojmové nedorozumění, nejde o právo být volena, ale o ostatní aspekty celé věci. Stejně jako nikdo nemůže vzít kandidátce TF právo kandidovat a být volena, nikdo nemůže brát jiným právo uvažovat kriticky o celkové vhodnosti této kandidatury. To je naprosto demokratické a nepochybuji o tom, že ani Ty, Jiří, jako přesvědčený demokrat, bys toto právo kritického názoru nikomu nebral.

  Myslím, že tato diskuse se vede v duchu vzájemného respektu, v zájmu o společné dobro, o to, aby volba dopadla co nejlépe. Rozhodne volič, jak napsal výše p. Dolejš.
  January 2, 2013 v 14.56
  Potěšení z diskuse a jejího vyústění
  Také jsem nějakou dobu váhal, zda volit JD či TF, ale z podobných důvodů jako I.Štampach, L.Švehla, F.Outrata a další jsem dospěl k volbě JD. Přesto si myslím, že tato diskuse byla velmi užitečná, protože zde byly vyjmenovány důvody, proč spíše JD než TF při vší úctě k TF i k jejím příznivcům. Opravdu si vážím úsilí dobrovolných sběračů podpisů i toho, co TF díky své volbě řekla a napsala do médií i dříve udělala.

  Nyní bych však poprosil příznivce TF, aby si přečetli článek A. Cerquierové "Proč proti sobe, kdyz je mozne spolu" a zamysleli se nad tím, co je tam řečeno, zvláště na začátku textu.
  PM
  January 2, 2013 v 21.17
  Já jsem nikdy neváhal
  dát hlas tomu politickému seskupení, které s největší pravděpodobností zaručí výměnu zkostnatělých anachroních mocenskopolitických struktur.
  Považuji častou výměnu politických garnitur za důležitou berličku demokracie.........tvrdím.
  TT
  January 2, 2013 v 21.26
  Přes DR k TF
  I když srdce DR buje pro JD, Počet voličů TF utěšeně roste. Možná na tom má podíl i ta diskuse tady.

  Nicméně jedno je jasné. Źádná změna k lepšímu nás nečeká. Nejen proto, že prezident ji nemůže garantovat, ale proto, že to s tou změnou zase tak moc vážně nemyslíme. Je něco jiného o tom diskutovat u sklenky dobrého moku, než něco udělat.

  Pokud místo změny nakonec budeme volit zase jen "to menší zlo", nikam se nedostaneme.

  A opakuji na závěr. Každý z kandidátů mohl v posledeních patnácti letech podporovat občanské iniciativy. Naslouchat lidem kolem a když byl / je v politické funkci, konzultovat svá rozhodnutí s odborníky i mimo partaj. Jediným politikem který to dělal, byla Táňa Fischerová.

  Máme takovou vládu, jakou si zasloužíme, ne že ne!
  JE
  January 2, 2013 v 22.47
  Rozhodnutí srdcem nebo kalkulačkou?
  Váženým zdediskutujícím přeji příjemnou volbu našeho budoucího prezidenta, především srdcem. Těším se na ni, jelikož poprvé v ní mohu volit pomocí tohoto orgánu - zřejmě nejdůležitějšího nervového centra v našem těle.
  Mám koho.
  A při této příležitosti mne napadá nějaká ta spíše řečnická otázka.

  Opravdu je dobré pro naší společnost a pro nás samé aby byl zvolen ten který prezidentský kandidát - ve smyslu zasloužíme si to - ho?

  Protože, pokud by agentury ve svých průzkumech měli pravdu, totiž, že téměř polovina lidí si přeje pana Fischemana, tak asi ještě ta bída tady v nás(rozuměj v naší společnosti) není v plném rozkvětu a mnozí asi nejsme dostatečně zralí pro skutečnou změnu poměrů. Jelikož jak nahoře, tak dole.

  A opravdu dohlédnu tak daleko a široko že o své volbě mohu tvrdit, že je ta pravá a jediná správná a přesvědčovat pro ni ostatní?

  No nic, nebojme sa vlka nic a těšme se co nám volba (srdcem) přinese.

  Dobrou noc či den, přeji všem.
  PL
  January 2, 2013 v 23.43
  :-)
  :-))
  January 3, 2013 v 5.33
  Ad pan Eliáš: Přát někomu "příjemnou volbu prezdenta" je docela zajímavé, ač velmi nezvyklé. Je to jako přát někomu "příjemnou demokracii".
  ŠŠ
  January 3, 2013 v 7.37
  Netřeba si lámat hlavu s hanobením,
  až kriminalizaci úspěšných lidí a obávat se o osud těch správných co mocně sobě přispívají s vynaložením všech vlastních sil a cizích statků. Kdyby nešťastnou náhodou došli nějaké újmy na své svobodě, pak to prezidentská milost spolehlivě napraví.
  ŠŠ
  .........chce to jen zvolit prezidentem toho správného kandidáta.......
  PM
  January 3, 2013 v 10.16
  Pan Eliáš má recht
  ...tak asi ještě ta bída tady v nás(rozuměj v naší společnosti) není v plném rozkvětu a mnozí asi nejsme dostatečně zralí pro skutečnou změnu poměrů. Jelikož jak nahoře, tak dole.......
  To zřejmě zůstane středem pocitu kocoviny po zvolení presidenta. Ano pane Eliáši, jenom řádný šok může napomoci pochopit, že funkční demokracie nenabízí citovou blaženost, ale imperativ chladné rozumové kalkulace.
  ŠŠ
  January 3, 2013 v 12.17
  Což takhle: chladná kalkulace
  srdcem a vřelá mysl hlavou? nejen při volbě prezidenta.
  January 3, 2013 v 13.35
  Rozum bez ohledu na temperaturu
  Vřelá mysl - není to překlep ? Hlava bývá sídlem rozumu, ne ? A její pracovní teplota může být různá, ale zrovna hicovat by asi neměla.
  PL
  January 3, 2013 v 13.46
  Vzhledem k tomu, že nám pan Tožička, kterého si velmi vážím od doby co jsem šel na Pod sluncem tma, již poděkoval, navrhuji zapojit i výše v diskusi ještě nejmenované orgány - zatančit si a
  http://www.lyricon.net/texty-pisni/chinaski/1-signalni/kafe-s-mlikem

  ..jdeme dál
  January 3, 2013 v 13.58
  S puškou v ruce
  s ohněm v srdci.
  ŠŠ
  January 3, 2013 v 18.07
  Cítit hlavou a myslit srdcem
  by možná pomohlo vylučovat z lidské historie to ohnivé srdce s puškou v ruce a tu chladnou hlavu se šibenicí na dvoře.
  PL
  January 3, 2013 v 18.51
  Pozdrav do Vienna (a Čáslav, starobylé a okresní město)
  (něco předtím)
  Nutno je v životě účast mít,
  k některé přidat se straně,
  a svoje srdce nastavit,
  dobře mířené ráně.
  (něco potom)
  FG♡
  /ale to bylo dávno...
  January 3, 2013 v 20.42
  Strategický plán
  Tak jsem si trochu promyslel strategii, a už mám snad jasno:

  V prvním kole budu volit Jiřího Dienstbiera, ve druhém Táňu Fischerovou.

  Jiří Dienstbier má větší šanci postoupit do druhého kola, proto by ho měl v tom prvním volit každý, pro koho je přijatelným kandidátem; rozhodující pravděpodobně bude, jak je pro koho přijatelné jeho spojení se zavedenou levicovou politickou stranou. Předpokládám, že ho také budou volit všichni, kdo přivítali jeho kandidaturu, ať už po oznámení kandidatury Táni Fischerové začali uvažovat, že by raději viděli na Hradě ji, nebo ne. Vnucovat ho někomu, kdo o něj nestojí, pochopitelně nemá mnoho smyslu.

  Aby se do druhého kola dostala Táňa Fischerová, musel by se stát zázrak, ale mám vcelku přesnou představu, jaký zázrak by to měl být: Musela by k volbám přijít a pro Táňu Fischerovou hlasovat mlčící většina. Když se povede přesvědčit lidi znechucené politickými stranami, kteří k volbám zásadně nechodí, aby k prezidentské volbě přišli a aby dali Táně Fischerové přednost před Vladimírem Franzem (protože pro Táňu Fischerovou je politika službou lidem, zatímco pro Vladimíra Franze dalším v řadě jeho uměleckých výbojů, prostému plebsu beztak nesrozumitelných), může Táňa Fischerová všechny kandidáty politických stran i podnikatelských skupin převálcovat.

  Držím Táně Fischerové palce, ať se jí to podaří.
  MT
  January 4, 2013 v 11.29

  Takže na odklad volby prezidenta to už nevypadá - tak volte svobodně a nenechte se ovlivnit úvahami, proč kandidáta, který se vám zdá nejlepší nelze volit, protože by nastoupilo nějaké velké zlo.

  V takovém případě budou vyhrávat jen lidé bezbarví ...

  January 4, 2013 v 14.35
  Pozor na naše pumpičky
  když už jsme tu sklouzili do té humorné srdcařské poetiky, tak vlastně jde o obor politická kardiologie. o ajkési peristaltické čerpadlo našich politických ideálů.
  Selhání srdce je jedno z nejčastějších příčin úmrtí - takže pokud pověříme tento dutý svalový oběhem nejen krevním, o to víc si vyžádá péči znalých srdcařů.
  Jinak to gellnerovské krédo skončí infarktem.
  BT
  January 4, 2013 v 19.39
  Pane Litschmann,
  gellnerovský politický nihilismus bych od Vás nečekal :-)

  Před ním velmi varuju.
  PM
  January 4, 2013 v 20.03
  Neb
  Der Soziologe David Glass äußerte über Gellner, dass er sich nicht sicher sei, ob die nächste Revolution von Links oder von Rechts käme - jedenfalls sei er sich dessen sicher, dass Gellner der Erste der Erschossenen sein werde
  January 4, 2013 v 20.59
  jsem zmaten
  ...je řeč o Františku Gellnerovi nebo o Ernestu Gellnerovi?
  January 5, 2013 v 12.53
  bouřlivák FG
  jasně že jde o Frantu Gellnera - to jeho vzpurné "svoje srdce nastavit,
  dobře mířené ráně" je tuším z jeho Radostí života.
  Pro teenagery asi poezie jako dělaná. Já mám spíš zafixovaný jeho text v podání kaťáků (tedy kataputů) "Všichni mi lhali, blázna ze mě dělali"
  January 5, 2013 v 13.07
  Těší mě, pane Dolejši, že ani vám není poezie zcela cizí. Možná jste byl v mládí sám anarchistickým buřičem? :)
  PM
  January 5, 2013 v 13.25
  Je to pomotaný
  Franta spíše Jesenin padl - položil život za císaře - v roce 1914,
  a Ernesto spíše Gevara skonal sedumdesátiletý na smutek v duši (bych se domníval) v Praze 1995.
  Ten výrok vyňatý z wikide platí tomu ?šťastnějšímu?
  PM
  January 5, 2013 v 13.49
  Když hledáme to osvětlení původů zdejší partajní angažovanosti
  Das Wahlprogramm des Kandidaten für den Wahlbezirk Weinberge, Jaroslav Hašek, umfasste sieben Punkte:[14]
  Die Wiedereinführung der Sklaverei.
  Verstaatlichung der Hausmeister („auf die gleiche Weise wie in Rußland [..], wo jeder Hausmeister gleichzeitig ein Polizeispitzel ist“).
  Die Rehabilitierung der Tiere.
  Die Einrichtung von staatlichen Anstalten für schwachsinnige Abgeordnete.
  Die Wiedereinführung der Inquisition.
  Die Unantastbarkeit der Geistlichen und der Kirche („Falls ein Schulmädchen von einem Geistlichen defloriert wird“).
  Die obligatorische Einführung des Alkoholismus
  MT
  January 6, 2013 v 11.25
  Vyzývám všechny voliče a členy ČSSD, aby v prvním kole Zemana nevolili, i kdyby k němu tíhli - už proto, že to podle všeho nebude potřebovat. Je nutno dosáhnout toho, aby Dienstbier v reálném pořadí v kritickém časovém okamžiku za týden VYSTŘÍDAL Fishera ...
  PM
  January 6, 2013 v 11.53
  Vyzývám všechny voliče,
  aby se pokusili přelstít své já a dát tak hlas nikoliv zástupci svého srdce ale zástupci sekupení, které se nachází co neméně v područí kleptokratických struktur.
  Úderné prohlášení by to bylo, jen efekt je nejasný....,koukám
  MT
  January 6, 2013 v 17.18

  To je tak, pane Petrásku.

  Instalovat někoho volbou do významné pozice to je statistika.

  Výzvy jako je ta Vaše, budou vždy a napořád zcela bezcenné.

  Tím Vás nechci nijak urážet - říkám svůj názor ...

  Nic míň, nic víc ...

  Intošové se dopouštějí pořád stejné chyby.

  Musel přijít přírodovědec i když společensky angažovaný - jaderný fyzik Janouch z Nadace Charty 77, který místo, aby lidi přiblble - jako to právě činí intošové, zřejmě trvale nepoučitelní - vyzýval, aby volili lidi s těmi a těmi správňáckými vlastnostmi, tak řekl jednoduchý algoritmus, který si nikdo nemohl vykládat a aplikovat různě - posledním čtyřem preferenční hlasy ať je to kdo je - jinak to nebude účinné. Holt musíte lidi vycházet z toho, že kdo je úplně dole, tal bude nějaký aktivista politické strany - ale asi nebude v oblibě u kmotrů a sekretariátů - když je tak dole.

  Janouch se v tomto ohledu ukázal jako jediný relativně úspěšný ...

  January 7, 2013 v 13.15
  Eva Hájková
  poeta zrovna nejsem, ale mistrům slova se někdy podaří dobrá zkratka, které osloví lépe než dlouhá přednáška
  z pubertálního vzdoru bych zrovna politický názor nedělal, ale submisivitou k jakýmkoliv autoritám netrpím ani dnes
  Anarchii můžete definovat asi různě, ale ve vztahu k tomu já osobně už v mládí raději stavěl než bořil
  ... a budu jen rád pokud se dcery v tomto potatí - při všem pochopení netrpělivosti vlastní teenagerovskému věku
  January 8, 2013 v 7.04
  Miroslavu Tejklovi
  Souhlasím s oběma Vašimi posledními příspěvky. Jen si myslím, že by bylo přinejmenším zdvořilé zmínit také Lenku Procházkovou.
  + Další komentáře