Profil čtenáře:
Helena Puchýřová

HP
Profese: malířka
Také prof. J. Švejnar tvrdí, že přílišná restrikce škodí, viz článek o tom, že nebýt špatné politiky minulých vlád Klause a Nečase, které přivodily v ČR dvě recese (nezávislé na vnějším prostředí), mohly být u nás mzdy vyšší o 30-40 (možná i o 50) procent , viz prof Švejnar v Parlamentních listech: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mohli-jsme-mit-i-o-padesat-procent-vyssi-mzdy-mini-Svejnar-Pridal-i-kritiku-Zemana-364027
A to Švejnara nepovažuji za nezávislého ekonoma, spíš (podle jeho pokračujícího textu ve zmíněném článku) patří do akademické sféry skrytě podporující některé organizace zapojené do dobývání renty. Ve smyslu popsaném doc. Švihlíkovou ve článku “ Dobývání renty jako specifický případ korupce“ zde: http://www.blisty.cz/art/66286.html
Co z tohoto může vzejít? Z blogu Jiřiny Holotové (Úsvit):
Úsvit nepřímé autokracie končí, začíná dialog o nové platformě

Ještě včera se zdálo, že dojde ke štěpení hnutí Úsvit. Dnes v pozdějších odpoledních hodinách zveřejňuje Úsvit na svém webu následující tiskovou zprávu: Předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura se dnes ve středu 11. února 2015 dohodl s předsedou Občanské konzervativní strany Jiřím Janečkem na zorganizování jednání předsedů spřízněných stran a hnutí s cílem zahájení práce na společné platformě prosazující konzervativní evropské hodnoty a přímou demokracii. Tomio Okamura - předseda hnutí Úsvit
Jiří Janeček - předseda Občanské konzervativní strany
.............................
Více zde: http://holotova.blog.idnes.cz/c/448092/Usvit-neprime-autokracie-konci-zacina-dialog-o-nove-platforme.html

Dočetla jsem až sem:
>>Zemanova nová definice „intelektuála“ by tedy mohla vypadat následovně: zaprvé, „intelektuálem“ je někdo, komu je ve všeobecném diskursu tento status připisován (což nám opět mnoho neřekne, Zeman nicméně potřebuje mít subjekt, na který aplikuje svou charakteristiku) a zadruhé, intelektuál v krizové situaci selže (přesněji, selže tváří v tvář nějaké nebezpečné ideologii).

Toto vymezení je následně podepřeno důkazem v kruhu: Peroutka a Churchill byli intelektuálové a v krizové situaci selhali. Tudíž intelektuál v krizové situaci selže. Proto Peroutka a Churchill selhali. <<
A takováhle H.O.V.N.A produkují naše vysoké školy!
Dál už to vůbe nelze číst! Jdu zvracet. DR styďte se!
můj příspěvek výše je právě o těch "lepších tématech". Dokonce si myslím, že Vy jste možná ten pravý, kdo by se mohl zabývat osvětou a šířením infromací o vzniku diktátorských a fašistických vládních systémech a jejich společenských důsledcích. Prezident Zeman mnohdy svými zkratkovitými myšlenkami provokuje, ale vždy ví, o čem mluví. I když ten smysl nemusí být hned každému zřejmý a úspornost formulace může být riskantní.
Vyjádření prezidenta Zemana v Osvětimi o tom, že i velké osobnosti dokáží přiznat dočasné "okouzlení" charizmatickou osobnosti s diktátorskými sklony by mělo být správně medii interpretováno jako zdvižený prst prezidenta. - POZOR!
V současnosti přece řada autorů varuje před "zhnědnutím" a často ve svých článcích vyjadřijí obavu ze směřování případného rozlícení zbídačovaných davů hledajích východisko.
Takže je dobře propagovat kvalitu osobosti pana F. Peroutky, protože kladné postavy naší historie je třeba si připomínat a řada lidí mimo mediální branži se o F. Peroutkovi dozvídala málo, pokud se o jeho osobu přímo nezajímala.
ALE. Než se přít o obsah a smysl textů z období obtížného pro naši zemi, užitečnější by bylo, kdyby se media začala podrobněji zabývat zdviženým prstem - smyslem prezidentovi poznámky a publikovala vysvětlení o tom, jak vznikají diktatury. Jak a proč se dostávali k moci různí diktátoři, v čem např. spočívala jejich přitažlivost pro publikum, popsala příčina a zákulisí jejich vzestupu a objektivně popsala důsledky jejich panování. Mělo by to vyznít jako varování lidem. V tom smyslu, že i na těch nejhorších zločincích se někdy dá najít jisté pozitivum, ale přitom je třeba vědět, že styl diktatury jednotlivce je v celém kontextu zpátečnický a velmi škodlivý. Příkladů se jistě najde mnoho. Nebo si myslíte, že dnešní zejména mladá generace to všechno ví - nebo si to najde na internetu?