0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Jiří Vyleťal

JV
Profese:
E-mail: vyletal@vyletal.cz

Vážený pane Poláčku,

vy mně často vytýkáte, že protiřečím sám sobě a činíte tak i nyní. Pokud máte tentokrát na mysli naši debatu o křesťanství, tak tam jsem říkal, že křesťanství je způsob, jak společnost uspořádat ve smyslu dobra pro všechny. A také, že člověk se musí změnit, „obrátit se“, zapálit se pro obecné dobro a pro lásku k druhým lidem, aby se svět stal místem dobrým pro všechny.

Srovnáváte-li toto s tím, co jsem v této debatě uvedl jako důvody amerického politického extremismu, pak to srovnávání berete hodně, hodně nahrubo. Americký kapitalismus, trumpismus a americká „demokracie“ nejsou křesťanství a apel na člověka, aby se obrátil, platí pro nás pro všechny. Nejen pro ty, co vtrhli násilím do Kapitolu.

A víte co mi vadí, pane Poláčku? Ta vaše „chátra“. Jako by jste mluvil o nějakých podlidech. Jenže tito lidé, kterým vy říkáte tak ohavně a na způsob ponižování „chátra“ – jakkoliv jejich násilné chování neschvaluji – jsou naprosto logickým produktem politického systému, který přeje privilegovaným, vypočítavým a sociálně bezohledným a zadupává do země ty, kteří na celý ten falešný systém doplácí nejvíce.

Co kdybyste takhle tou „chátrou“ nazval ty, kteří se obohacují na úkor druhých, všechny ty oligarchy a manažery co berou měsíčně tisícinásobek platu běžného zaměstnance? Nebo ty byznysmany se zbraněmi, kteří zařizují, aby se lidi vraždili a oni na tom bohatli? Nebo kapitalisty vydělávající na nejzákladnějších lidských potřebách, jako je bydlení? A také kapitalisty bohatnoucí na slabostech druhých, tj. obchodníci s hazardem a půjčkami? Nebo třeba lidi ze sportovního byznysu a sportovce, kterým stačí vstřelit jeden gól a mají vystaráno na dobu, na kterou by stavebnímu dělníkovi nestačil celý aktivní život?

Ale kdepak, co to ten Vyleťal plácá. Vždyť to jsou přece ti úspěšní, schopní, nápadití, pilní, chytří, vynalézaví co umí chytit příležitost za pačesy, žádná "chátra".. Např. Trump, že?

Váš Jiří Vyleťal.

Tím „lidem-zvířetem“ ani vládou lidu to pane Poláčku nebude.

V USA nevládne žádný lid (a nevládne ani nikde jinde), ale boháči. A protože tam, kde jsou boháči musí být nutně také chudáci, tak taková společnost boháčů a chudáků produkuje stále rostoucí míru radikalismu. K tomu všemu je USA zemí s nejhorším sociálním zabezpečením, s ohromnou mírou kriminality, s přeplněnými věznicemi a prakticky s neomezeným právem vlastnit vražednou zbraň.

Tady jsou kořeny amerického marasmu a ne v nějaké iracionalitě lidu. A o žádnou singularitu, tedy jakousi náhodnou jednotlivost, tu nejde. Je to problém systémový, celospolečenský a pořádně hluboký. Jen vzpomeňte na policisty nedávno zavražděného Floyda a desítky jiných, které policisté svévolně co chvíli odpraví na amerických ulicích. Nebo na vraždy presidentů, presidentských kandidátů, Martina Luthera, také na WikiLeks atd.

Něco pořádně shnilého je v estblishmentu USA a ne nějaký lid.

Jiří Vyleťal

Inu takový produkt nejvyspělejší demokracie světa, z níž si celý svět má brát příklad. Na prvním místě ČR, že? Jiří Vyleťal

Jenže, pane Poláčku, křesťanství, to není jenom Písmo a už vůbec ne jeho striktní a doslovné znění. Křesťanství, to je také Duch svatý, čili duchovní síla, která uschopňuje člověka k tomu, aby pochopil, co mu Bůh sděluje.

Takže jestliže dnes víme, že Bůh není žádný policajt, že je Bohem odpouštějícím a milosrdným (i to stojí v Bibli vícekrát psáno), že člověka miluje tak, že si to ani představit nedovedeme a nadto všechno i z praxe víme, že jenom láska a dobro (které mají svůj zdroj v Bohu) přináší svět lepší a dobrý pro všechny, pak máme důvod si myslet, že právě takový je náš Bůh. A žádný despota chorobných představ pomatených lidí.

Váš Jiří Vyleťal

Vážený pane Poláčku,

tak už jenom pár vět, abychom tu netrávili drahocenný čas diskusí, která nikam nevede.

Odkazem na to, že lidé nejsou andělé, lze smést nejen každý ideál, ale i nesčetně požadavků, do nichž se člověku nechce.

Křesťanství zastaralé není ani v tom nejmenším. Zkuste si někdy poslechnout papeže Františka.

Bůh člověku za to, že jej, Boha, nepřijímá, opravdu nehrozí. Hrozící Bůh a trestající Bůh, to je Bůh Starého zákona. Nový zákon, to je sklonění se Boha k lidem. Nová zákon je milosrdenství. Křesťanství začíná Novým zákonem.

Různé představy některých křesťanů o Bohu krutém jsou důsledkem falešného chápání Božího slova a pochopitelně také důsledkem různých nečistých pohnutek lidí disponujících nějakým druhem moci. (Nemusím snad dodávat, že nezřídka lidí z prostředí necírkevního.)

Dnes ovšem takové představy neexistují, a já, pane Poláčku, žiji dnes. Kdybychom měli všichni brát odpovědnost za to, co bylo v minulosti a to třeba jenom za tu oblast, v níž nacházíme cosi dobrého, muselo by lidstvo spáchat hromadnou sebevraždu.

Tak, toť vše.

Váš Jiří Vyleťal