Profil čtenáře:
Jiří Vyleťal

JV
Profese:
E-mail: vyletal@vyletal.cz

Ale ovšem. Naprosto souhlasím, pane Kalousi.

Já ten film neviděl, ale při líčení všelijakých historických událostí si pokaždé vzpomenu na jednu větu, se kterou přišel Štefan Zweig: "Historii píšou vítězové."

A pak si opakuji ještě jednu větu ke které jsem tak nějak dospěl během svého života: "A co obyčejní lidé? No, ti chtějí přece žít a přežít.“

Ostatně, je na tom něco divného? Cožpak obyčejní lidé, na které vždycky zbyla jenom těžká práce a starost o pouhé přežití, zavinili války?

Takže já bych u těch obyčejných lidí z Václaváků, kteří zvedali pravice, hromadně lezli do KSČ, zbožňovali Klause a vůbec v touze po přežití a trochu snadnějším životě všemožně sehrávali a sehrávají roli užitečných idiotů, byl opatrný. Čímž neříkám, že postoje tohoto druhu zastávám.

Já s papežem souhlasím a myslím, že se ještě nestalo, že bych s nějakým jeho výrokem nesouhlasil.

Teď ještě jen pár slov k tomu, co je reálné a co reálné není.

Očekával snad na Nový rok 2020 někdo, že za tři měsíce zachvátí celý svět virus, na který se bude umírat po tisících? Bylo tedy 1.1.2020 něco takového reálné? Nebylo, že?

Bylo snad na začátku podzimu 1989 reálné, že do začátku zimy 1989 se rozpadne celý sovětský blok? Nebylo, že?

Takže s tím, co reálné je a není musí být člověk opatrný. Stát se může úplně všechno. Dokonce i to, že zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží. Což myslím doslova a doopravdy. Nic neironizuji.

Jiří Vyleťal

Ano, to je výborný text. S chutí jsem jej podepsal.

Jiří Vyleťal

Vážený pane Morbicere,

zdá se mi, že rovnost a spravedlnost se nedají porovnávat a určovat která z nich je důležitější.

Zůstanu-li u Vašeho příkladu s uklízením a sháněním zakázek, pak si přece musím všimnout, že obojí je potřeba. Firma, ve které se neuklízí a je v ní zmatek se časem ukáže jako neživotaschopná stejně, jako firma, která nemá zakázky.

Nelze-li být bez obojího, pak je přece oboje stejně cenné. Potom ovšem nerovnost - uklízeč 80 Kč /hod. a obchodní manažer 1600 Kč/hod. - je nespravedlivá. Vydělávat musí oba stejně, když ani bez jednoho z nich firma být nemůže.

Takový je v tomto případě vztah mezi rovností a spravedlností - co je nerovné je nespravedlivé.

Dobrou mc, Jiří Vyleťal