Profil čtenáře:
Luděk Švehla

Profese: vývojový pracovník
E-mail: vbnet@hotmail.cz
To, že jsou tam redaktoři jako Drtinka je právě důsledek nekompetentnosti Dvořáka. Tenhle člověk měl být už dávno odvolán, kdyby ovšem dobře fungovala Rada ČT. Což je další problém, protože ani ty dámy a pánové nemají o veřejnoprávnosti potuchy. Aby také jo, když jsou najmenovaní politiky.

Ono by to chtělo asi nejdříve změnu zákona, aby rada nebyla politická, ta by odvolala Dvořáka a někdo kompetentní a znalý fungování veřejnoprávního média by pak teprve mohl nejen udělat pořádek mezi redaktory, ale i ve financování a tocích peněz v této instituci.

Málo, nebo spíše vůbec, se nepíše o tom, kolik a jaké firmy jsou přisáté na rozpočet ČT. Proč pak nejsou na nic peníze a kromě vaření pětkrát denně a komunistických filmů a pořadů tahle televize nic moc víc netvoří a nevysílá.
Pokud se ředitel veřejnoprávní TV schází s politiky a diskutuje s nimi jejich spokojenost s vysíláním (Dvořák to ještě veřejně přiznává), je to naprosto nepřijatelné a měl by být okamžitě odvolán. Nejen pak proto, že tak činí, ale že vůbec netuší, co veřejnoprávnost média znamená!
Tyhle měnové a finanční transakce vlastně globálního trhu jsou již tak nepřehledné a neprůhledně složité na pochopení, že jejich dopad NEDOKÁŽE NIKDO domyslet. Ekonomové a komentátoři většinou poukazují jen na rozličné neblahé dopady spojené s oslabením koruny, kterým logicky klesne kupní síla lidí a znehodnotí se jejich úspory.

Horší je to však s analýzou toho, kdo na „tisku“ nekrytých peněz a machinacích vydělá. Matematická logika říká, že když na jedné straně někdo prodělá (a v součtu všech znehodnocených vkladů a trvale nízké kupní síly to bude astronomická částka), musí na druhé straně někdo stejnou částku vydělat. Dokonce však ani ekonomové jako pan Šteg nedokáží zanalyzovat, kam se všechna ta hodnota, o kterou většina lidí přijde, poděje.

Je to absurdní stav, kdy si lidé spontánně vytvořili systém, kterému nikdo pořádně nerozumí a který se chová naprosto nepředvídatelně. Všichni přitom dělají že mu rozumí a nikdo se neodváží přiznat, že mnohdy je tápe.

Je to otřesný obraz současného kapitalismu. Tohle nemůže dopadnout dobře!
že ač žijeme již skoro 70 let v „míru“, stačili jsme za tuto dobu napáchat tolik škod, co se nepovedlo lidem za staletí válek a dnes je nevratně poškozena planeta a ohroženo samotné přežití člověka na ní.

Nabízí se pak kacířská otázka: Když připustíme, že člověk je pro planetu škodnou, co bylo lepší? Když lidé válčili mezi sebou a redukovali své početní stavy, nebo když je mír? Víra v to, že člověk s lepšími životními podmínkami zmoudří, se bohužel ukázala jako příliš optimistická.
Stát odevzdá ze svého 3 % soukromé společnosti a protože mu ty peníze vzápětí schází, půjčí si je od té samé společnosti zpět v dluhopisech. Za které jí ovšem musí vyplatit úrok!

Jinak řečeno. Povinně odevzdám vydělané peníze bance a protože nemám na jídlo, vezmu si od té samé banky úročenou půjčku.

Cílem neoliberálního kapitalismu je podpora firem, protože přeci následně vytváří pracovní místa, takže je vlastně vše v pořádku.

Nějak ovšem nechápu, proč ČNB chce držet kurs na 27 Kč když v minulosti byl kurz i výrazně nižší a nikomu to nevadilo. Pokud s časem koruna oproti euru neustále oslabuje, naše kupní síla se už jenom tímto snižuje. Jinými slovy naše mzdy jsou oproti evropským stále větším zlomkem, čímž se Evropě nepřibližujeme nýbrž vzdalujeme.

Do kolika let jsme měli mít v 90. letech platy srovnatelné s Německem? Lze vzdalováním se od cíle dojet do cíle?