Česká televize se přehnanou vyvážeností odvrací od veřejnoprávnosti

František Kostlán

Minulý ředitel ČT Janeček pěstoval poklonkování politikům z „předpodělanosti“ a neschopnosti. Je jednodušší vyhovět přáním a potřebám politických stran a jejich představitelů než jim odolávat. Dvořák šel na léčbu komerční cestou.

Zpravodajství a aktuální publicistika České televize se podle všeho nachází v krizi. Nedávná stížnost dvaceti tří redaktorů zpravodajství je onou pověstnou špičkou ledovce. „Pověstná špička ledovce“ - sousloví, či chcete-li klišé, které se užívá ke zdůraznění toho, co bublá pod povrchem. Vedle toho ovšem probublávají vnitřní problémy tohoto média veřejné služby na povrch i pod vrcholem.

Jde o příznaky, které dlouhodobě ukazují na důvod, proč se ČT do krize dostala. Tím důvodem je nepochopení veřejnoprávnosti současným vedením ČT.

Ale abychom dali věc do souvislostí, ředitel Petr Dvořák a jeho spolupracovníci našli při svém příchodu do ČT na Kavčích horách instituci prolezlou neduhy, jejichž léčba nemohla být snadná. Jedním z hlavních příznaků této diagnózy byla absence kritického rozumu a kritičnosti v práci zpravodajství a aktuální publicistiky (Zprávy, Události, Události a komentáře).

Poklonkování politikům pěstoval minulý ředitel Janeček z „předpodělanosti“ a neschopnosti. Je jednodušší vyhovět přáním a potřebám politických stran a jejich představitelů než jim odolávat a prorážet cestu závějemi.

Dvořák šel na léčbu komerční cestou. Podobně jako Andrej Babiš, který chce řídit stát jako firmu (asi i s dobrým úmyslem - chce mimo jiné zefektivnit nákupy ministerstev a dalších státních institucí).

Generální ředitel ČT jako správný podnikatel/manažer má potřebu pro svůj „podnik“ permanentně domlouvat nejlepší podmínky se všemi stranami, které mají na Českou televizi reálný vliv. Domlouvá se tedy i s politiky, chodí za nimi a ptá se jich, jak jsou spokojeni.

V každé běžné soukromé firmě by Dvořák byl nejspíš úspěšný. Médium veřejné služby však vyžaduje přeci jen něco jiného. Měřítko spokojenosti vlivových osob a měřítko sledovanosti nemá být, lépe řečeno nesmí být na prvním místě.

Začněme u detailů, které skládají celkovou mozaiku. Jak napsalo zmíněných dvacet tři redaktorů Radě ČT, zpravodajství bylo minimálně v několika uvedených příkladech manipulováno či cenzurováno. Zpravodajství ČT šlo nejvíce na ruku prezidentovi Milošovi Zemanovi. Vedení to omlouvá tím, že zpravodajství musí být vyvážené.

Vyváženost je sice jednou ze zákonných podmínek fungování veřejnoprávních médií, leč ptát se na správnost vyváženosti politických sdělení těch samých politiků, kteří jsou vyvažováni, a kteří si za tím účelem zmíněný zákon ušili na míru, hraničí s masochismem. „Dokonale vyvážená je nula,“ podotkl ironicky k tomuto tématu předseda Rady ČT Milan Uhde v pořadu Průvan, který běžel na ČT Art v pondělí 21. října večer.

Vyváženosti se dá dosáhnout v rámci celého zpravodajského pořadu či dokonce v rámci delšího souhrnu vysílání, není třeba vyvažovat v každé (krátké) zprávě a ihned běžet za politikem, jestli se cítí být dobře vyvážený.

Televizní novináři si navíc zvykli zaměňovat vyváženost a objektivitu (další zákonná podmínka fungování ČT). Zatímco vyváženost de facto nahrazuje nedostatek informací výměnou názorů zainteresovaných aktérů, snaha o objektivitu spočívá ve snaze zjistit, jak se to které dění skutečně odehrálo (nejblíže k tomu má investigativní žurnalistika). Zatímco objektivity v tomto smyslu je nám v ČT dáno hledati lupou, vyváženost se v rámci dobrých vztahů s vládci vyváží ve velkém.

A to tak, že to začíná vadit již i některým redaktorům či redaktorkám, které se té hry na veřejnoprávnost dlouhé roky zúčastňovali bez zareptání, než se „vyváženostní systém“ dotkl jich samých — týká se to i Daniely Drtinové, která svým jménem zaštítila stížnost Radě ČT.

Co nám tedy chybí, je odvaha, respektive odvážný generální ředitel typu Iva Mathé, který (mimo jiné) poslal ministra ODS do patřičných mezí, když ten mu chtěl mluvit do televize, kterou měl na starosti. Odvážní redaktoři, kteří se ozvou vždy, když to svobodu slova začne bolet, nikoli až v momentě, kdy je kvůli tomu ohroženo moje křeslo (a možná, že mezi stěžovateli už takoví jsou).

A potřebujeme televizáky, kteří si budou uvědomovat, že veřejná služba je v demokracii velmi důležitou hodnotou. Komerční televize utvářejí svět podle tzv. společenské objednávky, aby co nejvíce vydělaly, na svou společenskou roli již dávno rezignovaly. Televize veřejné služby by oproti tomu měla svým vysíláním udržovat tak povědomí o demokratických hodnotách. A to půjde s dnešním přístupem k „vyváženosti“ jen velmi těžko.

  Diskuse
  November 20, 2013 v 9.15
  Nechci příliš polemizovat s tímto pozoruhodným konceptem veřejnoprávnosti, ve kterém odvaha trumfuje vyváženost. Jenom bych poznamenal, že to chce opravdu hodně velký kus "odvahy" tvrdit, že ČT nadržuje prezidentu Zemanovi. Novinářská odvaha by neměla znamenat ztrátu soudnosti, o vyváženosti nemluvě.
  ??
  November 20, 2013 v 19.28
  S Kostlánem je to ještě horší.
  Tedy pro mne je nepochopitelné, že může Drtinovou považovat za hledačku pravdy a objektivity. Možná je ovšem hluchý a neslyšel žádný pořad moderovaný touto hlásnou troubou pravice. Že si ovšem nevšiml, že nejde o objektivitu, ale že se extrémní pravice v televizi snaží vytěsnit "umírněnou pravici" to je u novináře tragédie.

  Přidávám perličku ze stížnosti těch "23 objektivistů".

  "Objektivisté" se již na třetím řádku dopisu delegují jakožto zástupci veřejnosti. Nevzpomínám si, že bych Drtinovou žádal aby mne zastupovala, ale budiž.
  Ovšem řádek 22 a 23 mne opravdu uchvátil. Proto cituji doslova . " Dokument adresovaný vám, předsedovi a členům rady ČT je NEVEŘEJNÝ..." Tedy zástupci veřejnosti (tedy i mne) mě zastupují neveřejným dokumentem. Naposledy mne takhle zastupovali "zvacím dopisem" a přijeli Sovětské tanky. V případě Drtinové spíše hrozí americká bezpilotní letadla, ale to není velká útěcha. Pokud tahle kolosální pitomost starému novináři unikla, pak by měl zvážit další činnost v oboru. Pokud ovšem to přehlédnutí není záměrné.

  ??
  November 21, 2013 v 8.39
  Ještě jedna připomínka.
  Pokud jde p. Kostlánovi opravdu o dlouhodobou vyváženost, co kdyby Romea .cz otevřela ono tabuizované téma o příbuzenských sňatcích mezi Romy. Což samozřejmě způsobuje genetické poruchy. Toto může samozřejmě souviset s vyšším výskytem Romů v praktických školách. Pokud reálně existují v populaci 3% postižených, jak uvádějí aktivisté, pak v populaci s příbuzenskými sňatky je toto procento logicky vyšší. Degenerace není vyhrazena šlechtickým rodům.
  November 21, 2013 v 9.59
  Ad Kuchejdova rómská degenerace
  Jak to, že redakce DR nemá vyváženou odvahu a tento rasistický komentář nesmaže?
  ??
  November 21, 2013 v 18.27
  Otázka.
  Netušíte p. Znoj proč zákony v civilizovaných zemích zakazují příbuzenské sňatky ? Nejjednodušší je dotázat se učitele biologie v nejbližší ZŠ.
  November 21, 2013 v 19.24
  Pokud se ředitel veřejnoprávní TV schází s politiky a diskutuje s nimi jejich spokojenost s vysíláním (Dvořák to ještě veřejně přiznává), je to naprosto nepřijatelné a měl by být okamžitě odvolán. Nejen pak proto, že tak činí, ale že vůbec netuší, co veřejnoprávnost média znamená!
  ??
  November 21, 2013 v 19.45
  Na první pohled se s tím dá souhlasit p. Švehla.
  Ale. Pokud by Dvořák měl být nahrazen Drtinovou, či někým s podobnou krevní skupinou , rázem máme TV nikoliv veřejnoprávní, ale veřejnopravicovou. Co s tím v Čezku ?
  November 21, 2013 v 20.3
  To, že jsou tam redaktoři jako Drtinka je právě důsledek nekompetentnosti Dvořáka. Tenhle člověk měl být už dávno odvolán, kdyby ovšem dobře fungovala Rada ČT. Což je další problém, protože ani ty dámy a pánové nemají o veřejnoprávnosti potuchy. Aby také jo, když jsou najmenovaní politiky.

  Ono by to chtělo asi nejdříve změnu zákona, aby rada nebyla politická, ta by odvolala Dvořáka a někdo kompetentní a znalý fungování veřejnoprávního média by pak teprve mohl nejen udělat pořádek mezi redaktory, ale i ve financování a tocích peněz v této instituci.

  Málo, nebo spíše vůbec, se nepíše o tom, kolik a jaké firmy jsou přisáté na rozpočet ČT. Proč pak nejsou na nic peníze a kromě vaření pětkrát denně a komunistických filmů a pořadů tahle televize nic moc víc netvoří a nevysílá.
  ??
  November 22, 2013 v 9.42
  To je ale do kruhu.
  Změna zákona je politika. A kdo bude garantem apolitičnosti ? Kdo má mravní kredit u lidí ? Dukova církev ? Umělci pějící "Kníže má k lidu blíže " ? Politici ? Vidíte v českém veřejném prostoru příjatelnou mravní autoritu ? Na poslední otázku bych skutečně rád dostal odpověď. A nejen od vás. Zkuste to vzít jako anketu.

  Hezký den.
  MK
  November 22, 2013 v 11.12
  Pane Kuchejdo,
  Odpovědi do ankety:
  1. Všechno je politika, a kdo to popírá dělá politiku. Apolitičnost je nedosažitelný ideál. Jak se mu přiblížit? Těžko, jedině snad nastavením parametrů, které budou naplňovány ryze formálně, a budou pokud možno neutrální. Toho lze dosáhnout jen budou li dány "na věčné časy" a nikdo nebude předpokládat, že instituce bude ovládat ten nebo onen. A zároveň pokud bude dosaženo dosti široké shody (rozhodně širší, než prostá většina nebo rámec zastupitelského orgánu).
  2. Bohužel nikdo.
  3-5. Ne.
  7. Bohužel ne. Ale k tomu, aby někdo učinil správná rozhodnutí, nemusí být morální. Byť je to samozřejmě výhoda.