Vážená Rado České televize,

Apolena Rychlíková

ČT odvysílala v sobotu reportáž z protiromského pochodu s řadou učebnicově problematických rysů. Skupina lidí se na ně rozhodla poukázat v otevřením dopise. Stížnost podepsalo během jediného dne přes 400 osob, další se stále hlásí.

Otevřený dopis Radě České televize

ve věci reportáže v pořadu Události v regionech ze dne 24. 8. 2013

26. 8. 2013, Praha

Vážená Rado České televize, Vážený pane Milane Uhde, předsedo Rady,

obracíme se na vás, abychom si stěžovali na reportáž odvysílanou 24. srpna 2013 v pořadu Události v regionech, která měla pojednávat o průběhu protiromských pochodů v několika českých městech.

Jak jistě víte, v poslední době vlivem několika faktorů — například vleklé ekonomické recese, rostoucí nezaměstnanosti, plošného zdražování a zvětšujících se sociálních nerovností — vzrůstá frustrace velké části naší společnosti. Jedním z nejhorších projevů této frustrace je snaha hledat viníky, ukazovat na ně prstem, ba dokonce se je i snažit trestat. Kdo je u nás nejčastěji označován za viníka, to je známá věc. Obětním beránkem veškeré celospolečenské deprivace jsou Romové.

V několika uplynulých týdnech jsme byli svědky opakujících se pochodů proti Romům, a to v různých městech naší republiky. 24. srpna. 2013 se uskutečnily dlouho plánované pochody hned v několika městech současně. Jejich cílem bylo mimo jiné i dezorientovat a paralyzovat policii, či občanské aktivisty natolik, aby mohlo dojít v některém z měst k reálnému střetu s romskou minoritou.

Nejhorší situace nastala v Ostravě, kde agresivita a touha po lynči romských spoluobčanů nabrala rychlý spád ve chvíli, kdy se část pochodu vydala jinou než původně plánovanou trasou. Radikálové zde za hlasité podpory některých dalších obyvatel Ostravy zaútočili na městkou část obydlenou především Romy. Dětmi, ženami, důchodci, prostě celými rodinami.

Částečně díky aktivitě Policie ČR, částečně však i díky náhodě, řekněme spíše štěstí, neskončil celý incident ničím vážnějším, než kamením rozbitými okny, převrácenými popelnicemi, vyraženými dveřmi a podobně.

Česká televize odvysílala v 18:00 o tomto pochodu reportáž. Již její začátek, se nesl v nepřijatelně zavádějícím duchu, jako by se jednalo o střet dvou názorových proudů (Romové a jejich podporovatelé versus radikálové a „obyčejní lidé“), který ale vůbec nenastal, jelikož tu jasně byla strana útočící (pořadatelé protiromských pochodů) a strana napadená (Romové a jejich zastánci).

Absolutně nepřijatelné ovšem bylo vystoupení hosta Mgr. Jiřího Siostrzonka Ph.D, který byl v pořadu vydávaný za sociologa věnujícího se právě romské problematice. Ten svou řeč uvedl sdělením, že nebude „příliš politicky korektní". Nutno dodat, že slib dodržel. Z politické korektnosti udělal v rámci svého výstupu příčinu současných problémů a namísto jakéhokoliv rozboru situace nabídl pouhopouhý populismus a de facto obhajobu téměř do důsledků provedeného lynče.

Doslova řekl: „Víte, vždycky, když slyšíte takové ty politicky korektní řeči — Kocába a spol., že je to nefér a podobně, když se jich zeptáte, kdo z nich by bydlel například v panelovém domě, který je obydlen romskými obyvateli, tak bych chtěl vědět, kdo by to ve skutečnosti udělal. A to je ta nepravda, to je ta faleš, na kterou si hrajeme, a bohužel se to vrací proti nám." Jedná se o tupé reprodukování necivilizovaných předsudků a stereotypů, jemuž se navíc dodává punc odbornosti neobhajitelnou charakteristikou mluvčího jako „sociologa”.

V prvé řadě je tedy nutné zpochybnit výběr pana Siostrzonka jakožto sociologa vyjadřujícího se k projevům rasové nenávisti — podobným tématům se absolutně nevěnuje. Jeho současným působištěm je Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde sice přednáší vizuální sociologii a základy sociologie a psychologie umění, ale kvalifikaci k odbornému vyjadřování se k problematice soužití s menšinami, extremismu nebo sociální nerovnosti nemá ani z žádného z dohledatelných publikačních výstupů.

Co je však horší — samotný obsah jeho prohlášení, které bylo v reportáži vydáváno za fundované, odborně hodnotící, nebylo nijak rozporováno (například obětí pochodu), což mu dalo absolutní platnost. Hlavním poselstvím této reportáže byla tedy zdánlivě odborně vedená obhajoba útočících rasistů, a to přesně tím typem argumentace, který tu týden co týden žene lidi do ulic s pokřiky jako „Černé svině“ nebo „Čechy Čechům“ na rtech, s argumentací ve stylu: „Je to přece jejich vina, vždyť si za to můžou sami.“ V druhé řadě, a to je tím hlavním problémem, se tak tedy dá říct, že Česká televize se z hlediska rozboru dnešní situace přiklonila na stranu radikálů, namísto toho, aby referovala o tom, k čemu tyto protiromské pochody vedou - k několika na poslední chvíli odkloněným pokusům o lynč. A to je - bez ohledu na to, stalo - li se tak úmyslně či omylem - opravdu hrozné.

Ze statutu České televize snad vyplývá, že by měla zcela jednoznačně stát proti jakékoliv snaze o nesnášenlivé výpady proti minoritám a stavět se na stranu těch, kteří jsou v rámci společnosti slabí a ohrožení. Při pohledu na současnou situaci absolutně není na místě hrát si na pomyslnou objektivitu nebo vyváženost — tak bychom mohli skončit u rádobyvyvážených diskusí s popírači holocaustu.

Jednoduše: není možné takto vlastně legitimizovat počínání lidí, kteří jasně narušují demokratický ráz naší republiky a otevřeně se snaží o likvidaci určité skupiny jejích obyvatel. Proto i výběr odborníků musí odpovídat demokratickému charakteru média a jeho hodnotám.

Vážená Rado České televize, vážený pane předsedo, obracíme se na vás a doufáme, že nám podáte vysvětlení. Ještě více však doufáme, že přijmete opatření, která zaručí, že se podobná situace již nebude opakovat.

(k dopisu si dovolíme přiložit i odkaz na článek jednoho ze signatářů dopisu, sociologa Pavla Pospěcha, který uveřejnil krátce po shlédnutí reportáže)

S pozdravem a poděkováním,

Za správnost: Apolena Rychlíková, dokumentaristka, Praha

Podepsáni:

Ivo Bystřičan , dokumentarista a dramaturg, Praha

Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku referendum, sociolog Brno

Tereza Reichová, dokumentaristka, Praha

Hynek Štetka Reich, typograf a grafik, Praha

Luboš Pavlovič (LP Fish), šéfredaktor časopisu Živel, Praha

Viktor Portel, dokumentarista, Praha

Eva Nováková, studentka romistika, aktivistka, Praha

David Mencl, střihač, Praha

Martina Poliaková, doktorandka FF, Praha

Lucie Hyblerová, básnířka a studentka, Praha

Vladimír Turner, umělec a filmař, Praha 3

Dana Kantorova, duchodce, Ostrava

Jan Gruber, student FF UK, Cheb

Richard Cisler, student, , České Budějovice

Barbora Šupová, studetka FF, herečka, Praha

Anna Pospěch Durnová, socioložka, Vídeň

Pavel Pospěch, politolog, Vídeň

Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, Praha

František Dryje, šéfredaktor revue Analogon, Praha

Lukáš Jiřička, dramaturg, Praha 6

Jan Beránek,ekolog, Amsterdam

Kateřina Kňapová, socioložka, Turnov - Praha

Linda Sokačová, socioložka, Praha

Radim Hejduk, student, Praha

Markéta Hrbková, překladatelka, Štěchovice

Matěj Stropnický, novinář a zástupce starostky MČ Praha 3

Zuzana Lenhartová, studentka sociologie, Přerov

Agata Hauserová, zpěvačka, Praha

Michael Hauser, filosof, Praha

Josef Patočka, student, Brno

Martin Freund, student, Brno

Martin Kohout, dokumentarista a student sociologie, Praha

Anna Stránská, studentka, Staré Město

Barbora Matysová, studentka, Praha

jonáš zbořil, moderátor čro radio wave, praha

Jan Vaněk, student muzikologie, Praha

Kristýna Hněvsová, produkční a studentka FF, Praha

Barbora Matiášová, studentka, Praha

Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Jan Bělíček, novinář

Tereza Stejskalová, výtvarná kritička

Milena Bartlová, Vysokoskolska profesorka, historička umění, Praha

Jan Snopek, doktorand sociální antropologie, Praha

Pavel Baloun, student historie FF UK, PRaha

Václav Krajňanský, student, Zlín

Kristýna Kopecká, studentka VŠ, Praha

Libor Vodička, teatrolog, Brno, Kunovice

Barbora Antonová, OSVČ, Brno

Eva Kaličinská, učitelka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům

Tomáš Mařík, živnostník, České Budějovice

Jan Krajhanzl, vysokoškolský učitel, Praha

Petr Kubala, student (sociologie), Brno

Vratislav Dostál, novinář, Brno

Michael Beníšek, romista, Praha

Michal Šindelář, projektový manažer, Brno

Vladimír Dupkanič, podnikatel, České Budějovice

František Černín, řidič autobusu, sociolog, Brno

František Marčík, rešeršér a analytik, Praha

Zlata Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, Moravská Nová Ves

Petr Čáp, ředitel Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity, Praha

Antonín Hořčica, správce systému managementu, České Budějovice

Michal Pavlásek, Etnologický ústav AV ČR, Brno

Anna Jančaříková, OSVČ, Brno

Kateřina Vaňková, IT technik, Ústí n/L

Kateřina Jechová, místostarostka MČ Praha 2, Praha

Tatiana Konrádová, studentka VŠ, Praha

Dominik Forman, student, Praha

Sandra Silná,farářka,Praha

Iva Fričarová, úřednice MV ČR, Praha

Roman Tyller, kuchař, Rybitví

Alžběta Medková, redaktorka, Praha

Vladimír Trojan, publicista, osobní asistent, Praha

Magdalena Dostálová, studentka, Jílové u Prahy

Jan Chromý, VŠ pedagog, Praha

Marta Harasimowicz, knihovnice a divadelní kritička, Praha

Jiří Guth, ekolog, Borovany

Aleš Čermák, umělec, Praha

Jan Sládek, sociolog, VŠ pedagog na FF UK

Dagmar Daňková, učitelka, Otrokovice

Jana Veselá, švadlena, Kroměříž

Pavel Borecký, doktorský student etnologie ZČU, Praha

Petr Machálek, konzultant, bývalý ředitel Hnutí DUHA

Jan Látal, dokumentarista a umělec, Praha

Martin Vrba, student VŠ, Brno

Bohuslav Binka, vedoucí Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Monika Jägerová, studentka, Praha

Anna Tausingerová, student, Praha

Mariana Bočková, učitelka, Brno

Jan Zilzer (Kopecký),důchodce, Praha

Michal Hořejší, bohemista, Praha

Lukáš Houdek, romista a fotograf, PRaha

Miriam Kanioková, studentka sociologie,Brno

Libuše Tausingerová, Praha

Irena Tausingerová, učitelka, Praha

Michaela Berkovičová, student, Praha

Lucie Galčanová, socioložka, výzkumná pracovnice FSS MU, Brno

Michal Šindelář, projektový manažer Nakoleon.cz, Brno

Vaclav Walach, student VS, Brno

Viktor Elšík, univerzitní pedagog, Praha

Sára Vidímová, studentka, Praha

Josef Šmída, úředník, Praha

Matyáš Kracík, architekt, památkář, Praha

Roman Čerbák, inženýr architekt, Brno

Hana Rambousková, studentka sociologie na FSV UK, Praha

Tomáš Fiala, odoborný asistent VŠ, Praha

Vladimír Kokolia, malíř, profesor a prorektor AVU v Praze

Jakub Vrba - student - Praha

Lukáš Senft student FAMU, Skalice

Věra Nováková, státní zástupkyně, Jablonec nad Nisou

Tomáš Sýkora, student FIT ČVUT, Praha

Mariana Otterová, MD, Praha

Jan Skovajsa, student DAMU, Praha

Bohumil Čáp, dělník, Praha

Martin Hůla, hudebník a grafik, Praha

Vladimír Hrouda, instruktor lyžování, Jilemnice

Jan Novák, odborný referent, Praha

Katerina Vrablikova, politolozka, University of Mannheim

Milena Černá, tajemnice, Praha

Adam Rut, režisér, student, Praha

Tomáš Ulrich, učitel, Brno

Petra Hlaváčková, kurátorka, Brno

Karel Dolejší, redaktor, Čáslav

Ivana Mádrová, OSVČ, Praha

Petr Zámečník, dopravní psycholog, výzkumník, Brno

Ivana Freiwilligová, výtvarnice , Liberec

Jakub Šilar, Geofyzik, Praha

Adam Majer, invalidní důchodce, Praha

Martina Gabrielová, office manager, Plzeň

Radek Kubala, Student, Horní Těrlicko

Tadeáš Polák, student UK, Praha

Jana Hrušková, studentka, Praha

Klára Kubíčková, novinářka, Brno

Jan Böhm, OSVČ, Praha

Irena Moudrá Wünschová lékařka, Ústí nad Labem

Pavel Trtílek, dramatik a pedagog Jamu, Brno

Jana Hrušková, učitelka, Brno

Jan Pešl, student, Brno

Markéta Sergejko, překladatelka, Náchod

Andrea Cerqueirová, novinářka, Praha

Zuzana Adler Janák, OSVČ, Praha

Kateřina Škařupová, výzkumnice a doktorandka, Brno

Josef Kučera, student (politologie), Praha

Šimon Novotný,zdravotnik, Rychnov nad Kneznou

Blanka Pscheidtová, překladatelka, Praha

Jakub Malý, student Masarykovy univerzity, Jeseník

Jana S. Kristoforyova, lektorka, Brno

Selma Muhič Dizdarevič, učitelka, Praha

Janusz Konieczny, projektový manažer, Vendryně

Jakub Kutílek, OSVČ, Pardubice

Roman Sikora, dramatik, divadelní kritik, Praha

Martin Čermák, doktorand ZF JU Č. Budějovice, Pelhřimov

Lucie Hemrová, vědecká pracovnice, Plzeň

Martina Štruncová, produkční, Praha

Oldřich Melski, informatik, Břeclav

Jiří Hrebenar, invalidní důchodce, Chomutov

občanské sdružení Konexe

Miroslav Kovac o.s.Forum CZ

Václav Pecl, dělník, Brno

Daniel Soukup, literární vědec a překladatel, Praha

Antonín Kostlán, historik, Praha

Pavla Spurná, RD, Brno

Michal Řeháček, sociální pracovník, Liberec.

Barbora Šupová, studentka, Praha.

Ladislava Kremličková, redaktorka, Praha.

Markéta Hejná, spisovatelka, Praha

Štěpán Lohr, sociální pracovník, politolog, Praha

Miroslav Jašurek, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, předseda Studentské komory Rady vysokých škol, Praha

Jakub Raška, student, Praha

Jeroným Janíček, publicista, Praha

Jana Lukavská, studentka, Praha 5

Barbora Kleinhamplová, studentka AVU, Praha

Tereza Kryšpínová, PR Specialista, Praha

Vít Lesák, ekonom, pracovník Agentury pro sociální začleňování, Praha

Lenka Vítková, doktorandka AVU, Praha

Jaromír Typlt, spisovatel, Nová Paka

Ondřej Bělíček, student, Praha

Edit Szenassy, antropoložka, Praha/Kampala

Martin Prchal, obchodní ředitel, Media-Press, Brno

Jakub Vebr, Lektor ekologické výchovy, Poděbrady

Anežka Chvalová, studentka UK, Praha

Janek Rous, AVU, Praha

Jan Potměšil, právník, Praha 4

Jana Strážnická, státní zaměstnanec, Mikulčice

Eva Svatoňová, studentka, Poděbrady

Tereza Vandrovcová, socioložka, Praha.

Lukáš Likavčan, student filozofie a dobrovolník Hnutí DUHA, Brno

Zdeněk Vašek, historik, knihovník

Kristýna Andrlová, studentka LL.M. in Human Rights, Conflict and Justice na School of Oriental and African Studies, University of London, Londýn

Vojtěch Bárta, divadelní dramaturg a režisér, Praha.

Silvestr Špaček, jazykový korektor, Praha

Tereza Freyová, studentka VŠ, Ostrava

David Poživil, Sociální pracovník, Ústí nad Labem

Anna Hulačová, studentka AVU, Praha

Bronislav Podlaha, antropolog, Litoměřice

Miroslava Hakenova, student sociologie, Sobotka

Karol Lesný, předseda jihočeské krajské organizace Strany zelených

Marta Svobodová, redaktorka, socioložka, Poděbrady

Edvard Sequens, energetický poradce, Borovany

Petr Salaba, student AMU, České Budějovice

Michal Tétauer, úředník, Bílina

Michal Tošner, sociální antropolog, Katedra sociálních věd, FF UPa, Olomouc

Hana Malaníková, herečka a moderátorka, studentka DAMU, Praha

Hana Kuncová, studentka, Brno

Martin Fontan, programator, Praha

Stanislav Biler, sociolog dopravy, Brno - Adamov

Michael Komm, fyzik, Praha

Saša Gr., antikvář, básník - Bystřice n. P.

Milan Puška - nespokojený občan, přemýšlející svojí hlavou, dělník, aktivista,"cigán", Chomutov

Johanka Lomová, historička umění, Praha

Kateřina Koňaříková, studentka, Praha

Štěpán Ripka, doktorand FHS UK, Praha

Denisa Sedláčková, doktorská studentka sociologie, Brno

Kateřina Držková, FSV, FAMU, Praha

Tomáš Bernhardt, historik, Západočeské muzeum v Plzni

Tomáš Samek, univerzitní učitel, Praha

Lenka Kubelová, studentka AVU, Praha

Anna Voňavková, Senohraby

Klára Kalibová, právnička, Praha

Isabela Grosseova, umelkyne, Praha

Anna Cutychova, student,Praha

Miloslav Caňko, literární vědec, Praha

Eliška Kubicová, studentka, Praha

Kateřina Baňacká, terénní pracovnice, Most

Matěj Zlámal, Uherské Hradiště, dělník

Jan Cemper, Praha, smluvní přeprava osob

Eleni Akritidu, kavárnice, Jeseník

Damián Holeček, student, Praha

Jan Trnka, biochemik, Praha

Milan Vrestal, ekolog, pracovnik lesni materske skolky.

Martina Havelková, studentka sociologie, Praha

Jakub Dvorský, herní vývojář a salonní sociolog, ČR

doc. David Drozd, vysokoškolský pedagog

Matouš Bořkovec, koordinátor v neziskovce, Praha

Libuše Jarcovjáková, fotografka, Praha

Valerie Talacko, překladatelka, Praha

Ladislav Toušek, vysokoškolský pedagog, Plzeň

Vilém Řiháček, projektant, Brno

Adéla Hořejší, právnička, Praha

Michal Louč, sociální antropolog, Poděbrady

Martina Kampichler, sociolozka, Brno

Filip Cwierz, IT Specialista, sociální antropolog, Brno

Ondřej Lukeš, informatik, Benešov

Markéta Slunečková, editorka

Erik Čipera, Asistence o.s., Praha

Tomáš Klášterecký, Sociální pracovník, Brno

Michal Jakob, akademický pracovník, Praha

David Marx, lékař, vš učitel, Praha

Jakub Pejcal, student, Jihlava

Markéta Slunečková, editorka, Praha

Taťjana Nová, učitelka ZUŠ, Mělník

Karolína Rossí, umělkyně, Praha

Midori Shiitake, právnička, Praha

Kateřina Amiourová, bioranger, Praha

Vítek Černík, student Sociální a mediální komunikace/ PRista , Praha

Pavla Kupka, učitel, Praha

Klára Mergerová, studentka dějin architektury, Praha

Svatopluk Bartík, občanský aktivista, PRista, Brno

Petr Čech, profesor čínštiny, Praha 3

Hanka Matoušová, bankovní analytička, Praha 8

Andrea Šenkyříková, manazerka a koordinatorka programu v NNO, Praha

Michaela Hirtová, sociální pracovnice, Plzeň

Jan Hladonik, sociolog, Praha

Inka Pibilova, Konzultantka, Praha

Tereza Rejšková, učitelka, socioložka, Praha

David Miler, bc., nelékařský zdravotnický pracovník

Petr Gocev, student, New Haven

Robin Kvapil, divadelní režisér, dokumentarista, Brno - Praha

Petra Havlíková, neziskový sektor, Brno

Aneta Höschlová, studentka, Praha

Vít Štrobach, historik, Praha

Petr Vaněk, manažer neziskové organizace, Plzeň

Jan Martinek, interakční designér, Brno

Michal Zlatkovský, Adamov, Adamov

Hana Šilarová, filmař - produkční, Praha

Jan Němec, vysokoškolský učitel, Praha

Václav Prak, projekťák, Havířov

Jakub Korda, vysokoškolský pedagog, Olomouc

Radoslava Krylová, neziskový sektor, Brno

Jan Stejskal, konzultant, Brno

Jan Juráš, ekoporadce, Strakonice

Helena Zrůstová, právnička a redaktorka, Praha

Kamil Marcel Hodáček, spisovatel, Praha 3

Jan Pohořelický, grafik a divadelník, Brno

Milan Popelka, scénograf, Brno

Iveta Šoulová, pedagožka, Věšín

Michaela Vebrova, studentka, Cheb/Hamilton

Daniel Kolský, podnikatel, Praha

Tereza Müllerová, vědec, Netolice

Marie Hermanova,socialni antrololozka,Praha

Lucie Velková, doktorandka historie, FF UJEP, Ústí nad Labem

Daniela Paulova,studentka MU,Praha

Martin Marek, neprofesionální aktivista, Plzeň

Karolína Ryvolová, romistka, t.č. na mateřské dovolené, Praha

Josefa Volfová, studentka, Olomouc

Ilona Francková, pedagog, farmaceut, Praha

Michal Kubina, sociální pracovník, Ostrava

Monika Wawrová, administrativa, České Budějovice

Filip Viták, student, Blatná

Jan Anderle, učitel, Plzeň

Zuzana Kollárovitsová, rodičovská / lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování

Jan Lejsek, nezaměstnaný, Nymburk

Jiří Honiss, výpravčí, Mazelov

Ondrej Zajic, IT koznultant, LFS

František Kostlán, publicista, Praha

Veronika Rybová, učitelka, Plzeň

Martin Kabat, Fotograf, Praha

Hana Blažková, student, Praha

Pavel Kubu, lekar, Praha 10

Alžběta Nováková, student, Chotěboř

Tomáš Diviák, student, Litoměřice

Jana Kliková, studentka, Plzeň

Petra Cechova, produkcni, Praha

Jiří Kučera, právník, Praha

Marketa Ferraiuolo, malířka, Plzen

Jakob Wilke, student, Praha

Eliška Bucvanová, lektorka, Praha

Ondřej Císař, sociolog, Praha

Jiří Vebr, volnomyšlenkář, Hradec Králové

Petr Bittner, student, Brno

Klára Hodačová, studentka, Brno

Robin Ujfaluši, Vysokoškolský pedagog, Praha

Jan Halámka, právník, Plzeň

Silvestra Chnápková, keramička

Marcela Macháčová, prodavačka ve zdravé výživě, Brno

Marcela Macháčová st., zaměstnanec úklidové firmy, Horní Moštěnice

Zyad Yassin, recepční, Praha

Jana F. Valdrová, lingvistka, České Budějovice

Veronika Němcová, studentka, Praha

Lukáš Rous, editor, Bel Mondo

Jitka Čechurová, MD, Praha

Petr Patočka, Analytik, Praha

Martina Ševčíková, Blansko, básnířka

Linda Tesařová, balkanistka a product manager, Brno

Helena Pirnerová, PR, Unhošť

Tomáš Kočnar, biolog, Praha 6

Nicol Staňková, studentka, Brno

Jan Širůček, psycholog, Brno

Tereza Cajthamlová, studentka, Dobroměřice

Magdalena Kvasničková, studentka, Říčany

Eva Karhanová, Florencie - Itálie

Martin Pfann, student romistiky, Mělník

Václav Blabolil, OSVČ, Trojovice

Jan Karabina, student, Praha

Vítězslav Lounek, student, Brno

Daniela Retková, Centrum současného umění DOX, Praha

Vojtěch Vrobel, student, Horní Bříza

Petra Stastna, prekladatelka, Praha

Marie Hodinářová, OSVČ, Praha 6

Klaus Mike Hübner, učitel, Jihlava

Patricia Talacko, scénografka, Praha

Marek Přikryl, architekt, Praha

Jiří Pykal, manažer, Telč

Karel Majer, student, Čelákovice

Jan Kovanda, student, Praha 6

Roman Scholz, Mechanik Seřizovač CNC, Brno

Antonín Baudyš, astrolog, trvalý pobyt Praha 6

Karel Piorecky. Literarni historik. Praha

Pavel Sterec, student, Praha

Boleslav Březovský, expert a DJ, Brno

Kristýna Mikulová, studentka, Brno

Jana Fuhrmannová, studentka, Brno

Jiri Pilip, student, Praha

Michal Žurovec, nikdo, Brno

Marie Kvapilová, student FF, Brno

Ondřej Žikovský, truhlář,Praha

Jan Černý, doktorand filosofie, Praha

Mariana Singer, právník, Praha

Ida Čapounová, architektka, Jablonec nad Nisou

Marketa Kovarova, PR, Jihlava

Petr Náhlík, projektový manažer, Plzeň

Petr Stárek, zahradník, Ostopovice

Jana Fuhrmannová, studentka, Brno

Lucie Bittalová, lektorka Aj, Praha 10

Jaroslav Fiala, politolog a vysokoškolský pedagog, Praha

David Šeterle, vedoucí nákupu, Praha

Martin Hejčl, zubař, Londýn

Rudolf Vévoda, historik, Praha

Ondřej Černý, student, Praha

Vojtěch Franče, lektor, Praha

Markéta Vinkelhoferová, pracovnice v neziskovém sektoru, Praha

Adam Ondráček, media & public relations, Praha

Monika Říhová, České Budějovice

Andrea Demek, učitelka, Brno

Matěj Strnad, umělec, Praha

Lukáš Matoška,šéfredaktor měsíčníku Solidarita, Praha

Ondřej Liška, předseda SZ - politik, Praha

Adéla Gálová, překladatelka, Praha

Michaela Vodová, zdravotne-socialni pracovnik, Jihlava

Jana Němcová, sociální pracovnice, Praha

Jakub Mencl, advokat, Praha

Pavla Vaculiková, výtvarnice, lektorka, Český Krumlov

Vladimír Hrubeš, DTP grafik, Hradec Králové

Jakub Grygar, sociální antropolog, Praha

Iveta Kokyová, teréní sociální pracovnice MMHK, Hradec Králové

Václav Drozd, student, Praha

Petra Masopust Sachova, advokatka, Praha

Tomas Ryska, socialni antropolog, ekonom, Brno

Michael Polák, student, Praha

Ondřej Valtus, student, Vyškov

Iva Jakesova, kuchař, Praha

Honza Neugebauer, student, Lednice

Karel Chlouba, student, Praha

Daniel Rampáček, student, Břeclav

Andrea Pekárková, umělec, Praha

Vojtěch Albert Borek, výzkumný pracovník, Praha

Amage DeLarge, audionakladatel, Praha

Ivana Königsmarková, porodní asistentka, Praha

Kateřina Tkáčová, studentka, Nová Role

FRANTIŠEK LACKO ,SANITÁŘ ,PRAHA

Markéta Hajská, sociální antropoložka. Praha

Svatava Morávková, redaktorka, Brno

Kateřina Vickers, drogova poradkyně, Mnichov

Tereza Rousová, studentka, Praha

Vlastislav Trubač, dramaturg kina Varšava + odborný prodejce, Liberec

Pavel Novotný, starosta obce Michalovice

Kateřina Špičáková, studentka, novinářka, Brno

Marie Štindlová, studentka, Praha

Selma Hamdi, absolventka UK, Praha

Michal Kudrnáč, projektový manažer, Náchod

Hana Nováková, indoložka, etnozooložka, dokumentaristka, Praha

Darina Alster,vizuální umělkyně a pedagozka, Praha

Halka Třešňáková, herečka a choreografka,a Praha

Daniel Šváb, herec, Praha

Eliška Kolářová, studentka, Plzeň

Ivan Petrúšek, student, Praha

Petra Jelečková, interaktivní média, Třebíč

Ondřej havelka, osvč, praha

Tomáš Čada, redaktor literárně-kulturního časopisu, Jihlava

Zuzana Candigliota, právnička, Brno

Liza Zima Urbanova, manazerka kulturniho casopisu, Praha

Daniel Šváb, herec, Praha

Marta Kačorová, výtvarnice, animátorka, Šenov

Magdalena Pscheidtová, osvč, Praha

Andrea Stašková, studentka, Plzeň

Hana Urbanova, na rodicovske dovolene, Praha

Kryštof Tietz, student, Praha

Petr Kouřil, výzkumný pracovník, Brno

  Diskuse
  August 26, 2013 v 16.4
  Připojuji se ke stížnosti
  V článku chybí odkaz pro možný podpis

  Je skandální, že ČT se tímto způsobem přídává k agresorům - neonacistům a podporuje tak fašizaci české společnosti.

  Je však pozitivní, že roste aktivní občanský odpor proti pokusům o rasisticky a etnicky organizované lynče, tedy že se bránili demokratičtí občané v Brně, Plzni, Ostravě, Budějovicích
  ??
  August 26, 2013 v 18.16
  Slečna Rychlíková lže, jako když Rudé právo tiskne.
  "Absolutně nepřijatelné ovšem bylo vystoupení hosta Mgr. Jiřího Siostrzonka Ph.D, který byl v pořadu vydávaný za sociologa věnujícího se právě ROMSKÉ PROBLEMATICE "

  Pokud mi někdo pošle odkaz, který dokazuje pravdivost tohohle citátu, omluvím se všem podepsaným, které tímto prohlašuji za nemyslící stádo. Reportáž jsem si přehrál třikrát.
  Uděláme to naopak, pane Kuchejdo. Nejdřív se omluvte Vy, protože to stádo je faul bez ohledu na to, jak kdo interpretuje tu reportáž.
  ??
  August 26, 2013 v 19.46
  Malé vysvětlení a pak se omluvte vy mně. Pokud jste slušný člověk.
  Výrok "sociolog věnující se Romské problematice " v reportáži není tečka. Tedy je lživý. O to mi jde. O vyznění celé reportáže, lze jistě hodiny diskutovat. Mně jde o jeden konkrétní lživý výrok. Zatím jste nedokázal, že tam byl.
  ??
  August 26, 2013 v 19.57
  p.s. p. Škabraha
  Před chvilí jsem si telefonicky pohovořil s jednou z "podepsaných oveček". Potvrdila mi, že text nečetla, ale podepsala ho protože důvěřuje autorům. Ještě chcete tvrdit, že stádní efekt neexistuje?
  ??
  August 27, 2013 v 7.26
  Pan Škabraha se zřejmě neomluví.
  Tento text vyšel shodou okolností dnes na BL viz. odkaz. Doporučuji přečíst celé. Potěšilo mne, že jsou v Čechách i filosofové, s jejich názorem na lež se mohu stotožnit.

  "Problém je, že přijmout lež bývá tak pohodlné. Především není třeba namáhat hlavu. Stačí se ztotožnit. Mít pocit sounáležitosti, který tak miluje instinktivní zvíře davu. "

  http://www.blisty.cz/art/69852.html
  August 27, 2013 v 14.7
  Demogogie a urážky pana Kuchejdy a Fraňka
  Pan Kuchejda vytrhl jednu větu z textu a aniž by se pokusil pochopit její smysl, tak obviní paní Rychlíkovou ze lži a všechny, kdo prohlášení podepsali označil "nemyslící stádo". Pan Siostrzonek byl dotazován jako odborník na názor na celou věc, svítil u jeho jména sociolog v závorce. V reportáži nebylo řečeno, že je odborníkem na romskou problematiku, ale v reportáži to bylo implicitně obsaženo. Jako divák předpokládám, že redaktor(ka) se na názor zeptá nějakého odborníka. Odpovědí pana Siostrzonka jsem byl také zděšen, bylo to na úrovni holých lebek či "obyčejných občanů", kteří se domnívají, že romskou problematiku je možné řešit pořváváním "Cikáni do práce" či házením kamení a lahví na jejich domy. To je počínající fašismus. Pan Kuchejda a pan Franěk se k tomu přidávají výkřiky o tupém stádu a zdivočelé smečce. No, aspoň máme v DR pluralitu, jen kultura diskuse, zvláště u pana Fraňka, který je čerstvě jmenovaným profesorem, jak jsem se tu nedávno dověděl, by mohla být vyšší.
  ??
  August 27, 2013 v 15.15
  Orwel by měl radost-pravda je lež.
  Děkuji Vám p.Šimsa, že na ostravského horníka nekladete stejně vysoké nároky, jako na vysokoškolského profesora. Nemohl bych jim dostát. Přesto si dovolím namítnout, slečna Rychlíková nenapsala, že v reportáži bylo něco implicitně obsaženo, napsala natvrdo, že byl vydáván za odborníka na Romskou problematiku. Tady není prostor pro lavírování. I když jsem více agnostik, než katolík, přesto si pamatuji "Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne". Pro lidi, kteří se živí slovem to plati dvojnásob, pokud chtějí být vnímáni jako poctiví. Proč asi myslící lidé opovrhují publicisty z TV a hlavních deniků ?

  p.s. Použil jsem termín nemyslící stádo, nikoliv tupé. I spolek vysoce inteligentních lidí, se může ve stresové situaci projevit jako nemyslící. Historicky nedávno to prokázal zpěv písně "Kníže má k lidu blíže".
  August 27, 2013 v 15.40
  Panu Kuchejdovi
  Nechtěl jsem se Vás dotknout a nepovažuji v žádném případě horníky za horší lidi než vysokoškolské profesory. Myslím, že v demokracii musí mít možnost a právo se vyjádřit k jakémukoli problému jak ti, tak ti a vážím si toho, že zde diskutují také horníci. Na druhé straně se mě dotklo, když jste mě zařadil do "nemyslícího stáda", výrazy "tupé stádo" a "zdivočelá smečka" užil pan Franěk. Souhlasím s biblickým požadavkem, který jste užil. Ale Vám nešlo o smysl sdělení paní či slečny Rychlíkové, ale o její obvinění ze lži na základě citátu vytrženého z kontextu. Vaše vytržení z kontextu není "čistá pravda", ale polopravda. Tak polemizujte s celým textem a jděte k jádru věci a nezůstávejte u podružného detailu.
  MK
  August 27, 2013 v 20.33
  Pane Fraňku
  bylo i lepších básníků. Do toho sešitu jste si měl napsat raději:
  Co jsi ty? Rus; co ty? Srb; co ty? Čech; co ty? jáť Polák iestem:
  Dítky moje: svornost! nechte to, mluvte Slavjan.
  Národ tak považuj jediné jako nádobu lidství,
  A vždy, voláš-li: Slavjan! nechť se ti ozve člověk!
  Možná byste nebyl tak dobrým Čechem, ale snad byste byl lepším člověkem. Minimálně byste nemusel otáčet zoufalý výkřik diskriminované menšiny na bojový ryk krvelačné většiny.
  + Další komentáře