Cikáni jsou povaleči, paraziti a kriminálníci (1938 - 2012)

František Kostlán

Porovnání antiromských výroků hodnostářů druhé republiky a období nacistické okupace s antiromskými výroky dnešních politiků napříč politickým spektrem vypovídá mnoho o naší současnosti.

1.prosince 1938

Okresní hejtman v Poděbradech pro prezidium zemského úřadu v Praze:

„Na všech úředních dnech, ve společnosti i od jednotlivců jsem stále vyzýván, abych se u vlády postaral o napravení tohoto zla a jako nejspolehlivější prostředek se navrhuje jednomyslně zřízení koncentračních táborů pro cikány a tuláky. Očekávaná nová vláda by si rázem získala všeobecné sympatie a díky všech tříd obyvatelstva, kdyby podobné opatření zavedla.“

24.srpna 2011

Senátor Jaroslav Doubrava (sdružení Severočeši.cz): 

„Mám za to, že armáda by měla být v každém případě připravena, protože to, co se začíná dít, už přesahuje veškeré meze únosnosti… Vláda a zodpovědné orgány státní správy už přehlížejí doslova rasismus ze strany Cikánů… Poslední události jenom nasvědčují tomu, co říkám. Jednoznačně je potřeba zpřísnit tresty, jít do nejvyšších sazeb a nebát se tyto grázly odsoudit. Také zpřísnit zákon a zvýšit sazby. Tady už končí veškerá legrace. Situace je velmi vážná. Chceme, aby nám Cikáni zapalovali města podobně jako v Anglii? … Chystám se obrátit na příslušné orgány, aby situaci důrazně řešily a v Senátu se pokusím předložit návrhy, které by zpřísnily legislativu. V každém případě budu mluvit s kolegy a budu se snažit, abychom přestali před tímto terorem a agresivitou zavírat oči. Už se musí konat."

19.dubna 2012

Senátor Vladimír Dryml (tehdy ČSSD, dnes SPOZ): 

„Vysoká kriminalita Romů a pocit beztrestnosti spojený s uplatňováním pozitivního rasismu českou justicí a falešnými a prázdnými názory podivných ochránců lidských práv v EU i u nás přináší své ovoce… Zákony mají platit pro všechny stejně a vymahatelnost práva musí být rychlá a v případě rasismu i tvrdá, a to platí pro všechny, zejména pak pro Romy.“

5.února 1939

Obecní zastupitelstvo ve Svatobořicích pro předsedu česko-slovenské vlády Rudolfa Berana:

„Byla-li až doposud špatnou politika humanity, musíme nastoupiti cestu jinou. I nám nesmí býti vytýkáno, budeme-li chtíti kmen národa malého očistiti od takových parasitů jako jsou cikáni.“

17.01. 2012

Poslanec Otto Chaloupka (Věci veřejné):

„Romští předáci by se v první řadě měli začít nějak slušně živit. To jsou stejní paraziti na romské komunitě jako je romská komunita parazitem na většinové společnosti… Dneska nemusí pracovat, pořád si jenom stěžují, roste vlna fyzického násilí vůči většinové společnosti a my jim pořád ustupujeme… Já chápu tu snahu něco s tím udělat a snažit se je začlenit, převychovat jednu generaci těchto nepřizpůsobivých a dát jim všechny podmínky, aby se mohli stát slušnými lidmi, kteří nejsou na obtíž a nikdo jimi nemusel opovrhovat. Ale kolik let už to trvá, že se je snažíme nějakým způsobem začlenit a ono to nemá žádný efekt?“

19.dubna 2012

Senátor Miroslav Krejča (ČSSD):

„Pohled veřejnosti na Romy je zcela oprávněný a k této nepřizpůsobivé a parazitující minoritě jsme až příliš tolerantní.“

19. dubna 2012

Senátor Pavel Lebeda (ČSSD): 

„Pro povalečství, odpor k práci, parazitování na většinové populaci a kriminalitu většiny Romů je postoj veřejnosti pochopitelný a je umocňován nepřijatelnou pozitivní diskriminací v oblasti sociální, ale dokonce i v justici. Pocit hájení a beztrestnosti vede Romy vedle tradiční majetkové kriminality stále více k brutální trestné činnosti. Připočteme-li problémy v občanském soužití a rozšířenou drogovou závislost mezi Romy, nemůže averze většinové populace nikoho překvapit.“

6.července 1939

Okresní četnický velitel v Litomyšli pro Okresní úřad tamtéž:

„Nejprve ale musí býti jasno, že názory oněch „lidumilů“, kteří cikány znají pouze z nějakých básní nebo melancholických písniček, …jsou nemístné…, a že k jejich názorům se při dalších pracích v potírání cikánů nesmí vůbec přihlížeti, má-li býti dosaženo účelu a lidstvo zbaveno horšího zla, než je rakovina.“

19. dubna 2012

Senátor Zdeněk Schwarz (ODS):

„Pojem rasismus v souvislosti s problémy Romů je zneužíván účelově samotnými problémovými Romy a některými politiky, kteří na problému jen parazitují a neumí jej řešit. Bohužel média situaci ještě komplikují, když neobjektivně a nedostatečně či jednostranně ve prospěch Romů informují veřejnost. Typickým příkladem je poslední kauza těžce zraněného a doživotně invalidizovaného patnáctiletého chlapce z Břeclavi. Proč stejným rozsahem a intenzitou média tuto kauzu nesledují, jak se věnovaly kauze popálené romské Natálky.“

(Pozn. fk — Břeclavský případ se medializoval stejně hojně jako případ malé Natálky. Navíc se později ukázalo, že si přepadení Romy onen invalidizovaný patnáctiletý chlapec zcela vymyslel — počet takových smyšlených případů strmě roste.)

30.listopadu 1939

Oběžník protektorátního ministerstva vnitra pro zemské úřady v Praze a v Brně:

„Podřízeným úřadům a orgánům buď uloženo vyzvati všechny cikány, aby se do konce ledna 1940 trvale usadili a zanechali kočování. Kočovnické listy buďtež jim odňaty. Kdo neuposlechne, bude zařazen do kárných pracovních táborů."

19.dubna 2012

Senátor Petr Pakosta (BEZPP): 

„Za negativní postoje české veřejnosti vůči Cikánům si Cikáni můžou sami. Jejich vyhýbání se práci, jejich narůstající agresivita, jejich způsob života na úkor většinové populace je jen jejich rozhodnutí.“

17.ledna 1940

Policejní ředitelství v Brně Zemskému úřadu tamtéž:

„Je v povaze rasy cikánů a jejich semitského původu, že jejich silný rodový pud a vrozený sklon ke kočování světem bude podroben nejpřísnějším opatřením právním, jež kdy byla na potírání cikánského zla vydána.“

24.srpna.2011

Senátor Jaroslav Doubrava (sdružení Severočeši.cz): 

„Slyšel jsem cikánského výrostka, jak říká svému kamarádovi: ´Člověče, mě už nebaví šukat tu mámu, to já bych si radši zašukal se ségrou, ale tu šuká táta a ten by mi dal přes držku´. Na mě šly mrákoty… Bohužel stále platí, že většina Cikánů považuje práci za nejhorší možný způsob obživy... My se nechceme dívat na to, jak nám ničí náš kraj a bez ohledu na plané kecy o lidských právech a toleranci s tím budeme něco dělat. Než bude pozdě. Tato komunita je negramotná. Ale kdo jim brání v přístupu ke vzdělání? Jsou to jenom oni sami, protože se vysloveně učit nechtějí.“

9.března 1942

Vládní nařízení č. 89 o preventivním potírání zločinnosti:

„Za účelem ochrany společnosti před každým škůdcem se zavádí policejní preventivní vazba. Policejní preventivní vazba se vykonává ve zvláštních sběrných táborech. Trvání policejní preventivní vazby není časově omezeno.“

22.září 2011

Ivana Řápková, poslankyně ODS, ještě jako Chomutovská primátorka po demonstraci Romů a zastánců lidských práv, kterou za přihlížení policie a městských úředníků napadli zastánci krajní pravice:

"V Chomutově chceme klid, proto již nebudeme povolovat žádné podobné demonstrace, ať již ze strany Romů nebo levicových či pravicových extremistů."

5.2. 1943

Generální velitel neuniformované protektorátní policie v Čechách vládnímu radovi dr. Schneiderovi (překlad z němčiny):

„Bylo stanoveno, že karanténa nad cikány v Hodoníně bude moci být zrušena před koncem tohoto měsíce, protože až doteď nebyl zjištěn žádný případ skvrnitého tyfu, takže budou moci být tito cikáni po předchozím důkladném odvšivení a dezinfekci oblečení odtransportováni do Auschwitz…Odtransportování cikánů má být provedeno na základě rozkazu říšského velitele SS z 16. 12. 1942.“

15.8. 2006

Liana Janáčková, (tehdejší i dnešní) starostka ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky na veřejném jednání bytového odboru: 

„Chápu, že je to vůči vám nespravedlivé, ale já už ty cikány opravdu nemám kam dávat, já bych prostě musela jenom mít ten dynamit a odstřelit je… Bohužel jsem rasistka, nesouhlasím s integrací cigánů, aby plošně byli po obvodu. Vybrali jsme Bedřišku, takže tam budou. S vysokým plotem, s elektrikou, mně je to jedno… klidně to budu křičet do celého světa.“

24.srpna 1943

Protektorátní kriminální ředitelství v Brně pro generálního velitele neuniformované kriminální policie v Praze (překlad):

„…21. 8. a 22. 8. 1943 byl proveden transport sedmi set šedesáti sedmi cikánů do Auchwitz. …22. 8. 1943 v 5:30 byl transport v Moravské Ostravě předán německému četnictvu k dalšímu odsunu do Auschwitz. Převezení a předání cikánů proběhlo bez jediné závady. Po odtransportování cikánů se nachází toho času v cikánském táboře II v Hodoníně u Kunštátu ještě 32 osob…“

15.8. 2006

Jiří Jezerský (za TOP 09), (tehdejší i dnešní) místostarosta ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky na veřejném jednání bytového odboru, při debatě o Romech v ostravské osadě Bedřiška:

"Vystavte mi potvrzení, že mohu mít střelnou zbraň a že mi dáváte svolení, abych to vystřílel, a já to půjdu udělat."

1.února 1944

Ředitelství protektorátní policie v Brně pro protektorátní kriminální policii tamtéž:

„S ohledem na konečné řešení cikánské otázky tj. na vysídlení cikánů z Protektorátu Čechy a Morava, byly naplněny a tím pádem se staly bezpředmětnými tyto výnosy: výnosy ministerstva vnitra ze dne 13. 2. 1940 a ze dne 30. 5. 1941…“

? ? ?

Poznámky:

Citace hodnostářů tzv. druhé republiky a posléze nacistické okupace z let 1938 až 1944 jsem převzal z proslovu historika Michala Schustera na pietním aktu v Hodoníně u Kunštátu, 19. srpna 2012. Schuster zde mimo jiné říká:

„Nacistická genocida Romů navazovala na předsudky vůči této menšině panující v Evropě již před nástupem nacismu k moci. Opatření tehdejších úřadů vycházela z xenofobního postoje tehdejší společnosti. Lidem žijícím v Evropě v 30. letech 20. století proto ani nemuselo připadat a ve většině případů také ani nepřipadalo nic zvláštního či znepokojivého na postupných radikalizujících se tendencích směřujících k potlačování práv různých skupin obyvatel vedoucích až k tzv. konečnému řešení.“

Příspěvky dnešních politiků, které jsem označil datem, kdy vyšel článek s jejich názory (19. dubna 2012), jsem převzal ze serveru euportál.cz, který patří do skupiny webů Parlamentních listů, známých svým protiromským zaměřením. Z toho článku jsem převzal i titulek mého článku dnešního.

Boj poslankyně ODS Ivany Řápkové je nelítostný a budu se mu věnovat v nedaleké budoucnosti. Při jejím legislativním tažení proti Romům bledne závistí i rasistický senátor Doubrava.

  Diskuse
  October 10, 2012 v 12.13
  Různí diskutéři tady a jinde, různí mí známí, se ktrými o tom mluvím, kroutí hlavou, nesouhlasně probrukují, prostě se jim nelíbí, když spojuji současnou vládní moc s fašismem. Říkají, že to tak daleko není. František Kostlán si dal práci a exaktně ukazuje dalekosáhlou shodu činitelů nacionálně konzervativní II. republiky, protektorátního režimu a současných politků. Díky za jeho úsilí a odvahu.
  October 10, 2012 v 12.43
  Děsivé čtení
  Vážený pane Kostláne,

  díky za velmi působivý text. Jde z toho mráz po zádech. Proticikánský rasismus je v našem národě hlubší a silnější než si myslíme.Ovládá vzdělance i nezvdělance a bohužel i mnoho politiků. A ještě více je mi líto, že i politiků z mé ČSSD, která se programově proti rasismu vymezuje.

  V citacích se často opakuje názor o pozitivní diskrimanci Romů, např. že je na ně uplatňován jiný "metr" při trestním stíhání. Nevíte někdo, kde se tento názor bere?
  MP
  October 10, 2012 v 12.58
  V čem srovnání kulhá
  Výroky z let 1938-39* a ze současnosti se přece jen v jedné podstatné věci liší. Ty první nepocházejí z úst politické reprezentace, ale pronášeli je příslušníci státní administrativy, vesměs jejích represivních složek. Mimochodem, našly by se horší výroky, a to už dávno před rokem 1938.
  Výroky z posledních let pocházejí z úst politické reprezentace, příslušník státní administrativy by za ně byl pravděpodobně ještě stále přísně penalizován. Přitom Liana Janáčková a její smutný fámulus Jezerský reprezentují, obávám se, hodně masivní skupinu obecních politiků, jen jsou otevřenější než zbytek.
  Jinak nikoliv náhodou převažují senátoři, u poslanců vesměs funguje kultivační působení -- psáno bez ironie -- politických stran. ještě funguje...
  Před pár lety jsem žebral o peníze pro podporu jedné "romské školky". Mimo jiné jsem tehdy dohodl malý sponzorský dar o jedné velké, nadnárodní firmy. Inu, politické známosti. Ale s podmínkou: "Nikde se o tom nebude mluvit, vyrábíme zboží masové spotřeby a podpora Romů by určitě odbytu nepomohla."
  U té firmy to -- se zaťatými zuby -- chápu. Ale když má naprosto stejný přístup ČSSD:
  "Jsme masová voličská stran, jistě jsem proti rasismu a sociálnímu vyloučení, ale kdybychom si řádně došlápli na Křečka, Lebedu, Krejču či jiného našeho senátora, který si špiní hubu rasistickýma kecama, u voličů bychom mohli ztratit."
  tak pak nevím, jestli mám mít spíše vztek nebo strach. Ta ohavná rezignace a konformita je svým způsobem mnohem nebezpečnější než pár otevřených rasistických pitomců.

  * Citované výroky z let okupace nemají v tomto srovnání co dělat, protože se, bohužel, jedná o věcné, administrativní komentáře k probíhajícímu aktu genocidy provozovanému společně říšskou mocí a s větší či menší mírou kooperace protektorátní správou.
  ŠŠ
  October 10, 2012 v 15.15
  Hodnostáři (vysocí představitelé státní moci) sice nejsou politici, obsah jejich výroků v úředních spisech z doby okupace v porovnání s obsahem výroků našich současných politiků ovšem dokáže vypovědět o naší současnosti velmi mnoho. Nevím, jaké jiné prostředky než intenzivní zveřejňování podobných srovnání a informačních textů by mohly onu rezignaci a konformitu, zmiňovanou Martinem Profantem, alespoň trochu rozvolnit.
  MP
  October 10, 2012 v 17.17
  Štěpánce Šprynarové
  Máte pravdu a já určitě nezpochybňuji nutnost podobných konfrontací. Jde mi jaksi nad to o otázku, která se týká diagnostiky dnešního demagogického anticikánismu.
  Četník, policajt a okresní hejtman (nevolená funkce) měli jaksi "přísnost na chudej lid a na světský zvláště" v popisu práce a čekalo se od nich, že se jejich srdce zatetelí, když uvidí cedulku: "Cikánům, vandrákům a hercům vstup do obce zakázán" -- mimochodem, za II. republiky se takové cedule opět zaváděly obecními vyhláškami.
  Přiznávám, že jsem trpěl ohavným předsudkem a jaksi samozřejmě jsem podobný přístup čekal i u dnešních policistů a veřejných žalobců. Ale když se mi v roce 2002 přihodilo, že jsem se chvíli pohyboval po státní správě a měl do jisté míry v referátu "problém sociální exkluze ve vzdělání", byl jsem příjemně překvapen, jak jsem se mýlil.
  Tím podivnější je ta epidemie rasismu u politiků. Jistě, lze to vysvětlit kazuisticky, pan senátor Doubrava je neohrožený idiot a vysvědčení o sobě podal adaptací toho vtipu z amerického černošského ghetta, který převyprávěl jako osobní zážitek s romskými výrostky (viz Kostlánův text), Dryml je konfliktní osobnost, Janáčkové se zbavila i ODS -- ale přesto, jak jsou takové patologické zjevy v dnešní politice možné?
  Na to myslím není jednoduchá a jednoznačná odpověď, jenomže bez ní veškeré burcování a poukazování na podobnost s II.republikou odbudou různí straničtí a pro-straničtí intelektuálové ČSSD a TOP 09 jako přehánění, nafukování marginálních jevů apod.