reklama

Profil čtenáře:
Martin Profant

MP
Profese:
E-mail: martin.profant@seznam.cz

nikoliv, já se nerozhodl, že každý rodič , který nechá odpojit své dítě, je bestie zlá. Psal jsem o Vašem přístupu.

Doufám, že všichni mí příbuzní budou -- pokud by ta situace nastala -- respektovat mé přání a nechají mě odpojit od přístrojů co nejdříve. To, že bych možná přišel o deset minut bdělého života mě rozhodně nestojí za strach z uvěznění v nemohoucím a nekomunikujícím těle po dobu dní a snad i měsíců. Vzhledem k tomu, že odpojení od přístrojů je jen navození přirozeného stavu, nejedná se ani o eutanazii, ani o vraždu, ale o mimomorální akt.

Tohle předběžné svobodné a poučené rozhodnutí o sobě nemohou udělat děti -- proto jejich rozhodnutí simulujeme: odpovědností rodičů a poručnických osob a soudů. Je to nezměrně kruté rozhodování, nevím, jak bych se jako rodič rozhodl (vím, jak bych se rozhodnout měl, ale to je něco jiného) a rozhodně vím, že nemohu nikoho soudit za jeho rozhodnutí.

A abych Vám pravdu řekl, docela si myslím, že pokud na sebe vezme kus nezměrné váhy toho rozhodnutí odborného posouzení lékařského grémia a kus rozhodnutí soudu, pak to jen ulehčí břemeni rodičů ( stejně bude k neunesení).

Jdete na to zbytečně oklikou -- prostě jste se rozhodl, že každá žena, která se zaplete s náhradním mateřstvím je bestie zlá. Pak to není nutné rozvádět na hypotetických příkladech. To leda narušuje čistotu Vašeho bludu.

V češtině je Nový Sadec v Malopolsku, jižní Polsko nezná.

On respekt k pojmenováním, která ve střední Evropě sdílíme, tvoří dost důležitou součást našeho historického povědomí, včetně povědomí o holokaustu.

Marx celý život trval na tom, že myšlení je vždy výraz stávající epochy -- zvláště je ve své epoše zajato to, které jde v daném okamžiku nejdál. Asi by četl Tysona Yunkaportu se zděšením -- musel by hodně daleko přeskočit svůj stín, aby ho nečetl jako mystické blábolení --, ale myslím, že by mnohem zděšeněji hleděl na ty, kteří se v jednadvacátém století pokoušejí uplatňovat jeho dvě stě let staré myšlenky bez radikálního přetvoření.

Důraz na péčí, sdílení a starostlivost jakožto ekologické rozvíjení marxismu, které překonává dvě slepé skvrny původního výkonu Karla Marxe - tedy a) pojetí přírody jako nevyčerpatelné a pasivní zásobárny materiálu pro osvojení lidskou prací a b) spiklenectví marxovského socialismu a imperialismu, odporně vyhrocené u Engelse -- patří dnes spíše k hlavnímu proudu levicového myšlení. Sterilitou se dnes vyznačují jen sociálně demokratické levicové proudy (zvláště konzervativní stará levice, ale bohužel nejen ona).