Analýza protiromského štvaní v médiích III.: MF Dnes - iDnes.cz, Právo - Novinky.cz

František Kostlán

Ve třetím díle analýzy českých médií, která hledá odpověď na otázku, proč jsou protiromské nálady v České republice tak silné, autor detailně sleduje výkony MF Dnes i její internetové podoby iDnes.cz a Práva a jeho internetové mutace - Novinky.cz

V prvním díle jsme pojednali o průzkumu veřejného mínění, z něhož vyplývá, že média ovlivňují veřejnost. A ukázali jsme si, jakou techniku k tomu používá TV Nova a bulvární server Parlamentní listy. Ve druhém díle tohoto pojednání jsme vedle TV Prima poukázali na smutnou věc: veřejnoprávní Česká televize na tom není co do manipulace s diváky o nic lépe než její komerční kolegyně.

Jedním slovem, v obou předcházejících dílech jsme si ukázali, že největšími dezinterprety zpráv, které se týkají Romů, jsou televizní stanice, protože mají bezprostřední dopad na nejvíce lidí. Výjimkou je bulvární server Parlamentní listy. Svými vymyšlenými články (kachnami) to dotáhl na úroveň televizí, protože některé z článků převzala mainstreamová média, včetně elektronických, aniž by je jakkoli ověřovala — a tím jim dodala na známosti a „věrohodnosti“.

Média mají za to, že v si rámci svobody slova mohou dovolit prakticky cokoli. Domnívají se, že poté, co odvysílají zprávu, kterou na základě smyšlenky, přehánění či polopravdy konstruují protiromsky, stačí po čase přinést informaci, která vše „uvede na pravou míru“ - a tím „jsou z toho venku“ a „mohou mít čisté svědomí“. To, co jejich první zprávy způsobily, jde už mimo ně. Mnoho romských rodin tak kvůli těm novinářům, kteří nevědí nic o žurnalistické etice, zbytečně trpí, má strach, žije ve stresu a frustraci. O tom vypovídají i příklady z tištěných a internetových médií.

iDnes.cz

Zpravodajství deníku MF Dnes a především jeho serveru iDnes.cz je v tomto směru kolísavé. Vedle občasné snahy postihnout toto téma poctivě se (hlavně dříve) vyskytovala v tomto médiu i neprofesionalita či nedobrý úmysl.

Šluknovská „bitka“

iDnes.cz například přinesl jednostranně podanou zprávu o údajné bitce ve šluknovské hospodě mezi lidmi z romské menšiny a majoritní části společnosti. A po odhalení nepravdivosti jeho podání napsal bez špetky sebereflexe zprávu o té samé události zcela jinak, ale taktéž neobjektivně. Ve druhé informaci zastírá autor ostrými slovy své pochybení (nešlo-li o úmysl).

V první zprávě iDnes.cz o údajné bitce ve šluknovské hospodě píše, že se trojice Romů pustila do rvačky s hosty restaurace. Dále tu stojí tvrzení, že Romové podle svědků chtěli po barmanovi výpalné. Nebo zde autor užil tento obrat: „Romové podle informací z místa hosty napadli a poničili vybavení.“ 

Po vydání této zprávy se ozvala starostka Šluknova Eva Džumanová a popřela ji: „Nebyla jsem tam, ale co mám informace, tak to byla malá skupinka Romů a místní. Policie byla na místě několikrát, nikdo ale s nimi nechtěl nic řešit, tvářili se prý jakoby nic… Rozhodně nešlo o žádné výpalné." 

Poté iDnes.cz vydal další zprávu, i o této události, kde mj. píše:

„V nedalekém Šluknově zaútočili v noci na čtvrtek v restauraci Bohemia tři Romové na hosty. V policejní svodce se píše o útoku z rasových důvodů. Jeden Rom nejprve vyhrožoval jednomu z hostů, že ho podřízne. Dalším dvěma návštěvníkům restaurace Romové vyhrožovali, že je zbijí, pokud jim dobrovolně nevydají dva až tři tisíce korun, které právě vyhráli na automatech. Údajně měli v podniku ukrást také alkohol. Jeden z hostů má zlomený nos.“ Požadavek na vyplacení výpalného se proměnil ve vymáhání výhry na automatech. A ta výhra prý byla dva až tři tisíce korun (sic!). Kam se poděli svědci, kteří podle první zprávy iDnes.cz tvrdili, že Romové vymáhali výpalné na barmanovi?

V policejní svodce se podle iDnes.cz údajně píše o útoku z rasových důvodů. Ani v jedné ze zpráv tohoto serveru však nestojí nic, co by se jako „rasový důvod“ dalo byť vzdáleně označit. Ve druhé zprávě iDnes.cz opět chybí celkový počet hostů, je totiž teoreticky možné, že neromských hostů tam bylo mnoho a bylo by proto nepravděpodobné, že bitku vyprovokovali tři Romové.

„Rabování“

Redakce iDnes informovala podivně i o údajném rabování při povodních. Napřed server napsal, že rabovali cizinci, poté že rabovali Romové.

A pak zveřejnil pochvalnou ódu tehdejšího ministra vnitra Radka Johna na české zloděje, kteří jsou podle něj solidární a během povodní své spoluobčany neokrádali (což není pravda).

iDnes.cz vypustil informaci, že podle libereckého krajského policejního ředitele Romové odnesli věci z městské skládky, které tam někdo vyhodil. Tuto informaci do svého článku dodal až po přímé intervenci redakce Romea.cz. Romové sice i tak byli obviněni z krádeže (což je těžko pochopitelné), ale v žádném případě nešlo o rabování.  Celkové vyznění: špatní jsou cizinci a Romové, kdežto my, Češi, jsme pašáci, protože spolu držíme basu.

V obcích postižených povodní přitom došlo k několika podvodům a krádežím, o nich iDNES.cz neinformoval — pachatelem nebyl cizinec ani Rom.

„Vrah je Rom“

Podobně se iDNES.cz zachoval i v případě střelce, který v Bratislavě vyvraždil romskou rodinu včetně dvanáctiletého dítěte a další lidi. Napřed přebral od slovenského Nového času informaci, že pachatelem byl pravděpodobně bezdomovec romského původu. Když ji Nový čas stáhl jako mylnou, iDnes.cz ji v článku nechal dál až do doby, kdy ostatní napsali, že střelec naopak povraždil romskou rodinu. I pak ovšem svůj článek zakončil touto spekulací:

„I po tiskové konferenci zůstává řada otázek nezodpovězena, kupříkladu kdo vlastně v Devínské Nové Vsi střílel. Zda byl také příbuzný vyvražděné rodiny a jak se mu podařilo získat tolik zbraní.“ Nehledě na to, že do zpravodajství nepatří žádná spekulace, tato úvaha přímo navádí čtenáře, aby si myslel, že šlo o vyřizování účtů mezi Romy.

Jak pomoci extremistům

iDnes.cz také převzal podstatnou část zprávy z webu Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), pokračovatelky Dělnické strany, kterou Nejvyšší správní soud označil za (neo)nacistickou. Šlo o vzájemné napadení manželů, kteří za DSSS kandidovali, s Romy, kteří jsou jejich sousedy.

Incident se odehrál v Krupce. iDNES.cz doplnil zprávu neutrálním vyjádřením policejní mluvčí, dál se však nenamáhal. V článku je tedy jednostranný pohled extremistů vydáván za pravdu — vyjádření Romů k incidentu zcela chybí. 

Právo, Novinky.cz

Ještě ostudněji k tomuto střetu v Krupce přistoupil deník Právo a jeho server Novinky.cz. Redaktoři k tomu udělali rozhovor s Petrem Kotábem, dřívějším místopředsedou (neo)nacistické Dělnické strany a jedním z volebních lídrů DSSS, a ten doplnili krátkým vyjádřením policejní mluvčí. Romové příležitost vyslovit se k věci nedostali.

Novinky.cz dřou čtenáře z kůže

Mladé Čechy v Británii dřeli z kůže romští žadatelé o azyl - tímto bulvárním titulkem označil server Novinky.cz svou zprávu, která začíná tímto tvrzením:

„Na velmi výnosnou, byť nelegální podnikatelskou činnost přišli někteří čeští a slovenští Romové, kteří před časem odjeli do Velké Británie žádat o azyl či práci. Místo toho, že by sami v britském království manuálně vydělávali, začali zprostředkovávat různé pomocné dělnické či stavební práce vesměs pro mladé nezaměstnané Čechy a také bezdomovce. Naslibovali jim stálé zaměstnání, týdenní výdělek a ubytování. Jenže realita je stejná jako u případů mongolských či ukrajinských dělníků v Česku, kteří za prakticky nulový plat žijí v těch nejnuznějších podmínkách a téměř všechen výdělek jde do kapes ,zprostředkovatelům´ jejich práce a pobytu u nás.“ 

O kus dál v textu autor potvrzuje zdroj svých informací: „O zneužívání Čechů k práci v britském království se zmiňuje i v pondělí zveřejněná výroční zpráva ÚOOZ za loňský rok.“ 

Ve výroční zprávě ÚOOZ se o tomto problému píše doslova toto: „V posledním období jsme zaznamenali nábor bezdomovců a dalších sociálně slabých jedinců k práci vykonávané na území Velké Británie. Pachatelé po dohodě s bezdomovci vyřídí všechny doklady potřebné k vycestování a nejčastěji vozidlem je dovezou do Velké Británie, kde již mají zajištěnou práci včetně ubytování. Po nástupu do práce pachatelé takovým lidem odebírají výplatu a ti nemohou od ,zprostředkovatelů´ odejít. Při snaze odejít je jim vyhrožováno a mnohdy jsou i fyzicky napadáni. V rámci spolupráce s policisty Velké Británie bylo zjištěno, že se jedná o vzrůstající trend, kdy dochází ke zneužívání sociálních dávek a úvěrovým podvodům. Tuto trestnou činnost páchají především občané z České republiky a Slovenska z řad romského etnika.“ (To je vše, co o tom zpráva ÚOOZ říká.)

Nikde tedy není napsáno, že ti Romové, kteří se dopouštějí této trestné činnosti, „dřou z kůže vesměs mladé nezaměstnané Čechy,“ a nikoli již české občany jiné národnosti či etnika, například jiné Romy. Nic takového neplyne ani z vyjádření šéfa ÚOOZ či mluvčího tohoto útvaru, kteří se v článku Novinek.cz taktéž vyjadřují. Novinky.cz tak celý problém posunuly z roviny kriminální do roviny mezietnické nesnášenlivosti. 

A, aby bylo lze poznat bídu redakce Novinek.cz, ohradila se proti zmiňovanému článku organizace Equality, jež se ve Velké Británii zabývá těmito problémy. Ve svém otevřeném dopise redakci Novinek.cz popisuje krom jiného i tato fakta (cituji obšírněji):

„Ve Velké Británii k případům vykořisťování a obchodu s lidmi ze strany Čechů a Slováků - Neromů - dochází často, podle všeho častěji než ze strany Romů. Podle informací, které má organizace Equality k dispozici, dochází k vykořisťování ze strany Čechů a Slováků romské národnosti ojediněle. Zároveň existuje velký počet případů, kde jsou oběťmi trestné činnosti páchané Neromy právě Romové, ale o tom se vůbec nezmiňujete. Například v Glasgow se v současně době šetří případ, kde Čech a Slovenka (Neromové) organizovali podobnou ilegální činnost. Britská policie na tento případ upozornila české úřady, avšak Vámi zveřejněný článek se o tom už nezmiňuje. 

Ve vámi zveřejněném článku chybí jakákoli zmínka o této skutečnosti i v obecné rovině, a to přesto, že informace k této problematice jsou vyhledatelné a dostupné. Například v nedávno zveřejněné zprávě Breaking the Silence o obchodu s lidmi z romských komunit v ČR, SR, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, kterou vydalo European Roma Rights Centre, se lze dočíst o případech obchodu s lidmi a vykořisťováni, kde oběťmi byly osoby romské národnosti. 

Z důvodu závažnosti problematiky, o níž píšete, i z důvodu závažnosti důsledku zveřejnění takto tendenčního článku, v němž není uveden jediný protinázor a který v již dosti napjaté atmosféře přispívá k posilování předpojatých postojů vůči Romům ze strany neromských čtenářů i neromské veřejnosti obecně, Vás žádáme o uvedení informace na pravou míru“ (konec citace).

Reakce Novinek.cz byla přesně taková, jaká se dala očekávat. Výmluvy, vykrucování a překrucování. „…napsali jsme o konkrétním případě, přičemž jsme vycházeli z vyjádření ředitele českého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. V článku je jasně řečeno, že jde o desítky případů. Při popisování trestné činnosti kohokoliv vždy dbáme na vyváženost, ale není možné u každého článku psát, kdo se takové trestné činnosti naopak nedopouští, to jde proti logice zpravodajství. Tento článek si nedával za cíl popisovat romskou problematiku a ani neřešil diskriminaci na jednu či druhou stranu. Prostě popsal fakta vycházející původně z výroční zprávy ÚOOZ. Policie nám také jasně sdělila, že často jde o lidi, kteří přicestovali do Británie žádat o azyl. Nevidím tudíž důvod, cokoliv uvádět na pravou míru.“

Jak již víme, vyjádření ředitele ÚOOZ nemohlo vést k tvrzení, že Romové „dřeli z kůže vesměs mladé Čechy,“ protože ten nic takového Novinkám.cz neřekl. Tento údaj si redakce prostě a jednoduše vymyslela , aby mohla lépe poštvat čtenáře proti Romům. V článku je řečeno, že jde o desítky případů, ale celá věc není zasazena do kontextu, jak by zpravodajství mělo být. Obyčejně se to řeší tak, že na konci článku je přidaný tzv. background, který čtenáře seznamuje s hlavním kontextem a posloupností dění a odkazuje čtenáře na další články, v nichž je celá záležitost popsána podrobněji. 

Zneužití „zneužívání“

Novinky.cz zveřejnily článek Práva, který se zabývá (údajným) zneužíváním sociálních dávek, respektive nafukováním tohoto problému do neuvěřitelných rozměrů, bez jediného důkazu, jen na základě tvrzení oslovených osob. A to slovníkem, za nějž by se bez jakékoli nadsázky nemusely stydět ani předválečné časopisy českých ultrakonzervativců a fašistů: Sociální dávky zneužívají i majetné romské rodiny.

Novinářská etika letěla z okna

Novinky.cz oslavily Mezinárodní den Romů i dalším svým typickým článkem: Radikálové v Chanově protestovali kvůli policistovi vyhozenému z okna. Jediný, kdo v článku „dostal slovo,“ byli extremisté z DSSS. Novinky.cz citovaly z jejich serveru údajný důvod, proč pochodovali Chanovem, a sice policistu vyhozeného z okna. V tomto případě však podle dosavadních informací nešlo o to, že policistu vyhodil z okna Rom, ale že tak učinil drogově závislý člověk. Etnicita pachatele není podstatná, případu jako takového se vůbec netýká.

V dalším díle pojednáme o České tiskové kanceláři či o bulvárních novinách.

  Diskuse
  ŠŠ
  May 31, 2012 v 17.49
  Obsah deníku Právo
  v posledních několika letech připomíná směsku, obsahující kvalitní sloupky, úvahy a rozhovory spolu s tím něčím, co vyhovuje davu (jak upřesnil své pojetí množiny anonymních lidí pan kardinál, když mu média přisoudila výrok o lůze).

  V dnešním Právu jsem na druhé straně deníku zaznamenala tučný nadpis "Fašizující totalita, hřímal Filip kvůli stíhání Ratha" a málem jsem si uplivla. Leč statečně jsem přečetla celý článek, na jehož konci byl cudně citován tento výrok: "Jsem přesvědčen, že pokud nechceme dojít k fašizující totalitě, tak bychom se měli starat o to, aby ČR zůstala alespoň formálně právním státem ".

  Nemyslím, že je nutné aby noviny, které se hrdí tím, že jsou jediným českým novinářským podnikem bez cizího kapitálu (to jsem ale ošklivá šovinistka) si takovýmto způsobem práce s informacemi musely zajišťovat slušný život nebo alespoň přežití.