Profil čtenáře:
Ivan Štampach

Profese: religionista
E-mail: ivan.stampach@seznam.cz

Jsem i po čtvrt století vděčný, že jsme nahradili direktivní ekonomiku a politickou diktaturu liberálním a sociálním státem orientovaným na region, ke kterému jsme přes tisíc let patřili. Je mi líto, že Slovensko s tím mám potíže. Mám tam přátele, žil jsem tam nějaký čas. Cítím se tam doma.

A je mi jasné, že Polsko a Maďarsko do pluralitní, otevřené, tolerantní společnosti prostě nepatří. Visegrádská čtyřka nás cpe někam, kam kulturně ani politicky nepatříme. Doma se cítím kromě Slovenska s Němci a Rakušany.

Čtyřka se rozpadá, protože i Polsko a Maďarsko se dostávají do rozporu ohledně postoje k ruské agresi proti Ukrajině.

Heslo o svobodné Palestině od řeky, tedy od Jordánu, k moři, tedy k východnímu pobřeží Středozemního moře, je zcela jasně heslo požadující likvidaci státu Izrael.

Stát Izrael vznikl jako reakce na to, že v ovládaných zemích Evropy nacisté vyhubili 90 % tam žijících Zidů, celkem kolem šesti milionů. Před dalším možným rizikem Židé po válce opouštěli Evropu a usidlovali se ve své dávné vlasti.

Valné shromáždění OSN usnesením 181/1947 rozhodlo o vzniku států Izrael a Palestina. Sousední arabské státy znemožnily vznik státu Palestina. Vznikl fakticky jen Izrael. Teď někteří pod uvedeným heslem chtějí Izrael nahradit Palestinou na celém uvedením území, tedy Izrael liukvidovat.

To je nepřijatelné.

Domnívám se, že přechod od newtonovské k einsteinovské fyzice je skutečně odmítnutím jedněch a přijetím jiných tvrzení. Myslím, že věda se skutečně vyvíjí a že nahrazuje dřívější omyly pravdivým poznáním.

Pokud případně bylo míněno, že dnes v makroskopickém kontextu platí newtonovská fyzika a na úrovni "mikroskopické", tedy spíš částicové platí Einsteinova obecná teorie relativity, tak přece fyzicky prokazatelně platí relativita i v makrorzměrech. Čas běží jinak u povrchu Země a jinak na geostacionárních satelitech, které slouží navigaci. Při kazdodenní navigaci se ten rozdíl času musí přepočítávat, jinak by navigace nefungovala.

Čili newtonovské pojetí času je odmítnuto a nahrazeno einsteinovským. Podobně některé Darwinovy domněnky o vývoji organismů mohou být doplněny novými, ale jiné mohou být odmítnuty a nahrazeny.

Pavel Kolařík: "Přičemž ovšem předchozí předchozí Štampachova věta o tom, že Velký kancléř 'má právo fakultě určovat vyučující teologických předmětů' je lež.

"Velký kancléř ... uděluje nebo odnímá akademickým pracovníkům církevní pověření k vyučování,..." (Statut KTF UK, čl. 4, h).

S liturgií srozumitelnou lidu je to poněkud ošemetné. Je pravděpodobné, že Moravané viceméně rozuměli liturgii slavené ve slovanském jazyce tehdejší Makedonie. Liturgické texty v církevní slovanštině však byly na dlouhá staletí vnuceny národům, které z ní nerozuměly zhola nic, konkrétně Rumunům a Albáncům.

Srozumitelnost pokladám za záminku. Za skutečný důvod misie pokladám Rostislavovu politiku, jeho príklon k Byzanci.

Kdyby u toho tehdy bylo zůstalo, měli bychom tu nejspíš kulturu ovlivněnou pravoslavím a mohutnou pravoslavnou mocností Ruskem. Kultura, ke které jsme se přiklonili, umožnila pozdější příklon k reformaci a osvicenství. Tím také k demokratickým, socialním a liberálním hodnotám.

Princip pravoslaví není v agresivním autoritativním nacionalismu a konzervativismu, ale bohužel v zemích s "cyrilometodějským duchovním dědictvím" se historicky tento model prosadil. Jinak je to s pravoslavím např. v Řecku, které je významně liberální.