Profil čtenáře:
martin škabraha

Profese: autor erót-ické literatury
E-mail: skabraham@centrum.cz
Kateřina ale jasně říká, že na tomto místě záměrně přehání. Pokud ale s jádrem jejího článku souhlasíme, pak asi musíme přijmout i to omezení časové dotace přírodověd. Případně něčeho jiného (češtiny?), ale víc času na občanské vzdělávání se někde prostě vzít musí. Pokud nechceme, aby žáci trávili ve výuce celkově víc času, což doufám nechceme, měli bychom chtít spíš opak.
Já nemluvím o tom, k čemu se filozoficky hlásí autorky toho hesla, ale o tom, jak si sám pro sebe mohu to heslo filozoficky zdůvodnit (když se k němu politicky přihlásím).

Koncept self-ownership každopádně není zase tak primitivní, aby se dalo říct, že je založen na mylném chápání přisvojovacího zájmena. Je to koncept, kterým lze podložit třeba právě tu větu "Interrupce jsou naše intimní sféra a nechceme, aby do ní stát zasahoval." Bez podobného konceptu nejde dost dobře obhájit ta představa intimity. Z podobné pozice dokonce mluví i Marx, když třeba tvrdí, že dělníkovi je zcizen produkt jeho práce (a tím se mu děje nejen nespravedlnost materiální či ekonomická, ale nastává i jakási existenciální újma). Na určité rovině je to adekvátní vyjádření vztahu člověka k jeho tělu a výsledkům jeho činnosti - ale právě že jen na určité rovině, kterou je třeba dialekticky překonat :-)

Stát samozřejmě do té intimity nějak zasáhnout musí, jestliže má potrat legalizovat a říct od kdy do kdy a za jakých podmínek. A kontrolovat plnění těch podmínek. Koneckonců, není náhoda, že v bojích za reprodukční práva se občas objevují vystoupení, kdy se něco běžně považovaného za intimní demonstrativně vystaví na veřejnosti. S intimitou je to dost ambivalentní...
No vidím, že se od doby, kdy psal Martin Fafejta svůj blog, mnoho nezměnilo: http://fafejta.blog.respekt.cz/je-pedofilie-sexualni-styl/

Pro předcházení nedorozuměním pro příště doporučuji otevřít si obyčejné heslo na Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedofilie
Možná to bude znít jako příliš formální dotaz, ale jakou právní formu ta buňka má? Je to dost podstatná věc z hlediska možnosti zapojit se do voleb. Budete mít vůbec tuhle ambici nebo spíš půjdete tou cestou, že třeba zkusíte prosadit nějaké lidi na kandidátky jiných stran?
Prosím, dodejte aspoň tři důkazy o existenci onoho strašného PK útlaku v ČR, oné nové totality, jak se o ní občas píše, o té cenzuře, co o ní v Americe vycházejí tuny knih, které kupodivu nikdo nezakazuje...
Uveďte aspoň jeden příklad toho, jak politická korektnost zabraňuje kritickému popisu jakéhokoliv fenoménu.