Volební potenciál ČT je zavádějící, zvýhodňuje pravicové strany

Luděk Švehla

Metodika České televize používající tzv. volební potenciál v případě předvolebních krajských debat je silně manipulativní. Nerozhodní respondenti mohou mít až třikrát silnější hlas než respondenti rozhodnutí pro jednu konkrétní stranu.

Česká televize zve hosty do předvolebních krajských debat na základě nové metodiky: tzv. volebního potenciálu. Zavedení této metodiky je zdůvodňováno tak, že podle výzkumných agentur prý lépe zohledňuje tzv. přelétavé voliče.

Zdůvodnění je to sice hezké, je však potřeba se zamyslet nad tím, jestli je metodika dostatečně korektní a spravedlivá pro všechny strany politického spektra a nejedná-li se o další předvolební účelový podfuk „veřejnoprávně pravicové“ České televize.

První pozoruhodnost, která se objevila při spuštění krajských debat, byla, že Česká televize neuznala za vhodné vysvětlit podrobněji tuto metodiku a učinila tak až po četných dotazech diváků, kterým nebylo jasné, proč procentuální součet preferencí stran nedává 100 %. Vypadá to možná jako neškodné opomenutí, ale tak neškodné nebude, pokud se vůbec jedná o opomenutí.

Metodika použitá Českou televizí je totiž silně manipulativní zejména v tom, že si hraje s procenty podobně nepřípustně, jako se to dělo v nedávné kauze sčítání podpisů prezidentských kandidátů. Proto možná mnozí diváci s údivem zaznamenali, že jsou v grafu sloupce především pravicových stran podezřele velmi vysoké, zejména oproti sloupcům stran levicových.

Grafy klasických předvolebních průzkumů pracují totiž zcela logicky vždy se sty procenty součtu hlasů, ostatně je to tak obvyklé u všech procentuálních grafů čehokoli. První finta ČT tedy spočívá v použití známého procentuálního grafu pro zobrazení neprocentuálních hodnot, čímž je divák podvědomě přesvědčován o vyšších preferencích stran, které však takové preference vůbec nemají.

Ke správnému pochopení je pak potřeba uvést fintu číslo dvě. Přesný vzorec a metodiku výpočtu procent volebního potenciálu jsem sice nikde nenašel, ale není tak složité si ji domyslet z Definice volebního potenciálu.

Zjednodušeně řečeno:

-Pokud se dotazovaný respondent rozhodne pro jednu konkrétní politickou stranu, započte se jeho hlas do sloupce grafu s touto stranou.

-Pokud se dotazovaný respondent rozhoduje mezi dvěma stranami, započte se jeho hlas jako hlasy dva, po jednom do sloupců s těmito stranami.

-A pokud se dotazovaný respondent rozhoduje mezi třemi stranami, započte se jeho hlas dokonce jako hlasy tři, po jednom do sloupců každé z dotčených stran.

Procenta jsou pak dopočítána na 100 % respondentů, ale s až třemi hlasy pro strany od jednoho respondenta. Proto jsou součty procent vždy výrazně přes 100 % a vlastně o ničem nevypovídají, jen zakrývají to, že jeden dotazovaný může zvednout preference až třem stranám takovým způsobem, jako kdyby se jednalo o tři dotazované respondenty!

Toto je naprosto nepřijatelný princip, protože „nerozhodní“ respondenti mají vlastně třikrát silnější hlas než respondenti rozhodnutí jen pro jednu konkrétní stranu. K čemu to vede?

Například k tomu, že když je mezi pravicovými voliči více „nerozhodných“ respondentů než mezi voliči levicovými, v grafu Volebního potenciálu stoupnou výrazně (až trojnásobně) preference pravicovým stranám!

K pravděpodobnosti, že to tak bude, pak přispívá skutečnost, že levicový volič se rozhoduje většinou pouze mezi dvěma stranami (ČSSD, KSČM). Navíc většina těchto voličů je takříkajíc skalních a tedy v průzkumech, předpokládám, volí konkrétní jednu politickou stranu.

Na druhou stranu se dá očekávat, že poněkud „rozložení“ pravicoví voliči budou spíše nerozhodní a v průzkumech tedy budou udávat jako volitelných více stran zejména také proto, že pravicových stran je v těchto volbách, sice malých, ale několikanásobně víc.

Z napsaného usuzuji, že se České televizi zase povedl, i v těchto volbách, manipulativní husarský kousek deformující průzkumy předvolebních preferencí „tím správným směrem“.

A i když někdo opět tyto předvolební průzkumy po volbách napadne, bude již rozhodnuto a účel splněn, a případné stížnosti vyšumí stejně jako nesčetná oznámení adresovaná Radě ČT ve věci soustavného porušování Kodexu Českou televizí.

  Diskuse
  October 4, 2013 v 10.38
  Kavčí Hory defenestrovat
  Trklo mě to do očí hned po první debatě, co to je zase za cypovinu. Včera jsem koukal na ty otázky, jak vzniká ten jejich slavný potenciál. A vida je šibaly. Došel jsem ke stejným závěrům jako autor článku. Podle mě totiž dnes zatím tak moc nerozložená levice má celkem jasno. Myslím že skalní volič levice ví, jestli bude volit KSČM, ČSSD a myslím že i SPOZ už má celkem jasnou základnu někde kolem těch 5%. Takže levicový volič dával jeden hlas a anezvyšoval potenciál zbytku levice. Pravice je momentálně napadrť, řekl bych že TOPka u městských kulturně-frontních humanitárně-bombardních protofašounů má už celkem stabilizováno, ale zbytek pravicových voličů teď neví kam to nakonec hodí, jestli modrejm ptákům, Babišovi, Okamurovi nebo Lidovcům. Tudíž mluvme klidně o potenciálu, ale dodejme odhad koho na úkor koho. Babiš má potenciál 20% pokud usmrtí ODS, Úsvit a půlku TOPky, ODS má potenciál 15, pokud odrazí Babiše. Pravá a levá si ale hlasy moc neberou. Plave tam akorát trocha těch nepoučitelných blbů volících VV - potenciální volič levice zmasírovaný heslem "všechno stejní parchanti".

  Takže opět propaganda, a mystifikace. Ta ČT už je fakt zralá na to vzít ji stečí. Pokud se jim tímto povede opět ubránit 5 % pro pravici, může to zase zle skončit.
  SANEP po vzoru té ČT má ten potenciál taky, ale má k němu i výsledky standartních preferencí (jeden hlas od voliče rozhodnutého jít volit).
  Vzal jsem si teď na SANEPu výsledky z Vysočiny. Z porovnání jasně vyplívá, která půlka spektra přidává ty duplicitní hlasy (kde je těch víc váhavců, kteří za svou váhavost dostali do průzkumu dva hlasy). Jasně se dá identifikovat, že ty Trade-off výběry nejsou na úkor levá versus pravá, ale převážně v pravé části spektra.
  Vzal jsem na té vysočině prvních 7 stran (ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, ANO, TOP09, SPOZ). Rozdělil na levici a pravici. Když se sečtou potenciály, je to 57% versus 43% pro levici. Když se sečtou preference je to 61% versus 39%. Je jasně vidět, do které půlky spektra šli ty duplicitní hlasy.
  October 4, 2013 v 11.03
  Studentské volby
  Kultůrní fronta rozjela opět studentské volby. Jako další masážní prvek. Zmanipulovaná omladina navolí pravici a ČT bude zase mít co rozkřikovat a čím masírovat v televizi.

  Prostě obecně ČT buduje převážně atmosféru hanby za volbu levice. Levicový volič si má připadat nenormálně a má se stydět a má si myslet, že je sám, že všichni kolem něj volí pravici. Myslím, že toto je hlavní zbůsob (zbraň) manipulace ČT a mediokracie obecně. Posadit ovčana k telce, odseparovat ho od okolí, a vnutit mu představu, že všichni kolem volí pravici a že jestli on uvažoval o levé, tak ať se za sebou zamyslí a zastydí se.
  October 4, 2013 v 17.04
  Tak to je mazec
  Když pak spočítáte podle stejného klíče, pane Ševčíku, výsledky volebního potenciálu ČT pro stejný kraj, vítězí dokonce pravice s 50,2 procenty oproti 49,8 procenty levice. Což dostatečně svědčí o „nezávislosti“ najatých agentur STEM/MARK a Median.

  Studentské volby jsou vskutku dalším z geniálních tahů mediálních manipulátorů.

  Už jsem psal jinde, jestli vyhraje levice a bude vůle, měla by podniknout kroky k odvolání Rady ČT a najmenování nové, která bude schopna ohlídat dodržování Kodexu ČT, což se ovšem bez výměny Dvořáka a dalších neobejde. Snad si to kompetentní lidé uvědomí, že tenhle stav veřejnoprávních médií škodí státu podobně jako korupce a klientelismus.
  October 4, 2013 v 18.53
  Veřejnoprávní média jsou jen jeden díl, co by jste pak chtěl dělat s těmi soukromými? Dnes jsem poslouchal v autě nějaké rockové rádio. V přehledu hlavních zpráv zaznělo, že si žijeme /ČR/ daleko lépe, než si myslíme. Čekal jsem na objasnění. Pak zaznělo Kalouskovo tvrzení, že se máme daleko lépe, než naznačuje atmosféra v zemi. Zpráva byla potvrzena nezávislým ekonomem Vladimírem Dlouhým. Pak zazněly další zprávy. Většina mladých lidí ví prd, kdo je Dlouhý. Tak si mohou vklidu říct, že ten Kalousek asi není takový lhář.
  Je ale fakt, že veřejnoprávní média by měla podávat vyvážené informace. Aspoň odněkud by měly zaznít.
  October 5, 2013 v 9.09
  No právě pane Ševčíku
  S kapitalismem těžko něco uděláme, a tak když tu máme veřejnoprávní média, která se naštěstí (zatím) nepodařilo zrušit, měli bychom se zasazovat o jejich správnou funkci. Je jednoduché říci: „to stejně nemá smysl“.

  Je to jako s korupcí, té se také úplně nezbavíme, ale omezit se dá. Problém veřejnoprávních médií a hlavně pak mediálních rad je dlouho neřešený problém. Vlastně by si zasloužil změnu zákon. Pokud totiž Radu ČT volí Sněmovna, nikdy to nemůže dobře fungovat. Bývá zvažován německý model, kde jsou členové mediálních rad voleni přímo zástupci profesních, kulturních a jiných organizací. Nebo část volená Sněmovnou, část Senátem, část nezávislými organizacemi. V radách musí sedět víc odborníci a ne politici, jak je tomu dnes.

  Dovedl bych si představit i vznik veřejnoprávních novin – deníku, s internetovou mutací. Zejména pak poté, co se nedávno soukromý mediální prostor definitivně zoligarchizoval. Lidé by měli mít alternativu, podobně jako na internetu i v televizi a tištěném médiu. Pochybuji, že se myšlení redaktorů změní jen tím, že občas narazí jako teď v Economii, kde Bakala vymetl třetinu tohoto servilního osazenstva.

  Česká televize přitom bojuje za pravici i proto, že tuší, že se změnou pořádku by mohl někdo začít utínat pijavice přisáté na tuhle státní organizaci. Tečou do ní takové miliardy, ale kde nic tu nic. Jen se donekonečna reprizují komunistické pořady a vlastní tvorba žádná nebo bídná. Je to podobné jako s rozpočtem Prahy a mnohých dalších. Snaha Dvořáka a spol. je tedy urputná a strach obrovský.

  Když jsem si přečetl co prohlásil, že se schází s politiky a diskutuje s nimi o formě a obsahu vysílání ČT (že prý jsou významnou skupinou diváků), nevěřil jsem vlastním očím, drzosti a neomalenosti to ještě přiznat. Tady by funkční Rada ČT měla konat a okamžitě ho vyhodit.