Česká televize pozve do předvolebních debat vždy osm lídrů z každého kraje

Vratislav Dostál

Česká televize ve čtvrtek představila formát předvolebního vysílání. Mimo jiné pro diváky připravuje čtrnáct předvolebních debat, ve kterých se představí vždy osm lídrů jednotlivých politických subjektů z každého kraje.

Česká televize ve čtvrtek představila své předvolební vysílání. Vedle stávajících pořadů do něj zařadí sérii čtrnácti předvolebních debat, ve kterých se od pondělí do čtvrtka představí vždy osm lídrů z každého kraje. Debaty nabídne Česká televize divákům v hlavním vysílacím čase na kanálu ČT24 od osmi hodin večer.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle Adriany Krnáčové z iniciativy Vraťte nám stát lze považovat připravovaný formát debat České televize za pozitivní změnu. „Lze považovat za pozitivní posun, že Česká televize upustila od někdejší diskriminační praxe zvát do předvolebních diskusí pouze ty představitelé politických stran a uskupení, které dle jejich průzkumů údajně překročili pětiprocentní hranici,“ uvedla Krnáčová pro Deník Referendum.

„Jsme rádi, že jsme otevřeným dopisem Radě České televize přispěli k tomuto zvratu v myšlení. Bylo by užitečné ještě zveřejnit, které konkrétní nezávislé agentury budou v jednotlivých krajích výzkumy realizovat a dle jaké metodiky. Přispělo by to k zvýšení důvěryhodnosti České televize, která se v poslední době vytrácí,“ dodala Krnáčová.

Česká televize dá ve svém předvolebním vysílání prostor lídrům všech kandidujících stran, hnutí a koalic také ve speciálních vydáních pořadů Interview Daniely Drtinové, Události, komentáře a Politické spektrum. První ze čtrnácti předvolebních debat bude odvysílána 25. září.

„Předvolební debata bude věnována každému z krajů České republiky. Pro technickou náročnost a krátký čas na přípravu se však diskuse budou vysílat jen ze tří studií, v Praze, Brně a Ostravě,“ uvedl dramaturg předvolebního vysílání Čestmír Franěk.

Kraje budou řazeny podle metody, která se podle Franěka osvědčila již u loňských krajských voleb, tedy vzestupně podle počtu voličů v daném regionu. „Patnáctá debata v předvečer voleb pak představí lídry relevantních politických stran, ze kterých pravděpodobně vyjde předseda příští vlády,“ dodal Franěk.

Česká televize v tiskovém prohlášení zdůraznila, že si jako jediné médium v České republice nechává zpracovávat nezávislé předvolební průzkumy, které jí slouží jako podklad k vysílání předvolebních debat, a jsou tak součástí veřejnoprávní služby, kterou Česká televize voličům poskytuje.

„Zohlednili jsme nejen naše dosavadní zkušenosti, ale i aktuální situaci na politické scéně, která je dnes pestřejší než při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Což konečně ukazují i veškeré již zveřejněné předvolební výzkumy,“ dodala vedoucí výzkumu programu a auditoria Renata Týmová stím, že klíč pro výběr hostů změnili po konzultaci s experty.

Česká televize zadá výzkumy volebního potenciálu v jednotlivých krajích České republiky. Jejich výsledky budou sloužit jako klíč pro zvaní hostů do předvolebních debat. „Výzkumy zároveň ukážou na krajově specifické otázky, které se stanou podkladem pro konkrétní diskuzi lídrů,“ vysvětlila Týmová.

Sociologická šetření pro Českou televizi zpracují dvě nezávislé agentury. „Osm lídrů kandidujících subjektů s nejvyšším volebním potenciálem pak pozveme, aby se debaty zúčastnili. Hledisko volebního potenciálu vnímáme jako přínosné například v tom, že nenutí nerozhodnuté respondenty k výběru jedné strany a vstupuje do něj více respondentů než u volebního modelu,“ dodala Týmová.

Česká televize zadá rovněž realizaci celostátního trackingu předvolebních preferencí a voličských nálad, který proběhne ve čtyřech vlnách. Jeho výstupem bude volební model a informace ze specifických otázek postihujících aktuální voličské nálady.

Výzkum pro Českou televizi zpracuje agentura TNS AISA, jejíž metodika výzkumu se inspiruje dlouholetým ověřeným přístupem ke zjišťování volebních preferencí Infratest Dimap. „Ta od roku 1996 zjišťuje volební preference ve všech spolkových i zemských volbách pro veřejnoprávní televizi ARD," vysvětlila Týmová.

Lídři všech kandidujících subjektů budou pozváni také do analytického diskusního pořadu Daniely Drtinové, Událostí, komentářů a Politického spektra. Průběh samotných voleb pak bude Česká televize sledovat tradičně ve Volebním studiu s Václavem Moravcem a Marcelou Augustovou.

  Diskuse
  September 12, 2013 v 17.38
  Hlavně by si také měli VŠICHNI REDAKTOŘI přečíst a DODRŽOVAT Kodex ČT a hlavně tyto dva body:

  6.1 Česká televize dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů.

  6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

  Často to totiž vypadá, že tento text nikdy neviděli a pletou si svojí roli moderátora s rolí PRAVICOVÉHO KOMENTÁTORA. Vlastně není divu, když veškeré stížnosti adresované v tomto směru na Radu ČT jsou naprosto bez odezvy.