Respekt k etickým kodexům

Dušan Radovanovič

Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery se dostal do rozporu s etickým kodexem vydavatelství Economia. Celý problém je ale mnohem širší. Zásadní otázkou, jíž se budeme muset zabývat stále více, je vztah vlastnictví a vydávání médií.

Pročítat si etické kodexy jednotlivých českých médií, je pozoruhodný zážitek. Na první pohled je zjevné, že se vesele opisovalo a málokdy hlouběji přemýšlelo. Patrně nejpromyšlenější etický kodex má časopis Týden. Pohříchu jej psali ještě lidé jako Karel Hvížďala kdysi v roce 1998, od té doby ani čárka. Zajímalo by mě, kolik dnešních redaktorů Týdne vůbec tuší, co v něm mají napsaného.

Zajímavostí by se ale našlo víc, například etický kodex vydavatelství Economia. Uvádí se v něm explicitně, že tituly tohoto nakladatelství nepodporují jen „principy demokracie“, ale také „tržní společnost“. Inu proč ne, je dobré, když čtenář dopředu ví, na čem je a na podporu jaké ideologie novináři píší.

Otázka novinářské etiky se objevila aktuálně v souvislosti s ostravským dolem Paskov a chováním společnosti OKD, která z něj vysála dividendy, aniž by do provozu v letech rozkvětu jakkoli investovala. Důsledkem je vidina uzavření dolu a tisíce lidí bez práce.

Spoluvlastníkem OKD je Zdeněk Bakala, na něhož se nyní soustředí hněv Ostravanů. Jenže onen Bakala rovněž vlastní vydavatelství Economia, pod něž patří řada předních českých médií jako Respekt, Ekonom či Hospodářské noviny. A ty - světe div se — kauzu, která hýbe republikou, jako by snad ani nezaregistrovaly. Zájem chabý až žádný.

Kritice, kterou takové poplatné chování novinářů vůči svému vlastníkovi vyvolalo, se dokázal postavit ve svém úvodníku pouze šéfredaktor Respektu Erik Tabery.  

Vysvětlil v něm, že referovat negativně o svém majiteli by byl střet zájmů. „Zřejmě jen málokdo by oponoval tomu, že chválit svého majitele by působilo nepatřičně. Pokud ale nemáme někoho chválit, nemůžeme ho ani kritizovat. I proto jsme se rozhodli, že o aktivitách našeho majitele - Zdeňka Bakaly - nepíšeme.

Ponechme stranou, že chválením Zdeňka Bakaly za aféru Paskov by si novináři tohoto periodika vykoledovali leda tak vypálení redakce, v lepším případě všeobecný posměch. Jaká je ale společenská role žurnalistů, kteří si vybírají témata svých reportáží podle toho, kde se nedostanou do nepohodlných střetů?

Zvláště pak v případě investigativní novinařiny, která už je prakticky celá soustředěna pod hlavičkou Economie (vedle Respektu a Hospodářských novin lze k investigativcům zařadit už jen Aktuálne.cz, který ovšem Economia pohltila letos také)? Vzhledem k tomu, že Zdeněk Bakala má dnes podíly a investice ledaskde, musíme se nutně ptát, co všechno o jeho podnikání ještě nevíme. O čem všem ještě investigativní novináři z Economie raději taktně mlčí?

A co na to vůbec říká onen etický kodex vydavatelství Economia, pod něž Respekt patří? Ten mluví až pozoruhodně jasně: „Základní listina práv a svobod zaručuje právo na informace. Naší odpovědností je, že informace, které poskytujeme našim čtenářům, jsou pravdivé, úplně a nezkreslené. Prvotní je pro nás zájem našich čtenářů. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, politiků či lobbistů. Jsme si vědomi konfliktu zájmů, který je dán tím, že jsme sami součástí mediálního průmyslu, který je významnou součástí ekonomiky, a také tím, že většinový akcionář vydavatelství Economia podniká v dalších odvětvích ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, abychom se těmto problematikám vyhýbali, psali o nich z důvodu konfliktu zájmů méně nebo jinak než píšeme o jiných odvětvích.“ (zvýraznění DR)

Šéfredaktor Respektu je tak ve zjevném rozporu s kodexem vlastního vydavatelství. Ještě citujme, že tento kodex „je povinen dodržovat“ a „porušení těchto zásad může být důvodem pro ukončení spolupráce“.

Jakpak asi bude teď vedení postupovat? Vyhodí Bakala svého šéfredaktora za to, že o něm nevydává kritické články? A má etický kodex, který se nedodržuje, větší cenu než cár papíru? Nebo je jen od toho, aby poněkud naivní čtenáře přesvědčil o tom, že vztah vlastnictví a vydávání médií není problematický? Má jinou funkci, než budovat iluzi, že systém, v němž může vlastnit médium jen multimilionář nebo korporace, neskýtá zásadní nebezpečí pro svobodu médií a demokracii jako takovou?

Erik Tabery s oblibou zdůrazňuje, že na něj majitel nevytváří žádný tlak, nenařizuje, co má, nebo nemá, otisknout. Otázkou je, zda to vůbec dělat musí. Inteligentní a vždy loajální zaměstnanci firmy dobře vědí, co se sluší.

Abychom byli spravedliví, pozice šéfredaktora Respektu skutečně není záviděníhodná a celá věc samozřejmě zdaleka není jen problémem Zdeňka Bakaly nebo Respektu. Zásadní otázkou, jíž se zjevně budeme muset zabývat stále více, je vztah vlastnictví a vydávání médií.

V době rostoucí monopolizace kapitálu se můžeme nadít, že nás čeká doba dalších tiskových magnátů, Pressbaronů. Vlastnit média znamená především vlastnit moc a to primárně tu politickou.

Je dobré konečně přistupovat k médiím s vědomím, že v reálném kapitalismu slouží primárně svému majiteli a právně nevymahatelné etické kodexy jsou jen cárem papíru. V takové situaci zásadně roste význam veřejnoprávních médií, jejichž férový přístup ještě vymáhat lze.

Velmi pravděpodobně to totiž nemusí skončit u nepsaní o Bakalovi, nebo naopak psaním o Babišovi, vlivné noviny si totiž může pořídit také kdejaký zámožný sympatizant DSSS. Ostatně rasistický a nenávist záměrně vyvolávající škvár s názvem Prostějovský večerník je toho smutným dokladem.

  Diskuse
  OH
  September 23, 2013 v 15.18
  chybné údaje
  Autor bohužel ve svém článku vychází z chybných informací. Respekt patří pod vydavatelství Respekt Publishing a nikoiv pod Economii. Tudíž psaní redaktorů Respektu nemůže být ani v rozporu s etickým kodexem Economie.
  DR
  September 23, 2013 v 15.49
  Je mi líto, to se mýlíte. Respekt Publishing spadá pod Economii, což lze lehce dohledat, např. zde: http://economia.ihned.cz/495/505/detail/novy-vlastnik-se-ujal-vykonu-akcionarskych-prav-ve-vydavatelstvi-economia-/

  Jen k tomu článku: Hospodářské noviny na rozdíl od jiných o Paskovu psaly, to je třeba říci, podle mého názoru ale evidentně nedostatečně vzhledem k jejich pozici a tematickému zaměření a to i v porovnání s jinými srovnatelnými médii.
  September 23, 2013 v 18.16
  Ten Taberyho úvodník mi zní trochu jakoby naznačoval, že pokud by o Bakalovi psal, tak by měl chuť ho spíš hájit, ale jelikož nemůže, tak mlčí. Možná mu křivdím. Ovšem pro běžného čtenáře je ten vliv majitele nepostihnutelný, protože od novinářů se o tom nic jasného nedozví. Buď mají téhož majitele nebo jiného nebo jsou přinejmenším součástí stejné poměrně úzké profesní skupiny, ve které - jako v každé profesní skupině - jsou jak rivalitní vztahy tak vzájemná solidarita.

  Moc si nedovedu představit, že by majitel ať už je to Babiš nebo Bakala vůbec neměl žádný vliv na směřování svých novin. Pochybuju, že vydávání novin je takový zlatý důl, že by majitelé měli jen komerční zájmy, které by je vedly leda k tlaku na bulvarizaci. Proč Babiš tu Mafru koupil, když ne z politických důvodů?
  September 24, 2013 v 6.24
  Zamlčování
  No tak zákldadní strategie moderní mediokracie přece není ani tak lhaní, jako účelové zamlčování. Čím víc si potom magnát nakoupí médií, tím méně hrozí, že se o něm bude vůbec mluvit nebo mluvit negativně. Mistrem ČR v až směšném lhaní se nám tak pomalu a jistě stává česká televize. Soukromá média jednoduše mlčí a žvýkají vatu.
  September 24, 2013 v 6.29
  Taberyho vysvětlení
  Takže potom to Taberyho vysvětlení prostě popírá jakési principy, o čem by měla žurnalistika být. Vypadá logicky a férově, ale je to totální cipovina. Žurnalista má psát o tom, co hýbe světem, zemí, člověkem. Pokud má pan bakala 20% vliv na ekonomiku ČR, zaslouží si 20% prostor v médiích ať kladných nebo záporných zpráv, dle toho, jaký je ten jeho vliv. Pokud pan Tabery cítí, že kladný, a má to podložené, nechť si ho chválí. Pokud ale mlčí o někom s takovým vlivem usvědčuje se z lokajství.
  MK
  September 24, 2013 v 12.28
  Pane Ševčíku
  krajane, co to vidím? Cypovina, přeci.

  Jinak s Vámi souhlasím. Můžu poznat, že mi někdo lže, když to nedává smysl a jsou v tom logické chyby. Ale když něco nevím, můžu se více či méně ptát, ale nakonec mi to někdo musí říct. (Mluvíme samozřejmě o věcech, které se nedají dedukovat, což události jsou).
  JH
  September 24, 2013 v 13.44
  Cypovina
  by spíš byla o Bakalovi v Respektu psát nějaké opatrně našlapující neutrální články. Já osobně jsem rád, že Respekt neuráží inteligenci a kritické myšlení svých čtenářů tím, že by se o to pokoušel. Prostě kritické zprávy o Bakalovi se musíme dočíst jinde, a víme to už dávno. Kdo by si chtěl dělat obrázek o společnosti z jeidných novin, je stejně vůl, ať už jde o Respekt nebo Deník Referendum.
  Pokud by redaktoři Respektu na Bakalu "něco měli", bylo by věcí osobní novinářské cti to risknout a zveřejnit. Pokud nic nemají, psát o jeho obchodech nějaké úvahy by bylo imbecilní, a je mi jedno co o tom říká nějaký kodex, protože bych to stejně nemohl brát vážně.
  JK
  September 24, 2013 v 15.38
  Představuji si situaci, kterak Prahou pochodují tisíce naštvaných horníků a v Respektu se dočteme o ztraceném varanovi v Horní dolní. Ti chudáci totiž už nemůžou psát ani o "rudé hrozbě", protože by museli zmínit horníky, kteří jsou zaměstnanci Bakaly. Nezaviděníhodná práce.

  JN
  September 24, 2013 v 16.40
  Taky dobře
  Naopak si myslím, že je dobře, že noviny začínají přiznávat barvu. Alespoň víme, s čím a kým máme tu čest. Osobně už mám plný zuby všech těch rádoby "nezaujatých", "objektivních" a "nehodnotících přístupů".
  JK
  September 24, 2013 v 16.55
  p. Hájek
  Naprostý souhlas. Navíc, o Bakalovi a OKD v posledním Respektu článek je, ale jeho autorem je externista. Mně to přijde korektní.
  September 24, 2013 v 17.46
  No, on ten Respekt píše hlavně pro čtenáře, kterým jsou nezaměstnaní horníci většinou lhostejní, to si bohužel také musíme přiznat.
  JH
  September 24, 2013 v 18.01
  To si teda nemusíme,
  nechápu z čeho by to mělo vyplývat.
  September 24, 2013 v 18.09
  No, já si to tak nějak myslím. Ale těší mě, že to popíráš.
  :-)
  September 25, 2013 v 11.40
  George Orwell: „Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations.“
  + Další komentáře