Jan Keller pro DR: Navrhuji poslat na Bakalu exekutora

Vratislav Dostál

Navzdory protestům horníků mluvčí OKD v úterý oznámil, že se vlastník rozhodl uzavřít důl Paskov. O práci tak může přijít až tři tisíce lidí. O sociálních a ekonomických dopadech na region jsme hovořili s Janem Kellerem.

Mluvčí OKD v úterý večer oznámil, že se společnost New World Resources rozhodla uzavřít důl Paskov. Jen několik hodin předtím proběhla demonstrace horníků, kteří proti plánům svého zaměstnavatele protestovali, podle odhadů se jí zúčastnilo okolo tří tisíc lidí.

Pokud se bude stát podílet na sociální - tedy dotované - těžbě, může Důl Paskov na Frýdecku-Místecku skončit až v roce 2018. Ponese-li náklady útlumu jen firma OKD, zavře důl k 31. prosinci 2014. Svůj krok společnost zdůvodňuje nerentabilitou. O dopadech uzavření dolu na region jsme hovořili se sociologem Janem Kellerem.

V poslední části své dva roky staré knihy Nová sociální rizika prezentujete sociologické šetření o sociálně-ekonomické situaci obyvatel v Moravskoslezském kraji. Jak byste výstupy z šetření shrnul pro ty, kteří knihu nečetli?

Jednalo se o reprezentativní výzkum obyvatel Ostravy, nikoliv celého kraje. To je důležité. Lidé, kteří v posledních dvou dekádách zbohatli, se z velké části z Ostravy vystěhovali do předhůří Beskyd a Jeseníků. V Ostravě zbyly především střední vrstvy a příjmově nižší vrstvy.

Když si střední vrstvy vymezíme pomocí určitého intervalu mediánu příjmu, zjistíme, že jsou výrazně chudší, než je zvykem v zemích na západ od nás. Stačí jim ubrat pár tisícovek a klesnou mezi nižší vrstvy. Právě to dnes akutně na Ostravsku hrozí.

Zajímavost z výzkumu. Ti, kdo příjmově patří do středních vrstev, bydlí v panelácích, zatímco příjmově nižší vrstvy mají mnohem častěji svůj domek. Jsou to lidé, často bývalí havíři, kteří si ho postavili ještě v minulém režimu. Dnes nemají velmi často peníze a domky jim chátrají.

Příslušníci středních vrstev je od nich nemohou odkoupit, protože jejich příjem jim sice umožňuje nakupovat a trávit dovolenou o něco lépe než nižším vrstvám, na pořízení nového bydlení bez drastického zadlužení však nemají.

Společnost OKD včera večer oznámila úmysl uzavřít důl Paskov. Těžba prý není rentabilní. O práci tak může přijít okolo tří tisíc lidí. Co to pro ně a jejich rodiny bude znamenat?

Jsou to vesměs lidé mladší, mnoho z nich má hypotéky, které by byli schopni splácet, pokud by jim práce zůstala. Jestliže o ni přijdou, mohou čekat exekutora. I v případě, že budou rekvalifikováni, čeká je zpravidla nižší příjem, ze kterých mnozí z nich hypotéky neutáhnou.

Nejde však jen o ty, kdo pracují na dole Paskov. Na šachty jsou navázány další provozy, které budou v případě uzavření dolů rovněž utlumeny. To už se bude týkat podstatně většího množství lidí.

V důsledku toho budou krachovat restaurace, menší obchody a další služby. Tady už jsou ve hře desetitisíce pracovních míst. Počet lidí, kteří půjdou s životní úrovní dolů, musíte vynásobit rodinnými příslušníky. Snadno z toho může vzniknout lavina bankrotů pro drobné podnikatele a předlužení pro domácnosti.

Předseda hornických odborů Jaromír Pytlík včera řekl, že zavření dolu je katastrofa, ale sociální těžba by mohla být východiskem. Naopak česká pobočka Greenpeace vyzvala vládu, aby peníze dala přímo horníkům a nikoli Bakalovi. Podle ekologů stát nesmí utopit šest miliard ve ztrátových uhelných dolech. „Na dole Paskov pracuje 2,5 tisíce lidí. Pokud jim vláda rozdělí uvažovaných 6 miliard přímo, dostane každý z nich 2,4 miliónů korun. Tato jednorázová pomoc by jim umožnila začít nový život — rozjet vlastní podnikání, doplnit si vzdělání, či nalézt práci jinde,“ tvrdí Jan Rovenský z Greenppeace. Rusnokova vláda bude o situaci jednat dneska. Co by podle vás měla učinit?

Myslím si, že oba ty nápady mají vážné slabiny. Pokud rozdáte peníze přímo lidem, pak z nich část uhradí hypotéky a další dluhy, které nadělali v domnění, že o práci nepřijdou. Konkrétně na dole Paskov jim ještě nedávno slibovali udržení provozu na dalších minimálně dvacet let. Zadlužili se tedy v dobré víře.

Jiní naletí různým podvodníkům, protože finanční gramotnost není všeobecně rozšířena. Málokdo začne podnikat, protože při očekávaném poklesu kupní síly budou mít problémy i podnikatelé už zkušení a zavedení. Takže zbude možnost vystěhovat se a hledat práci jinde. To regionu příliš nepomůže.

Sociální těžba by byla férová vzhledem k horníkům. Znamenala by ale, že stát Bakalovi věnuje z peněz daňových poplatníků prostředky, za které si pořídil zpravodajské servery, financoval před posledními volbami všechny tři strany Nečasovy vlády a provozuje s velkou slávou Havlovu knihovnu, zatímco Ostravsko nevzkvétá.

Navíc by to byl precedens, na který by se odvolávali ostatní velcí podnikatelé, kteří by si svých zisků užívali až do krachu svých firem tak pompézně jako Zdeněk Bakala. Co by měla vláda učinit, aby se z Ostravy nestal Detroit, to je těžká otázka. Pokud by bylo možno v kapitalismu odepsané regiony zachránit, udělali by to přece už dávno v Detroitu.

Já bych navrhoval poslat na Bakalu exekutora a z výnosů jeho majetku hradit sanaci regionu. Proč má chodit exekutor jenom do domácností horníků, zatímco k uhlobaronům, co prohospodařili firmu, kterou jim stát daroval, ho nepustí?

Hrozící sociální nepokoje jako reakce na planované uzavření dolu se kryjí s předvolebním obdobím. Mohou podle vás nějakým způsobem ovlivnit volební výsledek v regionu? A jaké očekáváte návrhy řešení od politické elity zprava doleva?

Tipoval bych, že výrazně vzrostou hlasy pro neparlamentní strany a pro ultrapravici. Sociální demokracie, která na Ostravsku vždy triumfovala, by měla rychle něco vymyslet, aby nezažila volební výprask.

Co se týče očekávaných návrhů na řešení: Pravice bude zdůrazňovat, že není ekonomické zachraňovat firmy, které jsou prodělečné. Řekne to však nahlas až po volbách, aby nepřišla o hlasy. Do voleb se bude omezovat na kritiku levice, za to, že nemá řešení.

Levice bude požadovat, aby se záchrany regionu zúčastnil také Bakala. Protože ho však k tomu nikdo nemůže donutit, nakonec nasype do dolů peníze daňových poplatníků, aby jejich útlum zpomalila o několik let.

Tím se problémy načas zmírní, takže strany odprava až doleva zapomenou na to, že se po dalších volbách za čtyři roky krize opět projeví naplno. Ty čtyři roky se promrhají tak, jako se promrhalo těch zhruba deset, které uplynuly od privatizace dolů. Prosím čtenáře, aby mi nenadávali do cyniků. Pouze konstatuji, jak to chodí v regionu, kde žiji.

Jak vidíte vývoj regionu nikoli pouze v příštích týdnech či měsících, nýbrž i ve středně- a dlouhodobém horizontu. V čem podle vás spočívá naděje na zlepšení sociálních a ekonomických poměrů na Ostravsku?

Ostravsko nemůže fungovat bez průmyslové výroby. Ideální řešení je zmodernizovat zdejší průmyslové kapacity a orientovat je na vývoj a výrobu věcí s vysokou přidanou hodnotou. V tomto ohledu se ovšem už ztratilo čtvrt století, tedy celá jedna generace.

Mladší a vzdělanější se během té doby z Ostravy a okolí odstěhovávají. V důsledku toho se Ostrava mění v město lidí starších a méně kvalifikovaných. Obávám se, že situace zneužijí ti výrobci, kteří nechtějí investovat do ekologizace výroby. Postaví nás před volbu: buď  tady budeme my špinit a vy budete mít z čeho platit nájmy a to nejnutnější, anebo si můžete jit svobodně zažádat o sociální dávky.

Nezapomínejte, že žijeme v kapitalismu. Já jsem takovýto druh parazitního systému nechtěl a stále si myslím, že po pádu minulého režimu se promrhala velká šance vymyslet něco humánnějšího a zároveň funkčnějšího, než je to, co nám naordinovali. Ptejte se na řešení těch, kteří udělali z naší země ráj pro Bakaly.

  Diskuse
  September 18, 2013 v 14.18
  Naprosto souhlasím. Bohužel.
  Je opravdu děsné sledovat, co se v regionu děje. O čem mluví profesor Keller je očividné, myslím, že nikdo soudný tento druh "parazitního systému" nechtěl ani nechce. Drzost a bezostyšnost, s jakou Bakalové, Babišové, Kalouskové, Drábkové, ale také Kajnaři, Madějové anebo Nováci a Rykalové tohoto systému využívají, je děsivá, jako volič opravdu nevím, co s tím. Za budoucnost regionu bych nedala zlámanou grešli, nechápu patrioty, že je jim to jedno. A děkuju pan profesorovi za interval, který vymezil - tedy deset naprosto promarněných let a hrozící další (čtyři - no já to vidím spíše na víc). Sice se tady zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných a vzdělávaných lidí, ale k čemu to reálně je, když neexistuje způsob, jak postupně změnit a měnit strukturu průmyslu, který dává práci místním lidem? A budou tito vzdělanci mít šanci najít skutečně práci v regionu i v této zemi? Osobně nejsem zcela přesvědčena, že v tuzemsku těžký průmysl nějakou budoucnost má. Skoro mi to připadá jako celkem vydařený oxymóron.
  September 18, 2013 v 15.04
  "Sociální demokracie, která na Ostravsku vždy triumfovala, by měla rychle něco vymyslet, aby nezažila volební výprask."
  Nepřipomíná vám to něco?

  Vzpomeňme, ke komu se přiklonili, koho volili původně sociálnědemokraticky ale i někteří komunisticky orientovaní dělníci v Německu na přelomu 20. a 30. let v Německu.

  - Je tu ovšem jeden podstatný rozdíl:
  dnešní neofašisté nejsou a nebudou schopni nabídnout lidem práci na stavbě dálnic, v chemickém a zbrojním průmyslu atd.

  - Uvědomí si to voliči na Ostravsku včas, tj. dříve než hodí svůj volební lístek podobné havěti?

  - A jaká bude na Ostravsku, lépe řečeno v Ostravě, volebmní účast?

  --- --- ---

  Sociální demokracie VŽDY zradila a vždycky znovu zradí pracující třídu. Nota bene taková sociální demokracie, jakou spoluutvářejí a kontrolují její dlouhodobě "úspěšní" funkcionáři v Praze i jinde.
  - A přesto pro mnohého !levicového" voliče nebude jiná volba.
  - Vždyť oni ti komunisté - tady se opakuji - jsou na baterky......
  September 18, 2013 v 15.26
  ad Jan Zilzer
  Oni bohužel nejsou na baterky, oni jsou skoro vesměs na funkce, židle a balíky.
  September 18, 2013 v 18.17
  Ono to není jednoduché.
  Vedení sociální demokracie je už natolik zpanštělé, že mu problémy jeho voličů připadají neskutečné. Jenže vše je dáno korupčností systému - příjmy politiků mnohonásobně přesahují průměrnou a až neskutečně minimální mzdu. Fleky ve státních institucích pak přihrávají další možnosti zbohatnout. Pak je lehké přesvědčit levicového politika, že na chudý lid patří přísnost a že každý strůjcem svého osudu. Není příjemnější se stýkat s dobře oblečenými lidmi v krásném prostředí, než s nějakými šupáky v ratejnách?
  To samé se týká komunistů. Navíc, u nich už zmizela nějaká snaha o radikálnost, aklimatizovali se v neoliberálním prostředí a kdyby z nich pravice nedělala strašáka, byli by od socanů k nerozeznání.
  Takže kdo? Kdo se ujme role zastánce utlačených? Správně psáno, kdo se bude bít za jejich práva? U socanů, i u komunistů takoví lidé jsou, ale není jich bohužel mnoho. A nebo je, ale vidět jsou většinou jen ti papaláši, kteří se chovají víc neoliberálně, než levicově.
  Je to deprimující. Takže volby jsou jen o tom, jestli bude hůř, nebo hodně hůř. Ja uz to nejak preziju, ale uprimne me desi budoucnost mych deti, vnucky a vubec vsech nedeprivantu.
  September 18, 2013 v 18.36
  ...kdo se bude bít za jejich práva?
  A co kdyby se za svá práva bili sami?!
  Hmmm, s tím se asi počítat nedá, že?
  Mají pořád víc, co ztratit, nejen své okovy.
  September 18, 2013 v 20.51
  Mně připadá,
  že strany jsou obrazem stavu společnosti. Vždyť většina lidí ještě nedávno volila neoliberální směřování a kdoví jak to dopadne zanedlouho. Obávám se, že nějak příliš levicová strana by neměla šanci se dostat do sněmovny. Lidé tady jsou dokonale „zmateni“ neoliberální politikou a málokdo vidí řešení ve skutečné levicové sociální politice. Dobře o tom píše na Britských listech Veronika Sušová. Většina lidí má hrůzu ze zvyšování daní a posilování státu když je jim skoro čtvrt století vtloukán do hlavy opak.

  Navíc tu máme naše média, ze kterých se nikdo nedozví nic pozitivního o levicových hodnotách a principu, který může fungovat mnohem lépe než volný trh. Volný trh, který není schopen zajistit práci pro stále více nezaměstnaných. Kde jsou doby, kdy jsme byli schopni něco sami vymyslet, vyrobit a prodat? Dnes jsme jen námezdními dělníky korporací a rubači uhlí.

  Obnovitelné zdroje energie, které jsou obrovskou možností a šancí pro výzkum, vývoj a právě výrobu i v těžkém průmyslu jsou upozaďovány a záměrně diskreditovány v očích veřejnosti. Odbyt a poptávka po větrných elektrárnách obrovským tempem celosvětově roste a my se tady trapně dohadujeme s Bakalou a prosíme ho na kolenou, aby tady ještě aspoň pár let ničil naší zem rubáním uhlí.

  Je to zoufalství, tohle až budou hodnotit dějiny....nebude to hezké počtení jak jsme dopustili tuhle zem zdevastovat.
  VK
  September 19, 2013 v 9.11
  První otázka je, v čem se liší desítky miliard podpory obnovitelným zdrojům ročně od 1-2 mld. eventuálně vyplácených Bakalovi. Druhá otázka, proč mu je vlastně nedat, pakliže by ta podpora byla doprovázena recipročně adekvátním daňovým zatížením a konstruována kupř. jako nějaký podíl na daňových výnosech ze zachovanou těžbou indukované ekonomické aktivity ostatních subjektů v regionu (což je myšlenka dlouhodobě rozvíjená snad jediným teoretikem v soc. dem., Miroslavem Tejklem).

  Za třetí, k výrobě energie uhlí skutečně nepotřebujeme, to zastanou bez problémů jaderné elektrárny s takovým podílem OZE, který stav technologií dovolí. Jenže uhlí spalovat je jednoduše škoda, jedná se o významnou surovinu pro chemický průmysl, vč. výroby motorových paliv a to tím víc, čím bude ropa a zemní plyn dražší a závislost na dovozech z Ruska a blízkého východu politicky nákladnější. Udržovat, byť momentálně mírně ztrátové, těžební kapacity, je otázka strategického surovinového zajištění do budoucna. Zavřený důl už nikdo nikdy neotevře a surovina v něm je ztracena anebo znovuvytěžitelná za mnohonásobky nákladů udržovací těžby.
  September 19, 2013 v 9.32
  Pane Klusáčku,
  vy ve své urputnosti proti OZE už ani nečtete co píši. O jakých miliardách to mluvíte? VÝROBA obnovitelných zdrojů je dotována státem??? Zkuste se ještě jednou zamyslet nad vaší úvahou.

  K dalším vašim bodům se vyjadřovat by byla ztráta času.
  VK
  September 19, 2013 v 9.50
  O těch desítkách miliard na podporu OZE jako celku. Ona ani ta výroba obnovitelných zdrojů by se nebyla vyplatila, nebýt dotace na produkci energie. Anebo ještě jednodušeji, jak by se lišila případná dotace Bakalovi od takových zemědělských dotací, opět v mnohodesíteknásobném rozsahu?

  Jediné, co mám proti zde módnímu přístupu k OZE, že se staví do protikladu k jaderné energii. Jinak nic. Dokonce ani nemám nic proti dotacím na jejich provoz. Jenže když jedny dotace, potom se nedají odmítat jakékoli jiné dotace. Dokonce se domnívám, že přichází doba, kdy vůbec zachování jakékoli produktivní ekonomiky s rozumnou mírou zaměstnanosti bude závislé na cyklu výdaje státu - produkce - daňový příjem státu, místo dosavadního kapitalistického investice z minulých zisků - produkce - zisk.
  JV
  September 19, 2013 v 15.35
  Není dotace jako dotace
  Na té uvažované dotaci panu Bakalovi je přece nepřijatelné to, že věci došly tak daleko, že jedinec, který není nikomu odpovědný (neboť si daně nejspíše zaplatil a zaplatil asi i sociální pojištění za zaměstnance) rozhoduje o stavu celého regionu a o kvalitě života (spíše ale bytí a nebytí) desítek tisíc lidí.

  A společnost jako celek, chce-li se vyvarovat sociálních bouří, za tímto jedincem přichází a prosí jej o přijetí dalších nehorázných zisků, které ovšem nejsou vytvořeny na základě hospodářské a ani spekulativní činnosti, ale darem od daňových poplatníků, na jejichž práci pan podnikatel už jednou vydělal. Je to totéž, jako sanace amerických bank Obalovou vládou.

  Nejpikantnější na tom ovšem je, že se stále nachází dost lidí, kteří tomu všemu říkají demokracie.

  S přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal

  September 19, 2013 v 15.59
  Velmi přesně formulováno pane Vyleťale.
  Je třeba tyhle zavedené lži a podvody na veřejnosti odhalovat. Jenže jak, když tou neoliberální propagandou jsou zasaženi i levicoví novináři?
  A takových Bakalů tady je! Stačí se dostat na stránky ministerstev a najít si čerpání dotací. Velmi zajímavé. Pak často zjistíte, že právě ti lidé, kteří, nejenže zde neplatí daně z příjmu, ale jsou čistí příjemci mnohamilionových dotací, pak na veřejnosti vyřvávají, že platí daně na to, aby se cikáni mohli válet a že oni živí desítky, či stovky lidí /což je prastará demagogická finta, neboť nikdo nikomu nedává práci proto, že má o něj starost a chce mu pomoci, ale proto, aby z jeho práce profitoval - takže ti lidé naopak živí jeho/.
  Vše je navíc tak absurdní, že kdyby třeba nějaký tesař dlužil na pojistném, jsou socálka i zdravka schopny dostat je v krátké době do konkursu, třeba jen kvůli nezaplacení dost vysokých procent penále. Ale když dlouhou dobu dluží nějaký z větších podnikatelů pojistné za své zaměstnance, jsou jak sociálka, tak zdravky ochotny s ním sepsat velmi, velmi výhodné splátkové kalendáře /rozložit na velmi dlouhou dobu splácení pojistného/ s tím, že mu pak penále odpustí. K živnostníkovi s bičem, k podnikateli vkleče.
  I tomu se u nás říká demokracie.
  BT
  September 19, 2013 v 20.15
  Babišův stát jako firma?
  Pan Babiš nám pořád slibuje, že jen podnikatelé (nikoliv politici) by uměli řídit stát, protože by ho řídili zodpovědně jako firmu.

  Nyní nám pan Bakala názorně předvádí jak se v neoliberálním kapitalismu firma/stát řídí. Dle metody: privatizace zisků, socializace ztrát.

  Pokud by pan Babiš po volbách řídil náš stát, může být, že až jemu a jeho manažerům přestane přinášet zisk, zavře ho a obyvatele propustí s radou ať si jdou hledat jiný stát. Stát se přece řídí jako firma. A firma, která není konkurenceschopná (například protože je vytunelovaná), musí přece zaniknout.
  Jinak by nás nemohly čekat blahobytné zítřky a bohatství by nemohlo jako ve fontáně stékat od nejbohatších k nejchudším.

  A teď už spěte, děti....  VK
  September 19, 2013 v 22.54
  Kdyby ovšem byl potom ten na základě státní dotace vzniklý zisk - vlastně potom už jakýsi ziskový diferenciál - dostatečně zdaněn, tak by přece ta dotace nemusela ničemu vadit. Prostě se tak uzavře produkční cyklus, akorát trochu odlišný od toho kapitálového.
  September 20, 2013 v 8.10
  Znáte film "O kapitalismu s láskou" od Michalela Moora? Všem kapitalistickým naivkům vřele doporučuji.

  Vtírá se mi otázka, zda se něčeho podobného vůbec někdy dočkáme od našich zabedněných novinářů a umělců o naší cestě ke kapitalismu?
  September 20, 2013 v 12.16
  Pane Klusáčku
  nevím, v jakém segmentu pracujete, ale můžu vás ujistit, že ona státní dotace by žádný zisk pro zemi nepřinesla. Od toho, aby bohatí neplatili daně, je zde již dávno systém. Vytvoří se propletence různých firem jednoho vlastníka, kde nějaký zisk končí v jeho offshorových společnostech někde na Seychelách.
  JD
  September 20, 2013 v 20.41
  Tunel jako podstata kapitalismu
  http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/jde-v-okd-vubec-o-horniky

  "Fakticky se ale terčem kritiky stává celý systém finančního kapitalismu a privátního kapitálu, tak jak se vyvinul v posledních desetiletích."

  "Renomovaní finanční analytici hbitě vysvětlí, že NWR si vytvářela hotovostní rezervy přesně v té správné míře. Kdyby si odkládala více peněz někam stranou, poškozovala by investory, menšinové akcionáře. Je to přesně v logice „finančního kapitalismu“ – naprosto prioritním cílem manažera je maximálně zhodnocovat kapitál vlastníka. Kdo tak nečiní, v dnešní konkurenci na finančních trzích nemůže uspět."

  A Josef Mlejnek jr. do Lidových novin píše: "...od toho je kapitál kapitálem, aby „rýžoval“."
  + Další komentáře