reklama
Trvalé příspěvky
Jednorázové - červen
0/400 000 Kč Podpořte nás na cestě k finanční stabilitě. ♥ Daruji

Profil čtenáře:
Jan Dospiva

JD
Profese:

myslím, že antikomunismus není v dnešní době důvodem, proč je levice (alespoň u nás) v krizi, vždyť ještě relativně nedávno sociální demokracie vyhrávala volby. Z různých příčin se politický střet u nás smrskl na soupeření autoritářského populismu a demokratické pravice, kde pro demokratickou levici není moc místa. Skutečně demokratická levice už z principu nemůže umožnit vládnout autokratům jako Babiš. Jenže pro většinu potenciálně levicových voličů je Babiš přijatelnější než Fiala a tato většina nechce levici tolerující SPOLU. A pak jsou tu plus mínus středoví voliči, kterým současná vláda tolik nevadí, jen by uvítali politiku více zajišťující sociální smír. Takových je možná 7-10 %. Ti by třeba demokratickou levici volili, museli by mít ale jistotu, že se tato levice nespustí s Babišem. Dokáže však vedle pravice prosadit svou agendu, především v oblasti daní? Možná by mohla zabránit nějakým zhůvěřilostem, to není málo, ale jen obhajovat status quo nestačí.

je otázka, jestli lze oddělit odstranění příčin společenské nerovnosti spatřovaných v jakémkoliv soukromém vlastnictví výrobních prostředků a reálnou praxi komunistických států. Obávám se, že ne.

Snaha o úplnou všenápravu světa tímto způsobem dopadá špatně. Znamená to, že nemá smysl o "nápravu věcí lidských" usilovat? Třeba si výraznější regulaci kapitalismu vynutí klimatické změny, jak v závěru svého článku naznačuje pan Pleva, protože půjde o přežití. Tržní vztahy a soukromý kapitál mají tendenci expandovat do všech oblastí života a bez ohledu na meze růstu a kapitalismus je řád, v němž tyto vztahy zdominovaly. Jejich zrušení z moci úřední a monopol státu na všechno ale nutně vede k nesvobodě a diktatuře.

Pane Poláčku, napadalo mě totéž, nehledě k tomu, že jakékoli použití zbraní hromadného ničení v obydlených oblastech je v podstatě zločinem proti civilnímu obyvatelstvu (i Rusové jsou lidi a mají malé děti).

Jenže - co když Putin i přes přímé nezapojení NATO do boje stejně použije taktické jaderné zbraně (a on to udělá, pokud mu hodně poteče do bot)? Co potom, jak reagovat?

Třeba by pomohl tvrdý postoj Západu, aby to Putina ani nenapadlo, ale byla by to dost riskantní hra. Reálně jsou ale americké jaderné střely a ponorky v pohotovosti, i když o tom USA nemluví, a Putin si je toho dobře vědom, proto se zatím drží zpátky. Jestli mu ale půjde o všechno, pak Bůh s námi.

Co to ale znamená v "malých českých poměrech"? Především demokratická levice, ať už na sociálně demokratickém nebo jiném základě, musí pro svou volitelnost a vůbec potřebnost kategoricky vyloučit účast ve vládě nebo podporu vlády populistických autoritářů typu Babiš nebo Okamura, a to i za cenu účasti ve vládě nebo tolerance vlády demokratické pravice. Na druhou stranu trvat na vrácení progresivního zdanění do hry. A nízkopříjmové skupiny obyvatel podpořit v prvé řadě ne dávkami, ale snížením zdanění práce tak, aby tyto dávky pokud možno vůbec nepotřebovali a vyplatilo se jim pracovat. Dále zjednodušit a odbyrokratizovat systém státní sociální podpory.

Ale i pro demokratickou pravici to znamená překročit fetiš "adresnosti", která byla od devadesátých let deklarována jako snaha pružně a cíleně pomáhat v různých životních situacích, ve skutečnosti však bylo jejím cílem to, aby se stát náhodou nepředal. Což také vyžaduje spoustu úředníků a formuláře svou složitostí ne nepodobné daňovému přiznání včetně nutnosti doložit další podklady. I pravice by se měla rozpomenout, že jejím ideálem je přece štíhlý, efektivní a k občanům vstřícný stát. Měla by být dotlačena k tomu, že tento ideál neplatí selektivně jen pro lépe situované občany, zatímco na chudý lid musí být přísnost.