Profil čtenáře:
Jan Dospiva

JD
Profese:

Smutné, leč přesné. Otevírá se tu ale prostor pro novou středolevou stranu, která by jednoznačně odmítla vládní spolupráci s Babišem, Okamurou apod., na druhou stranu do koalice s ODS by šla jen při podstatném prosazení svých programových priorit (včetně daňové oblasti), jinak by vládu s ODS nanejvýš jen tolerovala jako menšinovou.

Je vůbec otázka, zda v době odluky státu a církve je v pořádku, že do fungování fakulty na veřejné vysoké škole může zasahovat církev.

Na druhou stranu, kdyby se teologie zcela vykázala z veřejných vysokých škol do soukromých církevních škol, mohlo by to vést k její už úplné degradaci na pouhou služku jediné správné věrouky té které církve.

Zajímalo by mě - sám to nevím - jak je to u ETF.

Udeřil jste hřebík na hlavičku. Otázkou však je, co by měla být ona kýžená skupinová identita.

Jestlipak už nenastal čas pro nějakou novou sociálně liberální stranu.

Pokud si demokratické odbory přizvou jako řečníky zástupce autoritářských stran, které společně s ODS prosadily zrušení superhrubé mzdy bez náhrady (přitom jeden z nich sám toto zrušení navrhl), zrazují vlastní východiska a dostávají se do vleku těchto lidí.