V úterý proběhne demonstrace horníků za zachování pracovních míst

Vratislav Dostál

V úterý se v Ostravě uskuteční demonstrace horníků namířená proti vedení OKD, které zvažuje uzavření dolu Paskov. O práci by tak mohlo přijít přes tři tisíce lidí. Vedení OKD navíc zvažuje snížení platů zaměstnanců až o dvacet procent.

V úterý se v Ostravě uskuteční demonstrace horníků OKD. Vedení společnosti totiž zvažuje uzavření dolu Paskov a propouštění, týkat by se mohlo více něž tří tisíc zaměstnanců. Moravskoslezský kraj se přitom potýká s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v republice. Akce, které se má zúčastnit až několik stovek či dokonce tisíc lidí, začne pochodem od Bazalů v 15:10 a bude pokračovat shromážděním v 15:30 na Prokešově náměstí v centru Ostravy.

„Vedení firmy nás chce odřít o dvacet procent platu. To je neúnosné. Zaměstnanci nám dali jasně najevo, že tudy vyjednávání o kolektivní smlouvě vést nemáme," prohlásil již před časem pro ČT24 předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík. Za časů prosperity přitom Důl Paskov vydělával managementu společnosti RWG a miliardáři Zdeňkovi Bakalovi desítky miliard korun.

„Nyní, když kvůli poklesu světových cen uhlí hrozí v tomto dole snižování hornických platů o dvacet procent a propouštění, je Bakalovi zatěžko uvolnit alespoň malou část těchto zisků na zachování hornických mezd a pracovních míst,“ připomněla iniciativa ProAlt v tiskovém prohlášení.

Ostravskému regionu přitom hrozí prudké zvýšení už tak vysoké nezaměstnanosti. Jak navíc předpovídá sociolog Jan Keller, regionu v důsledku nezaměstnanosti reálně hrozí i sociální bouře. Pokud se zdejší těžký průmysl skutečně zhroutí, budou to právě horníci, kteří to odnesou v první fázi nejvíce, a to přesto, že mnoho let riskovali v dolech své životy a nebezpečná práce mnohým z nich zničila zdraví.

Mluvčí ProAltu Jiří Karen zdůraznil protiklad, který na Paskově doslova bije do očí: „Bakala a nejvyšší management firmy potíže nepocítí miliardy, vytěžené z dřiny námezdně pracujících, jim zajistí luxus a pohodlí na mnoho dalších let“.

Iniciativa ProAlt podle něj přivítala návrh sociálních demokratů, aby vlastníci Dolu Paskov investovali část zisků dosažených v minulých letech zpět do dolů ohrožených krizí. Stínový ministr financí Mládek navrhl varianty postupu státu, pokud vlastníci od snížení mezd a propouštění neustoupí. Patří k nim odprodej Dolu Paskov za korunu státu nebo konkurs. ProAlt soudí, že krátkodobějším řešením by mohl být odprodej za korunu, konkurs by však s velkou pravděpodobností nezabránil propouštění.

„O demokracii musíme usilovat nejen v politice, ale i na pracovišti. Despotismus na pracovištích vede nutně ke zničení demokracie. ProAlt proto bude především podporovat snahy horníků v jejich zápasech o uplatnění principů sebeorganizace. Při záchraně Dolu Paskov to znamená vedle možnosti odkoupení dolu státem také jeho přímé vlastnictví zaměstnanci,“ uvedla iniciativa.

Zástupce ostravského ProAltu Petr Rohel k tomu dodal, že příkladem takového řešení je Mondragonská družstevní korporace, firma spravovaná zaměstnanci, ve které pracuje několik tisíc lidí. „Je to začátek cesty dělnické demokracie, s jejíž pomocí se může podařit udržet pracovní místa a stálé mzdy,“ uvedl Rohel.

Tváří v tvář ekonomické krizi totiž dle jeho slov vychází najevo, že právě samospráva pracujících může být alternativou, s jejíž pomocí mohou krizi překonat. „Nebojme se bok po boku s horníky společně zapojit do boje proti postupu vlastníků OKD,“ zdůraznil Rohel.

ProAlt proto vyzval všechny své příznivce, aby podpořili svou účastí demonstraci zaměstnanců OKD za stálá pracovní místa a proti snižování mezd.