Korespondence Zdeňka Bakaly a Lubomíra Zaorálka

Redakce DR

Oba dopisy Zdeňka Bakaly a Lubomíra Zaorálka zveřejňujeme v úplném znění jako dokument.

V Praze dne 22. září 2010

Vážený pane místopředsedo,

obracím se na Vás jako na jednoho z čelních představitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a České strany sociálně demokratické a zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev jako na předsedu výkonného výboru ČSSD pro Moravskoslezský kraj.

Jak víte, jsem zprostředkovaně vlastníkem menšinového podílu ve společnosti RPG Byty, s.r.o., která je majitelem rozsáhlého bytového fondu v Moravskoslezském kraji.

Naše společnost v současné době realizuje velmi ambiciózní rekonstrukci bytových domů a bytů, do které bude letos a v průběhu následujících dvou let investovat celkem 3 miliardy Kč. V uplynulých pěti letech společnost do svého bytového fondu již investovala 2,6 miliardy Kč. Podobné prostředky za celou dobu existence tzv. bývalých bytů OKD nebyly do tohoto nemovitého majetku investovány — a troufám si tvrdit, že kdyby zmiňovaný majetek nepřevzala naše skupina, nikdy v budoucnu by ani investovány nebyly.

Dovolte, abych Vás ujistil, že tento bytový fond hodláme i nadále provozovat a nemáme v plánu jej komukoliv prodávat, tím méně třetím osobám. Jsme si vědomi také našich zákonných i morálních závazků vůči nájemníkům, kterým chceme i do budoucna zajistit pohodlné, bezpečné a dostupné bydlení.

Společnost RPG Byty, s.r.o., je v regionu, za který jste byl zvolen, příkladným investorem. Přesto byla ve volební kampani ČSSD bezdůvodně očerněna a z tématu tzv. bývalých bytů OKD bylo uměle učiněno politikum. A to bez ohledu na skutečnost, že jsme neporušili žádné smluvní ani jiné závazky či povinnosti.

Vážený pane místopředsedo,

politizace podnikání RPG Byty, s.r.o., naši společnost poškozuje a ohrožuje zájmy jejích nájemníků. Rád bych Vás tímto požádal, abyste se osobně zasadil, že se z tzv. bývalých bytů OKD nestane opět volební téma. Věřím, že pokud mi v tomto smyslu pomůžete, prospěch z toho budou mít zejména nájemníci v nemovitostech RPG Byty, s.r.o., o které Vám i mně jde především. Pokud bychom se opět měli stát terčem nezákonné politické kampaně, jsme připraveni hájit dobré jméno naší společnosti všemi prostředky, které jsou obvyklé v právním státě.

S úctou

Zdeněk Bakala

Pane Bakalo, sdělte, kdo je vlastníkem bytů OKD

Praha, 23. září 2010

Vážený pane,

otevřený dopis, který jste mi včera poslal, je čirá mystifikace. Tvrdíte v něm, že Vaše společnost nikdy neporušila žádné smluvní ani jiné závazky či povinnosti. Tak se ptám, proč jste přes opakované výzvy dosud nezaplatil pokutu 30 milionů korun, která Vám byla státem udělena za porušení článku 1 příslušné smlouvy. Nejen, že nedodržujete povinnosti a závazky, Vy dokonce ignorujete i sankce za jejich porušení.

V dopise píšete, že máte ty nejlepší úmysly a nijak nezpochybňujete zákonné závazky vůči nájemníkům bytů bývalého OKD. Tak pak se Vás ale ptám, proč se tedy společnost RPG Byty pokoušela v červnu loňského roku jednostranně vypovědět pátou podmínku smlouvy se státem, která se týkala předkupního práva nájemníků v případě prodeje za zvýhodněnou cenu?

Kde v civilizovaném světě je možné, když existuje smlouva uzavřená mezi dvěma stranami, aby jedna najednou oznámila, že ona ten svůj závazek prostě jen tak jednostranně vypovídá, protože se jí už zrovna nelíbí?

Jak mají být Vaši nájemníci v pohodě, když jste veřejně demonstroval, že se chcete vyzout ze závazků způsobem, který je v civilizované společnosti, kde platí právo, naprosto nepřípustný. Není divu, že jste v rozhodčím řízení neuspěl. Pokud v nějakém státě normálně fungují soudy, tak jste nemohl dopadnout jinak.

Proč znovu napadáte Sněmovnu a sociální demokracii? Proč znovu opakujete obvinění z údajné politizace, když máte v ruce rozhodnutí Ústavního sodu z 20. září t. r. Ústavní soud v něm odmítl ústavní stížnost společnosti RPG Industries SE, respektive RPG Byty, s.r.o. proti usnesení Poslanecké sněmovny jako neopodstatněnou.

Není divu, že ve svém dopise se nezmiňujete ani o dalším, pro Vás neúspěšném soudu. Mám na mysli Vaši žalobu na ochranu osobnosti proti mé osobě, kterou jste podal za způsob, jak jsem se o Vás veřejně vyjádřil. Městský soud v Praze v první instanci označil mou kritiku za přiměřenou a odůvodněnou.

Doslova se ve zdůvodnění rozsudku praví: „Popsané jednání žalobce (pana Bakaly), které mělo a má na desítky tisíc osob významně negativní dopad, lze jednoznačně označit za jednání ničemné a podvodné, což jsou synonyma pro jednání gaunerské. Nesplněním důležitého slibu bez pádného důvodu se žalobce zachoval vůči nájemcům bytů OKD neférově a nečestně. Navíc žalobce nejen že porušil daný slib, ale nadto ho i zapřel. Jestliže pak žalovaný mj. právě i toto jednání žalobce kritizuje a v rámci kritiky je označuje za gaunerské, jde vzhledem k jeho závažnosti o kritiku přiměřenou.“

Tady vůbec nejde o žádnou účelovou politizaci. Tady jde o to, jestli platí právo a zákon v této zemi pro všechny. Vy jste se dostal výhodně s výraznou slevou k majetku s tím, že na sebe berete určité závazky. Dnes se snažíte oněch závazků zbavit a zacházet s oním majetkem, jako by Vám patřil neomezeně, jako byste za něj zaplatil plnou tržní cenu. To už vůbec nemluvím o slibech, které jste učinil.

Tady se ukázalo, že jste ochoten zapřít i nos mezi očima. Nájemníci se na Ostravsku cítí právem podvedeni. Jejich práva a nároky jsou každodenně Vámi ohrožována. Ukázalo se například, že jste část bytového fondu zastavil u tří finančních domů a získal tak úvěr na zhruba 1,2 miliardy korun.

V zástavních smlouvách je zcela ignorována skutečnost, že na těchto bytech existuje břemeno časově neomezeného závazku v případě prodeje je přednostně nabídnou nájemníků za zvýhodněnou cenu. Rád bych věděl, jak v případě eventuálního nesplácení a následujících dražeb bytových domů by se podobné předkupní právo realizovalo. Opět to nevypadá, že byste bral moc vážně své závazky vůči nájemníkům a státu. To je jen jeden z řady případů, jak vážně berete smluvní povinnosti vůči státu.

Pane Bakalo, jste to tedy Vy, ne já, kdo ohrožuje zájmy nájemníků. Stejně jako jste to Vy, ne já, kdo pořádá kampaně a spouští teatrální ideologický pokřik. Sociální demokracie se Vám pokoušela hledat přijatelný kompromis s nájemníky i s Vámi. Vy jste na výzvy setkat se se zástupci nájemníků nikdy neslyšel.

Dnes Vás žádám především o tři věci. To základní:

1. slibte svůj jasný a médii opakovaně zdokumentovaný slib, že byty nabídnete nájemníkům za podmínek, které jsou stále platné;

2. vyzývám Vás, abyste zaplatil pokutu, kterou dlužíte státu;

3. žádám Vás, abyste konečně zveřejnil, kdo je vlastníkem bytů bývalého OKD.

Ve svém dopise píšete, že jste dnes jen zprostředkovaně vlastníkem menšinového podílu ve společnosti RPG Byty, s. r. o. Tvrdím, že je veřejný zájem, abychom věděli, kdo dnes zodpovídá za plnění podmínek vůči státu. Pokud se někdo účastní veřejných tendrů nebo má závazek vůči státu, musí být naprosto transparentní. Je Vaší povinností to sdělit, žádám Vás o to.