Profil čtenáře:
Josef Nerušil

JN
Profese:
E-mail: josef.nerusil@apha.cz
Kardinál tam byl za církve, jako církevní hodnostář, za ty církve, které s armádou podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Je poměrně obvyklé, že na slávu pozveme i své spolupracovníky (tedy že AČR pozve církve).
Jediné skutečně relevantní data o vyznání v ČR pocházejí ze sčítání lidu 2011. Podle nich, pokud byste chtěl postupovat podle poměrného klíče, náleží 95% z času určeného pro náboženské vysílání ve veřejnoprávních médiích katolíkům. A propos - kolik lidí se v onom sčítání přihlásilo k ateismu? (neplést prosím nevěřící a ateisty - není to totéž).Paní Hájková - některým katolíkům Duka zase vyhovuje (troufám si říci, že většině) - a nikdy nebude vyhovovat všem, s tím je potřeba se smířit.
Přečtěte si zákon o veřejnoprávních médiích, tam je docela jasně napsáno, že vysílání veřejnoprávních médií má odrážet rozmanitost (mimo jiné i) víry a náboženství ve společnosti. Jak se tohoto zákonného požadavku chopí dramaturgie už je na jednotlivých stanicích, přijde mi ovšem jako logické, že pokud chce někdo reflektovat život a názory katolické církve v ČR, že se zeptá primase českého, nikoliv religionisty.
Děkuji za korektní polemiku, mám jen tři poznámky:

1) k "vtípku" z druhého odstavce. Samozřejmě, držíme-li se českého překladu, pak máte pravdu - pointa je ale v rozlišení lidu ve smyslu "ochlos" a ve smyslu "démos". Výkladové slovníky určitě znáte, další výzkum nechám na Vaší iniciativě:)

2) chtěl jsem Vás jen upozornit na to, že kardinál Duka není tak černobílá osobnost, jak byste nám rád líčil. O spoustě Vámi popisovaných potíží ví, setkává se s nimi - leč jim není dopřáno publicity. Ani kardinál si ale nemůže vybírat, s kým v televizi bude a s kým nebude - může buď přijít, nebo nepřijít. V případě volby kardinálových diskuzních partnerů tedy pláčete na špatném hrobě.

3) Opět mi přijde, že soudíte až příliš zbrkle. Ano, kardinál Duka kritizoval v pastýřském listu zneužívání sociálních dávek, ale cožpak ty nelze zneužít? (viz třeba tzv. doplatek na bydlení, jehož zneužívání nedávno kritizovalo i MPSV).