Profil čtenáře:
Jiří Karen

JK
Profese:

Nemůžete kritizovat nějaké pojetí výuky na základě jedné lekce a vznešených domněnek. Nemluvím o přečtení "dokumentace", ale o přečtení celé té učebnice.

Do konce srpna je k dispozici zdarma v elektronické podobě na základě jednoduché registrace. Pokud si ji přečtete celou (včetně příručky učitele, pracovního sešitu a cvičení v HL), podíváte se na všechna videa a následně budete dělat "velké závěry", avšak na základě faktů a ne metafyzických spekulací, budu vaše názory považovat za relevantní. Do té doby, nezlobte se, mi přijdou plytké a povrchní.

Odkaz pro všechny ostatně zde. Prosím všechny - než si uděláte velkolepé závěry a pevné argumenty, nejprve si to přečtěte!

https://www.badatelskydejepis.fraus.cz/i-ucebnice

Doporučuji vám přečíst si celou učebnici Soudobé dějiny (včetně pracovního sešitu, příručky učitele, pracovního sešitu + pustit si všechny videoukázky + rozkliknout všechna cvičení HL). Následně si projděte podrobně celý tematický plán Dějepisu+, všechny lekce si přečtěte (včetně metodik prosím).

A následně o tom můžete psát a argumentovat.

Do té doby se obávám, že ve vaší argumentaci spatřuji "plytkost myšlení, povrchnost" a "názor nepodložený žádnými fakty."

Přijde mi nefér Vám ještě neodpovědět, když jste se na tu příručku alespoň podíval a napsal zpětnou vazbu.

Ano, tady si nerozumíme. Vy byste chtěl předávat a odhalovat mladým lidem formou příběhu "historickou vyšší pravdu", já (a didaktika dějepisu) v takový koncept prostě nevěří. Kdo tu vyšší pravdu odhalí a jak poznáme, že je to teda ona?

Cílem výuky má být primárně kultivovat historickou gramotnost, jejíž součástí samozřejmě jsou příčiny a důsledky, dobové perspektivy, etická dimenze atd. A samozřejmě, že součástí jsou různé "metaúrovně" typu "Co je to vlastně člověk, lidstvo, společnost atd".

Tohle je něco, co by mělo být součástí koncepcí tematických bloků, vy soudíte na základě jedné (podle mě nepříliš povedené) lekce, kterou jsme schválně kvůli její problematičnosti vybrali. Ta výuka neprobíhá jenom v jedné hodině, ale soustavně 4 roky.

Ostatně to je něco, co se snaží teď učitelé dělat - provázat ty izolované lekce do smysluplných celků.

Protože se domnívám, že situace na ÚSTRu mohla přispět k neprodloužení projektu. A protože se teď vedou spory, zda "říkat učitelům, co učit" (USTR + změna školního zákona), anebo jim ponechat autonomii ve volbě metod a přístupů v rámci kurikula. Navrhuji indicie, které by mohly (a nemusely být) důkazy určitého trendu, který vidíme v Maďarsku. Nemusíte se mnou souhlasit, ani já sám nevím, jestli to tak je. Třeba je podivně komunikované neprodloužení D+ prostě nekompetence či "zcela standardní postup", USTR vedou náhodou nějací náhodní šílenci a za pět let tady samozřejmě nebudeme mít vzdělávací Maďarsko.

A ta autonomie - D+ představoval liberálně-vzdělávací filozofii v ideálním příkladu. Náhle byl podivně ukončen (zřejmě pod vlivem kulturních válek?). Učitel může být autonomní, jak chce, ale když nedostane masivní a funkční vzdělávací podporu, tak má situaci prostě nesmírně ztíženou.

Pokud by vzdělávání vyhrála autoritářská strana USTRu, dostanou učitelé nadiktováno, co budou muset diktovat. A nyní již musí po nové změně školského zákona podřídit.

Zatím se mi zdá, že většina čtenářů, co mám možnost soudit to pochopila - je to možná interpretace či hypotéza. Doufám, že se mýlím a nijak to nesouvisí.

Nezlobte se, ale já jsem se asi tou diskuzí vyčerpal. Už bychom se točili v kruhu.

a) záleží, jak definujete "transparentní". Transparentní podle mě znamená "dostatečně jasný, zřetelný, zřejmý". Ať si každý udělá názor sám

b) nikoliv 70 miliónů, ale 50 miliónů. Dotace projektu byla pokud vím výrazně zkrácená. V prosinci by měla být závěrečná zpráva projektu. Můžete vyhodnotit sám. Velká část peněz šla na platy "koordinátorů", tedy placení zkušení učitelé, kteří vedli lokální učící se komunity neplacených "zapojených učitelů". V rámci projektu třeba jenom mimo jiné bokem vznikla celá "alternativní učebnice pro devátou třídu".

https://dejepisplus.npi.cz/metodiky/

A také třeba 30 lekcí pro starší dějiny. Nevím přesně, jakou máte představu o časové a kognitivní náročnosti vytváření jedné takové lekce zaměřené na historickou gramotnost, ale věřte mi, jsou to někdy desítky hodin a týdny práce.

Samozřejmě se toho nezvládlo dostatek, aby bylo možné učit od 6 - 9 třídy. Nemáme spoustu věcí, chybí nám desítky lekcí, formativní mapy pokroku, metodický průvodce k hodnocení atd atd. To všechno jsou klíčové věci, bez kterých je ta inovace v praxi pořád náročná a problematická. Když nevíme, jak přesně žáky hodnotit či jak vlastně pracovat se známkami, tak jsme jako učitelé ztracení.

Takže ten zbytek práce, který se "nestihl", si prostě musejí dodělat učitelé z projektu sami a neplaceně. Co je na tom pořád tak nesrozumitelné?