reklama
Trvalé příspěvky
Jednorázové - červen
0/400 000 Kč Podpořte nás na cestě k finanční stabilitě. ♥ Daruji

Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

současná doba si nežádá subtilního, niterného prožitku; a tento deficit niterného prožívání se kašíruje rozmáchlými gesty, kdy s hlasitým křikem na kolečkových bruslích drandí po jevišti Tři sestry ......protože tady se nebude nikdo nudit a vše je možné.

Popravdě řečeno vždy je a bylo dobrých režisérů poskrovnu. Čechov úpěl nad prvními inscenacemi věhlasného Stanislavského Mchatu a JÁ jsem byl doopravdy okouzlen před hodně lety a skoro naposled Zadka vídeňskou inscenací Ivanov v Akademie Theatru. Dnes - co se Čechova dotejčí - občas používám jako chlácholítko Louis Malle zfilmovanou inscenaci Uncle Vanja on the Broadway.

....i já bych bych si na okraj výborného textu postěžoval na zbytečnou devastaci textů nejen ve sdělovacích mediích, ale i na divadelní scéně. Přehrávání kterýmkoliv směrem je známkou nezájmu o nabídku námětu/textu k posouzení/přemítání pluralitně založenému naslouchajícímu republikánu.

Příkladně Český rozhlas plus, jediný rozhlas mluveného slova je dokladem a ukázkou od záviděníhodně oslovujícího projevu, až po zavádějící trhoveckou výřečnost. A to vše uloženo do marciálního hudebního vstupu......bych si snad i právem posteskl.

To se na politické scéně neobejde bez propagandy ideí absolutismu.

Franko si pomocí katolického kléru zajistil moc až do sedmdesátých let a Putin - svého času bezbožný aparátčik - líbá ikonu.

MP - nepřekládám z právě imperiálně vladnoucího jazyka je projev hodně podlézavého provincialismu --, staral bych se spíše o to, abychom u něj byli my, Češi. To jest politický národ český, nikoliv jen ti blahobytní a zabezpečení.

Jde o to zda a co se k překládání nabízí.

Z velké tradice ruského absolutismu vyzrála velká literatura Dostojevského a Čechova. Velmi krátká epocha ideologické konfuze ruského ducha zatám zralou literaturou neoplývá......bych poznamenal vykláněje se z okna.

Plně souhlasí zjištění, že nedochází k očekávanému nastolení nutných změn, a lze očekávat upevňování iluze výlučně pravicově zadané soudržnosti společnosti.

Nelze navodit inovační proces vládou, složenou z protagonistů dosavadní politiky zakotveného v politickém zázemí zbaveného konstituované opozice/levice.

Deagrofertizace - analýza toho, do jaké hloubky Babišova mocenská organizace stát uchvátila, se tak musí stát obdobou zážitku ze Slovenska.