Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

Téze .... Mezi kvalitou života a volbou populistických stran existuje těsná vazba. V chudších regionech občané volí méně kompetentní politiky a ve výsledku se tyto regiony ekonomicky dále vzdalují bohatším regionům......... tak trochu nesouhlasí s mojí znalosti malých obcí v okolí Prostějova, kde sídlí sytí podnikatelé.

Vize funkční demokracie je tam k mání takřka výhradně v neoliberálním pojetí podnikatele a apoštola klausismu pana Babiše........ a neochvějně bych dodal.

Coby literární expert na válečné strategie ruských despotů bych upozornil na doposud vždy historicky podložený osvědčený efekt třeskuté ruské zimy. Bazilišský pohled a potouchlý úsměv vůdce současné trestné výpravy se možná ani tak neopírá o nasazení atomových zbraní, ale spíše o pečlivé studium vojenské historie.

Řekl bych, že intenzita výskytu systemické korupce je indikátorem jakosti demokratického politického uspořádání.

Zdejší rozsah systemické korupce "pouze" paralyzuje možnosti vzniku politických alternativ/perspektiv a demokracii "pouze" kompromituje.

V autoritativně uspořádaných společnostech je systemická korupce tradičním tmelem společnosti a liberální demokracie pouze dekadentním jevem.

Já vidím pro nás poučnou ruskou zkušenost především co se ecepce liberálního kapitalismu dotejčí.

Příkladně ve střetu s tradičním hluboce zažitým systémem a všeobecné korupce východní provenience.

Takřka veškeré složky elity a nejen ti jsou v Rusku po staletí tradičně integrovány do systému "vedlejších nutných mimořádných příjmů a výdajů". Jde o systemický nezbytný jev, (generální štáb rozkrádá investice do mimořádného opatření), který je neslučitelný s liberální ekonomikou, tedy demokratickým režimem mírnější korupce a toxicity.

je proklamace i současného vládnoucího establishmentu, který tím skrývá i manifestuje své intuitivní pojetí demokracie.

Jenže demokraticky akceptované právní uspořádání nepadá ze svobodného nebe.

Je totiž namáhavým dílem a závaznou platformou podmínek a záruk svobody, bez které je veškerý liberalismus pouze tím čím dnes je - bojištěm partikulárních zájmů.

Tedy čistě emocionální záležitostí se širokým polem působnosti pro činnost demagogů a manipulátorů všeho druhu.....bych dodal s panem Poláčkem.