0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

Mám dojem,

že ideová konfuze dominující občanské politické scéně znemožňuje poznatek, že adorace zastaralého pojetí kapitalismu je prošlého data, která i v tradičně liberálním prostředí generuje politická napětí ba potřeštěnost.

Že faktum systematické produkce hlubokých nerovností, v sebevražedném technologickém a ekonomickém samopohybu (J.P.) považuje občanská většina nadále za dílo komunismu, či evropeismu.

Mám obavy že zde vystačí si strčit čepici do kapsy ....bych dodal.

...dnes padlo příkladně do poštovní schránky znamenité poslední číslo Lettre International, které pro potřeštěné poměry po roce 89 (AJL) v rodné zemi a rodném jazyku pohříchu nevychází.

je zaštítěna přesvědčením, že jejich činy jsou v souladu s civilizačním pokrokem daném etikou opřenou o nejsvětější srdce Ježíšovo.

Pokud toto přesvědčení neumožní překlenutí krajně bezvýchodné situace , odevzdává se věřící vůli boží a - oproti bezbožnému - se slastným pocitem žádá Boha o nápomoc a v krajním případě o přijetí na věčnost.

Jde o postoj, jehož úderná propagace je ateisticky orientovaným aktérům vědeckotechnické civilizace existenciálně nepřijatelná.........bych mínil k nesmiřitelnému rozporu nad/pod mariánským sloupem.

akceptovat do budoucna pouze spolehlivé partnery pro společný projekt..........si dnes notoval Söder s Merkel.