Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

již více než čtvrt století indoktrinuje podnikatelský dorost neoliberálním náboženstvím.....bych si povzdechl.

EU vznikl jako záštita zájmů evropské ekonomiky na globálním trhu a jako záštita zájmu o potlačení tradiční nacionální řevnivosti občanstva. Iniciátor tohoto procesu se nikdy v českém prostoru nenacházel - byli jsme přizváni k hotovému.

Aktivní přínos evropanství tmelící EU nelze od diletantů evropanství plus liberální demokracie očekávat, zato ale nabídku vzorových obrazů averze vůči EU.

Jak jinak, když navíc je demokracie je neoliberalismem natolik porouchaná, že i ti Britové jsou mimo....bych dodal.

ale neoliberální hospodářský model zakotvený pověrou v magické síly trhu, který zaručí jeho spravedlivé společenské uspořádání.

Virová pandemie působí pouze jako další ukazatel následků všeobecné pověry v řešení spravedlivého společenského uspořádání. Posiluje infekční pocit nedůvěru vůči politickým elitám, ve zvladatelnost globálních nebezpečí a tím neschopnost rozlišovat mezi normální a vyjímečnou situací.

Tedy rozlišovat mezi situací kdy kultura je vystavena diktátu vkusu lidí, kterým se vyplatí kulturu zpeněžit a situací společenského zájmu o kulturu.....bych si extra zamoralizoval.

Erstens hat der globale, anonymisierte Finanzkapitalismus absolut kein Interesse an gesellschaftlicher Integration und damit an sozialen Anerkennungsprozessen. Solange sich da grundsätzlich nichts ändert, sehe ich auch keine sozialen Veränderungen kommen. Nach der Krise wird es doch eher ein brutales Aufholrennen für die verpassten Renditen geben. Dann dürften sehr schnell wieder umstandslos die Kriterien von Verwertbarkeit, Nützlichkeit und Effizienz gelten – nicht nur bei der Herstellung von Waschmaschinen, sondern auch in der Bewertung von Menschen.....jsem se dočetl.

v době existenční závislosti nacionálních států na světově, působících produkčních, energetických, informačních, a ....řetězcích.

Vyskytujeme se ve světě svázaném globálními řetězci do jedné společnost, kde sice nadále existují nacionální státy, ale jejich suverenita již přestala být záležitostí jednotlivých států (viz korona). Svět se stal prostorem sdruženého produkčního procesu a vynuceného "kosmopolitimus", se kterým se potýká politicky dezorientovaná společnost vystavená podmínkám deregulovaného financkapitalismu. Jedná o stav ve kterém současná politická seskupení, vlastně celé politické spektrum nabízí pouze definici společenské konfuze.......bych sis dnes zafabuloval.