Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

je a byl přirozenou součástí vrcholné fáze mnohých civilizací. A to ve fázi kdy se projeví zákonitý dopad následků lidské kondice - nevyhnutelné spontánní vůle po dominanci lidského species. V té naší jde o globální civilizaci fatálně zaštítěnou ideologií přirozené objektivity trhu, která i globálně paralyzuje vznik směrodatných společenských alternativ.

Růst je nahý a stejně tak současná civilizace....bych si na okraj povzdechl.

Dával jsem v hodinách katechismu vždy pozor. Nepozorným proto připomínám kapitolu o vzniku lidského stvoření, tedy Adama a posléze Evy jako identická součásti bytosti člověk.

Doporučuji proto porozumění pro každý pokus o návrat k záměru tvůrce.

Křesťanská teologie by se mohla chopit zodpovědnosti za své víceméně nepovedené dítko vědeckotechnickou civilizaci a plně akceptovat světskou víru v civilizační pokrok, jako přirozenou součást křesťanského světonázoru.

Mohla by se otevřít světskému zkoumání orientace v "metafyzických vrstvách lidského myšlení " a aktivně se podílet na realizaci výsledků neuronálního a psychoanalytického způsobu odkrývání mentálních predisposic jedince i společnosti.

Tedy fatálních konstant lidské mentality se kterými si nevíme rady a nad kterými zůstává duch i rozum stát, jenže.........bych dodal.

ano paní Zemanová, ateistovi zbývá pouze možnost hledat a nesmí namísto Boha dosadit žádnou senzační atrakci, ale hledat, osaměle hledat, sám se sebou a svým svědomím.

Ale jedno je oběma přesto společné: k důstojnému lidskému údělu patří bezpodmínečná idea pokorné víry v jiný svět, než je ten ve kterém se nacházíme.......jak si svého času poznamenal A.P. Čechov.

ambivalence vztahu bio- a nekrofilního založení lidské přirozenosti.

Takže ano dopad "přirozené spontaneity" v jednání lidí bohužel ,nedává sám o sobě naprosto žádnou záruku přijatelného celospolečenského efektu, je pouze je aktem nám vesměs nevyzpytatelné přirozenosti.

Z toho vycházím když si krátím chvíle zamyšlení nad možnostmi syntézy religiózních a psychoanalytických postojů na lepší cestě z tohodle tady ven.

Ostatně i někteří jezuité jako Blondel a Říha a jejich metafyzika versus psychologická fenomenologie vůle ...bych dodal.