0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

Politik zastupuje/formuluje zájmy soupeřících zájmových seskupení. Formy projevu jeho citlivosti jsou jeho zadáním a pro zastánce politicko filosofického postoje založeném na demokratickém ideálu dialogu mezi světonázory vždy - seč ve skryté/sofistikované patetické podobě - přinejmenším sedmibolestné.

Současný kapitalismus nakládá s humánním kapitálem podle koloritu místní bezohlednosti.

Humánně založený jedinec musí být s politickým světem v trvale nevyhnutelným konfliktu .....jak říkávala a dokázala Hannah Arendt.

A obzvláště tam kde se společnost nachází v zácviku pluralistického smýšlení ..bych dodal

ano, ale v prostředí vyžité neoliberální etiky.

A proto spíš na chodníku v NYC.

Dominující zažitá nedůvěra v možnost vzniku funkčního právního uspořádání zaručuje pravici prostor k zajišťování preference.

Na chodníku má na vybranou nacionalismus, antikomunismus, xenofobii, atdatd ............... jak trefně definuje ODS L.Jelínek.

doposud zdárně zamezil vzniku životaschopné levicové opozice.

Nezbývá než pokračovat v přihlížení dalším dějstvím pestrých proměn pravicové scény.

a proto je demokratický režim funkční pouze tehdy, když občanská většina se nenechá vodit za nos.

Intrikánům pšenka pokvete dokud bude občanská většina používat nos prvně k posouzení kvality piva ......bych si trpce zažertoval.

J.P.: Demokracie je principiálně rovnostářský systém, který nota bene nijak nebrání vzniku socialismu jako jedné ze svých možností.......

Pojem socialismus je obtěžkán konotací, kterou je třeba vzít v úvahu.

Tudíž. Demokracie ze své podstaty svobodného pluralitního smýšlení, existuje pouze v prostředí sociálního smíru.

Rozpad sociálního kapitalismu a tím i demokracie byl a je doprovázen různobarevnou cestou do uzurpace moci. Dnes neoliberální ideologií oligarchů a včera sociální ideologií lidových komisařů.

J