Profil čtenáře:
Petrasek Milan

PM
Profese: penzista

jsou mezi námi tací, kteří fundamentální teologii považují za vědní disciplínu v prostoru mezi mezi empiricku vědou a teologii. A vydávají se tak na pouť - ba kalvárii - k současnosti, za sebeidentifikací umožňující myslit radikální pluralitu a rozšířit základnu metafyziky ku schopnosti křesťana vnímat svět v jeho celé komplexitě. Viz publikace "Dialektika mysli a činů" 2013 kolektivu autorů k příležitosti symposia filosof Karel Říha.

Od mládí hauzíruji s nápadem vymanit křesťanskou teologii z radikálního dualismu a rozšířit tak rukuvruce s ateisty synenergetický prostor analyticky široce založeného inovativního humanismu Pokud jsem mohl oslovit teoretiky křesťanského bohosloví došlo vždy k následujícímu závěru: Dát zkoumání lidského dobra zaštítěného bohem stejný význam, jako zkoumání lidského zla, by znamenalo obohatit křesťanství o boha zla. A to by se neobešlo bez revize substance křesťanského pojetí deismu.

Má námitka, že by mohlo jít o jednu z mnoha a tentokráte diskrétní reformaci, je dokonce i odbývaná podezřením z lobbyingu pro bezbožnou psychoanalýzu.......bych si povzdechl.

ze snu který způsobuje vytrvalá rezignace před liberální doxou, postavenou na stejně tak bezpodmínečné jako naivní víře, že lákadlo profitu může nahradit jakékoliv jiné lidské úsilí a samo osobě může zajistit ke komplexní sociální organizaci nutně potřebnou duchovní energii.

Souhlasím se závěrem autora. Možnost probudit se z noční můry bych očekával spíše od jiné než mojí generace. Sen je i klíčem k porozumění našemu pravému já .......bych dodal.

považuji renesanční prostor ve kterém trávíme naše intermezzo za půdu plošně vnuceného náboženského uspořádání abstraktního kolektivismu, obohacenou renezancí o půdu sic zdánlivě svobodného, avšak zajímavějšího abstraktního individualismu a liberalismu. Běžnému smrtelníkovi je otevřena možnost odpoutat mysl od víry v nadpřirozené a otevřít se empirickému zkoumání. Jde jen o to se vypořádat s nedočkavostí........bych dodal.

kde člověk ze své podstaty, se umí lépe vzpírat jak koblize, tak i svobodné maximalizaci neurvalosti.....bych na malou ale faktickou nuanci upozornil.