Prezidentským kandidátem občanské společnosti je i Jiří Dienstbier

Jakub Patočka

V souboji s produkty pokleslého marketingu, jako jsou Jan Fischer či Miloš Zeman, má nárok ucházet se o podporu občanské společnosti pro prezidentskou volbu samozřejmě každý. Ale jeden člověk, který má reálnou šanci zvítězit, ji už získal.

Pokud bychom měli věřit průzkumům veřejného mínění, které předpovídají, že se v druhém kole prezidentské volby střetnou Jan Fischer a Miloš Zeman, museli bychom předpokládat, že česká veřejnost je nepoučitelná. Zvolit jednoho z nich bylo by podobně moudré, jak moudré bylo vyslat v roce 2010 Radka Johna nebo Miroslava Kalouska do Sněmovny s vírou, že právě tím se naplňuje slogan „vyměňte politiky“.

I.

Způsob, jímž se Fischerova i Zemanova kampaň prozatím prezentují, prozrazuje, že se v obou případech jedná o marketingové projekty silných kapitálových skupin. Jan Fischer už začal rádoby státnicky civět na věci, zatímco Miloš Zeman se vypravil do Londýna za Tonym Blairem, s nímž ho spojuje hlavně to, že ani jeden z nich není sociální demokrat.

Jan Fischer je muž bez vlastností, bez názorů, zmocněnec zájmů, které jeho kampaň financují a vedou. Jedná se o mašinerii české uhelné lobby, pro kterou pracoval už jako předseda vlády. K jeho pomocníkům se čerstvě připojil i Jaromír Soukup, který v roce 2006 skoro nezištně pomohl Martinu Bursíkovi; když se pak nepohodli, před volbami v roce 2009, zrušenými ústavním soudem, mstil se mu podporou Olgy Zubové; v roce 2010 zjistil, že českou politiku pozdvihnou Věci veřejné; a nyní v jejím ozdravování pokračuje sázkou na dalšího talenta z podobné líhně.

Za Milošem Zemanem, z jehož kampaně pryští peníze po celé republice jak kaše z pohádkového hrnečku, evidentně stojí ruský kapitál, což je jedna z řady okolností, které ho sbližují s Václavem Klausem. Kromě Lukoilu se může jednat také o ruský jaderný průmysl pranoucí po stamiliardách z absurdní temelínské zakázky. Je veřejným tajemstvím, že Václav Klaus se už dnes pokouší výběrové řízení, jakkoli uspěchané a pochybné, ovlivnit v ruský prospěch.

Přitom je dosti možné, že přinejmenším v některých kruzích je podpora či alespoň tolerance projevovaná vůči kampani Miloše Zemana součástí strategie, která má nakonec vést ke zvolení Jana Fischera nebo jiného pravicového, vůči současnému establishmentu konformního, kandidáta. Vychází se zřejmě z předpokladu, že Zeman se za žádných okolností v přímé volbě nemůže českým prezidentem stát.

Aby mohl zvítězit, musel by se totiž ocitnout v roli reprezentanta lidového znechucení nad počínáním současné vlády, reprezentantem demokratické i komunistické levice. Potíž je v tom, že jako šovinista, technokrat, architekt opoziční smlouvy a po pomstě prahnoucí nepřítel ČSSD Miloš Zeman dosti silné přirozené zázemí na levici nemá. Celá řada levicových kruhů, dost možná včetně ČSSD jako takové, by proti Miloši Zemanovi ve druhém kole podpořila Jana Fischera.

I my. Ačkoli Fischera pokládáme za muže českého uhlí a za autora jediné politické myšlenky — „Jsem slušný a když budeme všichni slušní, všecko bude slušné.“ — a nepočítáme s tím, že by jejich počet do voleb stihl nějak znásobit, pokud by se opravdu naše těžce zkoušená republika ocitla po prvním kole prezidentské volby před dilematem Zeman versus Fischer, zřejmě bychom se mu před druhým kolem vypravili jako dobrovolníci vylepovat Tykačem zaplacené plakáty.

Na to zřejmě mnozí z Fischerových stratégů sázejí. Nebojí se — patrně právem — toho, že by Zeman mohl porazit Fischera. Ale chovají naděje, že Zeman by mohl už před prvním kolem vyřadit skutečné alternativy, věrohodné kandidáty české občanské společnosti.

Do voleb nicméně zůstává stále dost času a skutečně vážná kampaň propukne až po skončení podzimních krajských a senátních voleb. Právě k nim se za krátko začne přesouvat pozornost a prezidentská volba tak na čas ustoupí do pozadí. Tak zvaní nadstraničtí kandidáti musí už nyní udělat vše proto, aby si vybudovali co nejsilnější pozici, protože v souběhu s krajskými a senátním volbami ji nebudou mít příliš jak posilovat.

Snadno se stále ještě může stát, že ve druhém kole prezidentských voleb nakonec neskončí ani Fischer, ani Zeman. I proto mnohé klíčové lobby se svou podporou dosud čekají. Na rozdíl od některých snivců v kritické občanské veřejnosti kapitál dobře ví, jak ohromný význam má funkce prezidenta, a to jak nastolováním témat, tak i praktickými rozhodnutími.

Pokud hlavní české kapitálové zájmy, ČEZ, Zdeněk Bakala a spol. usoudí, že jejich nynější favorit přece jen až příliš působí jako exponát vytažený z depozitáře muzea voskových figurín, takže by nakonec mohl prohrát dokonce i s monstrem jménem Zeman, mohou přesedlat. Zástup dalších konformních kandidátů pravice, kteří připadají v úvahu, nyní čítá přesně čtyři jména: Karel Schwarzenberg, Jan Švejnar, Přemysl Sobotka, Vladimír Dlouhý. Kohokoli z nich by bylo předčasné v tuto chvíli odepisovat, kdokoli z nich ještě může Fischera předstihnout. S pátým jménem navíc ještě může přijít Andrej Babiš.

II.

Přesně na druhém pólu souboru prezidentských adeptů nastal v posledních dnech rovněž živý pohyb. Svou ochotu kandidovat projevila Táňa Fischerová, která je kromě řady jiných předností pravidelnou autorkou Deníku Referendum a předsedkyní správní rady jeho Nadačního fondu. K ohlášení úmyslu kandidovat se odhodlala podle svých slov až na naléhání přátel a různých zástupců veřejnosti, kteří pro ni nyní hodlají shromáždit potřebné tisíce podpisů. Pokud by se to podařilo, chce se Táňa Fischerová ucházet o funkci prezidentky jako reprezentantka občanské společnosti.

Je přirozené, že hlas emancipačních snah české společnosti, z nichž mnohé se začaly nově formovat v odporu proti extrémně asociální a nekompetentní vládě Petra Nečase, se svým vlivem promítne i do prezidentských voleb. Projekt sympatizantů Táni Fischerové ovšem naráží na krajně nepříznivou okolnost svého zrodu, jež spočívá v tom, že se za ním evidentně nepodaří shromáždit ani zdaleka všechny takto motivované segmenty občanské společnosti.

Kandidátů občanské společnosti je totiž vícero. Pomineme-li, že na tento pomyslný titul mohou aspirovat i kandidáti byznysu a establishmentu jako Jan Švejnar, Karel Schwarzenberg, ba dokonce i Jan Fischer, nelze přehlédnout kandidaturu Zuzany Roithové, která patrně získá oporu přinejmenším v katolickém segmentu občanské společnosti.

Především je tu ale kandidatura Jiřího Dienstbiera, za nímž už stojí pestrá a reprezentativní plejáda představitelů občanské společnosti. Mezi signatáři výzvy Dienstbier For President nalezneme reprezentanty ekologických organizací, početné zastoupení tu mají členové ProAltu, aktivisté hnutí Za svobodné vysoké školy, vyskytují se tu nekonformní umělci, novináři i řada z hlavních osobností české intelektuální levice, mimo jiné Ilona Švihlíková, Jan Keller či Erazim Kohák.

Nelze asi předpokládat, že by mnozí z nich nyní změnili své preference. Předsedkyní občanského sdružení Dienstbier náš prezident je Anna Šabatová a řady Dienstbierových podporovatelů rozšířila i nejvěrohodnější osobnost spojená s dnešní Stranou zelených, Eliška Wagnerová.

Táňa Fischerová tak může získat podporu pouze těch částí progresivní občanské společnosti, kterým nějaké zábrany znemožňují Jiřího Dienstbiera podporovat a které nejsou tyto zábrany ochotny překonat u vědomí, že se zřejmě jedná o jediného občanského kandidáta, který má realistickou naději na zvolení.

III.

Jaké jsou to zábrany? Stojí za to podívat se na ně podrobněji. Tou základní je patrně odpor ke skutečnosti, že Jiří Dienstbier je rovněž kandidátem ČSSD. Zdá se to jako malichernost, ale není; tříbí se na tom názor občanské demokratické levice ke stranické politice, k tomu, jak se dějí společenské změny.

Před nedávnem jsme se této otázce věnovali důkladně v polemice s Ondřejem Slačálkem; a úsudek, že v alianci osvícenějších částí parlamentní demokratické levice s progresivními sociálně-emancipačními iniciativami a hnutími lze spatřovat hlavní naději na příznivou proměnu společenských poměrů, není proč revidovat. Je možné, že sociální demokracie nakonec selže a nesvede, ani v Evropě, ani u nás, aspirace občanské veřejnosti reprezentovat. Je možné, že nakonec vznikne potřeba založit i u nás obdobu řecké Syrizy.

Ale právě vyslání Jiřího Dienstbiera do prezidentského klání, kterým ČSSD přece vyšla vstříc i volání části občanské společnosti, je činem, který ukazuje, že naděje na příznivé proměny ČSSD jsou odůvodněné. Občanští aktivisté, kteří takto uvažují, berou fakt, že Dienstbier je současně nominantem ČSSD, jako jeho přednost, nikoli břemeno.

Předsudky vůči ČSSD nemá smysl zlehčovat, ostatně každý rozumný sociální demokrat uzná, že jsou přinejmenším z určité části opodstatněné. Zápas o povahu ČSSD je ale otevřený a jeho výsledek by měl být výsostným zájmem všech sociálních hnutí i občanských iniciativ působících s univerzalistickou emancipační motivací.

Přitom kdokoli, kdo bude chtít získat podporu občanských iniciativ a 

sociálních iniciativ vedle Jiřího Dienstbiera, bude narážet na okolnost, že odpor ke stranické politice se často spojuje s odporem k funkci prezidenta jako takové, a tudíž s nechutí angažovat se v prezidentské volbě jakýmkoli způsobem. Je tudíž pravděpodobné, že projekt Táni Fischerové bude zápolit s vážným nedostatkem dobrovolníků.

Druhou zábranou vůči podpoře Jiřího Dienstbiera je názor, že ani jeho naděje na zvolení nejsou realistické. Že se jedná jen o symbolické gesto a je tudíž jedině dobře, pokud se podobných manifestací občanských alternativ, předem odsouzených k nezdaru, postaví proti kandidátům české plutokracie co nejvíce.

Lidé z prostředí demokratické levice, kteří takto krátkozrace Dienstbierovu kampaň shazují, paradoxně pracují pro strategický záměr české mocenské elity, jednoznačně spočívající ve snaze pokusit se jediného kandidáta, který představuje nadějnou alternativu, eliminovat ještě před začátkem faktické soutěže.

Snad nejkurióznější projev průhledné snahy Dienstbiera dehonestovat je poznámka šéfredaktora Respektu Erika Taberyho na jeho facebookovém profilu, kterou zde cituji s jeho svolením: „Je zajímavé, že strany ODS a ČSSD nominovaly na post prezidenta svým způsobem komunální politiky. Jeden nepřesahuje význam Liberce a druhý jedné městské části Prahy. Možná to vysvětluje, proč má jeden 4 a druhý 8 procent podpory (podle průzkumu Factum Invenio). Čímž neříkám, že ještě nemohou zazářit.“

Alibistickou doušku můžeme pominout, podstata sdělení je jasná. Umístění dlouhodobě nejpopulárnějšího politika v zemi, který kandiduje za nejsilnější politickou stranu a zřetelně prokazuje potenciál získat podporu i mimo své bezprostřední stranické zázemí, na roveň s outsiderem se zázemím v jedné z nejzkorumpovanějších místních organizací ODS, má jasný účel — poškodit Dienstbiera.

Navíc označit ho za politika komunálního formátu je od šéfredaktora Respektu troufalostí, jež by se mu mohla vracet jako bumerang. Jaký význam má vlastně on sám a Respekt? Už sáhá i za kavárny v pražských obvodech jedna a dvě?

Přesně tímto nepřímým, ale o to účinnějším způsobem pracoval Respekt před volbami 2010 pro TOP 09 a bezděčně rovněž pro Věci veřejné, stejně tak nyní pracuje pro kandidáta uhlobaronů Jana Fischera; a bezděčně rovněž pro Miloše Zemana, bez ohledu na to, kolik srdceryvných článků o tom, jak byl Zeman strašný, v Respektu vyjde.

Nemyslím si, že Erik Tabery má přímý pokyn psát nesmysly tohoto druhu od svého vydavatele; s Respektem je to od jeho vzniku jako s francouzskými Bourbony: „Nic se nenaučili, nic nezapomněli.“ Ale že má sponzor Věcí veřejných, TOP 09, ODS a vydavatel Respektu z tohoto typu komolivého, manipulativního psaní s myšlenkovou hloubkou obvodního formátu radost, o tom není třeba vést spor. Na čí asi kampaň Zdeněk Bakala před prezidentskými volbami přispěje?

Je-li ovšem něco evidentní, pak je to skutečnost, že Dienstbierova prezidentská kampaň se prozatím ještě nedostavila na start. Když nic jiného, pud sebezáchovy by měl vedení ČSSD velet vložit se do věci s mnohem větší vehemencí než doposud.

Je přece jasné, že Zemanův vzestup existenčně ohrožuje Sobotku, Zaorálka, Špidlu, Tejce a další nositele příznivějších tendencí v ČSSD, které jsou v přímém protikladu s temným odkazem opoziční smlouvy. Dost na tom, že Zeman obratně využívá lapsů okresních struktur a kde jen může, snaží se rozebrat ČSSD na součástky.

Podzimní krajské a senátní volby je nutné umně s Dienstbierovou kampaní propojit. Pokud se to podaří a pokud KSČM postaví svého kandidáta, Miloši Zemanovi by už na konci října neměly zbývat vůbec žádné realistické šance jak do druhého kola proklouznout. Nechce se věřit, že splnění obou těchto podmínek není v možnostech vedení ČSSD.

Další vesměs domnělé nevýhody Dienstbierovy kandidatury bude možné jistě překonat trpělivým vysvětlováním. Poukazy na věk jsou přinejmenším dvojsečné: kromě faktu, že není zatížený minulostí, v níž u ostatních kandidátů věru není mnoho o co stát, jeho kandidatura může být zosobněním generačního zlomu, jímž právě procházíme. Nejeden ze studentů, kteří organizovali protesty za svobodné vysoké školy, pro něj nyní hodlá pracovat.

Starostlivá námitka, že ocitne-li se Jiří Dienstbier na Hradě, bude chybět při obrodě ČSSD, vychází z nedostatečného porozumění reálnému vlivu, který každý prezident má svým působením na celkovou politickou kulturu. To se týká úplně všech stran; a umocněně té, z níž vzešel. Stačí se podívat na stav, v němž je nyní ODS.

  Diskuse
  et
  July 27, 2012 v 17.50
  Ach
  Takhle skončí politik, který si myslí, že je novinář. Škoda, že v textu chybí douška, že pracuje na kampani pana Dienstbiera, což by mnohé vysvětlilo. Protože se mě pan Patočka nezeptal, tak jen krátký dodatek: Jiří Dienstbier je nepochybně nadějný a zajímavý politik. Když bude prezidentem, vůbec mi to nebude vadit. Jen na post hlavy státu by podle mě měl kandidovat člověk, který se projevil i nějak jinak, než jen tím, že udělal jedno dobré rozhodnutí v Praze. Proto má zatím tak malou podporu veřejnosti.
  Přístup Jakuba Patočky bude mít jediný výsledek, vykopání ještě hlubších příkopů. Snaží se budit dojem, že pouze ti jeho jsou správní a ostatní ať se ani nepřiblíží. Když by si ujasnil svou pozici, možná by mu to pomohlo, protože tímhle jen voliče odhání. Tedy ty nepravověrné.
  Pokud ho trápí můj význam, mohu mu dát odpověď. Je malinkatý. Vůbec mě to netrápí, protože nikam nekandiduji. Jen by si měl dát pozor na svou úvahu, protože by to pak znamenalo, že Jakub Patočka nemůže psát o nikom.
  July 27, 2012 v 18.21
  Diskuse a strkanice s Respektem jsou zábavné
  a spíše úsměvné. Výhodou Referenda je, že mohou probíhat přímo a oceňuji redaktory Respektu, kteří do těch diskusí vstupují.

  K věci samé, asi bych dal přednost Elišce Wagnerové či Pavlu Rychetskému, kdyby kandidovali, ale protože nekandidují, tak jediným vážným kandidátem občanské společnost nabízejícím reálnou alternativu k současnému politicko-ekonomickému establišmentu, jak ho vcelku dobře popsal Patočka, je Jiří Dienstbier.
  MH
  July 27, 2012 v 19.33
  Podobně "hloupě" nominovali i Demokraté v USA, když místo "globální" Clintonové, nabídli čikágského politika okresního formátu. Útoky na Dienstbiera poběží ve všech mediích, včetně veřejnoprávních, a je jen vedlejším projevem moci předvolebně investovat v šeru PR agentur a lobbistických skupin. Příznivce Dienstbiera by měl mnohem víc trápit (špatný) stav ČT a ČRo, než nějakého Respektu.
  FZ
  July 27, 2012 v 22.45
  Veselé hrátky mezi DR a Respektem mě netrápí...
  o kandidátovi mám jasno. Vzhledem k tomu, že Jan Švejnar pravděpodobně kandidovat nebude, volím Miloše. To, že je údajně produkt pokleslého marketingu a nikdy nebyl skutečný sociální demokrat mi nevadí.
  I bůčkem někdy živ je člověk
  July 28, 2012 v 2.42
  R vs. DR
  Jako více než dvacetiletý (23?) předplatitel a čtenář časopisu R (Respekt) a současný externí pisalel komentářů v DR (Denikreferendum.cz) se mi libí, jaké je navenek mezi oběma ego-mladíky to "poziční napětí". Prostě klučičí slovní a ideová strkanice. Nic až vážného. Toto pošťuchování prostě patří ke tříbení názorů.

  Nicméně článek JP nemusel být touto hrou až tolik poznamenán. Lze proto souhlasit s ET, že v článku chybí zmínka o aktivní podpoře JP pro zvolení JD prezidentem. Ale z odkazu v članku na výzvu vedení ČSSD je to stejně každému jasné.

  Pasáž o názorech ET na JD tak mohla byt jistě nahrazena jinými, novými informacemi. Ona totiž intelektuální polemika, zda je za SOUČASNÝCH podmínek v ČR lepší volit "nadstranického" šéfíka na Hrad, než stranického jako je JD, bude jistě ještě probíhat a jiskřit.

  Za dnešního stavu jsem tedy já osobně raději pro JD, což jsem také vyjádřil již ve výzvě pro vedení ČSSD, aby ho nominovalo. Stalo se!

  Teď jen doufám, aby kampaň pro zvolení JD prezidentem bude naplánována pečlivě. Hlavně, aby už aspoň nějak symbolicky začala. Vždyť v Krně bude mít JD jistě velké zázemí a oporu. :-)

  A ET a JB to mohou vše pak pěkně komentovat ze svých pozic šéfů R a DR, což je jejich jasná parketa. Budu se na to jako laik a konzument intelektálních slov určitě těšit.
  ŠŠ
  July 28, 2012 v 7.19
  Dienstbier For President
  Spíš než zájem o hrátky mě trápí, jestli by odpovídalo realitě vypustit z názvu tohoto článku před jménem JD spojku „i“. Mám pochyby, že by prohlášení výzvy "Dienstbier For President" v DR stačilo k prohlášení, že JD skutečně prezidentským kandidátem občanské společnosti (tj. alespoň množiny těch občanů, kteří sami sebe za člena občanské společnosti považují) při zmíněných 8 % zjištěné podpory je.

  Asi bych měla zadat do všech novin inzerát s otázkou
  „Myslíte, že JD by byl prezidentem občanské společnosti? Odpověď zasílejte na značku „Odměna vás nemine“.“

  Jenže na to nemám.
  MP
  July 28, 2012 v 9.55
  Dienstbiera je na prezidenta škoda -
  ČSSD by ho potřebovala ve svých řadách jako praktického opozičního - a doufejme jednou i vládního politika. Osobností má málo a takových jako JD jak šafránu.
  Společným kandidátem levice a liberálního středu se měl stát někdo jako prof. Dvořáková, ale pozdě bycha honit...

  Takže: jinak souhlasím, je třeba udělat všechno pro nezvolení Zemana, protože tento člověk na Hradě by katastrofálně rozložil ČSSD a rozklad socdem by jistojistě znamenal vládu pravice, Nečase a Kalouska, na další léta.
  MP
  July 28, 2012 v 9.58
  Pane Ziko,
  co se vám na Miloši Zemanovi tak líbí? To, že podporuje ODS (ne kdysi, v době opoziční smlouvy, ale dnes!)?? Chcete vládu Nečase a Kalouska na dalších x let?
  MT
  July 28, 2012 v 10.18

  Patočkův článek je napsán plně v intencích zásady, že přání je otcem myšlenky.

  Co je pro mně novum, je to, že nenávist pana Patočky k Zemanovi je tak obludná, že místo, aby v druhém kole k volbám nešel (jak jsem u celé té skupinky posthavlovských bojovníků za tzv. občanskou společnost dosud předpokládal), tak inzeruje, že podpoří Fishera.

  Skvělé - aspoň tedy vím, s kým mám tu čest ...

  Jinak pana Patočku realita moc nezajímá. To by si už dávno musel přiznat, že Dienstbierových (aspoň nyní) 8% je dáno jednak jeho pražskou popularitou, jednak tím, že jde o kandidáta ČSSD. Rozhodně ne tím, že je podporován okruhem aktivistů kolem Ilony Švihlíkové, Erazima Koháka (kterých si obou nesmírně vážím) atd.

  Snaha dostatečně silně zakotvit ve veřejnosti představu o jakési skupince kandidátů tzv. občanské společnosti je směšná. Komplex konkrétních názorů a postojů kohokoli, bude v dané chvíli jistě odpovídat nějakým zájmům vlivných skupin - ať už kapitálových či jiných (viz např. bojovníci proti jádru).


  Korunu všemu dal pan Patočka následujícím souvětím:

  "Celá řada levicových kruhů, dost možná včetně ČSSD jako takové ("dost možná" a "ČSSD jako takové" ???), by proti Miloši Zemanovi ve druhém kole podpořila Jana Fischera."

  Tento naprostý iracionální blábol ukazuje názorně právě to, kam se člověk může dostat, když podřizuje svá tvrzení vlastním hlubinným přáním ...

  Sociální demokraté rozhodně učinili správně, pokud navrhli za kandidáta osobu, která je blízká ProAltu atd. a která má ten druh kreditu ve veřejnosti jako Dienstbier.

  Zároveň bych ale zdůraznil, že jsem sociální demokrat a nadobecní regionální aktivista této strany po celou dobu od 5. 12. 1989 bez přerušení a že si dovoluji zcela kategoricky tvrdit :

  Nezajímá mně, koho bude volit v druhém kole těch několik z lidí, kteří Zemana tolik nenávidí, protože ho kdysi podrazili v prezidentské volbě.

  Tvrdím a to zcela kategoricky, že vedení ČSSD si NAPROSTO nemůže dovolit vyzvat své členy k podpoře Fishera v druhém kole proti Zemanovi a dále tvrdím, že STATISTICKY VÝZNAMNÉ u členů ale i voličů ČSSD mohou být jen dvě reakce :

  1. neúčast v druhém kole, pokud tam nebude Dienstbier, i když tam bude Zeman

  2. volba Zemana v druhém kole, pokud v něm bude Zeman ...

  MT
  July 28, 2012 v 10.24

  Pan Pleva uvádí :

  "Takže: jinak souhlasím, je třeba udělat všechno pro nezvolení Zemana, protože tento člověk na Hradě by katastrofálně rozložil ČSSD a rozklad socdem by jistojistě znamenal vládu pravice, Nečase a Kalouska, na další léta."

  Panečku!
  Takže věci se dostaly talk daleko, že cílem už ani není zvolit konkrétní osobu, ale ZA KAŽDOU CENU nezvolit Zemana.!!!!


  Pane Plevo, Vy jste tou nenávistí vůči Zemanovi (a vlastními představami démonizujícími Zemana) přímo posedlý až nemocný ...
  ŠŠ
  July 28, 2012 v 10.44
  Jak komu,
  ale mně jako občance v tomto systému parlamentní demokracie (jenž zatím stále ještě víceméně umožňuje občanům vyjadřovat to, co si myslí), vedoucí političtí činitelé (včetně prezidentů), kteří respektují především nároky své osobnosti, takže jejich sociální cítění končí tam, kde začíná jejich ego, jak soudím, neprospívají.

  Zdá se mi, že uvedený jejich osobnostní rys je „sockám“, mezi které patřím, v praktické politice málo prospěšný, ale velmi prospívá partajím, ve kterých tak či onak fungují, přičemž ani tak moc nezáleží na programu oněch politických stran.
  Přímá volba prezidenta bude, zdá se, prověrkou toho, do jaké míry se dají voliči, vzdor zkušenostem z minulých parlamentních voleb, opět nějak mediálně zpracovat. Hitem bude, jak jinak, slušnost, poctivost, boj proti korupci, kmotrům a zneužívání toho či onoho. Pozornost bude tak odvedena od toho nejdůležitějšího – plíživé destrukce sociálního státu. Nespravedlivě přesouvat bohatství od většiny k nepočetné menšině v rozporu se zákonem je pro mnohé intelektuály a dnes možná i pro řadu „úspěšných“ poněkud neestetické (a pro ty druhé do jisté míry i riskantní). Je přece lepší dosáhnout podobného efektu legálně, např. reformami daní, sociálního systému, zdravotnictví, pracovního zákonodárství apod. Ivan Štampach zde před časem napsal: „Sociální pilíř je podťat a zjevně to narušuje i principy demokratické a liberální. Celé skupiny obyvatel jsou vyčleněny, vyhnáni do ghett a zbaveni reálného podílu na demokratickém chodu společnosti. Další jsou systematicky klamáni a pomocí volebních frašek je v nich vzbuzován dojem, že jsou rovnoprávnými občany.“ Ano, tento dojem je v nás třeba udržet a posílit. Pracují na tom veřejnoprávní média, ale třeba i Respekt a iniciativy typu Veřejnost proti korupci. Vždyť chudoba cti netratí, každý chudý může klidně chodit záplatovaný, budeme si ho však přesto vážit, jestliže se se svým údělem smíří (konec konců si jej zavinil sám) a jestliže bude skromný a čistý. A vděčný charitě. Taková příjemná, smysl pro krásu a vyšší hodnoty neurážející liberální demokracie.
  July 28, 2012 v 12.05
  Pane Tejkle, já vůči Zemanovi necítím žádnou nenávist. Přesto se domnívám, že bych jej ve druhém kole nepodpořil, protože i když byl předseda ČSSD, tak sociálním demokratem nebyl. To je na celé věci nejhorší, že jeho politika je pak spojována se sociální demokracií, i když s ní nemá nic společného. Bylo by to pak po celou dobu jeho prezidentování, i přesto, že už členem ČSSD není. Malá podpora Dienstbíra je velkou chybu socanů, ukazuje to na jejich rozpolcenost. Tahle partaj v současné konstalaci drží při sobě jen proto, že jsou v dohledu prachy.
  MP
  July 28, 2012 v 12.09
  Takže pane Tejkle,
  položím vám stejnou otázku jako p. Zikovi:
  Co se vám na Miloši Zemanovi tak líbí? To, že podporuje ODS (ne kdysi, v době opoziční smlouvy, ale dnes!)?? Chcete vládu Nečase a Kalouska na dalších x let?

  Já v žádném případě nepřekypuji nenávistí k M. Zemanovi, ostatně, co nenávistného jsem napsal? Že rozloží socdem? A nedělá to dokonce už teď?
  A s tím "podrazem" při volbě 2003 - to je obehraná písnička... Žádný poslanec nebo senátor nemůže být v PERSONÁLNÍCH otázkách stranicky vázán, to je přece neetické.
  Čili Sobotka a spol. měli plné právo Zemana nevolit. Že se jim jezevec z Vysočiny (který zalézá do nory a zase z ní vylézá, kdy se mu zachce, v rozporu se svými sliby) chce mstít až do hrdel a statků, to je známka jeho vadného charakteru. (Řečník je výborný a např. to, co prohlásil u Jílkové o důchodové reformě, bylo brilantní, ale to nic nemění na tom, že v této chvíli je politicky velmi nebezpečný.)
  ŠŠ
  July 28, 2012 v 12.30
  Přímá volba prezidenta
  je nejen prověrkou toho, do jaké míry se podaří voliče opět mediálně zpracovat. Je to zároveň šance k ovlivnění politiky, šance, která je občanské společnosti nabídnuta. Jenže tato nabídla je pouze jednou stranou mince (nabídky), nebo, chcete-li předpokladem nutným, ne však dostačujícím. Dalším nutným předpokladem je znalost povahy množiny kandidátů, kteří jsou občanské společnosti k volbě prezidenta nabízeni. Soudím, že je na občanské společnosti, aby participovala na přípravě této množiny a také aby věděla, koho má v této množině tu čest nalézt. Takový postup je podle mě součástí politiky občanské, politiky nepartajní, která není poplatná existenčním podmínkám politických stran.
  FZ
  Pane Pleva, další vládu ODS s Kalouskem nechci, proto volím Miloše Zemana (to, že nikdy sociální demokrat nebyl je pravda, ale nebýt něho by tu možná dnes žádná sociální demokracie nebyla). To, že by voliči ČSSD ve druhém kole preferovali před ním Fischera je, jak již podotknul pan Tejkl, kardinální nesmysl.
  Místo Jiřího Dientsbiera je v reálné politice, osobně bych ho nejraději viděl na pozici předsedy ČSSD (Sobotka mi poslední dobou přijde čím dál více neschopný).
  July 28, 2012 v 14.13
  Miloš Zeman je kandidátem Václava Klause
  a to by myslím mělo sociální demokraty varovat. Já na Miloše Zemana také držel. Poprvé mě zaujal kritickým článkem v T-magazínu v létě 1989 a potom hlavně svým vystupováním v letech 1996 - 1997, kdy podrobil otevřené kritice mafiánskou a korupční politiku ODS, jenže už v roce 1997 se začal spojovat s Klausem proti podobné kritice Havla, kterého Zemanova kritika povzbudila k tomu, aby veřejně ventiloval své názory na ekonomickou transformaci a la Klaus, Kočárník, Dlouhý, Dyba, Tříska a spol. Toto své dílo dokonal v roce 1998, kdy uzavřel s Klausem opoziční smlouvu. Je ovšem pravda, že značný díl viny na tomto počinu nese Jan Ruml. Potom sice Zeman dál pracoval se sociálně demokratickou rétorikou, ale jeho politika se stále více podobala politice ODS a on se stále více podobal Klausovi. Určitou naději představoval Špidla, jenže toho zlikvidovali Grosovci. Myslím, že je dobře, že se Zeman nestal prezidentem a chápu ty sociální demokraty, kteří ho nevolili. Ovšem naprosto nechápu ty sociální demokraty, kteří tehdy volili Klause a mám podezření, že z velké části jsou to titéž, kteří se nyní chystají volit Zemana. Zeman navíc v poslední době otevřeně a veřejně škodí sociální demokracii. Proto si myslím, že jeho možné zvolení by sociální demokracii velmi poškodilo.
  FZ
  Ještě pro ty, co obviňují Miloše Zemana ze spolupráce s ODS:
  Po volbách v roce 1998 měla ODS s Unií svobody a lidovci 102 mandátů- tudíž mohla klidně vzniknout pravicová vláda.
  Přesto však Zeman dokázal dohodnout opoziční smlouvu, což bylo za dané konstelace pro ČSSD velké vítězství. Poté nedošlo ani k odlivu voličů, ČSSD dokázala s přehledem vyhrát i následující volby.
  July 28, 2012 v 16.10
  Ano, vyhrála ČSSD volby, ale lépe než je vyhrát s Grosem, by bylo prohrát je. Pak došlo ke zklamání a odlivu voličů a byla to skutečná katastrofa pro ČSSD. Ona i celá "opoziční" smlouva byla vítězstvím ne ČSSD, ale všech kmotrů a snad ještě více pravice, protože se zlegalizovaly všechny zlodějiny a i přes vzletné řeči o "čistých rukou", se toho moc nezměnilo. Než takováto ČSSD, pak raději žádná.
  ŠŠ
  July 28, 2012 v 17.25
  Je patrný zájem
  o to, jak kdo z nabízených kandidátů na prezidenta vypadá. Jen je ten diskusní zájem poněkud omezený: předně se soustřeďuje výlučně na partajní nabídku prezidentských kandidátů, za druhé.téměř výlučně na jednu osobu.

  Přitom přímá volba není jen prověrka, jak média opět voliče zpracují, ale zároveň - a hlavně - šance, kterou stávající systém občanům jako možnost ovlivnit politiku nabízí.

  Pořád jsem přesvědčena, že je možné rozvíjet nepartajní občanskou politiku, která není poplatná existenčním podmínkám politických stran, a která dokáže nabídnout důvěryhodné a konkurenceschopné kandidáty/tky na prezidenta.
  MB
  July 28, 2012 v 22.59
  Jen dvě poznámky:
  1. ČSSD se o možnost zvolit příštím prezidentem sociálního demokrata připravila už tím, že schválila přímou volbu. Že přímá volba nijak nezaručuje zvolení kvalitnějšího kandidáta než nepřímá, je čím dál zřejmější.
  2. Není to trochu ukvapené předpokládat, že Jiří Dienstbier má větší šanci na úspěch než Táňa Fischerová?
  JP
  July 28, 2012 v 23.05
  Patočka manipulátor
  Pokud se p. Patočka aktivně účastní kampaně dr. Dienstbiera, a v textu na to výslovně neupozorní, je to vrcholně trapné. Text to zároveň definitivně staví do úrovně neobratné PR agitky. Pan Patočka zřejmě nikdy nedospěje...

  ŠŠ
  July 29, 2012 v 7.11
  Moc občanské společnosti.
  Na to, jak mají občané ovlivňovat politiku, poukazuje Lukáš Jelínek (Právo 28.července 2012) v článku Poslance proženou jedině voliči: „Pouze náročný a důsledný volič může zrodit respektovaného poslance…“ .

  Náročný a důsledný volič může zrodit také respektovaného prezidenta a dokonce i respektovanou politickou stranu.

  Vzájemný vztah systému a společnosti vidím takto: Silná parlamentní demokracie je podmínkou silné občanské společnosti a obráceně, silná občanská společnost podmiňuje existenci silné parlamentní demokracie.
  .
  Nebo raději poskytovat lidem důvod proč říkat „ANO“ samozvaným podbízivým spasitelům – oligarchům? Ten bůček, kterým „někdy živ je člověk“, nemusí mít vždy jen partajní šmak.
  PM
  July 29, 2012 v 11.35
  Nejpravděpodobněji se stane prezidentem
  ten, který zajistí kontinuitu moci současné oligarchie.
  Pan Tabery správně vyslovuje pochyby o účinnosti takové žurnalistické činnosti, která toto opomíjí.
  Ikdyž takovouto kontinuitu může zajistit právě i Jiří Dienstbier - nepochybně nadějný a zajímavý politik.....pomyslel jsem si.
  MT
  July 29, 2012 v 11.51

  Ne, pane Beníšku není to ukvapené.

  Zaslepenost toho okruhu lidí, ke kterému patří pan Patočka, a kterému budu nyní říkat "aktivisté občanské společnosti", má až neskutečné iluze o vlastním vlivu na 10 milionů Čechů.
  Dienstbier, tím, že je kandidátem ČSSD, neztrácí, ale získává.

  S partou zarputilých bojovníků proti Zemanovi se rozhodně shodnu v jedné věci - Zeman se v r. 1991 hlásil k obecnému liberalismu, sociálním demokratem nebyl a ve své knize z tohoto roku dokonce VÝSLOVNĚ prohlásil, že v Spolkové republice by volil FDP (což byl z hlediska sociálního ještě pravicovější subjekt než CDU).

  Zajímavé, že ortodoxní socani ze zahraniční organizace (která nesla vlákno kontinuity mezi lety 1948-89) se se Zemanem poměrně rychle smířili - prvního předsedu profesora Jiřího Horáka nesnášeli a ke sblížení nikdy nedošlo ...

  Patřil jsem v roce 1992-3 ke křídlu Zemanových odpůrců (Paroubek-Novák) - Paroubek k ĆSSD přišel z Československé strany socialistické, tedy nástupkyni národně socialistické strany, která po svém zotročení režimem reálného socialismu se opět vrátila ke svému názvu z let 1918-1926. V době Zemanova předsednictví jsem uvnitř (i mimo) ČSSD rozšiřoval Paroubkův a Janýrův "Trend" v době, kdy byl Paroubek (kromě města Prahy) považován za disidenta uvnitř ČSSD ...

  ŠŠ
  July 29, 2012 v 11.53
  Vyzývat občany této země
  „Rozhořčete se“ je zbytečné, rozhořčeni již jsou.

  Potřebují jen pomoc rozhořčení nasměrovat, využít jeho síly ke změně poměrů ve prospěch občanů, nikoli ve prospěch partají či oligarchů. To předpokládá dobrou a pravdivou informovanost, vědět kdo je kdo, vědět a tak umět předvídat, co který systémem připravovaný společenský proces přinese (když ptáčka lapají…).

  Úloha občanských iniciativ v celé šíři obecného významu tohoto pojmu, nejen podle definice (tedy včetně odborů), je umět pravdivě a přesvědčivě vysvětlit občanům co je a co není k jejich prospěchu. Vědět, co skutečně k pospěchu občanů je, a mít vždy (na rozdíl od partají) jako korektiv na zřeteli prospěch občanů, a nikoli prospěch občanských iniciativ. Jinak si lze jen donekonečna stěžovat, jak jsou občané málo uvědomělí, protože se k protestním akcím nepřipojují a „sedají na lep“ výmluvným a líbivým frázím.

  Občanskou společnost koneckonců tvoříme všichni, členové politických stran stejně jako občanských iniciativ a „nezařazení“, pokud sami neprohlašujeme, že jsme něco jiného.
  MT
  July 29, 2012 v 11.55

  öprava kvůli riziku špatného pochopení smyslu:

  " ...Paroubek k ĆSSD přišel z Československé strany socialistické, tedy nástupkyni národně socialistické strany, která SE V DOBĚ svého zotročení režimem reálného socialismu vrátila ke svému názvu z let 1918-1926 (v letech 1918-26 - Československá strana socialistická, po r. 1926 Československá strana národně socialistická, po únoru 1948 - opět Československá strana socialistická) ...
  July 29, 2012 v 16.34
  Elixír viditelnosti!
  Rád bych viděl na hradě Jiřího Dienstbiera, podepsal jsem petici na jeho podporu, ale jednu chybu pro mě má: Je naprosto neviditelný. Nepotkat ho na akci Zvonečníku, možná bych věděl, jak vypadá, z plakátů komunálních voleb v Praze, ale asi bych vůbec neměl představu, zda je to opravdu někdo, koho bych měl podporovat.

  Mou první reakcí na kandidaturu Táni Fischerové byla nevrlá myšlenka, proč dělá takovou hloupost, proč se chce přetahovat o hlasy dolních deseti milionů (tedy té jejich části, která se nenechá zblbnout reklamními kampaněmi) s Dienstbierem. Pak jsem si uvědomil, že Táňa Fischerová je vidět víc než Jiří Dienstbier, že se dlouhodobým komentováním veřejného dění mnohem víc podobá Tomáši Garrigue Masarykovi, že mluví nejen na demonstarcích, ale i v Českém rozhlase http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2%3A^%22%C4%8CRo+2+-+Praha+%28Dvojka%29%22%24&query=T%C3%A1%C5%88a+Fischerov%C3%A1&from=&to=&porad=1672x_Jak+to+vid%C3%AD... zatímco Jiří Dienstbier mlčí.

  Podepíšu i petici na podporu Táni Fischerové, až někde narazím na podpisový arch. Doufám, že se to smí. Rád bych viděl na Hradě jednoho z nich a nejsem si jist, zda Jiří Dienstbier je ten lepší.

  Nedokázal by z něj Jakub Patočka dostat aspoň jeden článek do DR týdně?
  MT
  July 29, 2012 v 21.52

  Takže vážení, vymezte zde pro všechny ostatní názorový komplet Táni Fisherové k různým záležitostem!

  To, že tato vláda není to pravé ořechové, to od Dienstbiera víme také.

  ŠŠ
  July 30, 2012 v 7.16
  Nejen panu Tejklovi
  Názorový komplet Táni Fischerové k různým záležitostem z dostupných materiálů, podle mě celkem fundovaně zpracovaný, byl již v DR zveřejněn. Je k vidění na adrese http://www.denikreferendum.cz/clanek/13620-fischerova-chce-byt-prezidentkou-za-obcanskou-spolecnost.

  Lze jej porovnat s textem o JD, k němuž zde diskutujeme, a tak získat určitou představu o politickém profilu a angažovanosti v občanských aktivitách obou kandidátů za občanskou společnost a informace zvážit. Oběma je společné obecné rozhořčení občanské společnosti nad současným vládnutím.

  Naproti tomu v obou textech, zveřejněných v DR, chybí informace o pohledech a názorech kandidátů na konkrétní problémy, jež vedou občany k rozhořčení.. Zřejmě ne proto, že by žádné neměli, ale proto, že je zatím nezveřejňují.
  .U TF bodují navíc její představy o funkci prezidenta, podobně jako její účast v konkrétních občanských aktivitách. .
  July 30, 2012 v 9.24
  Zeman a ČSSD
  Jako člen ČSSD musím říct, že pokud se do druhého kola dostane Zeman a Fišer, velká část členů a sympatizantů bude volit Zemana. Jeho podpora uvnitř ČSSD je stále vysoká. Nevím čím to je. Zřejmě se mnoha lidem stýská po jeho charismatickém vedení. Jeho útoky na ČSSD během posledních let pak asi vidí jako útoky na "zrádné" předsedy strany (Špidla, Gross, Paroubek a Sobotka) a ne jako útoky na ČSSD jako takovou. Navíc kandidatura Jiřího Dienstbiera nebyla uvnitř ČSSD přijata bez výhrad a padaly návrh nominovat právě Zemana.
  Osobně si ale myslím, že by Zeman prezidentem být neměl a že to rozhodně není v zájmu ČSSD. Jeho aktivity vůči ČSSD od roku 2003 byly mstivé a ničivé a nabyl jsem pocitu, že jde o psychicky narušenou osobnost.
  Nevím jestli by se mu jako prezidentovi podařilo rozložil ČSSD ale určitě by to zkoušel.

  Přeji vám hezký den
  MP
  July 30, 2012 v 10.31
  Pane Ziko,
  vysvětlete mi prosím logiku vaší věty "další vládu ODS s Kalouskem nechci, proto volím Miloše Zemana". Uniklo vám snad, že M. Zeman dělá zhruba od r. 2003 vše možné proto, aby ČSSD poškodil? (P. Šťastný to velmi dobře píše v přechozím příspěvku.)
  Jen namátkou připomínám fakta:

  1. O Špidlovi se Z. vyhjadřoval, že je třeba "postřílet zrádce" (podobně i o Sobotkovi). Přičemž již samotná představa, že poltici jsou nějak zavázáni věrností k býv. předsedovi, a ne k programu své strany (viz můj příspěvek p. Tejklovi), patří do mafiánských filmů a ne k intelektuální výbavě demokratického politika.

  2. Zeman založil před volbami 2010 politickou stranu, která nepochybně ubrala sodem asi 5 % hlasů (možná trošku méně). Útočil na Paroubka a socdem podobně jako pravice a sešel se s Dalíkem, Topolánkem a spol. - o čempak asi spolu mluvili, o klobáskách a becherovce?

  3. Zeman přetahuje socdem politiky: Emmerovou, Rippelovou, Pallase, vždy to peprně komentuje na adresu současného vedení strany.

  Čili poškozování ČSSD je evidentní a je třeba si uvědomit, že jenom sodem, ať se nám to líbí nebo ne, se může stát hegemonem na levici v odporu proti Nečasovi a Kalouskovi. Tuto úlohu jistě nemůže převzít KSČM (to předpokládám souhlasíte), tím spíše pak ne nějací zemanovci nebo paroubkovci.

  Že je Zeman naprosto polapen v neoliberálních bludech, dokládají i jeho výroky k islandskému řešení krize, kdy ostře kritizoval, cože si to tam ti občané dovolili, považte, odhlasovat si v referendu "zrušení dluhů"!
  Na pováženou jsou také Zemanovy postoje k arabsko-izraelskému konfliktu a jeho protiislámské xenofobní názory, stejně jako servilita vůči putinovskému Rusku.

  Zkrátka, tento člověk na Hradě, to by byla katastrofa. Žádný z pravicových uchazečů o prezidentský post by tolik paseky nenadělal.

  MP
  July 30, 2012 v 10.35
  Pane Tejkle,
  mzrí mě, že jste na mé argumenty neodpověděl. Přečtěte si prosím můj příspěvek adresovaný p. Zikovi - jsem zvědavý na vaši obhajobu MZ.
  JK
  July 30, 2012 v 10.59
  A není to jedno?
  Taková otázka - není úplně jedno, kdo bude na tom Hradě pokládat věnce? Vůbec nerozumím té bouřlivé diskuzi. Jestli tam bude Josef, Miloš anebo Jirka je podle mne naprosto bezvýznamné. Pravomoci prezidenta jsou směšné a pozice "morálního tatíčka císařpána" je spíše mýtickým koloritem. V současné krizi, kdy sociální problémy rostou raketovým tempem a strukturální krize kumuluje, se mi zdá, že by česká levice měla věnovat energii jinam. Řešit, zda tajtrlík bude mít knír, anebo vous zdá se býti bytostně zbytečným...
  July 30, 2012 v 11.46
  Význam prezidenta
  Tady nejde, pane Karene, o knír či jiný vous, a podle mne ani tak o ty pravomoci. Z mého pohledu je volba nového prezidenta důležitá zejména kvůli tématům, jež bude moci nastolovat. Prezidenta poslouchá každé významnější médium. Klaus takto připoutal pozornost k relativně nevýznamným, ale lidově dráždivým prvkům evropské integrace, jako například žárovky. Občanský levicový prezident by mohl podobně zviditelnit témata, která jsou vskutku důležitá a o nichž je - z mého pohledu - mluvit třeba. Konkrétně myslím například: právo na bydlení, skutečnou moc našich oligarchů, alternativy k současným hospodářským trendům, potřeba zásadní změny v přístupu k životnímu prostředí, a tak podobně.
  July 30, 2012 v 12.24
  Moc prezidenta
  Vedle symbolické moci prezidenta a jeho vlivu na to, o čem se mluví, jak jej popisuje Petr Jedlička, vedle absolutní beztrestnosti a práva udílet milosti, jejichž plné využití by se hodilo do gangsterky, kde prezident vlastnoručně brutálně vraždí opoziční politiky a chrání před trestním stíháním svou bandu zabijáků, šířící strach v podhradí, a vedle mimoústavního záškodnictví, které předvádí Václav Klaus, má náš prezident ještě jednu zajímavou moc, trochu skrytou. Jmenuje guvernéra České národní banky, ba tuším že i celou její správní radu. Je to jediný politik, který má na ČNB nějaký vliv, a to v době, kdy všemu vládnou peníze.
  FZ
  July 30, 2012 v 12.34
  pro pana Plevu
  Nemám vůbec nic proti JD. Je to schopný a zřejmě i slušný politik. A právě proto je třeba v REÁLNÉ politice. ČSSD nikoho jiného takového formátu nemá či snad ano?
  Netvrdím, že jeho vztah k ČSSD je zcela korektní, ale to je dané holt tím, že je to prostě velká osobnost se všemi klady i zápory. Už proto by měl být na Hradě.
  Drobná poznámka pro pana Macháčka: při současné globalizaci a otevřenosti české ekonomiky je v zásadě jedno, kde sedí v radě ČNB (úrokové sazby, PMR a další věci, které rada ČNB ovlivňuje se vyvíjejí synchronně s Evropou).
  ŠŠ
  July 30, 2012 v 12.49
  Připomínka k sociálnu
  Coby pokud možno nezaujatá pozorovatelka soudím, že strana, která má ve štítu odvolání na sociálno a nemalou částí svého členstva usiluje o to, aby se prezidentem stal kandidát, jehož sociální cítění končí jednoznačně tam, kde začíná jeho ego, trpí nejspíš schizofrenií.

  Panu Janu Sapákovi:
  Nešlo by z bohaté citace shrnout velmi stručně, jaká jsou osobní stanoviska Jiřího Dienstbiera k aktuálním otázkám občanských problémů? Přišlo by mi to velice vhod, neb jsem ročník 1926, televizi nemám a zbytek mého sluchu se valem horší.
  July 30, 2012 v 13.33
  Lidi milí, pro pána, jen nevolte Zemana!
  Miloš Zeman je nebezpečný pravicový populista. Ať už byl v minulosti čímkoliv, sociálním demokratem, nebo liberálem, dnes stojí na pozici krajní pravice jako Tea Party.

  Jan Fischer je taky pravičák, ale oproti Miloši Zemanovi stojí nalevo. Jestli skončí prezidentská volba soubojem těchto dvou, představuje Fischer menší zlo.

  Dost silným argumentem proti Miloši Zemanovi je už to, že ho podporuje Václav Klaus. Možná ještě horší než to, že má Zeman podporu Klause, je to, že se jí chlubí: http://www.zemannahrad.cz/aktuality/milos-zeman-ma-cenneho-spojence-na-hrade-by-ho-chtel-vaclav-klaus/

  Kdo považuje Miloše Zemana za levicového politika a je ochoten mu odpustit jak Václava Klause, tak islamofobii, měl by věnovat pozornost jeho výrokům o Řecku a Islandu, na které už výše upozornil Martin Pleva. 30. března 2010 Miloš Zeman zavrhl jakoukoliv solidaritu s Řeky, příkře odsoudil jejich nezodpovědné hospodaření a výslovně se postavil po bok Angely Merkelové: http://www.mediafax.cz/domaci/3017472-At-si-Rekove-svou-krizi-vyzerou-sami-tvrdi-Milos-Zeman

  Že nesolidární, extrémně konzervativní postoj Miloše Zemana patří k základním kamenům jeho dnešního politického programu, potvrdila televizní debata dnešních favoritů prezidentské volby, kterou ještě před schválením přímé volby prezidenta, již 26. června 2011, uspořádal ve svých Otázkách Václav Moravec: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/211411030500626/

  Výroky o Řecku a Islandu, že dluhy se musí platit a nic se nikomu nesmí odpouštět, padly po 47. minutě. Miloš Zeman se tam postavil napravo od Jana Fischera i mainstreamových, pravicových ekonomů. I od Angely Merkelové, víme, že Německo už Řecku část nesplatitelných dluhů odpustilo. Narozdíl od Merkelové Zeman zcela zavrhl nejen zájmy obyčejných, chudých lidí, sociální i jiná lidská práva a solidaritu, ale odmítl i ekonomickou racionalitu a přihlásil se k tržnímu fundamentalismu pojatému jako morální postoj, tedy k programu Tea Party.

  Když se Fischer a Zeman vyjadřovali k vládě Petra Nečase, ani jeden z nich nepovažoval za její hlavní chybu to, jak je naprosto asociální. Janu Fischerovi vadila především nesourodost a rozhádanost vládní koalice, Miloši Zemanovi pak naprostá odborná nedostatečnost ministrů. A nebyl to Miloš Zeman, nýbrž Jan Fischer, kdo aspoň dodatečně upozornil, že k hlavním přednostem České republiky donedávna patřil sociální smír, na jehož zachování všechny předchozí vlády dbaly, zatímco tahle s ním rázně skoncovala.

  Jan Fischer je sociálnější, levicovější než Miloš Zeman. V jejich osobách stojí proti sobě racionální pravý střed a fanatická krajní pravice. Každý kromě finančních oligarchů by měl z těch dvou volit Fischera.

  Lepší než Fischer bude ovšem Fischerová.
  FZ
  Dle mého je Zeman pravičák asi jako Kalousek levičák.
  Ale názory jsou holt různé.
  FZ
  Pane Macháček, přečtěte si od Miloše Zemana jeho knihu Vzestup a pád české sociální demokracie. Tam kritizoval ČSSD po jeho odchodu ZLEVA.
  A na tom, že dluhy by se měly platit a že mezi křest'anskou a islámskou civilizací také možná něco je? Zkusme se někdy na věci podívat selským rozumem a méně ideologicky.
  ŠŠ
  Není označení „levicový”či „pravicový” pouze jakousi pomůckou bez valného obsahového významu? K čemu jinému než k prázdným sporům jsou tvrzení, že někdo je více či méně levicový nebo pravicový, když si nevšímáme (nebo nevíme), jak zachází s realitou při řešení konkrétních sociálních problémů?
  July 31, 2012 v 9.37
  Čo bolo, to bolo.
  Nezáleží na tom, čím Miloš Zeman byl, důležité je, čím se rozhodl být dnes.

  Hluboko v minulosti má nepochybné zásluhy. Přinejmenším zevnitř výzkumného ústavu v Akademii věd jsem viděl výrazné zlepšení, když v čele vlády vystřídal Zeman Klause. Najednou jsme mohli místo sestavování jedné funkční odparky ze čtyř starých, rozbitých, zakoupit čtyři nové, najednou jsme mohli začít před novým experimentem místo procházení skladu starých chemikálií procházet katalogy dodavatelů, mohli jsme začít i renovovat staré laboratoře, ba i budovat nová pracoviště.

  Myslím, že se s nástupem ČSSD k moci zlepšilo víc věcí než jen podpora vědy. Pravděpodobně to nebyla výlučně osobní zásluha Miloše Zemana, ale určitě na tom měl významný podíl. Tenkrát byl Zeman lepší než Klaus.

  Jenže to bylo, a už není, je to dávno pryč.

  I jeho kritiku ČSSD zleva už odnesl čas, a to ani není jisté, zda tenkrát kritizoval ČSSD zleva, protože stál nalevo a zjistil, že ČSSD je jinde, anebo se jenom postavil nalevo, když hledal, odkud by ČSSD nejlépe napadl.

  Dnes je Zeman novou verzí Klause.
  MP
  July 31, 2012 v 10.00
  K tomu, co napsal pan Macháček,
  není co dodat.
  Každý sociální demokrat, který DNES podporuje Zemana, by měl vrátit stranickou knížku.
  July 31, 2012 v 10.18
  Klaus 2.0.12
  Stejně jako Václav Klaus pronáší Miloš Zeman autoritativní soudy o věcech, o kterých nic neví, stejně jako Václav Klaus si Miloš Zeman především masíruje ego, stejně jako Václav Klaus snaží se Miloš Zeman zadupat do země své nepřátele a stejně jako Václav Klaus kašle Miloš Zeman na lidi, zajímá ho jen, jestli ho volí, ne jak se jim žije. Svou klausovštinou Zeman popírá vlastní kritiku neodbornosti Nečasovy vlády.

  Zemanovy bludy by měl snad nejlépe vyvrátit v samostatných článcích Jiří Dienstbier, když se jimi zaobírám já pod článkem o Dienstbierově kandidatuře, poněkud odbíhám od tématu.

  Islám zná Miloš Zeman jenom z Huntingtona. Papouškuje Huntingtonovy „krvavé hranice islámu‟ a beze studu prohlašuje, že „každý terorista je muslim‟, přestože tento blábol nevyvrací zdaleka jen Anders Behring Breivik, Zemanův spolubojovník proti „anticivilizaci islámu‟.

  Něco k terorismu si lze přečíst třeba ve zprávách Europolu, starší citované česky na http://www.euroskop.cz/8962/16203/clanek/zprava-europolu-o-terorismu-v-eu/ a nejnovější přímo na stránkách Europolu https://www.europol.europa.eu/content/press/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2012-1567 Zajímavé je, že v úplné zprávě za rok 2011 v PDF https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf nepočítají Breivika mezi pravicové teroristy. Velká rizika vidí Europol v internetových aktivitách extremistů a v nenávistné propagandě — tedy v tom, na čem se svými islamofobními projevy podílí také Miloš Zeman.

  Mantra, že dluhy se musí platit, je projev naprosté ekonomické negramotnosti. Není to v případě Miloše Zemana obzvlášť varovný příznak, neměl on být v ekonomii vzdělán? Každopádně dává najevo, že neví nic o americkém dluhu http://inthearena.blogs.cnn.com/2011/07/05/david-graeber-studied-5000-years-of-debt-real-dirty-secret-is-that-if-the-deficit-ever-completely-went-away-it-would-cause-a-major-catastrophe/ natož o podstatě peněz http://www.denikreferendum.cz/clanek/6767-podstata-penez Vůbec by měl pozorně číst články Adama Votruby, třeba http://www.denikreferendum.cz/clanek/12491-cas-dluhu nebo http://www.denikreferendum.cz/clanek/12121-jsou-dluhy-z-hlediska-ekonomie-dobre-ci-zle Zjevně nikdy Miloš Zeman nic neslyšel a nečetl o nelegitimních dluzích http://www.denikreferendum.cz/clanek/7391-vylhany-statni-bankrot

  Už jen schází, aby kromě Islandu a Řecka začal Miloš Zeman poučovat také Argentinu http://www.denikreferendum.cz/clanek/13031-argentina-pokracuje-ve-znarodnovani-sankci-se-neboji A samozřejmě USA.
  MT
  July 31, 2012 v 10.46
  Je zajímavé, že Zeman ten svůj nesocialistický charakter vidí nějak jinak:
  Na otázku, jestli by neměl odsuzovat přeběhlíky od ČSSD do SPOZ, prohlásí, že nevidí důvod, proč by odsuzoval sociálního demokrata, který přeběhl od sociální demokracie (ČSSD) do sociální demokracie (!!) ...

  Samozřejmě je to blábol člověka, který je schopen čehokoli co má strukturu bonmotu, pravda, nepravda, soulad s realitou - nic z toho Zemana nezajímá ...

  Jenže ze stejných důvodů je naprosto směšné ho popisovat jako pravičáka a dokonce se odvolávat na jeho nějaké dílčí výroky.

  Zeman není žádný pravičák ani levičák - Zeman bude vždycky to, čím zrovna chce být - stejně jako v roce 1991, 1992, 1998 atd. ...  MT
  July 31, 2012 v 11.04


  Martin Pleva, pedagog, Brno, napsal :

  K tomu, co napsal pan Macháček, Úterý, 31.Července 2012, 10:00:19


  není co dodat.
  Každý sociální demokrat, který DNES podporuje Zemana, by měl vrátit stranickou knížku.


  K tomu, co napsal Martin Pleva také není co dodat.
  Snad jedině toto :

  Buďte tak laskavi, vy "radikální rozhněvanci na všechny kolem", a nechte na sociálních demokratech, co je pro ně únosné, správné atd. a co ne.

  Lidé jako pan Pleva (natož s proslulými poučovatelskými, kazatelskými a karatelskými učitelskými manýry) jsou skutečně ti poslední, koho se budeme na cokoli takového ptát ...

  FZ
  July 31, 2012 v 11.19
  Naprostý souhlas s panem Tejklem
  Pochopím leccos, ale pokud se někdo hlásí k radikální levici a přitom by preferoval Fischera před Zemanem, to mi opravdu hlava nebere.
  MP
  July 31, 2012 v 13.36
  Pánové Tejkle a Ziko,
  neuvedli jste JEDINÝ argument ve prospěch toho, proč by se Miloš Zeman měl stát českým prezidentem.

  Na jeho obhajobu byli schopni napsat leda to, že před deseti lety (!) kritizoval socdem zleva (Zika), což nikdo nepopírá, ale čo bolo, to bolo, p. Macháček to jasně doložil, a dále pak to, že Zeman považuje svou SPOZ (z jejíhož vedení před dvěma lety odstoupil! a nyní se do něj nějak zázračně zase navrátil) za druhou socdem (Tejkl). Ani to nemůže být argumentem, protože, jak známo, za socialistu se považoval i Hitler (a v jistém smyslu jím dokonce i byl).

  Takže, kde chybějí věcné argumenty, přicházejí na řadu urážky (Tejkl). Sociální demokraté se mě na můj názor ptát jistě nemusejí, jenom by měli PŘED OBČANY (a tím jsem i já) zdůvodnit a obhájit, proč volí člověka, který objektivně škodí jak socem, tak levici, a tím zákonitě pomáhá nečasovsko-kalouskovské sebrance.
  Ostatně, je to vaše svědomí, pánové...
  FZ
  July 31, 2012 v 14.34
  opakuji se, ale dobrá
  1. Miloš Zeman je člověk stále spjatý se sociálně demokratickými hodnotami (přečtěte si program SPOZ).
  2. Miloš Zeman je člověk s bohatými poltickými zkušenostmi, nadhledem a noblesou. Lze ho jako jednoho z velmi mála polistopadových politiků označit za státníka.
  3. Miloš Zeman je člověk, kterého uznávají lidé z celého politického spektra- tudíž by společnost nerozděloval, ale stmeloval.
  4. Pokud by se Jiří Dientsbier stal prezidentem, ČSSD by se zbavila člověka, se kterým může mnoho dokázat v reálné politice. Přijde mi, že schopnosti současného vedení ČSSD jsou nevalné a jediný, kdo tam máá nějaké schopnosti je JD.

  PM
  July 31, 2012 v 21.36
  Mne
  překvapují dosud stále nejasné záměry investorů do zviditelnění/volitelnosti prezidentského kandidáta. Přesto, že tato rozprava je českou oligarchií sledována pravděpodobně liknavě, dovoluji si podsunout jedno upozornění:
  Zástupce jak levicových tak pravicových humanistů - J. Dienstbier a Táňa Fisherová by mohli být pro investory lepší pracovní zástěrkou, než příkladně levně vstřícný zemákovitě nacionální Zeman.
  V očekávaných sociálních třenicích humanisté mnohdy lépe poslouží k tlumení eskalace brutality, než ti druzí.
  Tedy v případě kdyby byl o tlumení zájem ...... pomyslel jsem si.
  July 31, 2012 v 22.32
  Zeman = sebezahleděný a povýšený pravičák
  V diskusi mi mluví z duše pan Macháček. Pane Macháčku, nechtěl byste kandidovat na prezidenta?

  Zemanovy současné postoje jsou prakticky totožné s postoji Václava Klause. Myslím, že pro soc.dem. by Zemanovo prezidentování bylo horší než současné prezidentování Klause, protože Zeman má na rozdíl od Klause osobní důvody, proč nenávidět, mstít se a likvidovat sociální demokracii. Zeman se zdá chytrý ve srovnání s politiky, s nimiž vystupuje v televizních debatách. Ale ta jeho "moudra" jsou jen na efekt, nejsou ničím podložená. Všimněte si toho, jak vždy když Zeman "mimochodem" utrousí nějaké své "moudro" na chvíli zmlkne a rozhlíží se kolem, zda jsou všichni patřičně konsternování a vidí, jak on je geniální. Jestliže nás svou zdánlivě "moudrou" rétorikou ohlupovali Klaus a Zeman 20 let, tak už je načase, aby toho nechali a aby nastoupili noví, inteligentní a věcní politici.

  Ale pan Macháček má pravdu taky v tom, že by se do soustavné kritiky Klause, Zemana, Fischera a spol. (o Dlouhém a Jaklovi ani nemluvě) měl pustit Dienstbier, případně Fischerová. Myslím, že není na co čekat. Ovšem ještě lepší než kritika je nabízet alternativu. Tu Zeman v žádném případě nenabídne, jen horší vydání toho, co tu už je.
  PL
  August 1, 2012 v 0.22
  douška k návrhu p. Šimsy
  Hlásím, že slogan "První prezident, který je zároveň uměleckým dílem." se zdá býti již rezervován jinému ne-kandidátu...
  DV
  August 28, 2012 v 12.50
  Co D. příznivci na toto tvrzení, byť z exotického zdroje?
  Senátor Dienstbier prosadil návrh soudního řádu, který stanoví, že ve sporech do 5 000 nebude přiznávána náhrada zastoupení úspěšné straně sporu

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/dientsbieruv-navrh-je-proti-chudym-lidem/
  DV
  August 28, 2012 v 12.50
  Co D. příznivci na toto tvrzení, byť z exotického zdroje?
  Senátor Dienstbier prosadil návrh soudního řádu, který stanoví, že ve sporech do 5 000 nebude přiznávána náhrada zastoupení úspěšné straně sporu

  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/dientsbieruv-navrh-je-proti-chudym-lidem/
  MT
  August 28, 2012 v 17.17

  Pánové Šimsa prostřednictvím kouřové clony vyvolané dělostřeleckou přípravnou palbou proti Zemanovi vytvářejí zdůvodnění, proč v boji proti podobnému monstru jako je Zeman, je levičák už předem ospravedlněn, pokud místo neúčasti v druhém kole, vše pojme jako morální povinnost do druhého kola jít a volit antikomunistického arogantního Fishera.

  Všechno je dovoleno v zápase se strašným démonem Zemanem ...
  Lži o odpovědnosti za korupční model, démonizace opoziční smlouvy, atd.


  Pro oba pány by bylo vhodné jednat otevřeně a bez skrejvaček (řečeno s Fanánkem). Přiznat, že jimi natolik cloumají osobní chorobné animozity, že nejsou schopni uvažovat jiným způsobem, než jak zachránit socdem před Zemanem.

  ČSSD ale byla před Zemanem a byla - i dále bude - i po něm ...

  Žádné hysterické pomocníky typu pana Šimsy nebo Plevy, kteří ostatně ani členy ČSSD nejsou, k tomu skutečně nebude potřebovat.

  + Další komentáře