Profil čtenáře:
Filip Zíka

FZ
Profese: makroekonomický analytik
E-mail: fzika@seznam.cz
patří tam cokoliv jiného než zemědělství, těžba (primární sektor) a průmysl, stavebnictví (sekundární sektor)
ono se totiž nejedná o nezaměstnanost, ale ekonomickou pasivitu..velká část z lidí ve věku 50 -64 let je již v důchodu (jsou ekonomicky pasivní), to byste mohl napsat, že nezaměstnanost ve věku 65-80 let je 98 %.
Pane Heller, já opravdu nejsem znalec marxismu a nemohu s Vámi na toto téma diskutovat...Ale chtěl bych podotknout toto, Vy jste výborným odborníkem na marxismus, nicméně pouze jenom na ten marxismus..Ten je důležitým proudem v ekonomické teorii (pokud mám vypíchnout ekonomickou stránku věci, jako makroekonom mám k ní nejblíže), ale zdaleka ne jediný...Ekonomická teorie není ale jen Marx, ale také Smith, Ricardo, Keynes, Hayek, Beveridge, Coase a mnozí další...Pokud jste dílo žádného z nich ani zběžně nepoznal, nelze tedy říci, že Váš náhled může být objektivní...Např. jeden ze základních ekonomických pilířů marxismu, kterým je Vámi již zmíněná pracovní teorie hodnoty byla některými ekonomickými teoriemi odmítnuta...Kdo tedy může posoudit, kdo měl objektivně pravdu? Pánbůh? Dle mého nikdo...
Pane Heller, neodpustím si jednu technickou otázku : studoval jste někdy také jiný myšlenkový směr, než marxismus?
takovou nějakou odpověd jsem očekával. Jehovisté stejně jako Vy mají určitou fixní myšlenku (jejich vychází z toho co je napsáno v bibli, Vaše z marxismu) a o každém, kdo s ní nesouhlasí tvrdí, že je ovlivněn vnějším okolím (ve Vašem případě tvrdí, že je zblbnut buržoazní propagandou).
Exaktně či empiricky to přitom prakticky dokázat nemůžete.