Necelá polovina lidí starších padesáti let je bez práce

Vratislav Dostál

Pokud lidé starší padesáti let přijdou o práci, v drtivé většině při hledání nového zaměstnání čelí věkové diskriminaci. Bez práce je jedenačtyřicet procent z nich. Na základě sociologického šetření to tvrdí organizace Alternativa 50+.

Organizace Alternativa 50+ v pondělí zveřejnila výstupy z šetření, které se věnovalo demografickému stárnutí populace a postavení lidí starších padesáti let na pracovním trhu. Stárnutí populace je přitom jevem, se kterým se potýká nejen Česká republika, nýbrž i celá Evropská unie.

Střední varianta výhledové projekce demografického vývoje dle Českého statistického úřadu ukazuje, že zatímco v roce 2007 tvořily osoby starší 65 let necelých 15 % obyvatel České republiky, v roce 2050 to bude již kolem 31 %. S tímto jevem často také souvisí tzv. „demografická panika“, tedy strach ze stárnutí populace a dalšího demografického vývoje.

„My se však domníváme, že není nutné se tohoto jevu obávat — naopak lze využít současných projekcí k tomu, abychom se na další desetiletí mohli připravit. I přesto se však často setkáváme s tím, že ačkoli starších osob v populaci přibývá, diskriminačního jednání neubývá,“ uvedla ředitelka organizace Alternativa 50+ Linda Sokačová.

Podle hlavních zjištění výzkumu se ukazuje, že stárnutí obyvatelstva evropských zemí zůstává výzvou pro sociální systémy i systémy zdravotní péče. V jednotlivých zemích se velmi liší zapojení generace 50-64 let do pracovního procesu.

Vystavení špatným pracovním podmínkám snižuje motivaci i ochotu zaměstnanců dále pracovat. V České republice se generace 50-64 let snaží udržet na trhu práce do důchodového věku. Při ztrátě zaměstnání ve věkové kategorii padesáti a více let je ale podstatně obtížnější nalézt nové zaměstnání. Bez práce jich je podle šetření jedenačtyřicet procent. Zároveň polovina respondentů/-tek výzkumu ve věku 50-64 let uvedla, že byla dlouhodobě, tedy děle než jeden rok, nezaměstnaná.

Podle statistiky ministerstva práce z předloňského roku tvoří počet uchazečů o zaměstnání nad padesát let věku celkem 26,5 %. V kategorii nad pětapadesát let bylo v roce 2012 přes dvaadvacet procent osob dlouhodobě nezaměstnaných. Nezaměstnanost a dlouhodobá nezaměstnanost jsou pak často důvodem k dřívějšímu odchodu do důchodu, který volí zejména ti, kteří už by jen velmi obtížně získali práci, a ti, kteří vykonávají spíše namáhavou manuální práci.

Zároveň se jako jednou z mála efektivních možností, jak se v předdůchodovém věku zabezpečit při ztrátě zaměstnání, ukazuje pobírání invalidního důchodu. „Obecně však platí, že předčasné důchody jsou nevýhodné jak kvůli následnému krácení starobního důchodu, tak kvůli omezené možnosti přivýdělku, a neřeší situaci lidí obtížně uplatnitelných na trhu práce v předdůchodovém věku,“ vysvětlila Nikola Šimandlová, projektová manažerka v organizaci Alternativa 50+.

Například zatímco ve věku mezi pětapadesáti a devětapadesáti roky pracují ještě dvě třetiny mužů, ve věkové kategorii 60-64 let jich ale pracuje pouze necelá 1/4. Žen ve věku pětapadesáti a devětapadesáti let je již celá polovina v důchodu. Pro odchod do předčasného důchodu uvedlo čtyřicet procent respondentů/-tek v kategorii mezi padesáti a čtyřiašedesáti lety jako nejčastější důvod výpověď ze zaměstnání. Dalšími uváděnými důvody jsou předčasný důchod s mimořádným odstupným (29 % respondentů) a špatný zdravotní stav (17 %).

Velké rozdíly v životním stylu a perspektivě jsou také mezi centrem a periferií (například Praha a střední Čechy versus malé obce a příhraniční oblasti). Pracovní nabídky a příležitosti na trhu práce se mezi regiony výrazně liší.

Pokud srovnáme Prahu a Moravskoslezský kraj, pak v Praze je více vysokoškolsky vzdělaných lidí (24 % oproti 10 % v Moravskoslezském kraji), zároveň Pražané zastávají výrazně více administrativních pozic a pozic ve službách, oproti vyššímu procentu manuálně pracujících v Moravskoslezském kraji.

Pracující z hlavního města uvádějí, že se jim dostává větší podpory a uznání a jsou více spokojeni s finanční odměnou za vynaložené úsilí, zatímco v Moravskoslezském kraji lidé uvádějí, že se jim dostává méně uznání a podpory, finanční ocenění za jejich práci se jim zdá nepřiměřenější, své pracovní místo mají méně jisté a bojí se, že tuto práci nebudou moci vykonávat ze zdravotních důvodů až do důchodu.

Data potvrzují tendenci, která se ukazuje v mezinárodních výzkumech: lidé, kteří těžko hledají uplatnění ve společnosti a na pracovním trhu, jsou zároveň nemocnější a dožívají se nižšího věku. Z genderového hlediska pak muži obecně dosahují vyšších pozic a jsou déle ekonomicky aktivní, zatímco ženy se cítí být na trhu práce více znevýhodněné.

Z hlediska diskriminace na pracovním trhu je nejvíce negativně vnímán věk „po padesátce“, což spíše vnímají ženy. Z výzkumu vyplývá, že třicet procent respondentů se setkalo s projevem znevýhodnění v oblasti pracovního trhu, čtyřiadvacet procent z nich pak bylo znevýhodněno přímo v práci.

Jako jedno z možných řešení se mnohdy uvádí například možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek, podle šetření se ale nejedná pro skupinu 50-64 let o příliš vhodné řešení. Jednak jsou zkrácené úvazky v současném nastavení poměrně nedostupné a jednak je jejich finanční ohodnocení nižší než práce na plný úvazek, přičemž objem práce často zůstává u zkrácených úvazků stejný jako u plných úvazků.

  Diskuse
  MP
  February 4, 2014 v 9.43
  Aneb jak vznikají poplašné zprávy
  Přečteš si titulek a lekneš se: "Polovina lidí nad je bez práce". jasná a děsivá zpráva, proč číst dál?
  Protože při četbě zjistíš, čteš-li pozorně, že to není pravda a dokonce, že to netvrdí ani 50+. Titulek nejspíše vznikl z informace, že víc než polovina lidí na padesát má zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností, tedy že někdy v minulosti byli nezaměstnaní.
  V bulváru jsou podobné omyly dost obvyklé a v DR to beru útešně. Procvičím si čtenářskou pozornost. Mohla by jinak být zamlžena sněním o novinařeně, kdy redaktor nejen výstupy z tiskovky nekomolí, ale uvažuje nad nim a ptá se.
  V tomto případě třeba: "Jak zněla ta otázka na zkušenost sdlouhodobou nezaměstnanosti?" Protože nejen redaktor DR, ale i 50+ ji zřejmě interpretují jako totožnou s otázkou "Byl jste někdy dlouhodobě nezaměstnaný?" Jenomže kdyby byla víc než polovina dnešní věkové kohorty 50 - 64 v minulých 25letech víc než rok nezaměstnaná, musela by statistiky z těch let vypadat jinak -- mnohem pravděpodobněji se jednalo o výpověď typu: "Ano, setkal jsem se v blízkém okolí s dlouhodobou nezaměstnaností"
  Ale díky -vd-, takhle to člověka po ránu adrenalínov ě probudí a ještě si procvičí počty :-)
  February 4, 2014 v 10.7
  Omluva
  Vážený pane Profante,

  stává se mi to málokdy, ale tentokrát jsem tu statistiku skutečně neinterpretoval správně. Omlouvám se Vám i čtenářům. Má so to tak, že z věkové kohorty 50-64 je bez práce 41 % lidí. Právě jsem si to číslo ověřoval u paní Šimandlové z Alternativa 50+.
  February 4, 2014 v 10.12
  Opravil jsem to i v samotném článku. Ještě jednou se omlouvám.
  JK
  February 4, 2014 v 11.15
  Pořád je to matoucí
  Výraz "Necelá polovina lidí... je bez práce" je nepřesný a matoucí. Většina čtenářů si "bez práce" přeloží jako "nezaměstnaní", což není pravda a článek to dokonce ani netvrdí ( výrazem "bez práce" nejspíš myslí "ekonomicky neaktivní", ale přímo to nepíšou). Mimochodem, mně by docela zajímalo, kolik lidí z této věkové skupiny je opravdu nezaměstnaných, ale to se z článku nedozvím (statistiky ministerstva práce a sociálních věcí za 4. čtvrtletí 2013 uvádějí v této kategorii cca 160 000 uchazečů o práci, což rozhodně není 41%).
  MP
  February 4, 2014 v 11.55
  Těch 41 %
  Podle údajů v článku představovali lidé nad padesát mezi uchazeči o práci 26, 5 %. Kdyby se jednalo o stejnou kategorii, musel by být nárůst jejich podílu poměrně razantní -- vzhledem k tomu, že se rychle zvyšuje podíl u nezaměstnaných absolventů, dost nepravděpodobné.
  Ovšem těch "41% procent lidí bez práce" by mohlo v této věkové kohortě vyjít, pokud započítáme ty, kdo jsou v důchodu -- tedy to, co v jiných věkových kohortách neděláme. V případě předčasných odchodů Do důchodu by to mohlo mít nějaký smysl, protože se může jednat o skrytou formu nezaměstnanosti, v případě zdravotních a řádných starobních důchodů to už žádné odůvodnění nemá.

  Vratislavovi Dostálovi
  Tohle bývá hodně častý novinářský omyl, přiřazení nějakých procent jinému základu. Dost často za to ostatně už mohou podklady poskytované na tiskovce. Nikoli chybné či podvádějící, ale matoucí. Nic si z toho nedělejte. Reagoval jsem trochu zlomyslně, jednak protože vím, že u Vás je taková chyba neobvyklá a pak, zrovna v tomhle případě, mě provokuje i samotné to souhrnné číslo.

  Tíže nezaměstnanosti dopadá opravdu mnohem krutěji na dvě věkové skupiny. Na ty nad padesát, osobně bych řekl spíše nad pětapadesát -- a ty do třicítky. Ono těch 160 000, které zmínil JK, není sice 41%, ale je to odporně hodně. Zvlášť když si uvědomíme, že ta risika ztráty práce se vzájemně podporují: Pětapadesát, žena, základní vzdělání anebo vyučená, v Severočeském kraji anebo na Ostravsku či Znojemsku -- to už je hodně těžké. Přidejte k tomu malé sídlo s obtížnou dopravou a nedej bože příslušnost k nějaké viditelné menšině, neřku-li, že by byla Romka; pravděpodobnost sehnat práci u ní pak bude statisticky nižší než že otěhotní.
  A tyhle konkretizace maléru to nafouknuté číslo 41 % zakrývá.
  FZ
  February 4, 2014 v 12.2
  Již nadpis článku je zcela demagogický
  ono se totiž nejedná o nezaměstnanost, ale ekonomickou pasivitu..velká část z lidí ve věku 50 -64 let je již v důchodu (jsou ekonomicky pasivní), to byste mohl napsat, že nezaměstnanost ve věku 65-80 let je 98 %.
  JK
  February 4, 2014 v 12.45
  čísla, čísla,čísla
  Ono je tam víc věcí nepořádně. Autor píše, že "Podle statistiky ministerstva práce z předloňského roku tvoří počet uchazečů o zaměstnání nad padesát let věku celkem 26,5 %." Já si to (podobně jako Martin Profant) překládám tak, že věková skupina nad 50 let tvoří 26.5% všech uchazečů o zaměstnání. Uvážíme li, že MPSV sleduje (ne)zaměstnanost obyvatel mezi 15-64 lety, tak mně zase tak nepřekvapuje, že z těch nezaměstnaných tvoří čtvrtinu lidé nad padesát - dokonce to nesvědčí (samo o sobě) ani o nějaké významné diskriminaci (já bych čekal, že to bude víc).
  Problém toho článku je, že míchá dohromady čísla ČSÚ a jakéhosi statistického zkoumání na 3000 subjektech, o kterém se nic bližšího nedozvíme, a volně pracuje s termíny "bez práce" a "uchazeč o zaměstnání", což zejména v této věkové skupině nedává smysl. Škoda, mně by docela zajímalo, jak to s tou diskriminací občanů nad 50 je (často totiž kolem sebe slyším opačné stížnosti).
  MN
  February 5, 2014 v 10.18
  DR snad není bulvár,
  takže není nutné věnovat tolik pozornosti titulku. Sdělení článku je zřejmé, zaměstnanost (ale také ekonomická aktivita) lidí nad 50 klesá a není to v pořádku. Konkrétní příčiny mohou být různé (zdravotní stav, výpověď, dlouhé hledání zaměstnání, situace v rodině, diskriminace, důchodový věk atd), to ale na tom nic nemění. V některých lokalitách dosahuje podíl žadatelů o zaměstnání nad 50 let i 50%.
  Pro pana Konvaliku nějaká čísla, např.:
  "Obtížnou pozici lidí starších padesáti let na pracovním trhu potvrzují i statistiky. Zatímco v září minulého roku hledalo v Česku práci 92 880 lidí nad padesát let, v prosinci stoupl jejich počet na 103 063 a nyní jich je téměř 120 000. Tato vzrůstající tendence, vyhrocená krizí, je patrná v celé EU. Občanské sdružení Plus 50 chce v pracovním uplatnění starších ročníků pomáhat." ( To bylo v roce 2009, nyní tedy už 160 000).