Profil čtenáře:
Vratislav Dostál

Profese: novinář
E-mail: vdostal@denikreferendum.cz
Étienne Balibar bude již o den dříve, tedy ve středu, přednášet ještě na jiné akci v Praze. Jejím spoluorganizátorem je Princeton University. Pro zájemce přikládám podrobné informace.

--

Ideology after the End of Ideologies (15th June 2016),

Vila Lanna, V Sadech 1
Prague 6 - Bubeneč
160 00

An international conference organized by:

- Princeton University
- Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic
- Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic

What is ideology? Can there be a world without ideology?

This conference will analyze the role of ideology in the wake of Francis Fukuyama’s infamous prognosis of the “end of history.” If neoliberalism celebrated the fall of the Eastern Bloc as the definitive victory of the market economy and liberal democracy, this was thought to herald in turn the end of competing ideologies. Is the very idea of the end of ideologies and of the victory of the free market and liberal democracy not itself, however, exceedingly ideological? If so, what might be the content of this post-1989 ideology and the modes of critique adequate to its exposure and dismantling?
--
Conference Program:

8:30 – 9:00 - Registration
9:00 – 10:30 - Étienne Balibar - ideology after the End of Ideologies
10:30- 11:00 - Coffee break
11:00-12:30 - 1st Panel: Ideology, Fetishism and the Logic of Capital

Anselm Jappe (Accademia di Belle Arti di Sassari, Italy) - Contemporary Ideology between Commodity Fetishism and Narcissism: the Dark Reverse of Capital Logic

Dan Swain (Czech University of Life Sciences) - Justice as Fetish

Joe Grim Feinberg (Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic – Institute for Sociology, Slovak Academy of Sciences) - The Ideology of Philosophy

12:30 -14:00 - Lunch
14:00-15:30 - 2nd Panel: Ideology, Subject and Subversion

Petr Kužel (Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic) - Structure of Ideology

Michael Hauser (Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic) - Zero Ideology of Contemporary Capitalism

Jana Beránková (Columbia University, USA) - Exorcising Specters: Subject’s Resistance to Forgetting

15:30 -16:00 - Coffee break
16:00 – 17:30 - 3rd Panel: Ideology, Labor and (Post)colonialism

Gavin Arnall (University of Michigan, USA) - Rethinking Reproduction: Ideology, Universality, Labor

Nick Nesbitt (Princeton University, USA) - Spectres of Lenin: The Productionist Ideology of Decolonization

Jean-Godefroy Bidima (Tulane University, USA) - African Ideologies Since the Fall of the Berlin Wall
Se zpožděním mi na anketní otázku odpověděl také právník a sociolog Jiří Přibáň. Myslím, že by byla škoda o ni ochudit čtenáře DR. Přikládám ji proto sem:

Myslím, že udělení státního vyznamenání je ryze symbolický akt, který vypovídá zrovna tak o osobě, která ho obdrží, jako i o tom, kdo ho uděluje. Tak to vnímá i veřejnost, a proto není třeba přisuzovat takové ústavní pravomoci prezidenta větší váhu, než jakou má. Letos bylo oceněno několik velmi úctyhodných osobností, v jejichž stínu ale působí například ocenění normalizačního ministra Miroslava Tomana spíš jako parodie.

Zdravím z Walesu,
Jiří Přibáň
Podrážděnou reakci Andreje Babiše způsobily čtyři otázky, které mu v úterý na plénu směmovny Ladislav Šincl položil, jejich znění přikládám:

1. Považujete za normální, aby ze stornovaných a přetáčených smluv životního pojištění v období do pěti let od jejich uzavření, a kam pojištěnci ročně vkládají na zaplaceném pojistném a též daňově zvýhodněném cca 21 mld. korun, šlo cca 10,5 mld. korun ročně z těchto peněz pojištěnců na výplatu provizí za tzv. zprostředkování takovýchto storen a přetáčení smluv?

2. Ztotožňujete se s mým názorem, že u státem daňově podporovaného životního pojištění má stát právo zasáhnout a přiměřeně regulovat provize, které si na úkor zaplacených peněz pojištěnců a za jejich zády dohadují pojišťovny a zprostředkovatelé a které jsou i podle důvodové zprávy k tisku 415 jedny z nejvyšších v Evropě?

3. Můžete vyloučit, že za event. změnou postoje vašeho ministerstva - údajného - v průběhu projednávání tisku 414 a 415 v Poslanecké sněmovně nestojí někteří představitelé hnutí ANO 2011 z řad pojišťovacích zprostředkovatelů?

4. Lze též vyloučit, že rozhodování vašeho ministerstva ve věci regulace provizí zprostředkovatelů životního pojištění není přímo či nepřímo ovlivněno zájmem některé z obchodních společností vašeho koncernu či na ně obchodně napojených firem, kterým by v případě přijetí cenové regulace provizí mohly poklesnout tržby či zisky?

--

A mimochodem, ministr financí na ně dosud neodpověděl.

pro zájemce: rád bych upozornil, že Vítu Kalvodovi vyjde detailní rozbor novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích v aktuálním čísle investičního časopisu Fondshop. K dostání by měl být od čtvrtka.
Teď koukám, že jsem tam neopsal pasáž o Republikánech. Jednoduše řečeno, Wintr tvrdí, že jejich počínání například v čase schvalování Česko-německé deklarace na začátku roku 1997 nebylo srovnatelné s tím, co se dělo za první republiky či se strategií, kterou ODS "vynalezla" na začátku roku 2010.