Profil čtenáře:
Jan Sapák

JS
Profese: architekt
Co ale musím uvést napřed je fakt, že výběr obrázků u mého článku není mojí volbou ale volbou redakce. Poslal jsem zcela jiné snímky. Tedy dvojjazyčné nápisy nelze spojovat s obsahem článku jako jemu odpovídající ilustraci.

Dále ať si lámu hlavu sebevíce a snažím se o tu největší empatii, nevím, kde se panu Horákovi vyvstala ona analogie mého textu s totalitní publicistikou (???). To zůstává rozum stát. Optimismus zajisté nepopírám, co má ten ale probůh do činění s totalitními médii?

Pak se mi ale zdá, že vedle vypjaté ideologie zde hraje roli také značná neznalost reality a faktů (to k mému poslednímu odstavci). Lužičtí Srbové ovšemže své střední školy mají! Státní střední školy. Mají i vysokou školu, konkrétně Institut za sorabistiku/ Institut für Sorabistik na unoversitě v Lipsku, který je quasi fakultou! Dále pak stojí elitní: Serbski gymnazij Budyšin/Sorbisches Gymnasium Bautzen. Dokonce obdobné gymnázium v Braniborsku, v Chotěbuzi (Dolnosrbské). Pak jsou zde další dvě střední školy z nich jedna v Ralbicích. Ty ale jsou něco mezi vyšší měšťankou a jedenáctiletkou. Ne tedy střední školou, zcela přesně dle našeho pojetí. A pak je zde několik základních (pravda ne mnoho) škol s vyučovacím jazykem hornosrbským ale i dolnosrbským (tedy třeba i matematika nebo zeměpis). Přiměřeně a v rámci možností je státem pečováno o menšinovou výuku mládeže ve velmi vysokém standardu. Vznikla také tři kompletní lexikální díla: Anglicko-Hornolužický (a naopak), Německo-Hornolužický (a naopak) a nakonec Ukrajinsko-Hornolužický (a naopak). Jsou to kompletní zcela odborná lexikální díla s několika desítkami tisíc hesel. Vznikla péči německé strany a příslušných zemí. Srovnatelné dílo Česko-Hornolužické bohužel není. Onen dosti stručný slovník (Č-HSB-Č) je již zastaralý a velmi skromný (asi 50 let starý). Mohl bych sem napsat mnoho, ale vážím slova i místo.
Proboha nevím, před kým bych měl asi být v předklonu? Tomu nerozumím.

Vypjatá ideologie a zášť v této otázce ničemu nepomohou.
Důsledky těžby uhlí v povrchových dolech, stejně jako přečíslení po vyhnání Němců jsou holými fakty, ne předmětem mých spekulací.
Nepopírám, ale že chci být optimistou, protože jsem se setkal též s řadou pozitivních úkazů.
Jestli mne paměť neklame, pak nás Rakousko předešlo v konstituci republiky o 2 dny (12. listopadu). Stejně jako Rakouský stát sui generis vznikl také dříve než 28.10.
Vím, že to s republikánským profilem ani v Rakousku ani v dalších zemích není zcela jednoduché. Loni v létě to slízl Heinz Fischer za účast na pohřbu Otto Habsburka. Byl to ale opravdu ústupek monarchismu? I když byl tento pohřeb též plný "fangliček" a atributů není to tak jednorozměrné. O. Habsburg byl také znám jako přesvědčený demokrat a odhodlaný antinacista. Také to byl respektovaný člověk. Jednoduše eschatologické otázky jsou velkým tajemstvím a majestát smrti bychom měli respektovat, ať má jakékoliv souvislosti.
Snad stojí také za připomenutí, že mnoho z uniformovaných gardistů byli dobrovolnící z Moravy a Čech, kteří nechybí na žádné akci vojenské historie. Jednoduše jsou to ceremoniální milovníci " z profese".
Vím že to pro někoho snad znejasňuje, co jsem řekl prve v článku , ale na jisto se to ještě vysvětlí.
Vážený pane Bidlo,

děkuji za podnětnou reakci na text, který se stal článkem jen omylem. Více o tom pak v článku skutečném později. Možná že to bude jak pravíte. Zjištění, ke kterým jsem se měl příležitost dostat pozitivně vypovídají o něčem jiném, než jste pozoroval. Značná dynamika spontánního sběru, která byla pozorována na více místech. Podporují to také další úkazy. Nechci se o to zbytečně přít a velmi dobře vím jak je otganizačně a logisticky také nesnadné podpisy shromáždit. Proto jsem přesvcědčen stále, že Franz oficiálním kandidátem bude, protože pro to svědčí pozitivní zjištění. Zdálo se mi užitečné informovat o tom ty, které to zajímá, aby měli dobré zprávy o tom s čím počítat. Nic to nemění na skutečnosti, že vlna dominové, eponenciálně vzplanuvší pozornosti již je za svým zenitem a že Vladimír Franz výrazněji do zápasu o post nezasáhne, jen přivede o něco více voličů k urnám.

S přáním pěkného dne
Toto je zajímavé a vítané otevření tématu z nové strany. Debata o volbě prezidenta začíná být barvitější a kontury se začínají vyjasňovat.