K fenoménu Franz

Jan Sapák

Nárůst podpory pro Vladimíra Franze má již takovou dynamiku, že s vysokou pravděpodobností bude mezi kandidáty, kteří shromáždí padesát tisíc podpisů. Prezidentem se stát nemůže, ale není možné fenoménu Franz využít?

Vladimír Franz se raketově a pro mnohé překvapivě prodral blízko čela pelotonu prezidentských kandidátů. Nyní je téměř (s ohledem na dynamiku) jisté, že shromáždí padesát tisíc podpisů voličů a stane se kandidátem.

Nemá smysl lamentovat nad „hloupostí českých voličů“, plytkostí a prchavostí jejich zájmů a pohledů. Pozornost Franzovi je faktem, nejde jen o recesi a patří k demokracii. Můžeme mít také za velmi pravděpodobné, že Franzovi nejde o politiku ale o PR umělce. Asi tomu tak bude, protože před touto událostí jsem o něm neměl ani ponětí a to se o umění přirozeně zajímám, i když přiznávám, některé dobové výstřelky (již ostatně dvakrát až třikrát recyklované) mě nechávají lhostejným.

Měli bychom ale na pozornost projevovanou Franzovi hledět především jako na protestní hlasy či vlastně protestní vlnu, kterou nakonec můžeme i trochu pochopit. Na počátku asi byly skupiny jeho obdivovatelů, kterým se ale podařilo vytvořit virál, strhnout lavinu, která se dá jen velmi stěží vytvořit uměle.

Jistě pomohl skutečně originální bizarní Franzův zjev a paradox, který to s sebou nese. Je to ten nejzazší antipod a kontrast k tomu, co vidí nejenom tato protestní skupina, ale velká většina veřejnosti v politicích. Chopili se kontrastu právě proto, že to je kontrast nejextrémnější ze všech. Takřka dokonalý.

Je to jako se vším, kontrast hraje velkou roli v umění, humoru ale i v ekonomice a dalších dějích. Má svou roli přece také v politice. Překvapení, které nelze dopředu naprogramovat.

Osobně očekávám, že lavina se ještě rozšíří a podpora Franze ještě poroste. Je dokonce možné, ba pravděpodobné, že se i ve skutečných průzkumech přehoupne krátkodobě před Jiřího Dienstbiera. Osobně bych odhadoval mocnost vlny podpory na sto až dvě stě tisíc. Dál již jsou ale skutečné limity tohoto vzplanutí. Byly jednoduše nachystány specifické podmínky a někdo škrtl sirkou.

Vladimír Franz bude skutečným kandidátem a jeho jméno bude na kandidátní listině. Do voleb však významně nezasáhne. Hlasy, které probudil, by jinak u voleb z 95 % zcela jistě absentovaly.

Nemá smysl nad tím lomit rukama, je to prostě fakt, který je dokonce pochopitelný. Dovoluji si ale nesměle provokovat k úvahám, zda a jak by to bylo možno použít k podpoře hnacích sil v kampani Jiřího Dienstbera. Asi tak jako když se v mechanice meziplanetárního prostoru využívá síly přitažlivosti cizích těles, aby pohyb lodi nebo i řízeného předmětu byl stálý a sílil za hranici svých původních energetických možností.

Přes všechnu bizarnost Franzovy kandidatury přichází tak trochu ze stejné strany jako Jiří Dienstbier, to bych nechtěl přehlédnout. Nechybí tomu vtip (Tour de Franz), svěžest, dobrá výtvarná kultura a nakonec i jistá upřímnost. Pokusme se toho využít, i když vím, že to nebude jednoduché.

  Diskuse
  VB
  October 3, 2012 v 2.42
  Dovolím si jen pár drobných poznámek, jimiž bych rád naznačil, co podle mne v článku není tak úplně přesné. Především, Vl. Franz pravděpodobně 50 000 hlasů nezíská. Před pár dny, kdy jsem zvědavě navštívil vernisáž jeho výstavy (byť jej mám raději jako skladatele moderní vážné a také scénické hudby, s jeho dílem se již léta potkávám ) spojenou s celou tou prezidentskou kampaní shledal, že na rozdíl od nadšených "lajků" na Facebooku, příznivci Franze jsou spíše platoničtí, ale svými podpisy jej tolik nezahrnují: má jich kolem 12 000, a to se do listopadu sotva více než 4x znásobí. Zvěděl jsem ovšem, že je to i proto, že lidé, již Franze prosazují, v podstatě nemají prostředky ani zkušenosti na efektivní kampaň, jestliže Franz pilně jezdí po vlasti a hovoří o své vizi, určitě to k tisícovce podpisů denně nestačí. Zaujal mne ovšem důraz, který tento adept klade na vzdělanost. V jeho případě je opodstatněný, protože Franz je podle mne zajímavější právě svým nesporným vzděláním než tetováním. Nechci se vice rozepisovat a působit tak dojmem agitátora za VF, v souvislosti s uveřejněnou úvahou jsem však považoval za vhodné toto doplnit. Děkuji za pozornost.
  JS
  October 3, 2012 v 12.34
  Vážený pane Bidlo,

  děkuji za podnětnou reakci na text, který se stal článkem jen omylem. Více o tom pak v článku skutečném později. Možná že to bude jak pravíte. Zjištění, ke kterým jsem se měl příležitost dostat pozitivně vypovídají o něčem jiném, než jste pozoroval. Značná dynamika spontánního sběru, která byla pozorována na více místech. Podporují to také další úkazy. Nechci se o to zbytečně přít a velmi dobře vím jak je otganizačně a logisticky také nesnadné podpisy shromáždit. Proto jsem přesvcědčen stále, že Franz oficiálním kandidátem bude, protože pro to svědčí pozitivní zjištění. Zdálo se mi užitečné informovat o tom ty, které to zajímá, aby měli dobré zprávy o tom s čím počítat. Nic to nemění na skutečnosti, že vlna dominové, eponenciálně vzplanuvší pozornosti již je za svým zenitem a že Vladimír Franz výrazněji do zápasu o post nezasáhne, jen přivede o něco více voličů k urnám.

  S přáním pěkného dne