Fischerova_11_p1

Táňa Fischerová

Profil

Autorka je herečka, divadelní i filmová, moderátorka Adventních koncertů ČT, členka různých občanských sdružení i nadací, předsedkyně alternativního politického hnutí Klíčové hnutí. Bibliografie: Lydiiny dveře a Bílý den, knihy povídek; Daniela Brůhová: Nežít jen pro sebe, Portál 2002, kniha rozhovorů; Jeden čas seje, jeden plody sbírá, koláže a kompaktní disk s poezií minulých staletí zhudebněnou Danielem Dobiášem, Svatošovo nakladatelství, podzim 2002.

Komentář

Evropa hodnot?

Táňa Fischerová reaguje na text Petra Uhla týkající se odebraných dětí v Norsku. Na věc má odlišný pohled. Podle předsedkyně Českého helsinského výboru je třeba se zaměřit na celý systém sociální péče, tak jak je nastaven.

Komentář

Anna Šabatová je člověk na svém místě

Stanovisko Anny Šabatové k nošení hidžábu je dokladem toho, že její volba ombudsmankou byla dobrým rozhodnutím. Jestliže je s vírou druhého spojen předpis nosit určitý oděv, a není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních, není důvod to nerespektovat.

Komentář

Volby do EU jsou důležité

Táňa Fischerová vyzdvihuje důležitost nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Za jedno z nejdůležitějších témat těchto voleb považuje postoj k Transatlantické dohodě o obchodu a investicích TTIP.

Komentář

Amazon?

Americká firma Amazon odchází z Německa, kde se kvůli jejím praktikám a zacházení se zaměstnanci dokonce stávkovalo. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a předseda vlády Bohuslav Sobotka by rádi, aby firma přišla do ČR.

Komentář

K důležité volbě ombudsmana

Táňa Fischerová pro Deník Referendum popisuje, jaký profil by měl mít budoucí ombudsman/ka. Zároveň vysvětluje, proč se nakonec kandidatury sama vzdala.

Komentář

Je třeba se podívat pravdě do očí

Pokud nebudeme hledat a tvořit systém, ve kterém bude lidská bytost a její důstojnost uznávána a ctěna, pak si přiznejme, že lidstvo je někde u konce své existence.

Komentář

Nepodporuji Karla Schwarzenberga

Zveřejňujeme prohlášení Táni Fischerové, kterým vyvrací nepravdivé zprávy o její údajné podpoře Karla Schwarzenberga v druhém kole prezidentské volby.

Image

Komentář

Co jsme chtěli 17.listopadu?

Redakce DR oslovila tři kandidáty na prezidenta s tím, aby napsali text o očekáváních v roce 1989 a o tom, co se v jejich očích skutečně stalo, popřípadě čem vidí východiska ze současné situace. Zde je text Táni Fischerové.

Komentář

Past předčasných voleb v červnu

Skutečnou změnu a posun k lepšímu může přinést jen občanská společnost, která vstoupí do politiky. Stávající strany by se pak musely pod tlakem nových lidí v politice a hlasu společnosti transformovat. Narychlo uspořádané volby by to však neumožnily.

Komentář

Nestačí demonstrovat, je třeba vytvářet vizi

Současné vládě se podařilo spojit všechny složky společnosti a donutila je přemýšlet a tvořit. To je hlavním výdobytkem nynější neutěšené situace. Nestačí pouze demonstrovat, ale spolu s tím také spolupracovat na vizi jiné společnosti.

Komentář

Realitu můžeme měnit, když se pro to rozhodneme

Přímou volbu prezidenta mnozí považují za chybu. Je to však spíš šance pro českou občanskou společnost, která může ve svém středu najít někoho, kdo bude skutečnou osobností, přinese nové ideje a dodá lidem v současném marasmu naději.

Komentář

Králíci pokusný

Současní ministři realizují po způsobu diktátorů a bez diskuse svoje sny, které nejsou ani uvážlivé, ani ku prospěchu společnosti. Radí se s manželkou a několika vyvolenými a my, králíci pokusný, neseme na svých bedrech jejich nápady.

Komentář

Naši mocní opravdu hodně pracují

Vysoké odměny ministerských úředníků jsou prý důsledkem nadstandardní práce. Když ušetříme na těch dole, mohou si ti nahoře zvednout odměny, to má svou logiku a děje se to tak téměř všude.

Komentář

Dělící čára je jinde

Představa, že jen Židé vnímají neonacismus jako hrozbu, je naprosto zcestná. Motivy těch, kteří se vůči němu vymezují, mají jiné kořeny. Je to otázka svědomí.

Komentář

Jsme poučeni. Vyhněme se starým chybám

V přelomových dobách, a naše doba je dobou přelomu, vždy museli věci vzít do svých rukou občané sami. Tentokrát bychom měli být poučeni a vyhnout se starým chybám.

Sloupek

Podobnost čistě náhodná

Dávné plány na marginalizaci Pražského filharmonického sboru opět nabývají na síle. Richard Sporka, jeho bývalý ředitel, se proti nim snažil bojovat. Dostal výpověď. Pokud to někomu připomíná doby minulé, je to podobnost čistě náhodná.

Sloupek

Prohra, nebo výhra?

V životě nastávají okamžiky, kdy se zdá, že nemá smysl bojovat, neboť se zdá býti předem jasné, že vítězství je nemožné. Skutečná výhra však může spočívat právě v tom, že bitvu vedeme, i když je zdánlivě marná.

Sloupek

Pod mostem se špatně křičí

Důsledkem zhoubné politiky navyšování nájmů bude zánik služeb v místech, kde ještě dnes žijí lidé. Zastupitelé nebudou mít koho zastupovat a zanikne i smysl jejich mandátu. Občané by jim to měli stále připomínat.

Sloupek

Náš dnešní úkol

Proti centralizaci moci je zásadní postavit decentralizaci všech jejích oblastí a vytvářet místní skupiny, spojené s ostatními sítěmi, ale samostatné v rozhodování. Je třeba rovněž všemi silami a prostředky hájit bezmocné, ať jde o sociálně slabé, bezdomovce nebo menšiny.

Sloupek

Stav nouze

Na stavu nouze není nejhorší to, že Sněmovna přijme asociální zákony, ale to, že se tím potvrzuje trend, kdy neustálé ohýbání a obcházení zákonů se stává normou.

Zobrazeno 20 / 67