reklama
Trvalé příspěvky
Jednorázové - květen
0/400 000 Kč Podpořte nás na cestě k finanční stabilitě. ♥ Daruji

Profil čtenáře:
Martin Pleva

MP
Profese: pedagog

p. Kolaříku.

Ono je to stále stejné.

Propadl jste obsesi dělat ze mě putinofila. Nahradil jste v této funkci p. Kolaříka. Inu, proč ne, kdy vás to baví.

Staré přísloví říká: Koho nemůžeš porazit, s tím se musíš domluvit. Já to osobně vidím na domluvu ani ne tak s Putinem (myslím, že se ho fakt zbaví), ale s někým novým.

A já, p. Profante, fakt nemůžu za to, že Rusko má jaderný arzenál, ani za to, že má 140 000 000 lidí a faktickou podporu Indie a Číny, ani za to, světu (ovšem tomu "třetímu" že) hrozí hlad. Já jsem to opravdu nezpůsobil. Nezpůsobil jsem ani to, že většina Rusů se Západu bojí a že se cítí jím být podvedena.

A pokud jde o "Pullmannovu lež" - já netvrdím, že ona americká historička, kterou citoval (!), má pravdu. Ba přikláněl bych se v tomto spíš na vaši stranu ("vůle lidu" nebyla skutečnou vůlí). Ale nehynoucí Pullmannova zásluha spočívá už jenom v tom, že lidi jako p. Nushart (doufejme!) snad konečně podnítila k tomu, aby o zfrázovatělém pojmu demokracie začali opravdu hlouběji přemýšlet.

před zvůlí a la stalinismus vás nechrání demokracie, nýbrž právní stát a LIBERALISMUS (liberální=svobodný, jde o lidská práva a svobody, ostatně proto, ne nadarmo, se našemu politickému systému říká LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE).

Mnozí lidé - a celý politický a mediální mainstream - ovšem toto sousloví s oblibou zkracuje na "demokracii". A to způsobuje ten pojmový zmatek.

Ale ještě jednou tedy: demokracie není žádné dobro, tím dobrem (i tak samozřejmě relativním - viz můj článek, ale zkrátka tím nejlepším ze špatných politických systémů) se demokracie stává až poté, co je kultivována lidskými právy a právním státem. Proto nemůžete být zabit nebo lynčován, i kdyby si to většina lidu přála!!

A proto jsou tak nebezpeční oni "reformátoři" alias deformátoři liberální demokracie jako Orbán nebo Trump. Dovolávají se lidu a ignorují individuální lidská práva a svobody.

děkuji vám, že jste objasnil ten Pullmannův "stalinistický demokratismus" a utnul tak demagogii.

Pokud jde o Rusy, plácáte se v tom skoro nedůstojně. Mentalita není žádnou nezměnitelnou podstatou, naopak, právě mentality se v dějinách mění... Změna mentality (většiny) Rusů, jakkoli je žádoucí, nemůže být nadiktována, a už vůbec nesmí být doprovázena ponižováním atd. Všechny národy si zasluhují respekt a úctu, stejně jako všichni lidé. Konkrétní činy, jichž se dopustili/y, jim tuto důstojnost neodnímají.

Vzít Rusku všechny území obsazená od r. 2014 není právě pravděpodobně možné, resp. vyžadovalo by to totální porážku srovnatelnou s Německem a Japonskem v r. 1945. Proto bude nutné vyjednávání a kompromis, jakkoli se nám morálně nemusí líbit. Žádný ruský prezident vám nikdy nepodepíše ztrátu Krymu, ani Navalnyj. Už jsem vám to jednou psal.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Navalnyj

problém je, že z pohledu (pravicového) antikomunisty jste komunista i vy.

Neboť máte levicové názory, dokonce marxistické - a tady klasický český pravicový antikomunista nerozlišuje. Pro něj diktatura, nesvoboda - a sociální rovnost a omezování bohatých JEDNO JSOU.

Proto v takové atmosféře nemůže levice nikdy uspět. A proto levice nesmí být antikomunistická ve smyslu chápání minulého režimu jako absolutní ho zla. Byl-li totiž absolutním zlem, pak vše, co hlásal, je zlé. A jestliže hlásal (marxistické) teze o odstranění vykořisťování, rovnosti, zespolečenštění atd., pak jsou tyto myšlenky zlé. Antikomunistovi je přitom úplně jedno, jestli minulý režim ony teze "jenom hlásal", nebo zda je i uskutečnil a jak, resp. jak deformovaně apod. Opakuji, pro klasického českého postkomunistického pravicového antikomunistu je tohle všechno totéž!