Profil čtenáře:
Jiří Guth

Profese: ekolog
E-mail: jiri.guth@ecn.cz

Lidé z České geologické služby ani z Výzkumného ústavu vodohospodářského, natož z akademické sféry nejsou "podřízení" ministra životního prostředí, jak naznačuje jedna ne úplně dobře formulovaná otázka.

Podle toho, co čtu, tak od příštího jízdního řádu (tj. prosinec 2020) nejspíš zase půjde projet republiku vlakem na jednu jízdenku, ale bude dost drahá - tedy aspoň v poměru ke kombinaci nejvýhodnějších.
Myslím, že bylo velkou chybou jak těch odpovědných, tak ale i nás všech, co se zajímáme o věci veřejné, když jsme už v roce 2000 (!) neprotestovali proti roli krajů jako objednatelů základní dopravní obslužnosti. Neprotestovali jsme ani v době, kdy byl znám scénář tzv. liberalizace na železnicích - řekněme od vzniku SŽDC v r. 2003.
Zdá se mi, že kritika prof. Librové míří trochu mimo. Ve zprávě z výzkumu se vcelku jasně a opakovaně píše o názorech, kdežto ona mluví o metodice výzkumů postojů.
Námět na "nekřížení" státní správy a samosprávy mě pobavil. Představte si, kdybyste třeba s každou matriční záležitostí (včetně osobních dokladů apod.) museli do okresního města.
Kdo má ambici excelovat v sebemrskačství, dobře ví, že ani to mrskání mu pořádně nejde...