Profil čtenáře:
Filip Outrata

FO
Profese: redaktor
E-mail: filipout@seznam.cz

Zřejmě se to, pane Nusharte, nejzkušenějším světovým odborníkům na válečné zločiny zdálo méně jisté a pravděpodobné než českým "expertům od klávesnic".

Pane Nusharte, buďte si jist, že tomu není tak, že by ICC a jeho hlavní vyšetřovatel sedm měsíců "nic nedělal". Naopak se celou tuto dobu snažil získávat a vyhodnocovat důkazy při spolupráci s nejuznávanějšími mezinárodními odborníky na humanitární právo. A nepochybně neobžalovává společně pachatele a oběť, ale dvě skupiny pachatelů.

Německo dále financuje UNRWA, protože si uvědomuje, že pro poskytování humanitární pomoci v Gaze je v tuto chvíli nezastupitelná. Jsem za tento postoj německé vládě velmi vděčný.

Pane Kolaříku, takto mělo znít oslovení. Důkazy prostě nebyly předloženy, takže třeba i Německo tuto agenturu dále financuje. Také to asi musíte vzít na vědomí...

Toto tvrdíte Vy, pane Kolařík. Důkazy ovšem nikdo nepředložil.