Profil čtenáře:
Filip Outrata

FO
Profese: redaktor
E-mail: filipout@seznam.cz

Ano, ukazuje se to dlouhodobě, a nejen v uprchlické krizi, ale v množství větších i menších příkladů.

Tato situace je pouze tak mimořádná pro většinu obyvatel Evropy, že se to ukazuje zvlášť důrazně.

Shodneme se v tom, že připomenutí osudu paní Mikešové k Lidicím patří. Není ale jednoduché, jak konkrétně toto připomenutí formulovat. Podle mě by byl korektní zhruba takovýto text:

"Jednou z lidických obětí nacistické zvůle byla Štěpánka Mikešová, pro svůj židovský původ zatčená a deportovaná do KT osm dní před vyhlazením obce.

Existuje pozdní zápis vedoucího četnické stanice E. Ressla, podle kterého Mikešovou udala jedna z lidických žen, Alžběta Doležalová. Tento zápis není potvrzen dalšími prameny a odborníci se neshodují v tom, zda je možné ho považovat za hodnověrný."

Je mi téměř jasné, že pro lidické pamětníky, paní Bobošíkovou a SČBS by to bylo těžko přijatelné, nebo dokonce nepřijatelné. Ale vlastně nevím, jestli bychom se na takovém znění dokázali shodnout i my na půdě této diskuse...
Já za tím vidím konflikt mezi lidickými pamětníky, zastupovanými paní Bobošíkovou a starostkou Kellerovou, a novou skupinou zaměstnanců památníku v čele s ředitelkou Lehmannovou. Podle mě z toho v médiích vidíme je špičku ledovce.

Vztahy musely "drhnout" dlouhodobě. Je to opravdu citlivé a exponované místo. I předchozí ředitel M. Červencl to popisoval tak, že neustále musel čelit různým problémům...
Moc děkuji za příspěvek, to je přesně to, co považuji za důležité - kriticky myslet, nepropadat černobílému nekritickému bojovému dělení skutečnosti, ale vždy se pokoušet o diferencovaný pohled a postoj. Velmi hezky jste zformuloval, že potřebné jsou jak demonstrace a obecně projevy občanské aktivity, tak i jejich kritika a diskuse o nich. Vřele souhlasím.
Díky za kritické komentáře. Uznávám, že přesnější by bylo napsat, že nehrozí postih stejného druhu jako dříve, tj. paušální ze strany státní moci, ale přesto může angažovanost mít závažné následky, kromě těch jmenovaných panem Kalousem třeba i v ekonomické rovině, případně takové, že člověka napadají na sociálních sítích a podobně.

Přesto všechno je ale možné říci, že veřejná angažovanost je dnes jednodušší než v předešlém režimu.