„Zelený“ Křetínský a „analytik“ Tykač. Poklonkování uhlobaronům je selhání médií

Radek Kubala

Některá česká média i nadále šíří propagandu českých uhlobaronů, kteří se snaží brzdit nutný konec fosilní paliv. Naposledy se jali hájit zájmy Daniela Křetínského a Pavla Tykače časopis Forbes a server Echo24.

Podle článku své příbuzné zveřejněného ve Forbes „zelený“ Daniel Křetinský emituje z uhlí více skleníkových plynů než celé Finsko. Na snímku elektrárna Schwarze Pumpe. Foto SeptemberWoman, WmC

Už je to tak, že v debatě o klimatické krizi nastává postupný útlum aktivního popírání vědeckých faktů. Novou metodou odpůrců skutečných řešení je odvádění pozornosti k falešným řešením. Jen poslední týden nabídl další dva příklady, kdy média otevřeně lakovala nazeleno špinavý byznys Daniela Křetínského a Pavla Tykače.

Energetickou strategii Daniela Křetínského tentokrát neopěvovalo jako obvykle jeho vlastní Info.cz. Role natěračů se zelenou barvou se v zájmu podnikání českého oligarchy ujal magazín Forbes, který ve svém článku opěvuje údajnou ekologizaci EPH založenou na přechodu od uhlí na plyn.

I tentokrát ale chvalozpěvy vznikly tak říkajíc „doma“. Autorka článku ve Forbes Michaela Židlický je ženou Křetínského nevlastního bratra. Je otázkou, nakolik je etické v oslavném článku, který tak velkoryse zachází s fakty, podobný střet zájmu nezmínit.

Předně je třeba říct, že Křetínského firma emituje z uhlí více skleníkových plynů než celé Finsko a v německé Lužici kvůli rozšiřování svých dolů právě nyní bourá vesnici Miloraz. Nadto údajné zelenání EPH v článku reprezentují výhradně jen stavby nových plynových elektráren. Je to tedy čistý etiketní podvod.

Plyn je totiž fosilní palivo, které má sice při spalování o polovinu nižší emise než uhlí, nicméně v důsledku úniků metanu při těžbě a transportu je rozdíl v úhrnné bilanci emisí skleníkových plynů mezi uhlím a plynem minimální. Nejde tedy o žádnou ekologizaci, ale naopak snahu zachránit své zisky dalším ničením planety — a předstíráním, že se jí přitom dělá dobře.

Jakoby jim ale v Křetínského hlásné troubě Info.cz bylo líto, že jejich majitel ke své propagandě nyní využil jiný kanál, šéfredaktor Infa Michal Půr se aspoň vypravil šířit ji na sociální sítě. Snaha předstírat, že se tím prokazuje, že jeho a Křetínského Info není součástí fosilní lobby, skončila předvídatelně: jako gól ve vlastní síti.

Zato server Echo24 se rozhodl nedělat schovávačky a rovnou dal prostor Pavlu Tykačovi, aby osobně sepsal své názory na současný vývoj energetiky. Nepříliš překvapivě Tykač kritizuje vypínání fosilních a jaderných zdrojů, k tomu šíří už několikrát vyvrácený mýtus o masivních blackoutech způsobených obnovitelnými zdroji. Ostatně, co by jiného mohl jako majitel uhelných a plynových elektráren říkat.

Zarážející je představa, že právě Pavel Tykač si zaslouží prostor jako nestranný arbitr hodnotící současný stav energetiky. Co přijde příště? Majitel Philip Morris nám přijde vyprávět o prospěšnosti tabáku a začne kritizovat zákaz kouření v restauracích? Majitel továrny na výrobu pesticidů bude vykládat o rizicích ekologického zemědělství?

Poklonkování tuzemských médií českým uhlobaronům a oligarchům patří k jednomu z nejhorších jevů, které výrazným způsobem snižují kvalitu veřejné debaty a úroveň zdejší politické kultury. Rysem vyspělé demokracie je schopnost kriticky debatovat o tom, jak vzniká bohatství bohatých, a klást nepříjemné otázky namísto poklonkování.