Válka na Ukrajině po půli června: severodoněcký kotel se mění v lysyčanský

Petr Jedlička

V šestnáctém týdnu ruské invaze byly v Severodoněcku zničeny poslední mosty. Rusové se též probíjeli ze severozápadu na Slavjansk. Tématy velkých jednání posledních dní byly pak další dodávky zbraní a možnosti záchrany ukrajinského obilí.

Jeden ze tří velkých mostů přes řeku Doněc u Severodoněcku. Na začátku aktuálního týdne byl zničen poslední z nich. Foto Aris Messinis, AFP

Se ztrátami, pomalu, ale stále postupují ruští interventi při aktuální donbaské ofenzívě. Děje se tak na severním břehu Doňce, kde v minulých týdnech konečně dobyli i pětitisícový Sviatohirsk s proslulým klášterem, podél autostrády E40/M03 z Izjumu na Slavjansk a také jižněji mezi Doněckem a Horlivkou — na frontě, jež zatím vydržela víceméně kopírovat linii příměří z roku 2015.

Hlavní pozornost se ovšem upírá na místo styku severodonbaské a východodonbaské fornty — do prostoru, kde se interventům povedlo minulý měsíc zdolat obranu Popasne a zároveň vytlačit ukrajinské jednotky ze severního břehu Doňce na jižní. Vytvořil se zde v podstatě kotel s pomyslnými svírajícími se kleštěmi, kotel, jenž získal jméno podle nejvíce tísněného místa v oblasti: sverodoněcký.

Ruské svírání severodoněckého — lysyčanského — kotle v posledním měsíci. Grafika BBC

Od konce května, kdy jsme vývoj války přibližovali naposledy, se situace kolem Severodoněcku ve všech ohledech zhoršila. Rusové zabrali další městské části. Podle informací od tamní ukrajinské správy drželi k 13. červnu už 70 procent města. Na počátku týdne se obráncům podařilo interventy z několika lokalit vytlačit. V jeho polovině ale Rusové dobyli původní pozice zase zpět.

Dále se ruskému dělostřelectvu podařilo rozbít všechny tři velké mosty přes Doněc, které spojovaly Severodoněck s Lysyčanskem, jeho sesterským městem na jižním břehu řeky. Zbylí obránci Severodoněcku zůstali odříznuti od objemnějších dodávek zásob a munice. Zkomplikovala se také evakuace obyvatel, kteří nestihli utéci včas.

Většina ukrajinské vojenské techniky nicméně opustila Severodoněck už v minulých týdnech a stáhla se právě do Lysyčansku. Zvláště děla zde totiž mohou využívat vyšší nadmořské výšky, respektive kopcovitého terénu.

Nejvyšší ukrajinští představitelé kolem 12. června ještě tvrdili, že Severodoněck ztracen není; odpor ve městě se v polovině měsíce koncentroval do obřího komplexu chemičky Azot druhdy zaměstnávající na sedm tisíc pracovníků.

Většina analytiků ovšem soudí, že Rusové město dříve či později dobyjí, byť třeba jen drtivou dělostřeleckou převahou v oblasti. Podle reportérů z místa padalo na cíle v Severodoněcku v posledních dvou týdnech v průměru 200 dělostřeleckých granátů každý den.

Pole v oblasti bojů z ptačí perspektivy. Černé tečky jsou krátery po dělostřelbě. Foto Maxar, Twitter

Kde všude se bojuje

Vedle hlavního směru útoku na Severodoněck ze severovýchodu útočí jednotky interventů také z jihovýchodu podél toku Doňce (Toškivka, Ustynivka) a též na linii autostrády T1302. Ta spojuje Lysyčansk-Severodoněck se sedmdesátitisícovým městem Bachmut.

Další ofenzíva se dle analytiků Institute for the Study of War připravuje přes řeku Doněc směrem na dvanáctitisícový Siversk. Pokud by uspěla, dnešní severodoněcký — a možná už spíše lysyčanský — kotel by se definitivně uzavřel.

Druhý hlavní proud ruských útoků se rýsuje na jih od Sviatohrisku a souběžně na jihozápad od Izjumu. Na linii Bohorodyčné — Dolyna je zde zakopána předsunutá ukrajinská obrana města Slavjansku, jednoho z dosud nedobytých středisek celé Doněcké oblasti.

Další směr budoucího útoku na Slavjansk očekávají pozorovatelé od sverovýchodu, přes řeku od městečka Lyman.

Fronta na severním Donbase k 14. červnu. Zelená čára označuje linii, z níž se posunula od 14. května. Grafika MilitaryLand.net/DR

Na mimodonbaských bojištích Rusové postoupili v posledních týdnech nad Charkovem, kde se Ukrajincům podařilo v květnu prorazit až k ruské hranici; Rusové nyní dobyli část tohoto území (cca pět kilometrů do hloubky) zpět.

Zároveň se v této lokalitě interventi opevňují na východním břehu Pečenizské přehrady. Nějakou brzkou velkou protiofenzivu v oblasti tak zjevně neplánují.

Jižní záporožská fronta byla v posledních týdnech stabilní. Pozorovatelé zaznamenali, že Rusové zde část svých jednotek zakopali, část pak přesouvají na západ. Tam totiž — v Chersonské oblasti — posunuli o několik kilometrů frontu v posledních týdnech naopak Ukrajinci.

Největší význam zde má dobytí předpolí za řekou Inhulec u vesnice Davidův Brod. Ve středu 15. června se v oblasti stále plnohodnotně bojovalo.

Průběh chersonské fronty se zvýrazněním červnového ukrajinského postupu. Grafika ISW

Dodávky zbraní

Vedle situace na bojištích se v posledních týdnech debatovalo v souvislosti s Ukrajinou ještě o dvou dalších velkých tématech: otázce pokračování dodávek zbraní ze Západu a o problému, jak dostat z Ukrajiny sklizené zrní.

Pokud jde o zbraně, Ukrajina soustavně upozorňuje na drtivou převahu intervenčních sil v letectvu a v dělostřelectvu. Také připomíná, že již takřka vystřílela předválečné zásoby munice.

Před jednáním ministrů obrany zemí NATO, které probíhá tento týden v Bruselu, shrnula ukrajinská reprezentace svoje potřeby na tisíc houfnic, 300 pojízdných raketometů a 500 bojových tanků. Dosud obdržela několik set kusů veškeré těžší bojové techniky, většinou lehčích houfnic a obrněných kolových vozidel.

Pozorovatelé se shodují, že požadovaný objem zbraní Ukrajina takřka jistě nedostane. V postupných dodávkách munice a těžké techniky po desítkách kusů by se však mělo pokračovat nejméně do podzimu.

V Polsku, Británii, Německu a Rumunsku se také už od dubna cvičí ukrajinské jednotky v zacházení se sofistikovanějšími typy zbraní západní provenience. První by se měly dostat na bojiště v průběhu léta.

Jedna z tažených houfnic při palbě. Foto NA, Twitter

Záchrana obilí

Otázka transportu obilí je zatím výrazně nejasnější. Na Ukrajině je v současnosti přibližně 20 milionů tun semen pšenice, slunečnic, kukuřice, ječmene a dalších obilovin ještě z minulé sklizně. Ty je zapotřebí vyvézt do několika týdnů, aby se v silech uvolnilo místo pro letošní sklizeň. Tradiční cestu po moři ovšem blokují ruské lodě.

Na jeden vlak s vagony na obilí se přitom vejde přibližně 3500 tun zrní, do kamionu pak 25 tun. K odvozu stávajících zásob po souši by tak bylo zapotřebí 5700 vlakových jízd, respektive 800 tisíc cest kamionů. Něco takového lze ve válečné situaci přirozeně těžko zvládnout.

Z řady souběžně vedených jednání prosakují různé alternativní plány, jako proražení ruské blokády silami nějaké mezinárodní koalice, doprovod lodí se zrním tureckými plavidly, speciálně organizovaný transport do rumunských přístavů či nějaká humanitární dohoda s Ruskem — zvláště africké a jihoasijské země jsou totiž na dodávkách ukrajinského obilí závislé. Zatím však žádné spásné řešení objeveno nebylo.

Aktuálně se nejvíce využívá přeprava vlaky do říčních přístavů na Dunaji, kde se obilí nakládá na menší lodě. Dosud tak ale odpluly pouze čtyři miliony tun. Rusko přitom chce obilné lodě pouštět jen za předpokladu, že se bude zrní nakládat v přístavech pod vlastní kontrolou nebo že každou z lodí prohledá. Souběžně volá též po odminování přístavu v Oděse a zrušení západních sankcí.

Z Ukrajiny se každoročně vyváží 42 procent světového exportu slunečnicového oleje, 16 procent veškerého vývozu kukuřičného zrna, 10 procent ječmene a 9 procent pšenice. Nepodaří-li se obilniny letos vyvézt, hrozí globální potravinová krize, přičemž země jako Egypt, Indonésie či Filipíny zažijí s velkou pravděpodobností i hlad.

Diskuse
June 16, 2022 v 20.01

Zde ještě zajímavý grafický přehled, co která země slíbila Ukrajině dodat a co skutečně dodala

https://twitter.com/maxfras/status/1537347929194774529

JP
June 17, 2022 v 11.10

"Se ztrátami, pomalu, ale stále postupují ruští interventi při aktuální donbaské ofenzívě" - z tohoto pohledu ovšem vypadá situace pro ukrajinské obránce značně neutěšeně.

Ovšem - celou záležitost je možno nahlédnout i ze zcela opačné perspektivy (jak to také někdy před týdnem učinil jeden západní vojenský odborník): Rusové na Donbase sice postupují, díky své dělostřelecké převaze - ale jejich postup není nikterak fatální, fakticky se pohybuje v měřítku stovek metrů. Ukrajincům se v zásadě stále daří držet frontovou linii. A když se zohlední právě ona zmíněná obrovská palebná převaha ruské strany, pak se věc jeví tak, že přes tuto svou obrovskou převahu v palebné síle Rusové evidentně nejsou schopni provést nějaký zásadnější průlom.

V každém případě budou rozhodující dodávky nových zbraní pro Ukrajince. Zrovna na příští týden byly oznámeny dodávky - relativně - významného počtu vysoce moderní mobilní artilerie. Je nutno si uvědomit: v počtu kusů bude ukrajinská strana natrvalo v obrovské nevýhodě oproti ruskému dělostřelectvu; ovšem tato nově dodávaná vysoce sofistikovaná artilerie západní provenience i tak může znamenat významný posun, ne-li přímo zásadní zlom na frontě - neboť se vyznačuje extrémní přesností zásahu. Některá munice je dokonce přímo řízena přes GPS - čili dokáže cíl zasáhnout na vzdálenost desítek kilometrů s odchylkou nanejvýš několika metrů. To znamená, že Ukrajinci pak budou moci cíleně likvidovat jak ruské dělostřelectvo, tak i další cíle. V daném případě omezené množství munice má pouze sekundární význam; neboť pak fakticky platí, že co výstřel, to zásah.

Mimochodem, pro příští týden byly také oznámeny dodávky německých Gepardů; které by měly poskytnout frontovým jednotkám velice účinné krytí proti všem útokům ze vzduchu.

Co ovšem já osobně nechápu, to jsou zprávy, podle kterých Ukrajinci (alespoň některé) vysoce účinné americké houfnice M777 neposlali do kritické oblasti v Donbasu, nýbrž je užívají pro podporu svých ofenzivních snah na jižní frontě - která má v tuto chvíli jen velmi druhořadý význam.

Nejasná je mimochodem také situace ohledně výše ukrajinských ztrát: napřed ukrajinská strana své ztráty minimalizovala (podhodnocovala), ale naposled tvrdí, že jenom v oblasti Donbasu má prý 500 padlých každý den. To by byly opravdu dramatické ztráty, znamenalo by to 15 000 padlých každý měsíc. Vynořily se ale i názory, že teď Ukrajinci naopak své ztráty zveličují, aby tím vyvíjeli tlak na západní spojence k urychlení dodávek těžkých zbraní.

Na každý pád by Ukrajinci měli Rusy co nejdřív minimálně zastavit, když už né hnát, jestli se nemá jejich stát zhroutit.

Všechno, co do teď Rusové získali, by přinejhorším Ukrajina dokázala oželet. Ale dál už ne, Ztráta Oděsy a přístupu k Černému moři je nemyslitelná. Záporoží je nejprůmyslovější a nejrozvinutější ukrajinský region, ale ne jako na Donbase hlavně ten těžký -- tady najdeme špičkové strojírny, motorárny, součásti energetiky, hi-tech firmy apod. Totéž ztráta Charkova by byla jako by ČR přišlo o jižní Moravu s Brnem...

Myslím, že by mnozí ocenili, kdyby to nakonec zůstalo tak, jak je to teď --- protože kdyby Ukrajinci začali vyhrávat, kdo ví jak by to skončilo...

Ukrajina by přežila jako samostatný stát, byť zmenšený, Rusko by mohlo slavit velké vítězství -- ovládnutí Donbasu, pozemní spojení s Krymem a zajištění dodávek vody pro něj.

(((to přece od začátku chtěli, že)))

Sice mi není jasné, jak by se něco takového bralo z hlediska mezinárodního společenství, když je navíc dost pravděpodobné, že pro Rusko by to byla jen zastávka, než by se pohnulo dál.

Ale mnohým na Západě by to takhle určitě vyhovovalo...

P.S. To rozbombardované pole je tedy něco. Je tam víc než tisic (!!!) kráterů.

Když vyloučíme, že Rusové chtěli opravdu rozbombardovat nějaké pole, máme další důkaz o stavu okupační armády. Širší pohled by ukázal, co mělo být cílem, ale špatně zaměřili a neměli ani korektora v terénu, takže vystříleli spoustu munice bez efektu do pole...

Bohužel ta ruská převaha v hrubé palebné síle je tak drastická, že rozstřílí všechno, pole nepole ........

PK
June 18, 2022 v 23.11

Zdá se, že fronta je víceméně stabilizovaná a válka zbytečná. Ale ukrajinskou vládu a část Západu ta jatka, na které posílají ukrajinské (a ruské) převážně mladé muže, zřejmě těší.

PK
June 18, 2022 v 23.18

Co se týče ukrajinských ztrát, je to zřejmě tak: někdy se ukrajinská, česká a prozápadní média/propaganda snaží vyvolat dojem, že "skvělí" Ukrajinci téměř žádné ztráty nemají a nebo je mají výrazně menší než Rusové. Jindy zas, že je brutální Rusové vraždí a masakrují.

Pravdu se člověk jen tak nedozví, ale bude asi taková, že ukrajinské ztráty a chování jejich vojáků se od toho ruského zas tak neliší.

PK
June 18, 2022 v 23.20

Zajímalo by mě, kdo těm přiblblým mainstreamovým českým médiím, které víceméně jen trapně překládají notičky od ukrajinské vlády a rozvědky ještě věří.

PK
June 19, 2022 v 3.06

Počkat, to Západ není schopen dodat Ukrajině ani dělostřeleckou munici? No, možná se bojí, že až se na Ukrajinu po válce zase vykašle, tak by se ta děla mohla obrátit jeho směrem.

PK
June 19, 2022 v 9.01

Krupička je naprosto odporné individuum.

PK
June 19, 2022 v 9.48

V Rusku je populární soutěž o to, kdo přežije rozbíjení flašek na hlavě.

Krupička by to měl zkusit, určitě by se mu to líbilo.

https://rg.ru/2022/06/18/reg-szfo/v-peterburge-muzhchina-umer-posle-razbivaniia-na-spor-butylki-o-golovu.html

PK
June 19, 2022 v 10.02

A těším se na moralizátory, kteří budou opět volat po MÉM vyloučení z diskusí.

PK
June 19, 2022 v 19.31

Bez vás by to tady nebylo ono, pane Kolaříku. Nesmíte se nechat vyprovokovat.

Díky za ten odkaz, ale je tuším v ruštině, a já se momentálně snažím vylepšit spíše angličtinu, abych rozuměl těm odkazům, které mi dáváte na youtube. Prosím, tolik mě nepřetěžujte, na jazyky jsem nikdy neměl talent.

PK
June 19, 2022 v 22.13

Je to jednoduché, Krupičko. Stoupnete si se soudruhem proti sobě, dostanete do ruky těžké flašky, a obecenstvo uzavírá sázky. Na povel rozhodčího se oba zároveň třísknete přes hlavu. Ten z vás, kdo přežije, vyhrál, a postupuje do dalšího kola.

Neříkejte, že by to nebylo něco pro vás.

PK
June 19, 2022 v 22.23

A vůbec se nedivím, že země, jejíž obyvatelé se oddávají takovýmto zábavám, se těší Krupičkovu obdivu, a má podle něj skvělou budoucnost.

PK
June 19, 2022 v 23.06

Tak to jsem na youtube nenašel kolego Kolaříku, z hlavy jsem zadával spojení "break bottle head Russia". Jak říkám, na jazyky nejsem a nebo to změkčilí Američané zcenzurovali.

Ale místo toho mi vyskočilo video od pana Druláka s názvem "Ukrajina je bohatá země, má velký potenciál, ale její elita ji naprosto zničila" :-)

Nechcete se na to pane Kolaříku podívat a říct mi, zda to stojí za to? Na české video o politice to má, myslím, celkem dobrou sledovanost.

PK
June 19, 2022 v 23.22
Sděluji tímto redakci DR

že Krupičkou hluboce pohrdám, a že s lidmi jako on si odmítám hrát na "kodex diskutéra".

Naložte s touto informací, jak uznáte za vhodné.

PK
June 19, 2022 v 23.36

Chudák pan Jedlička napsal takovou zajímavou analýzu a my jsme to tu zamořili takovými slátaninami, pane Kolaříku, já nevím jak vy, ale já už končím a jdu se někam stydět.

IH
June 20, 2022 v 10.15
Pane Krupičko,

v určitých okamžicích dokážete být docela jasnozřivý! Do situace, kdy by od Vás bylo očekáváno, že budete dodávat texty, jaké tu pravidelně čteme od pana Jedličky, se zřejmě dokážete vcítit.

Nikdo po Vás ani po mně nic takového nechce. Můžeme podle svého uvážení podotknout jednou to a podruhé tohle, příště zase nic. Nemuseli bychom se tu vyjadřovat jen podle své libosti ani se tu pouze rekreovat. Neměli bychom (po vzoru kapitalistů) sklouzávat co chvíli k redukci svých produkčních nákladů. Je hloupé dávat za pravdu mínění, že neredigované diskuse nedosahují náležité úrovně a jsou proto značně problematickým mediálním přívažkem.

Už nějakou dobu se nejen teenagerům připomíná, že internet je nesmrtelný. Není zcela jedno, jaký doklad o sobě tu zanecháváme.

IV
June 21, 2022 v 1.52

Sorry, pane Poláčku, ale mám dojem, že váš relativní optimismus ohledně možného zvratu na bojišti ve prospěch AFU pramení nejspíš jen z nedostatku informací. Zkuste se kouknout třeba na tohle (není to žádná prokremelská propaganda):

https://www.youtube.com/watch?v=zYX0v75kcpg

IV
June 21, 2022 v 2.35

Pro srovnání ještě jeden pro-ukrajinský a jeden pro-ruský zdroj:

Denys Davydov

https://www.youtube.com/c/RoadHomeMotorcycleVlogs

Defense Politics Asia

https://www.youtube.com/c/DefensePoliticsAsia

IH
June 21, 2022 v 22.07
Pane Václavů,

ve válce sice někdy vítězí "papírově" slabší strana, nicméně není pochyb o tom, že ruská převaha ve výzbroji, produkci, přípravě i populaci je velká.

Bylo by sice skvělé, kdyby Ukrajina dokázala zatlačit agresora převážně vlastními silami, neboť by náramně vzrostla její prestiž, což by mělo vliv na postoj především důležitých asijských zemí. Spoléhat na tuto možnost (či s ní kalkulovat) by ovšem ze strany Západu bylo nezodpovědné, hanebné a trestuhodné.

Případné úspěchy by mohly Rusko ponouknout ke stupňování jeho válečnictví (jak to ostatně patří k logice věci). Proto je třeba zmnohonásobit dodávky zbraní pro ukrajinskou armádu. O tom, jak prudce je možné zvednout vojenskou produkci, vypovídají přesvědčivě čísla z USA před 80 lety.

Rusko má asi 145 mil. obyv., země NATO asi 6x více. Pokud ruskou populaci snížíme o počet obyv. Ukrajiny, RF zůstane převaha řekněme 100 mil. obyv. To je pouhá desetina potenciálu, jímž disponuje NATO. (Pomíjím přitom výrazně vyšší ekonomickou výkonnost Západu.)

Pro srovnání uvedu rámcové poměry sil mezi stranami počínajícího konfliktu v roce 1938:

Německo mělo 70 mil. obyv., nepříliš schopný spojenec Itálie 50 mil., vzdálené Japonsko 100 mil. Na druhé straně měly Francie a Británie dohromady asi 90 mil. obyv., dlouho zdrženlivé USA 130 mil., později Německem napadený SSSR 180 mil. (údaj válečného vydání Collier´s World Atlas and Gazeteer, ve skutečnosti to bylo méně). Britské a francouzské kolonie můžeme zohlednit v silně omezené míře, neboť výroba zbraní zde byla nepodstatná. Ať počítáme, jak chceme, dojdeme k závěru, že "šílený Hitler", jenž napadl, koho mohl, proti sobě neshromáždil zdaleka takovou převahu (vyjádřenou zde populačním kritériem), jaké se nezalekl Putin. Přesto skončil, jak skončil.

P. S.: S asijskými zeměmi, Čínou a - na druhé straně - Japonskem jako dodavateli zbraní válčícím stranám ovšem nepočítám. Potenciální rival na Dálném východě skutečného spojence ve válce Rusku dělat nebude.

JP
June 22, 2022 v 9.41

Pane Václavů, ačkoliv nejsem vojenský specialista, informace o vojenské situaci na Ukrajině sleduji celkem pozorně; takže pokud bych se i dopustil nějakých chybných soudů, pak spíše nikoli v důsledku nedostatečné informovanosti. Ostatně nevím, jaké "převratné" informace by kdo k dané válečné situaci mohl ještě podat.

Faktem je, že naprostá většina vojenských odborníků je přesvědčena, že Rusko - pokud by Putin neprovedl všeobecnou mobilizaci anebo nepoužil jaderné zbraně - nemá sílu Ukrajinu porazit. Může ji ještě nějaký čas lokálně zatlačovat; ale nic více. Otázka je tedy jenom taková: dokáží Ukrajinci naopak zatlačit Rusy - anebo dojde k dlouhodobé stabilizaci fronty, kdy ani jedna strana nebude mít síly zásadním způsobem provést ofenzivu ve svůj prospěch?

Já opakuji ještě jednou: rozhodujícím faktorem budou dodávky vysoce moderních zbraní západní provenience na Ukrajinu. Jistě; tyto zbraně do Ukrajiny "přitékají po kapkách"; ale v dějinách vojenství se už mnohokrát ukázalo, že právě kvalitativní výhoda ve zbraňové technice může být pro výsledek bojů naprosto rozhodujícím faktorem.

Připomeňme si ještě jednou: ruská strana je evidentně neschopna prosadit se proti Ukrajincům pozemními silami; a to přes svou stále ještě trvající vysokou převahu v obrněné technice, tak i - stále ještě přetrvávající - převahu v aktuálně nasazeném počtu pěchoty. To jediné co ještě Rusům umožňuje zachovávat si na frontě určitou iniciativu je jejich drtivá převaha v dělostřelectvu. A jsou to právě tyto moderní západní zbraňové systémy, které mohou mít potenciál toto masivní ruské dělostřelecké ostřelovaní významným způsobem potlačit.

Ukrajinci mnohdy vědí (díky satelitním snímkům) naprosto přesně kde má ruské dělostřelectvo své pozice; jenomže nemají možnosti ho zničit. Protože sami nemají dělostřelectvo s dostatečným dostřelem. A právě takovouto artilerii nyní Ukrajinci dostanou. Ano, jsou to v tuto chvíli jenom jednotky kusů; jako právě v těchto dnech německé těžké pancéřové samohybné houfnice 2000. Jenže: vzhledem k tomu že jak řečeno pozice ruského dělostřelectva jsou mnohdy známy, a vzhledem k extrémní preciznosti vlastní střelby této vysoce moderní houfnice je možno vycházet z toho, že ta za jediný den může dokázat zlikvidovat řádově desítky kusů ruské artilerie.

Navíc Němci teď Ukrajincům dodají i speciální radary, kterými je možno přímo lokalizovat nepřátelskou artilerii výpočtem dráhy jí vystřelených granátů; takže i ty ruské pozice které by zůstaly skryty kamerám satelitů se podaří odhalit tímto způsobem.

Už příští týdny by tedy mohly být docela zajímavé v tomto ohledu, jak se tyto nové zbraňové systému ukáží být skutečně účinné. Samozřejmě těch několik málo v tuto chvíli dodávaných kusů ještě nemůže vést k zásadnímu zlomu na frontě; ale už se může ukázat, jaký bude další vývoj.

IV
June 22, 2022 v 20.30
Pane Poláčku,

ani já nejsem žádný vojenský specialista, takže se nechci dopouštět nějakých "silných tvrzení". Situaci na Ukrajině ale sleduji z víc různých zdrojů a můj celkový dojem je takový, že ačkoliv jsou obě strany vyčerpávány vleklými boji jak po materiální tak i po stránce "lidských zdrojů", tak je to právě Ukrajina, která má blíže ke kritickému bodu - ke kolapsu centrálně organizovaného odporu.

Současná situace je taková, že Rusové pomalu a s přestávkami na různých místech fronty postupují, zatímco občasné ukrajinské protiútoky obvykle nevedou k trvalejším územním ziskům, ale zato vedou k těžkým ztrátám především, na ukrajinské straně. V současnosti vypadá situace na některých místech fronty pro Ukrajinu velmi nepříznivě (kromě široce medializované situace v Severodoněcku je to je také o něco níže na mapě - "kapsa" na severovýchodě od Popasna - viz např. zde: https://mobile.twitter.com/war_mapper).

Zbrojní dodávky ze západu asi mohou postup Rusů zpomalit, ale pravděpodobně nebudou stačit k tomu aby umožnily ukrajinské straně zvrátit situaci v její prospěch. Je také otázkou, jestli bude mít AFU k dispozici dostatek "živé síly" využitelné k obsluze (nejen) těchto zbraní a dále i to, s jakou efektivitou bude narychlo vyčvičený personál schopen tyto zbraně používat.

Také co se odhodlanosti a "bojové morálky" ukrajinské strany týče, tak podle zpráv z více zdrojů je v reálu situace poněkud méně optimistická, než jak nám ji prezentuje samotná Ukrajina, potažmo západní mediální mainstream. Můžeme samozřejmě pochybovat o věrohodnosti takových zpráv, faktem ale je, že za situace - jak sám píšete - drtivé převahy ruské strany v dělostřelectvu, se dá devastující efekt na bojovou morálku protistrany předpokládat.

Takže tu máme proti sobě dva názory "vojenských neodborníků". Myslím, že se v dohledné době ukáže, který z nich více odpovídá realitě...

Závěrem ještě několik zdrojů, které, podle mě, mohou - při kritickém přístupu - ve svém souhrnu poskytnout poměrně realistický obraz aktuální situace:

Liveuamap

https://liveuamap.com/

Military and Foreign Affairs Network

https://www.youtube.com/c/MilitaryandForeignAffairsNetwork

MILITARY LAB

https://www.youtube.com/channel/UCRTq5KxoyKuquatzn2iF0Pg

The Ukraine Map

https://www.theukrainemap.com/

War in Ukraine

https://www.youtube.com/channel/UCP2QApi8G2TKc8NZmeDWSUg

MILITARY LAND

https://militaryland.net

Balkan Mappin

https://www.youtube.com/channel/UCvadknLc2IXODY5Jt_s4MkQ

New World Econ

https://www.youtube.com/channel/UC0EnYUt8dJUYcDgHUFG8vYA

Reporting from Ukraine

https://www.youtube.com/c/ReportingfromUkraine

Ukraine Battle Map

https://twitter.com/ukraine_map

Chuck Pfarrer

https://twitter.com/ChuckPfarrer

Patrick Lancaster

https://www.youtube.com/channel/UCbjTWVaRx6jMN5ZYgbqe2_w

Mapsinanutshell

https://www.youtube.com/channel/UCVt9cQsDsjjaVPeEms3tvTQ

HistoryLegends

https://www.youtube.com/channel/UCHqqf2BwNM4Oih-a_ikbWww

Tady je ještě, podle mého názoru, solidní zdroj pro hodnocení různých zbraní a zbraňových systémů:

MILITARI WATCH

https://militarywatchmagazine.com/

IV
June 25, 2022 v 22.53

Ještě pro doplnění - zdroj, který působí objektivně a sofistikovaně:

Military Summary

https://www.youtube.com/channel/UCUnc496-PPmFZVKlYxUnToA/videos

A naopak jeden otevřeně proruský zdroj:

Оружейный Мастер

https://www.youtube.com/c/ОружейныйМастерок/featured

IH
June 27, 2022 v 10.39
Pane Václavů,

odkazů nám nabízíte opravdu hodně. Jenže my tu nejsme, řekl bych, za prognostiky. Předvídat výsledek válek je jako předpovídat počasí. Příliš dopředu to nejde. Zato zpětně ovšem spolehlivě. Osobně neznám nikoho, kdo by dnes proti Trojspolku nefavorizoval Trojdohodu.

Jsem si jistý, že docela dlouho stěží kdo pomyslel na konec Napoleonův na Svaté Heleně či na Hitlerův v berlínském bunkru. Hitler se ovšem z osudu Napoleona poučit mohl, jen nepoučil. Putinovi mohou posloužit oba zmínění tak trochu souputníci. Také si však může říct, že ten i onen přece prohrál v zemi, jíž nyní vládne on. Je proto otázkou, zda z válečné bažiny dokáže vybřednout. Není to vůbec jednoduché, pro nadutce zvlášť. A že jde o podnik, jaký s železnou pravidelností podnikají právě oni.

Možná by bylo, pane Václavů, pro našince zde patřičnější docela prostě a nedvojznačně odsoudit agresi Ruska a vyjádřit pohoršení nad něčím, co se nám skoro každému dlouho nezdálo být vůbec možné, neboť přece nežijeme na začátku 19. ani v první polovině 20. století.

JP
June 27, 2022 v 12.02

Pane Horáku, nesouvisí to sice přímo s daným tématem (tedy s čistě vojenskou situací na východní Ukrajině), ale Vaše formulace o "prostém a jednoznačném" odsouzení ruské agrese mi připomněla včerejší konferenci německé levicové strany Die Linke. Právě tady se totiž ukázalo, jak velice těžké je pro určitou sortu lidí právě toto "prosté a jednoznačné" odsouzení.

Na jedné straně jsem byl pozitivně překvapen, že - staronové - vedení této radikálně levicové (a radikálně antikapitalistické a tradičně antiamericky orientované) strany skutečně naprosto jasně a rezolutně odsoudilo ruský vpád na Ukrajinu. Ovšem: ve straně samé takto jednoznačný postoj naprosto není zcela jednoznačný, a toto - progresivní - vedení muselo (a nadále zřejmě bude muset) o tuto svou pozici nemálo bojovat.

Za prvé: vůdčí osobnost fundamentalistického křídla Sarah Wagenknechtová (která se sama sjezdu pro nemoc nezúčastnila) požadovala, aby se k tomuto prohlášení odsuzující ruskou agresi přidal i dodatek o - údajné - spoluvině NATO. (Tato úporná snaha fundamentalistické levice za vším špatným na tomto světě spatřovat ďáblův dráp amerického imperialismu respektive aliance NATO někdy už skutečně připomíná ono známé: "Za všechno můžou Židi!")

Tato názorová frakce má v členstvu strany Die Linke dost velkou oporu (další velká osobnost strany Gregor Gysi dokonce varoval před rozštěpením); a pak je zde ještě jedna další skupina, jejíž pozici vyjádřila především stranická aktivistka Muhammad Ali: Ano, odsuzujeme ruský vpád na Ukrajinu - ale jsme zásadně proti tomu, aby byly Ukrajině dodávány zbraně! Že prý se tím jenom podporují další válečné choutky.

Tato levicová aktivistka si zřejmě vůbec neuvědomuje, jak naprosto cynický je její postoj. Je to fakticky to samotné, jako kdyby našeho souseda přepadli lupiči: my to sice - samozřejmě - odsoudíme, ale zároveň odmítneme sousedovi jakýmkoli způsobem pomoci, neboť "to by přece jenom podporovalo rváčské choutky lidí"...

Zkrátka: u mnoha lidí na levici ideologická zaujatost stále ještě vysoce převládá jak nad principy prosté lidské solidarity, tak i nad zcela fundamentální logikou. A pak je sotva možno se divit, že takto vnitřně rozpolcená strana se potácí na hranicích volitelnosti.

IV
June 27, 2022 v 18.25
Pane Horáku,

na vaše přání, leč zcela upřímně, odsuzuji agresi Ruska proti Ukrajině. Je to podle mě neadekvátní a nelegitimní reakce na vývoj geopolitické situace v dané oblasti, ke kterému by ale, podle mého názoru, pravděpodobně nemuselo dojít, pokud by Západ více respektoval bezpečnostní zájmy Ruské Federace. No, já vím, že něco takového (myslím tu druhou část mého sdělení) už bylo na nejrůznějších úrovních vysloveno mnohokrát a také to bylo, asi ještě vícekrát, na mnoha úrovních horlivě zpochybňováno. Takže bych už ani neměl chuť pouštět se do další diskuse na toto téma. Ani svého dobrého a velmi inteligentního přítele se mi nedaří přesvědčit, že Rusko opravdu má při rozšiřování NATO na východ vážné důvody k obavám. Totiž - přesněji řečeno - nepodařilo. Už jsem se o to přestal pokoušet. Naštěstí ale máme spousty jiných společných témat, o kterých si můžeme (nejen) u piva v pohodě porozprávět.

P.s.

Použití a využití a mých odkazů je zcela fakultativní. Slibuji, že vás z toho nebudu zkoušet. (-:

IV
June 28, 2022 v 2.10

Pro případné zájemce ještě jedna - i ve zpětném pohledu (nebo možná zvláště ve zpětném pohledu) - pozoruhodná prognóza:

What might happen if Russia does attack Ukraine?

https://www.youtube.com/watch?v=Z9c_HhpvBpg&ab_channel=Binkov%27sBattlegrounds

PK
June 28, 2022 v 7.22

On to vlastně není kremlobot. On je to vlastně "geopolitik".

Jako mnoho jiných, ostatně.

PK
June 28, 2022 v 7.29

Nebo "geopolitolog" - tak asi, že.

JP
June 28, 2022 v 8.29

Názory pana Václavů na ukrajinskou kauzu se tedy zřejmě plně kryjí s tím, jaký jsem popsal v souvislosti s lídryní fundamentalistického křídla německé strany Die Linke. Není to ostatně nijak velké překvapení.

O té údajné "vině NATO": už jednou jsem položil naprosto jednoduchou otázku, a mohu ji jenom opakovat:

Kdyby se NATO nerozšiřovalo směrem na Východ - nedošlo by pak k agresi Ruska vůči Ukrajině?

Odpověď je naprosto jasná: k této agresi by došlo tak jako tak. Putin je přímo posedlý obnovou ruského/sovětského impéria; bylo už mnohokrát připomenuto že rozpad Sovětského svazu označil za "největší katastrofu 20. století". Ostatně, Rusko pod jeho vedením nezaútočilo pouze na Ukrajinu, kromě jiného už celá desetiletí naprosto protiprávně okupuje velkou část Moldavska.

- Pane Václavů, toho Vašeho "inteligentního přítele" o údajné spoluvině NATO na ruské agresi sotva asi přesvědčíte; toto tvrzení je totiž skutečně naprosto evidentní nesmysl, je to asi totéž jako kdyby se tvrdilo, že Československo spojeneckou smlouvou s Francií vyprovokovalo Hitlera k obsazení Sudet.

PK
June 28, 2022 v 8.52

Myslím, že více než "vyvážené" odkazování na kremlobotské zdroje by mohly zdejší diskutéry zajímat autentické telefonní hovory ruských vojáků volajících domů, zachycené ukrajinskými službami.

V tomto klipu jsou přehrány 2 hovory. V jednom je řeč o nové ruské ofenzívě a jejích důsledcích pro vojáky, a ten druhý popisuje rabování ruských důstojníků.

https://www.youtube.com/watch?v=2D2CizoHLzM

MP
June 28, 2022 v 8.55
Ivan Václavů?

Není to náhodou ten pán, co tu někde v půlce února psal zaručené strategické rozbory, jak pokud Rusko s vojskem soustředěným na ukrajinských hranicích zaútočí, pak Ukrajina zas několik dní padne?

Zřejmě poučen tehdejšími chybami, dnes raději píše pleonasmy -- pokud by všichni plnili to, co chce Putin, pak by si Rusko nemuselo to plnění vynucovat vražděním civilistů a pokud by je stejně vraždilo, pak z jiných, než geopolitických důvodů.

Václavů ovšem -- ono je to totéž, ale zní to lépe -- nepíše o Putinově vůli, ale o "oprávněných zájmech Ruské federace". Podobně jako moskevské vedení. Jen jaksi opomíjí dodat, že tyto "oprávněné zájmy" zahrnují v podání Ruska také Pobaltí, Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Tedy s Ukrajinou deset států (s Běloruskem 11), které mají srovnatelný počet obyvatel jako Ruská federace a tito obyvatelé by podle pana Václavů měli chápat, že o sobě nerozhodují sami, ale jsou prostě objektem "strategických zájmů".

Aneb jak se blbne, když si dospělí lidé hrají v bezpečnostních strategických hrách na vojáčky. Nebýt těch mrtvých na Ukrajině -- a hlavně nebýt prosazování strategických zájmů zavlékáním obyvatel, krádežemi dětí a filtracemi (nic z toho není strategické úsilí o vítězství, kdybych už přijal logiku války, ale prostě válečné zločiny), -- byl pan Václavů prostě jen komický... takhle je jen obhájce válečných zločinců.

PK
June 28, 2022 v 15.30

Shrnu, co je zatím důsledkem nulových ústupků vůči Rusku: část Ukrajiny je Ruskem obsazena, část zničena s tím, že obnova si vyžádá obrovské prostředky, mnoho (desítek) tisíc lidí zemřelo, chudí hlavně východní Evropy jsou zasaženi bezprecedentní uprchlickou vlnou (horší dostupnost či v některých případech nedostupnost co se týče bydlení, zdravotních a sociálních služeb), podle některých zpráv hrozí v důsledku horší dostupnosti potravin v části světa hladomor, válka vede ke zhoršení ekonomické situace hlavně v Evropě. Konec války či zvrat na frontě je v nedohlednu.

Mohlo to být horší?

IV
June 28, 2022 v 17.09

Martin Profant

28. června 2022 v 8.55

Ivan Václavů?

Není to náhodou ten pán, co tu někde v půlce února psal zaručené strategické rozbory, jak pokud Rusko s vojskem soustředěným na ukrajinských hranicích zaútočí, pak Ukrajina zas několik dní padne?

Pane Profante, hledal jsem, co jste asi mohl mít na mysli a řekl bych, že to nemohlo být nic jiného než níže uvedené citace (popř. mě prosím opravte). Opravdu vám připadá adekvátní nazývat to "zaručenými strategickými rozbory" (byť v ironickém smyslu)?

"tak to v případě nepřijetí dohody vypadá mnohem spíš na vleklou válku na území Ukrajiny, tedy onen druhý ruský Afghánistán, jak říkám já...)"

Pane Plevo, myslím, že mj. vzhledem k dost odlišné geografické situaci by to asi vypadalo trochu jinak...

(Jakub Patočka - Ukrajincům svobodu, Rusům demokracii, světu mír)

"Ruská armáda je přibližně pětkrát větší než ukrajinská. Ještě daleko větší rozdíl je přitom v kvalitě techniky."

Těch rozdílů by jistě našlo více - ve kvalitě výcviku, bojových zkušenostech... Všechny nasvědčují předpokladu, že v případě, že by takové rozhodnutí na ruské straně padlo, bylo by obsazení Ukrajiny jen otázkou (asi ne moc dlouhého) času. Současně by to ale také byl tragický masakr, kterému by se mělo mezinárodní společenství snažit zabránit s vynaložením maximálního úsilí. Aktuálně to ale vypadá, že by se aktivity NATO a USA spíš mohly stát jeho hlavní příčinou...

(Petr Jedlička - V ruském výkladu chtějí konflikt ti druzí: Ukrajina na Donbase a Západ obecně)

PK
June 28, 2022 v 21.07

"Aktuálně to ale vypadá, že by se aktivity NATO a USA spíš mohly stát jeho hlavní příčinou..."

Doufám, že na kremloboty jednou dojde.

PK
June 28, 2022 v 21.23

Oni jsou panové Kolařík s Profantem takoví typičtí čeští demokraté. Člověk si podle nich může myslet co chce, ale musí být rusofob, amerikanofil, prozápadní liberál hájící práva bohatých lidí i zemí euroatlantického prostoru, za každým rohem vidět zakukleného bolševika, který je chce pověsit na kandelábru atd. :-)

MP
June 28, 2022 v 22.27
Milý pane Krupičko,

já vím, jak zdůrazňujete, jste chud a nemáte čas číst a přemýšlet, prostě stihnete leda psát. Nebudu Vás tedy odkazovat, abyste si přečetl něco o vietnamské válce, alespoň na wikipedii.

Tedy rovnou -- žádný "amerikanofil" by neuváděl právě vietnamsku válku by jako příklad neschopnosti porazit mnohem menší zemi, pokud tato dostává materiální pomoc a je odhodlána nevzdat se.

A právě tak by "amerikanofil" nezdůrazňoval, že středoevropské a balkánské země s pobaltím, tedy ta oblast světa, kterou považuje putinovské Rusko za zájem svého impéria, musí počítat s tím, že budou muset bránit svoji svobodu jako nedílnou i tehdy, pokud se Amerika rozhodne pro další Minsk.

Určitě mi nevadí Váš antiamerikanismus a nevadilo by mně ani, kdybyste byl rusofil (což jaksi nehrozí, dbáte o to, aby všichni pochopili, že umíte jen nenávidět) -- ona rusofilie totiž není nutně podpora aktuálně vraždící tyranie, právě tak, jak odsouzení téže tyranie není rusofobie, dokonce naopak.

A již vůbec se neobávám, že byste mě věšel na kandelábru -- to chce fortel a organizační schopnosti, a Vy nemáte ani jedno (a pochybuji, že víte, co je to kandelábr).

Prostě mě ser.te svou neohroženou idiocií, dogmatismem a nenávistí, politické postoje do toho tahat netřeba.

PK
June 28, 2022 v 22.55

Neřekl bych, pane Profante.

A v těch větách předtím byla určitá zjednodušující nadsázka, vím, že vaše postoje jsou sofistikovanější. Ono to sedělo spíše na pana Kolaříka, ale vy dva mi svou verbální agresivitou a vzájemným přitakáváním si nějak splýváte.

PK
June 29, 2022 v 7.00

Když jsem napsal "Doufám, že na kremloboty jednou dojde.", očekával jsem spíš, že na mě bude doráženo ve stylu "Přiznejte se, že byste nás (kremloboty) nejraději pověsil na kandelábr. No tak přiznejte se k tomu!"

Ale možná, že to ještě přijde.

IV
June 29, 2022 v 14.31

Kdo si chce místo psaní hloupostí raději poslechnout komentář k aktuální situaci na východní frontě, má možnost:

Ukraine Front Update-High Stakes Withdrawal Begins! 28 June 2022

https://www.youtube.com/watch?v=g-WtNbWm_Mc&ab_channel=CombatVeteranReacts

IV
June 29, 2022 v 15.51

Další zajímavý komentář:

The CIA and NATO’s ‘Stealth Network’ in Ukraine: American Boots on the Ground Coordinating a Proxy War Against Russia

https://militarywatchmagazine.com/article/cia-stealth-network-ukraine-proxy-war-russia

PK
June 30, 2022 v 8.02

Ano. Našemu vrchnímu kremlobotovi evidentně otrnulo, a už to tady z ruky nepustí.

Nedostatkem komentářů teď opravdu trpět nebudeme. To teď bude jeden odkaz za druhým. U některých dokonce otevřeně přizná, že se jedná o "proruský zdroj".

Kvůli vyváženosti.

PK
June 30, 2022 v 8.25

Kvůli vyváženosti to u některých otevřeně přizná předem, u jiných nenapíše ani slovo - hlavně abychom na to klikli.

PK
June 30, 2022 v 8.30

To jste věděli, že na Ukrajině vedou USA "Proxy War Against Russia"?

Ne? No tak to máte ale mezery. Máte ovšem šanci to napravit tím, že se poučíte ze "zajímavého komentáře", na který nám sem dal odkaz náš zdejší vrchní kremlobot.

MP
June 30, 2022 v 9.11
Ad Václavů

Většinu dětí učí maminky, že lhát se nemá.

Některé děti učí maminky nebo kamarádi v pouličním gangu alespoň: nelži tehdy, kdy jde tvá faktická lež příliš snadno a jednoznačně vyvrátit(například když stačí podívat se do starších komentářů na DR).

A pak jsou tu ti, kteří prošli školením podle Goebbelse nebo koňských handlířů (dnes manažerů PR). a přijali zásadu: Pokud ti nevěří, lži bezostyšněji. A přistižen při kapesní krádeži tvrď, že ti ten pán strčil tvojí ruku do své kapsy násilím a šeptal ti přitom nemravné návrhy.

PK
June 30, 2022 v 14.54
Kdyby jste jen lhal Profante,

tak by to ještě šlo. Ale vy to tu někdy prokládáte různými osobními útoky, trapným paternalistickým mentorováním o věcech, které ostatní znají a vůbec hodnocením lidí, o kterých víte málo a to vše v nadměrné míře.

Ale jen se vyzuřte, já to stejně čtu jen někdy a je to pro mě alespoň známka toho, že mám, a netvrdím že vždy, pravdu.

MP
June 30, 2022 v 18.36
Poslyšte, Krupičko,

možná jste to přehledl, ale psal jsem o panu Václavů, takže jste se nemusel tolik bránit.

A máte štěstí,že jste tu jen virtuálně. Protože za nepodložené osočení ze lži bych na vás jinak poštval svou akvarijní rybičku.

PK
July 1, 2022 v 14.07

Progresivistické médium a je tu tolik toxické maskulinity, doslova stříkající ze zdejších alfa samců. Putin by měl radost :-)

IV
July 1, 2022 v 18.18

Ukraine. Military Summary And Analysis 01.07.2022

https://www.youtube.com/watch?v=BDLqEuXU6MY&ab_channel=MilitarySummary

PK
July 1, 2022 v 19.36

Nastoupil modus "hroší kůže".

IV
July 1, 2022 v 19.57

Za pozornost také stojí věcná diskuse k videu. Jaký rozdíl proti ňafání zdejších "diskusních ratlíků"...!

PK
July 1, 2022 v 20.17

Ten pan Václavů má pravdu, jsme trapní, pánové. Co s tím? Musíme mít hlavně seriózní argumenty Viz odkazy níže!

https://www.youtube.com/watch?v=Uj33t9xCFE4

https://www.youtube.com/watch?v=WTld5j6AT04

https://www.youtube.com/watch?v=Ts99Pos3uZc&t=1187s

PK
July 1, 2022 v 20.23

A paní Švihlíková, hlavně ten závěr:

https://www.youtube.com/watch?v=WbAzx8VbEUI&t=631s

PK
July 1, 2022 v 21.19

Ano, jistě. Ze zkušenosti je známo, že modus "hroší kůže" dotyčnému nikdy dlouho nevydrží. Dříve nebo později se dotyčný začne opět dožadovat, aby byl brán vážně, a snaží se přepnout do modusu "seriozní diskutér".

PK
July 1, 2022 v 21.26

Takže momentálně si tady musí vystačit Krupička s Václavů. Ti dva se hledali, až se našli.

Ani nevím, kterému z nich bych měl více gratulovat.

PK
July 1, 2022 v 21.45

Teď hrajeme hru na odkazy pane Kolaříku, tak to nekažte a taky sem něco výživného přihoďte.

PK
July 1, 2022 v 21.47

Určitě máte nějaké to eso v rukávu :-)

PK
July 2, 2022 v 8.47
Odposlechy

Vycházím z toho, že když sem dám jednu epizodu z nějakého kanálu, tak dospělý a inteligentní člověk, kterého to zaujme, už si další epizody najde a zhlédne sám.

Ale když mě Krupička tak zdvořile žádá, dám sem poslední zveřejněný odposlech, tentokrát hovor doněckého separatisty s manželkou.

A na rozdíl od "zajímavých komentářů", kterými nás zásobuje náš vrchní kremlobot, jsem si jist, že na tohle si klikne každý.

To je ale sviňárna, poslouchat a nahrávat cizí soukromé hovory, a ještě je dokonce zveřejňovat, viďte... Totálně nemorální.

https://www.youtube.com/watch?v=eSdg3gKHaDQ

+ Další komentáře