Jsme s vámi, buďte s námi

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil 15. června prostřednictvím videopřenosu k oběma komorám českého Parlamentu. Přinášíme znění jeho projevu.

Projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Parlamentu ČR. Foto Facebook Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane předsedo Senátu!

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny!

Vážený pane premiére, členové vlády!

Vážení členové parlamentu, přítomní novináři!

Milý český národe!

Za prvé chci poděkovat za tuto možnost obrátit se dnes v tomto formátu na obě komory Parlamentu České republiky a na všechny občany České republiky.

Chci poděkovat za vřelá slova, silná slova o podpoře našeho národa, mě osobně, našeho státu, která zde dnes zazněla, a za vřelost, s jakou přijímáte naše nuceně vysídlené osoby. Vážíme si toho, je to historický okamžik. Jsem vám osobně vděčný za každého přijatého Ukrajince.

Přemýšlel jsem, čím začít. Začnu slovy, která každý z vás zná a která znají všichni Evropané, kteří si váží dějin a svobody na našem kontinentu: Jsme s vámi, buďte s námi!

Jsou to slova mimořádné váhy. Měla takovou váhu i v době, kdy zněla na vlnách Českého rozhlasu v roce 1968 a podporovala odpor proti okupaci. Mají mimořádný význam i teď, když při vzpomínce mluvíme o těch, kteří bojovali za svobodu vašeho národa.

Ve skutečnosti však tato slova mají ještě jeden rozměr. Nyní, když ukrajinský národ bojuje za svobodu proti nemilosrdné ruské invazi, můžeme říci, že právě takovými slovy se my Ukrajinci obracíme na všechny národy Evropy, na všechny národy demokratického světa.

Jsme s vámi, buďte s námi!

Klademe odpor proti tyranii, která se stejně jako v minulosti nechce zastavit pouze na Ukrajině. Považuje za svůj cíl celou Evropu, všechny ty, kteří žijí svobodně a vlastním životem. Rusko nezajímají jen naše města Mariupol, Severodoněck, Charkov, Oděsa a Kyjev. Ne. Jeho ambice směřují do obrovského prostoru od Varšavy po Sofii, od Prahy po Tallinn.

A stejně jako v minulosti je ruská invaze na Ukrajinu jen prvním krokem, který ruské vedení potřebuje, aby otevřelo cestu do jiných zemí, k ovládnutí jiných národů. Na rovinu to říkají nejen ruští státní propagandisté, ale i ruští představitelé. Dospěli už například i k tomu, že hrozí, že oficiálně zruší uznání nezávislosti pobaltských zemí. A co bude dál? Kdo bude další?

Dámy a pánové!

Když Ukrajina žádá evropské země o podporu, vycházíme právě z tohoto principu, právě z těch slov, která se stala jedním ze základních pilířů vašich dějin: Jsme s vámi, buďte s námi.

Ruské tanky, které útočí na města ukrajinského Donbasu, které se pokoušejí útočit na ukrajinský Charkov, Mykolajiv nebo Záporoží, musí zastaveny a zničeny nebo vyhnány z území nezávislé Ukrajiny. Aby už nikdy nemohly přijet ani do Prahy, ani do Ostravy, ani do Brna, ani do Plzně, ani do Karlových Varů, ani do žádného jiného města našeho kontinentu. Právě na Ukrajině a právě teď se odehrává bitva o budoucnost Evropy.

Jsem velmi vděčný vašemu státu, vašemu lidu za velkorysou pomoc v tomto boji. Česká republika nám pomohla zbraněmi — velmi významně a okamžitě, když se to stalo nezbytným. Děkuji vedení vašeho státu. Můžete si být jisti, že jste tím podpořili i sebe — svou vlastní svobodu, svůj vlastní život. A podpora musí pokračovat tak dlouho, jak to bude potřebné k vítězství. Přesně tak musí tento střet skončit — vítězstvím.

A ač se někteří politici v některých státech bojí možnosti, že svoboda vyhraje a tyranie prohraje, mezi takové politiky nepatří vaši představitelé. Český národ moc dobře ví, jak končí kompromisy a k čemu vedou ústupky tyranii, která navrhuje zabrat jen část požadovaného území a předstírat, že agrese skončila. Kdo chce zabrat vše, nikdy se nespokojí s tím, že si vezme jen část. Vyzývám vás, abyste nadále společně s námi, bez přestání a ani na okamžik, nepřestali přesvědčovat o této prosté pravdě všechny, kteří se dosud neodvážili jasně zvolit stranu v tomto střetu, který trvá již stodvanáctý den.

Ukrajina musí dostat vše, aby vyhrála. Moderní a dostatečně silné zbraně — o tom dnes mluvil váš premiér, které nám získají převahu nad ruskou armádou. Finanční podporu, abychom měli zdroje proti Rusku, jehož rezervy a příjmy jsou stále značné. Za sto dní této války od 24. února jen na prodeji fosilních paliv vydělalo Rusko už třiadevadesát miliard eur.

Ukrajina by také měla mít zásadní morální podporu, která konečně vyrazí z rukou Ruska jeho hlavní ideologickou zbraň. Totiž tvrzení, že Evropa není schopna skutečného sjednocení a na Ukrajina jí nezáleží.

Již brzy bychom měli dostat odpověď od všech členských zemí Evropské unie na otázku ohledně možnosti členství Ukrajiny v Evropské unii. Udělit Ukrajině postavení kandidátské země právě teď znamená dokázat, že evropské sjednocení je skutečné a že evropské hodnoty skutečně fungují a nejsou jen krásnou formalitou.

Ruští vojáci si jasně uvědomují, že bojují právě proti evropským hodnotám, proti tomu, že jakýkoli svobodný národ Evropy, který sdílí společné evropské hodnoty, se může stát součástí evropského sjednocení. Právě to je ideologie ruských okupantů.

Znamená to, že posilovat evropské sjednocení a říci „ano“ Ukrajině je také obranou v této válce. Bude to další historický projev toho smyslu, který je obsažen ve slovech: Jsme s vámi, buďte s námi.

Proto vás žádám, abyste byli co nejaktivnější právě v těchto dnech, právě v těchto týdnech, aby se všichni evropští vůdci shodli na tom, že bránit a posilovat Evropu je naše společná věc. Aby se nikomu nepodařilo z tohoto principu udělat výjimku.

České osudové osmičky — rok 1938, 1948, 1968 — jsou vyčerpávající odpovědi všem, kteří stále ještě chtějí pacifikovat agresora zradou evropských hodnot a oslabením Evropy.

Dámy a pánové!

Milý český národe!

Za pár týdnů začne české předsednictví Rady Evropské unie. A v této době nebude méně výzev před námi, před celou Evropou, než je nyní.

Velmi si vážím klíčové pozornosti, která je věnována Ukrajině v prioritách českého předsednictví. Musíme odsouhlasit sedmý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi, za válku. A také musíme přejít již věcně k obnově Ukrajiny — celého osvobozeného území.

Když jste v březnu, pane premiére, pane Petře, navštívil naše hlavní město, stal jste se jedním z prvních evropských vůdců, kteří odvážně ukázali, že Evropa je a bude s Ukrajinou. A věřím, že Česká republika bude mezi lídry i při realizaci největšího ekonomického a infrastrukturního projektu naší doby — ukrajinské obnovy. Je to mimořádná příležitost ukázat celou sílu Evropy — technologickou, institucionální, tvůrčí.

Musíme zajistit úplné sladění ukrajinského národního plánu obnovy a evropské platformy pro obnovu, abychom je mohli realizovat co nejkvalitněji a nejrychleji.

Dále vás vyzývám, abyste se zapojili do obnovy Ukrajiny i na národní úrovni — a to tím, že převezmete záštitu nad některým z regionů nebo měst či obcí, ukrajinských měst postižených ruskou agresí. Taková obnova bude nejlepším důkazem toho, že už nikdy žádná agrese, jakkoli krutá, nedosáhne svých cílů a ani nedokáže zlomit žádný z evropských národů, a tím méně Evropu jako celek.

Jsem vám vděčný za upřímnou a plnou podporu našich lidí, Ukrajinců, kteří jsou nuceně dočasně vysídleni, našich migrantů. Poskytli jste útočiště našim lidem, kteří prchali před válkou. Tisíce z nicg žijí ve vašich domovech, vaše rodiny jim pomáhají. Musíme udělat vše pro to, aby se každý z nich mohl vrátit domů na Ukrajinu.

Můžeme dojít — a určitě dojdeme — k tomu, že principiální dodržování pravidla „Jsme s vámi, buďte s námi!“ bude mít výsledek, který bude možné popsat dalšími důležitými slovy, slovy Václava Havla: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Bohužel se to v dějinách Evropy často nepovedlo. Ale nyní, právě v roce 2022, právě na Ukrajině a — což je důležité — právě společně to můžeme uskutečnit tak zásadně, že plody našeho vítězství bude užívat ještě mnoho generací našich národů.

Děkuji vám! Ať žije Česko!

Sláva Ukrajině!