Co víme o situaci v Gaze, odfiltrujeme-li propagandu obou stran konfliktu

Petr Jedlička

Vedle výstupů izraelských a palestinských orgánů a jim nakloněných zdrojů máme k dispozici i satelitní snímkování, monitoring OSN, postřehy od charit či investigace a reportáže renomovaných médií. Jaký obraz dávají dohromady tyto zdroje?

V prosinci začal v Gaze padat studený déšť a tábořiště více než jednoho milionu uprchlíků se obalila do igelitu. Záhy se rozšířila respirační onemocnění. Foto Jack Guez, AFP

Zprávám o apokalyptické situaci v Pásmu Gazy a devastačních důsledcích izraelského tažení se u nás věřívá jen napůl. Důvodů je více a některé jsou i oprávněné. Zvláště často nicméně padá námitka, že zdroje předkládající příslušný obraz nekriticky přebírají informace od úředníků, zpravodajů či organizací, které v Gaze působí pod přímou nebo nepřímou kontrolou Hamásu.

Typickým příkladem je informace o 22 tisících Palestincích zabitých izraelskými silami během tří dosavadních měsíců operace. Jedná se totiž o statistiku palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze, které Hamás přímo ovládá.

Na druhé straně není samozřejmě radno přebírat nekriticky ani oficiální izraelské výklady. Co tedy říci o dnešní situaci v Gaze s alespoň relativní jistotou? Naštěstí existuje hned několik zdrojů, které umožňují udělat si propagandou nezatížený obrázek.

Za prvé, je zde analýza dat nasnímaných družicemi. Systematicky ji už od října provádějí například Corey Scher z newyorské CUNY a Jamon Van Den Hoek z Oregon State University. Jejich závěry se již pravidelně objevují v produkci největších zpravodajských servisů, příkladně BBC nebo AP.

Ve svém posledním výstupu ze 24. prosince Van Den Hoek a Scher shrnují, že v severní části Pásma bylo zničeno nebo viditelně poškozeno 67 až 80 procent všech stojících budov, ve střední části 23 až 42 procent a v jižní části 15 až 22 procent.

Nástroje pro příslušný typ analýzy jsou volně k dispozici. Dlouhodobě je využívají také kupříkladu newyorské Timesy či Wall Street Journal.

Spolehlivě lze s jejich pomocí prokázat aktuálně zničení či vážné poškození asi poloviny bytových jednotek v celém Pásmu, přičemž zdroje stranící Palestincům hovoří až o 70 procentech. Důležité je zde mít na paměti, že nejzničenější Gaza City na severu bylo osídleno výrazně hustěji než zástavby na jihu.

Padesátiprocentní zničení městské zástavby je přibližně rozsah destrukce, který byl zaznamenán v páteřních městech Německa za 2. světové války. Například v syrských městech byla během horké fáze vnitřního konfliktu v letech 2012 až 2017 zničena asi třetina bytových jednotek.

Postupující devastace Gazy na základě analýz satelitního snímkování. Vlevo stav na začátku listopadu, uprostřed na začátku prosince. Grafika AFP/Conflict-damage.org/DR

Druhým typem kýženého zdroje informací o situaci v Gaze nezatíženého propagandou jsou oficiální zprávy a analýzy vzniklé v administrativách zemí, jež stojí tradičně za jednou stranou konfliktu, a přesto v daném materiálu popírají její aktuální válečný narativ.

Nejznámější takovým příkladem je aktuálně analýza z dílny amerických tajných služeb, která k 7. prosinci, tedy k začátku třetího měsíce tažení, konstatuje, že 40 až 45 procent izraelských raket a bomb svržených na Gazu bylo tzv. hloupých, tedy ne přesně cílených.

Tyto dvě skutečnosti, tedy velikost zničené plochy a podíl nezacíleného bombardování, jsou pro výklad celého dění zcela zásadní. Není pak potřeba se už ani tolik přít nad materiály typu studie Jagila Levyho, který dopočítává, že 61 procent obětí jsou v Gaze civilisté, avšak spornou metodologií, či investigace webů +972 a Local Call, která rozkrývá značné rozvolnění zábran ohledně ochrany civilistů pro stávající operaci, ovšem s odvoláním na anonymní zdroje.

Skutečně důslednému prověřování počtu zabitých a ověřování jejich identity se mimochodem věnuje například projekt Casualty Recorders Network, v němž zástupci zapojených organizací přímo na zasažených místech zjišťují, jak to s tou kterou obětí bylo.

Podle Emily Trippové, ředitelky britské Airwars, která v rámci Casualty Recorders Network působí, potrvá ještě velice dlouho, než budeme úplný počet obětí z Gazy znát — nezávisle prověřit se zatím podařilo několik stovek. Při zkusmém prověření cca stovky osob ze seznamu sedmi tisíc obětí, který Hamás publikoval na konci října, ale prý její organizace objevila jen jednu chybu.

Gaza City začalo hned v prvních týdnech připomínat zničená města v Sýrii. Foto Mahmúd Hams, AFP

Informace z agentur OSN

Za třetí máme k situaci v Gaze k dispozici monitoring agentur OSN, který koordinuje OCHA, Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí. Výstupy OSN k situaci v Gaze a palestinské otázce bývají někdy kritizovány jako předpojaté, OCHA však ve svém monitoringu jednotlivé informace pečlivě zdrojuje, a tak lze rozlišovat.

Z updatu k 5. lednu se dá například vyčíst, že leckde uváděný údaj o 65 tisíci bytových jednotkách, jež mělo zničit izraelské bombardování, pochází od hamáských úřadů. Samotné struktury OSN ovšem zároveň evidují, že jen v období od 1. prosince do 3. ledna, nařídily izraelské orgány vyklizení oblasti, v níž se nachází 13 nemocnic a 29 dalších zdravotnických zařízení plus 143 nejrůznějších krytů a útulen, které k 1. prosinci využívalo 550 tisíc lidí.

UNRWA, což je struktura v OSN mající na starosti čistě palestinské uprchlíky, zase ve svém monitoringu uvádí, že některý z jejích 155 krytů, provizorních či stanových táborů v Gaze využívalo ke konci roku 1,4 z 1,9 milionu lidí, kteří opustili od začátku izraelské operace domovy.

Celý milion uprchlíků přitom aktuálně pobývá ve městě Rafáh u egyptské hranice a jeho okolí, které je vystavěno pro maximálně 300 tisíc lidí.

Aktuální zonace Pásma Gazy. Červenou barvou zde oblasti, kam se izraelští vojáci dosud nedostali. Modrou oblasti pod jejich kontrolou. Přerušovanou modrou čarou zde jinak zóny, v nichž Izrael vyhlásil evakuaci. Grafika WmC

Rovněž pod OSN spadá Světová zdravotnická organizace (WHO), která v Gaze monitoruje mimo jiné chod a stav nemocniční sítě. Během prvního lednového týdne uváděla, že alespoň částečně funguje nyní 13 ze 36 původních nemocnic v Pásmu — rovných 23 nemocnic tedy již fungovat přestalo.

Zbylým zařízením pak podle WHO chybějí antibiotika, anestetika a léčiva celkově a samozřejmě personál, jídlo, pitná voda a palivo do generátorů. Zdravotnická zařízení provádějící i náročnější zákroky fungují v současnosti už jen na jihu pásma.

Na děti zaměřený UNICEF připomněl v posledním měsíci děsivou statistiku z těchto nemocnic, podle níž byly od 7. října již tisícovce dětí amputovány jedna nebo více končetin. Děti dle UNICEF tvoří nejméně polovinu vyhnaných z domovů, nemocných, hladovějících a celkově obětí.

Potravinové agentury OSN zase přinášejí aktuality ohledně hladu a distribuce jídla, respektive o nedostatku jídla v Pásmu a o očekávaných důsledcích. V prosinci nemělo dost jídla devět ze deseti Gazanů a polovina hladověla. OSN vyhlásila nevyšší stupeň ohrožení hladem s tím, že pokud se situace nezmění, propukne do několika měsíců hladomor.

Kolem hranice mezi Gazou a Izraelem je dnes pětikilometrové uzavřené vojenské pásmo. Foto Jack Guez, AFP

UNRWA dále vede užitečnou evidenci kamionů s humanitární pomocí, které Izrael v jednotlivých dnech do Gazy propustí. Díky ní tak dnes víme, že mezi 7. a 21. říjnem nebylo vpuštěno do Pásma takřka nic, ani voda a léky. Po 21. říjnu šlo o dvacet kamionů denně, v listopadu pak o osmdesát a v prosinci něco přes sto. Před 7. říjnem bylo do Gazy vpouštěno přitom cca 500 kamionů denně.

Již z této skutečnosti si lze udělat názor na izraelské tvrzení, že zásob do Gazy pouští dost a nedostatek způsobuje jen to, že si je usurpuje Hamás.

Zvláštní kapitolou jsou potom ještě dodávky paliva, které je v Gaze nezbytné k výrobě elektřiny a pitné vody — většina se totiž získává odsolováním. Palivo nevpouštěl Izrael po 7. říjnu do Gazy dlouho žádné, což vedlo k všeobecnému nedostatku pitné vody. Teprve v půli listopadu povolil Izrael dva kamiony s palivem denně, přestože UNRWA vzkazovala, že je zapotřebí nejméně čtyřikrát tolik.

V prosinci Izrael pod tlakem USA dovozovou kvótu na palivo navýšil na trojnásobek, situace ale zůstává i tak zoufalá. UNICEF na konci prosince varoval, že i v jižní část Gazy, kde se zatím naplno nebojuje, připadá na dítě 1,5 litru až dva litry dostupné vody na den, a to vody pitné i užitkové. V důsledku se tak pije nedočištěná či poloslaná voda, což vede k řadě zdravotních problémů, mimojiné i k 25násobnému nárůstu průjmových onemocnění u dětí.

Izraelské orgány se zde hájí, že musí veškerý import do Gazy pečlivě kontrolovat kvůli nákladům, které by mohl Hamás využít ve svém boji. Žádný přesný soupis věcí, které nesmí humanitární konvoje převážet, ovšem doposud nevydaly.

Na uprchlické tábory se proměnila i většina škol, jež v Gaze provozovala OSN. Jednu toaletu zde nyní využívá vždy několik stovek lidí. Foto Mohammed Abed, AFP

Zkušenost charit a humanitárních organizací

Čtvrtým důležitým zdrojem informací o dění v Gaze nezávislým na píár mašinérii bojujících stran jsou lidé ze zahraničních humanitárních a charitativních organizací, které v Pásmu působí. Nejde přitom ani tak o jejich obecné hodnocení situace — v podstatě od začátku izraelského tažení všichni stejně jen opakují, že je katastrofická a stále se zhoršuje. Zajímavější jsou průběžné zprávy o vývoji a nejrůznější detaily.

Od pracovníků Oxfamu se tak šlo například v listopadu dozvědět, že i na užitkovou vodu se stojí hodinové fronty, že na pití je často jen neodsolená voda, která se uměle doslazuje, nebo že cesty na jih Pásma lemují spousty hnijících mrtvol.

Pracovníci švýcarské CARE zase v prosinci líčili, jak vše poznamenal příchod dešťů a věčného spaní na mokrém, protože velká část uprchlíků na jihu stále bivakuje po ulicích; jak uprchlíci na divoko kácejí všechny možné stromy, protože není jiné topivo, nebo jak nelze takřka nic udělat pro zústavší v severnějších částech Pásma, protože bez dohodnutého klidu zbraní je oblast nedostupná.

Angličtí Save the Childern popisovali ještě před pár dny, že do severní části Gazy se stále nedá dostat, i když se o to jejich konvoj čtyřikrát pokusil.

Na jihu Gazy se kvůli chronickému nedostatku paliva začalo pálit a kácet, co šlo. Dřevo na otop či pečení chleba se nyní prodává na provizorních trzích. Foto Mohammed Abed, AFP

Lékaři bez hranic (MSF) dlouhodobě upozorňují, že izraelské ozbrojené síly nerespektují ani hranice bezpečných zón, které samy vyhlašují v okrajových oblastech — a tedy že se v Gaze ani není kde spolehlivě ukrýt.

V jednom z posledních výstupů zástupce MSF líčí aktuální nárůst průjmových a respiračních onemocnění v přeplněných uprchlických táborech, kde spí dosud část z milionové masy lidí v mokru a pouze pod igelity. Jen v centrech, kde působí Lékaři bez hranic, je prý dnes ošetřováno 150 až 200 lidí denně se zraněními od střepin, kulek či kusů domů, které se na ně při bombardování svalily. Lékaři bez hranic přitom působí výhradně na jihu, kde má být oficiálně bezpečno.

Celkově charity kritizují Izrael ani ne tak za samo tažení proti Hamásu, ale spíše za přístup k humanitárnímu rozměru věci: nálety a pozemní operaci doprovázela v prvních týdnech takřka neprodyšná blokáda všeho a posléze všeho s výjimkou symbolického množství léků. Teprve v listopadu po intervenci Spojených států začalo být vpouštěno omezené množství paliva; teprve v prosinci významněji humanitární pomoc.

Deklarované bezpečné zóny nikdy úplně bezpečné nebyly, snad jen s výjimkou oblasti Muwasi u Středozemního moře, kde ale stojí provizorní tábor přímo na pláži a nic zde není.

Prozatím vůbec se nereflektuje šíření nemocí, které propuklo v Gaze v prosinci s příchodem dešťů a chladnějšího počasí — a kterému šlo zamezit, kdyby se však do Gazy vpustily kamiony s dekami a stanovými přístřešky čekající za egyptskou hranicí.

Výzvy k potřebě stabilního klidu zbraní potvrzeného oběma stranami, který jediný může umožnit dostat pomoc k Palestincům mimo jižní oblast, jsou mezitím dezinterpretovány jako nějaká snaha pomoci Hamásu.

Zdánlivá idyla se sluncem v jednom z organizovanějších uprchlických táborů v Rafáhu. V centru stany darované Pákistánem, které se do Gazy dostaly po polovině listopadu. Vlevo přitom mnohem častější forma dnešního příbytku: krychle z latí omotaných igelitem. V pozadí zde jinak patrná izraelsko-egyptská hraniční zeď. Foto Mahmúd Hams, AFP

Minireportáže, vhledy, investigace

Konečně pátým zásadním zdrojem informací dokreslujících situaci ve všech relevantních odstínech jsou speciály velkých renomovaných médií. Krize v Gaze je tak dlouhá a výrazná, že nutí i ta velká média, jež mají tradičně větší pochopení pro Izrael, se do situace nořit a zkoumat ji. Zjištěná realita je pak natolik silná, že se nedá nezveřejnit.

Jedním z přínosných žánrů, který si velká média mohou dovolit, jsou drobné mikroreportáže přímo z Gazy zpracovávané některými z najatých novinářů, kteří v Pásmu po hermetickém uzavření zůstali.

Díky nim tak dnes například víme, že nějaké jídlo v Gaze stále je, ale s výjimkou mouky, rýže či fazolí rozdávaných v nouzových dávkách ze skladů OSN je přibližně šestkrát dražší než v říjnu, a reálně tak pro mnohé nedostupné. Příznačný je v tomto kontextu například i osud jediné Zoo v Gaze, kde zvířata pomalu umírají hlady, ale sama prozatím snědena hladovějícími lidmi nebyla.

Podobně zajímavé jsou také aktuální vhledy do hygienické situace, protože okolí uprchlických útočišť je už řadu týdnů přelidněné a plné odpadků — a nyní za dešťů tedy i bláta.

Dále dík minireportážím máme barvitě doloženo, jak se i v oficiálně bezpečných zónách bombarduje a pod troskami domů mizí celé rodiny. Starší materiály zase líčí, v jakém chaosu se vyprazdňovala Gaza City a jak lidé vůbec nevěděli co a jak, a někteří se dokonce po zoufalé cestě na jih do válečné zóny zase vrátili, dokud to šlo, protože na jihu s dětmi neměli kde nocovat.

Snímek severní části Gazy pořízený z izraelského území. Foto Jack Guez, AFP

Mimořádně dobrou práci v daném ohledu odvádí již od počátku britský Channel 4, jehož poslední produkce například obrazově srovnává život v táborech u moře a v táborech v Rafáhu. Do Gazy samotné žádní reportéři zvnějšku od 7. října nesmějí, profesionálové z Channel 4 jsou ale schopni získat cenné vhledy i z oficiální cesty s izraelskými vojáky po okraji Pásma, ačkoliv mají zakázáno s kýmkoliv místním promluvit.

Na slavném BBC lze zase nalézt třeba pozoruhodné líčení útěkové poutě ze severu Gazy po Saladinově silnici na jih během už probíhající pozemní operace Izraele — cesty mezi rozkládajícími se těly a kolem rachotících tanků, s typickým vojenským check pointem.

V každodenním zpravodajství se sice i u renomovaných titulů objevilo několik dezinformací, vždy šlo však o nepravdu, jež v daném okamžiku prostoupila celým mediálním prostorem a zakrátko byla zas korigována. Typickým příkladem je zde listopadový výbuch u nemocnice Al-Ahlí, kde se zpočátku šířilo, že postihl přímo nemocnici a že zde usmrtil na 500 pacientů. Ve skutečnosti bylo zasaženo parkoviště u nemocnice s hloučky lidí.

Cennou práci odvádí velká média i ve sporech s oficiálními izraelskými mluvčími, které usvědčují z manipulací, jako při listopadovém tvrzení, že se pod nemocnicí Al-Šífá, na níž Izraelci útočili, nachází obří velitelský komplex podzemních bunkrů Hamásu. Ve skutečnosti byly pod nemocnicí nějaké štoly a malý sklep plus izraelská videa ukázala několik nalezených zbraní a výbušnin.

Důležité jsou také nejrůznější přehledy, souhrny a rekapitulace, které mají velká média jako Guardian, BBC, AP nebo Reuters možnost sestavovat, byť s různou pečlivostí a zdrojování jednotlivých faktů.

Po Saladinově silnici spojující sever a jih Gazy proudí doposud uprchlíci, kteří doma nechali všechno. Na severu bylo do konce minulého roku viditelně poškozeno nebo úplně zničeno 67 až 80 procent všech stojících budov. Foto Mohammed Abed, AFP

A konečně je tu role samotného Hamásu, na níž má leckdo v proudu všeho, co dělá Izrael, sklon zapomínat. I když se nechají stranou minulé činy organizace a říjnový masakr coby oddělené kapitoly, právě dík soustavné pozornosti velkých médií vidíme, jak v roli správce Gazy exemplárně selhává.

Vedle očekávatelného přímého vzdoru izraelskému tažení přímo v Pásmu pokračuje stále i v teroristických útocích ve vlastním Izraeli, stále odpaluje svoje rakety, a to nejen na vojáky, ale i na izraelská města, vydává „seznamy mučedníků“ a organizuje tiskovky mezi mrtvolami.

Místním přitom nejenže nepomáhá dostat se například na bezpečnější místa, ale ještě se je snaží různými způsoby zadržet v bojových zónách, krade nouzovou pomocodmítá upřednostňovat humanitární ohledy.

Jak hezky demonstroval mimo jiné listopadový pokus BBC o hlubší rozhovor s jedním z hamáských pohlavárů, představitelé organizace absolutně nereflektují, co jejich ozbrojenci 7. října spáchali. A není divu, že i mezi samotnými Gazany už začíná být Hamás vnímán jako spoluviník stávajícího utrpení, pochopitelně až za těmi, kteří jej aktivně způsobují.

Diskuse
PK
January 12, 2024 v 22.28

Pane Jedličko, doufal jsem, že aspoň vy se zmíníte o "rukojmích" - lidech, kteří byli 7. října odvlečení z Izraele, a pokud jsou ještě naživu (o čemž bohužel lze již oprávněně pochybovat), procházejí si peklem, které si nedovedeme představit.

Avšak nikoliv. Slovo "rukojmí" v článku nenalezeno. Natož slovo "únos".

PK
January 12, 2024 v 22.33

Ano, ty oběti únosu, jejichž fotky na veřejném místě zaměstnanci "respektované lidskoprávní organizace" Amnesty International strhávali ze zdi.

Mnoho se po 7. říjnu změnilo. Stalo se mnohem jasnější, kdo je kdo.

January 12, 2024 v 22.45

Ano, o tom, v jakých podmínkách jsou nyní unesná rukojmí, totiž nevíme ze zdrojů mimo ty izraelské oficiální bohužel zatím skoro nic.

Přímo dle tiskového servisu IDF by mělo být v Gaze stále 132 unesených ze 7. října včetně deseti seniorů ve věku 65 a více. Usené děti byly propuštěny už všechny s výjimkou dvou maličkých.

IDF dále odhaduje, že z původních 251 unesených 18 lidí v zajetí zemřelo -- ale jak píšu, jsou to informace od izraelských ozbrojených sil, kterým se tento text nevěnuje.

January 12, 2024 v 22.53

Jinak se samozřejně vede debata, zda byl některý z rukojmích znásilněn, popraven či utýrán hladem, ale je to zatím jen mizerně podložené. Z druhé strany zas přicházejí hlášky od Hamásu, kolik rukojmích už zabila sama izraelská letadla atd. (https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-war-gaza-conflict/card/hamas-says-israeli-air-strikes-killed-9-hostages-4oCzhJHit8WsF9vBrfmL) A je zde samozřejmě ten potvrzený příklad zastřelení tří rukojmích Izraelci omylem. Ale právě této překřikované jsem tu dávat prostor nechtěl.

"...... v severní části Pásma bylo zničeno nebo viditelně poškozeno 67 až 80 procent všech stojících budov, ve střední části 23 až 42 procent a v jižní části 15 až 22 procent" ............ asi by se dalo slovíčkařit o "viditelném poškození", ale proč by. Netřeba zastírat. Tohle je plošná destrukce.

Důvody jsou nasnadě. Představa, že do Gazy s em šestnáctkama a granáty za pasem napochoduje pět tisíc bojovníků světla, co zatočí s Hamásem, je mimo. Že dojde na těžké zbraně bylo jasné, ale samozřejmě se dá postupovat mnohem selektivněji a to i když se Hamás schovává mezi civilisty. Ten důvod musí být ještě jiný a jediný, který mě napadá je, že Gaza má být uvržena do ještě větší chudoby. Zdůvodnění Izraelců je jasné, oni vám řeknou: "Vy to nechápete, protože to nezažíváte. Dejte jim beton a oni nepostaví školu, ale budou stavět tunely do Izraele aby mohli zabíjet Židy. Dejte jim roury a oni nepostaví vodovod, ale budou dělat rakety a posílat je na izraelská města. Dejte jim hnojivo a oni budou vyrábět bomby." Na námitku, že tohle je kolektivní vina uslyšíte, že Hamás je prostě jen projev, jen aktivní a fyzická část většinové vůle obyvatel Gazy.

Jedno z nejchudobnějších ghett světa, taková je její budoucnost.

MC
January 27, 2024 v 17.53
Díky

Díky za tento článek, pane Jedličko.

Bylo potřeba zničit 67-80% procent budov v Gaza City, a vyhnat 1.5 milionu lidí z domova, aby byl Hamás potrestán za teroristický útok, přinucen propustit zajatce, a aby byla zajištěna bezpečnost Izraele?

Co brání navýšení množství kamionů pomoci (jídla, léků, energie/vody) navýšit na úroveň před říjnem teď, když to lidé v Gaze potřebují k přežití?

IV
January 30, 2024 v 18.06

Izrael se zřejmě snaží zdevastovat Gazu natolik, aby se "Gazané" neměli kam vracet. Tím se asi má vytvořit dostatečný tlak na mezinárodní společenství k hledání náhradního řešení. Na Izraelské pravicové scéně už se diskutuje otázka znovuosídlení Gazy Izraelci. Této diskuse se účastní i někteří vládní ministři. USA to zatím "decentně" kritizují:

U.S. Labels Calls for Israeli Gaza Resettlement 'Reckless' as Ben-Gvir Doubles Down on Expulsion 'Pilot'

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-01-29/ty-article/.premium/u-s-says-calls-for-gaza-settlement-reckless-as-ben-gvir-doubles-down-on-expulsion-pilot/0000018d-560a-d0fc-a9bd-5e5f15200000

PK
February 1, 2024 v 11.13

M. Cierny:

"aby byl Hamás ... přinucen propustit zajatce"

Nejsou to zajatci, jsou to unesení civilní rukojmí, kteří byli teroristy přepadeni a odvlečeniv období "míru".

A propuštěni stále ještě nebyli. Naopak, o mnohých se postupně dovídáme, že už nežijí.

"aby byl Hamás potrestán za teroristický útok"

Účelem války není potrestání, nýbrž zničení Hamásu.

Tohoto cíle také zdaleka ještě nebylo dosaženo.

PK
February 1, 2024 v 12.11

A jestli mohu připojit osobní poznámku, nazývat ani ne roční miminko "zajatcem" mi přijde hodně zvláštní.

IV
February 2, 2024 v 18.14

Ilegální izraelští osadníci blokují humanitární pomoc pro Gazu:

https://www.youtube.com/shorts/hvnYoyO1AYo?feature=share

IV
February 3, 2024 v 6.10

Překvapivě otevřená kritika Izraelské vlády i vlády USA v projevu amerického senátora Jeffa Merkley, včetně přiznání spoluodpovědnosti USA za současnou tragickou humanitární situaci v Gaze. Bohužel, i v případě, že se něco z toho materializuje ve změněném přístupu USA, pro desítky tisíců gazanských civilistů už to bude pozdě...

'Deeply Disturbing': Dem Senator Calls Out Benjamin Netanyahu For Humanitarian Situation In Gaza

https://www.youtube.com/watch?v=a1bmyKlyjWk

MC
February 3, 2024 v 6.59

Pavel Kolařík: "Účelem války není potrestání, nýbrž zničení Hamásu. Tohoto cíle také zdaleka ještě nebylo dosaženo."

A jak a kdy si myslite, ze bude zniceni Hmasu dosazeno?

Prosim, budte konkretni.

Co je v okupaci Gazy Izraelem ten cil, ktery az se dosahne, tak budou zit Izraelci a Palestonci v miru a bezpeci?

A jak nazyvate Vy tech >1000 deti, kteri prisli o koncetinu? Jak nazyvate ty tisice deti, ktere zemrely v dusledku invaze? Nejsou "rukojmi" nahody?

Me je techto obeti nasili stejne lito, jako je mi lito utrpeni obeti terorismu nebo unosu.

Co si myslite, ze sirotkum a zmrzacenym detem beha hlavou, kdyz jim na hlavu pada dum? Kdyz vi, kdo jim bombarduje domy, kdo jim omezuje humanitarni pomoc, kdyz se citi bezmocni, frustrovani, porazeni? Kdo z nich vyroste a cemu se budou venovat?

Agresivita Netanyhuove vlady a nedostatecna ochrana civilistu vytvari psychologicke prostredi, ktere stimuluje radikalizaci minority Palestincu. I pokud by Izrealci znicili Hamas, tak z traumat Palestincu velmi snadno muze vzniknout podobna (nebude jeste horsi) teroristicka organizace, jako Hamas, jen s jinym jmenem.

Predstava, ze nejaky stat dokaze snadno silou vymitit vsechny bunky teroristicke organizace, je iluze. Male organizace, ktere maji mnohem mnohem mensi entropii, nez stat, je strasne tezke znicit silou - je pro ne totiz snadne jejich nizkou entropii regenerovat. I tam, kde to stat/armada neceka.

Zeptejte se Bushe, jestli dosahl cile sve "war on teror", a kolik to stalo zivotu a penez?

Brown university to spocitala na 8.000 miliard USD a 900.000 zivotu za 20 let [https://www.brown.edu/news/2021-09-01/costsofwar]. Nikdo v roce 2001 netusil, ze USA si muzou takhle vylamat zuby. Cesta vedla pres zavirami oci pred mucenim podezrelych z terorismu (https://www.foreignaffairs.com/united-states/law-war-war-terror), nejasne urcenou intenzitou vojenske sily (https://www.foreignaffairs.com/united-states/can-war-terror-be-won), uvedomeni si neudrzitelnosti valceni na cizi pude (https://www.foreignaffairs.com/united-states/can-war-terror-be-won), k prozreni, ze to Bush prehnal (https://www.foreignaffairs.com/united-states/war-terror-retrospect), ze vitezstvi se vzdy zda blizko ale stale se vzdaluje (https://www.foreignaffairs.com/united-states/never-ending-war-terror), az k nazorum, ze "war on terror" byl priklad, jak to priste nedelat (https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2020-10-22/us-foreign-policy-never-recovered-war-terror). Tolik se o tom napsalo. Co dela Izreal proto, aby chybu prehnane "war on terror" neopakoval?

PK
February 3, 2024 v 19.23

Zničení Hamásu bude dosaženo, až bude Hamás zničen. Myslím, že Izraelci samotní to posoudí nejlépe.

Čemu nerozumíte?

A samozřejmě, Gaza musí být důkladně denacifikována, aby s ní bylo možno jako se sousedem žít v míru.

Musí být zabráněno další intoxikaci malých dětí nenávistí a antisemitismem, včetně obdivu k nacismu a Hitlerovi.

Proto Izrael především musí tuto válku vyhrát. Nemá jinou možnost než ji vyhrát.

Opakuju to asi posté, ale klidně to zopakuju, kolikrát bude třeba: Po 7. říjnu už nikdy nic nebude jako předtím.

PK
February 3, 2024 v 19.30

"kdyz se citi bezmocni, frustrovani, porazeni"

Ano, přesně tak se cítili Němci po 2. světové válce, kterou rozpoutali. Po prohrané válce se nemohli cítit jinak.

Osobně se domnívám, že lepší je války nerozpoutávat.

MC
February 5, 2024 v 1.55

"Zničení Hamásu bude dosaženo, až bude Hamás zničen. Myslím, že Izraelci samotní to posoudí nejlépe. Čemu nerozumíte?"

Zaprvé, nerozumím tomu, co jste, pane Kolaříku, nevysvětlil. Jak a kdy toho bude dosaženo? Vojensky? Bombardováním? Vojenskou kontrolou? Policejní šikanou? Jak si tu denacifikace představujete? V čem bude jiná, než ta Putinova, která je jen eufemismem pro genocidou Ukrajinců? Kolik Palestinců u toho má nebo může podle vás umřít? Jak budou Palestinci během "ničení Hamásu" chráněni před kolektivním obviněním nebo kolektivním trestem? Jak budou chráněni před (verbální nebo lidskoprávní) dehumanizací v legální a praktické rovině?

A až toho "zničení Hamásu" bude dosaženo, jak to Izraelci poznají? Kolik Palestinců bude ještě žít, kolik jich bude mít střechu nad hlavou, kolik jich bude mít vodu a jídlo?

Kolik jich nebude cítit nenávist vůči Izraeli? Kolik jich bude mít svůj stát?

Za druhé, nerozumím tomu, proč neodpovídáte na na moje otázky z předchozích komentářů.

Za třetí, nerozumím, co chce udělat "Netanyahu 2023" jinak než "Bush 2001".

Za čtvrté, nerozumím, proč se izraelská vláda nechce poučit zkušeností USA, že největší zbraní proti terorismu je vnitrostátní souboj o hodnoty, a úplné vymýcení terorismu vojenskými prostředky není dosažitelné. Slovy P H Gordona:

"Terrorism is not a strategy with which Muslims will forever want to be associated, and eventually it will create a backlash within Muslim societies. With time and experience—and if the United States and its allies make the right choices—Muslims themselves will turn against the extremists in their midst. Somewhere in the Muslim world, at some point possibly sooner than many realize, new Lech Walesas, Václav Havels, and Andrei Sakharovs will emerge to reclaim their people's future from those who have hijacked it. They will seek to put their civilization on a path toward restoring the glory of its greatest era—when the Muslim world was a multicultural zone of tolerance and intellectual, artistic, and scientific achievement."

www.foreignaffairs.com/united-states/can-war-terror-be-won

Rozumím, že Izraelci chtějí zabezpečit, aby se terror 7. Října nikdy nemohl opakovat. Podobně, jako Američani 11. Září. Dovolím si však upozornit, že na metodách a intenzitě reakce velmi záleží. Teroristickými útoky 9/11 zemřelo asi 300o Američanů. Ve válce s terorem zemřelo 7000 Američanů násilně, a dalších 30000 sebevraždou (https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/2021/Suicides). Stovky tisíc lidí zemřelo přímymi následky války v Iráku a Afghánistánu, miliony lidí zemřelo širšímy důsledky války (https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/15/war-on-terror-911-deaths-afghanistan-iraq/).

+ Další komentáře