Fialova montovna: vize, která musí vyvolat odpor

Matěj Moravanský

Premiér Petr Fiala přestavil se vší velkolepostí budoucnost České republiky. Je to high-tech montovna určená jen k tomu, aby generovala zisk. Vize jako vystřižená z představ české politické a ekonomické garnitury 90. let.

Od Petra Fialy vizionářství nečekejme. Česká republika má pokračovat ve hluboce vyjetých kolejích, protože jen tak lze pomoci kapitánům průmyslu k dalším žokům peněz. Foto WmC

Sešli se kapitáni velkého průmyslu, zasloužilí, movití muži, kteří to se svým byznysem, tedy vlastně s Českou republikou, myslí dobře, a rokovali na konferenci Česko na křižovatce o vizích pro budoucnost. „Jsme na křižovatce,“ potvrdil předseda vlády Petr Fiala ve svém projevu ke všem těm váženým mužům a představil jim svůj plán na „restart Česka“.

Podle Petra Fialy bychom měli být sebevědomou zemí, leaderem ve vývoji technologií a ve výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou. Země nesmí stát stranou. Z Vídně do Berlína se už nesmí jezdit přes Norimberk, bude se jezdit přes Prahu a do české kotliny přivedeme špičkové firmy. Postavíme dálnice a rychlodráhy, lithium vytěžíme a i ty jaderné reaktory budou. Česká republika se konečně stane zemí budoucnosti, „hlavní křižovatkou Evropy“, sní premiér.

Dohánění Západu

Vize Petra Fialy stojí na čtyřech pilířích, které si premiér pojmenoval následovně: sebevědomá země, efektivní stát, smysluplné vzdělávání, strategické investice. Ve zkratce jde o představu velkého skoku vpřed, který se odehraje za pomocí zeštíhlení a modernizace státní správy, rychlou výstavbou železnic, dálnic a energetické infrastruktury od velkokapacitních elektrických vedení po velké jaderné reaktory, výchovou špičkových techniků, kteří vytáhnou domácí průmysl a přilákají zahraniční investice. V podání premiéra se díky tomu v České republice „vyplatí žít, investovat, ale také cestovat na dovolenou nebo na studia“.

Jde o vizi, ve které naše země zůstává montovnou, jen místo motorů do Octavií budeme dělat baterie, čipy a navrhovat software autonomního řízení pro druhořadý automobilový závod podléhající koncernu Volkswagen. I kdyby vše dopadlo podle nejlepších premiérových představ, budou ti, kdo v České republice žijí, určeni prakticky jen k tomu, aby nastoupili do továren a poslušně sloužili kapitánům průmyslu v jejich úsilí o zvyšování hrubého domácího produktu. Jenom zatuchlé tovární haly na druhořadé komponenty vystřídá high-tech výroba finálních produktů. Jedině tím pak dosáhneme na evropskou a světovou špičku ‒ něco, co všichni přeci musíme chtít.

Znovu tu tak zaznívá tradiční představa dohánění. Od roku 1989 stále někoho a něco doháníme: Švýcarsko, Německo, Evropu. Podle vylekaných zástupců průmyslu v posledních letech zaostáváme už i za Polskem, které prý na rozdíl od nás nezaspalo a stalo se atraktivní zemí pro investice. Jediné, co ale skutečně doháníme, jsou naše vlastní představy, náš vlastní mýtus o zemích na západ od nás. O západní Evropě totiž víme velmi málo.

Nelze totiž uvažovat o německém průmyslu bez německé snahy o energetickou transformaci na obnovitelné zdroje, nelze mluvit o výkonné dánské státní správě, aniž bychom mluvili o progresivním dánském daňovém systému, nemůžeme mluvit o politickém systému Švýcarska bez švýcarské schopnosti urovnávat národnostní, etnické a rasové konflikty. Ne, pokud budeme spalovat špinavé fosilní zdroje, pokud budeme na daních odírat pracující a pokud budeme bránit emancipaci druhých lidí, ani k Německu, ani k Dánsku, ani k Švýcarsku se nepřiblížíme.

Fialovo hřímání o dohánění Západu je tak ve světle vehementního odmítání toho, co skutečně tvoří realitu západní Evropy, přinejmenším neupřímné. Snad mediálně nejskloňovanějším příkladem je vehementní odmítání manželství pro všechny ze strany poslanců ODS. Nemluvě o tom, že v 21. století by snad konečně mohly k vizi České republiky něco říci i ženy. V panelu zmíněné konference však byly zastoupeny jen osobou moderátorky.

Povaleči z knihoven do fabrik a továren

Pokud by premiér Fiala skutečně chtěl dohánět země na západ od nás, nemohla by být jeho vize tak otevřeně materialistická. Podle Fialy by Česká republika měla být zemí, „kde se vyplatí žít, investovat, ale také cestovat na dovolenou nebo na studia“.

Život se tedy má především „vyplatit“, jako kdyby existovaly jen věci, které lze zpeněžit a vykázat jimi zisk. Jako kdybychom měli dýchat, studovat, zakládat rodiny, pracovat, veřejně se angažovat jen ve jménu zisku a jeho manifestaci ve statistikách Světové obchodní organizace. Protože právě ve chvíli, kdy se život v České republice „vyplatí“, budou tu chtít rozsévat své investice i zahraniční firmy, postaví se nové továrny, výzkumná centra a dostaneme se na špici ekonomického světa.

Vskutku příznačná rétorika z úst člověka vedoucího vládu, která neschopností připravit a realizovat windfall tax darovala velkým korporacím pohádkové zisky, zatímco střední a strádající třídě zvedá daně, škrtá na školství, sociálním zabezpečení nebo životním prostředí.

Nejen Petru Fialovi, ale i zbytku vládnoucí garnitury zřejmě nedochází, že existují věci, za které stojí za to žít, a že jsou to často věci, které se nemusí, a dokonce se nemají vyplácet. Jde o nespočet kulturních, občanských i duchovních hodnot, které tvoří předivo naší společnosti a díky kterému v té naší oligarchy vlastněné montovně pořád ještě chceme žít.

O stejných věcech ‒ o modernizaci, investicích, dálnicích i koneckonců o tom jádru ‒ mluvil už Fialův předchůdce a jeho údajně nesmiřitelný nepřítel Andrej Babiš. V základních východiscích se totiž Babiš a Fiala shodnou: je důležité zůstávat ve vyjetých kolejích a pomoci kapitánům průmyslu k dalším žokům peněz.

To je zápas, který se zde vede: na kolik dalších oblastí ještě uplatníme logiku dobývání zisků, kolik dalších lidí tu sedřeme, kolika talentům nalinkujeme život směrem k učňákům a technickým oborům. Protože přece jedině tam je budoucnost.

Ignorance klimatické krize

Naprostým selháním je pak to, že Fiala ve své vizi takřka pomíjí klimatickou krizi. Slova o tom, že nejdříve musíme „restartovat Česko“, vyrůst a předehnat ostatní, abychom pak dokázali chránit své „životní prostředí“ a užívat „kulturní bohatství“, jsou jako vystřižená z příručky pozdně normalizační kádrů. Jen se v podání Petra Fialy vracejí v nažehleném luxusním saku.

Stejně jako straničtí funkcionáři nebyli schopni adekvátně reagovat na katastrofální stav životního prostředí na konci státního socialismu, ani premiér Fiala, funkcionář kapitálu, není schopen reagovat na katastrofální stav globálního klimatu prosazením rychlého odklonu od fosilních paliv, dekarbonizace průmyslu a intenzivního budování obnovitelných zdrojů energie.

Petru Fialovi je očividně jedno, že je právě za námi další nejteplejší léto v historii měření a po celém světě vidíme důsledky akutní klimatické krize. Zřejmě podle něj opravdu jde jen o peníze. Budou to ostatně právě žoky peněz, které jejich majitelům zajistí důstojný život, až se zbytek planety bude zmítat ve vírech klimatického kolapsu.

Pryč jsou časy, kdy Masaryk vytyčil program demokratické Evropy, kdy Kundera pojmenoval možnost demokratického socialismu nebo kdy Václav Havel spojil českou myslitelskou a duchovní tradici s úkolem budování společné Evropy. Fiala zkratka chce jen dohnat a předehnat imaginární Západ a zajistit kapitánům průmyslu další čas a výhody. Je to úkol hodný člena ODS ‒ provinční pravicové strany lhostejné k čemukoliv, co se nedá vyjádřit ziskem.

Skutečně velké úkoly, jako je boj s klimatickou krizí nebo s rostoucími globálními nerovnosti, reforma viditelně kulhajícího západního socioekonomického modelu nebo vybudování nové architektury mezinárodních vztahů po ruské agresi vůči Ukrajině, nechal premiér ležet ladem.

Každá vize by měla mít nějaký vyšší rozměr, rozměr civilizační nebo snad duchovní, například v podobě přijetí odpovědnosti za evropské koloniální dědictví či snahou o nalezení nových civilizačních horizontů pro 21. století. Jenže k tomu nejspíš nemá náš současný premiér co říct.

Projev Petra Fialy na konferenci Česko na křižovatce byl bytostně spjat s hodnotami ODS, takže račí pohyb naší země nejen nezastaví, ale dokonce ho utvrzuje jako dlouhodobou „vizi“. Změnu ale sotva můžeme čekat i po v příštích parlamentních volbách, po nichž hnutí ANO nejspíš vinou nekompetence současné pravicové vlády zamíří zpět do vládních lavic.

Nezbyde nám tak nic jiného, než již nyní vytvářet takové sociální a občanské hnutí, které bude schopné budovat struktury vzdoru proti pokusům o pronikání logiky zisku hlouběji do života lidí a společnosti. A také připravovat volební vítězství někdy ve vzdálenější budoucnosti. K tomu je nutné opustit rétoriku dohánění, rétoriku slepě uzamčené v české malosti a touze po penězích.

Pak můžeme přemýšlet o zcela jiných budoucnostech a místo úvah, jak se dostat na špičku světové ekonomiky, mluvit o tom, že život vezdejší taky může mít nějaký duchaplnější smysl. V prostředí klimatického rozvratu, postupném rozpadu globálního mezinárodního řádu a krizi ekonomických nerovností ve světě bude něčeho takového více než zapotřebí.

Prapor vzdoru proti vizi České republiky jako montovny, kterou sdílí jak premiér Fiala, tak oligarcha Babiš a další významní mužové kapitálu, leží na zemi. Zvedne ho někdo?

Diskuse

Jsem z průmyslového kraje a nemám problém s dělníky. Mně by se hi-tech Česká republika líbila...

Nicméně všichni víme, že jsou to jen slova, slova, slova...

Ještě zbývá uspořádat ideovou konferenci s názvem "Vize jsme vyřešili", kde bude premiér vyprávět svůj příběh vizí, a ministři budou do projektoru dávat tu obrázek jaderného reaktoru, tu obrázek továrny na čipy, tu vývojových laboratoří... A někteří můžou třeba zatančit.

-------------------

Ve skutečnosti po téhle vládě zbudou obří dluhy a obří finanční závazky (na zbraně, na splátky dluhů, na budoucí platby fosilnímu byznysu, protože ho bez náhrady zrušit nepůjde), strukturální deficit čtvrt bilionu, dávno nepoznané znehodnocení příjmů a úspor a znatelný pokles životní úrovně občanů, hospodářství, které nemá kde brát, a zrušený sociální stát.

((( I když mají konzervy plná ústa hodnot, sociální stát mezi ně nepatří, a to, za co 150 let bojovali socialisté pro ně není nic.)))

Naštěstí si ten sociální stát nedovolí zrušit hned a naprudko. Ale to je asi jediné malé plus na celé věci.

A samozřejmě návrat Babiše ...

PK
September 16, 2023 v 13.58

V dnešním Právu se může pan Morbicer dočíst, jakým způsobem makak chce čelit tomu, co nazývá "obří dluhy a obří finanční závazky (na zbraně, na splátky dluhů, na budoucí platby fosilnímu byznysu, protože ho bez náhrady zrušit nepůjde), strukturální deficit čtvrt bilionu, dávno nepoznané znehodnocení příjmů a úspor a znatelný pokles životní úrovně občanů, hospodářství, které nemá kde brát, a zrušený sociální stát".

Aby se mohl o to víc těšit.

PK
September 16, 2023 v 13.59
Oprava

Jenom pro odstranění dvojznačnosti:

jakým způsobem makak chce čelit tomu, co pan Morbicer nazývá ...

PK
September 16, 2023 v 16.59

Jinak už se těším na moralizování, že "rozhořčeným občanům" z dnešního Václaváku nesmíme říkat dezoláti, a pohrdat jimi.

MP
September 17, 2023 v 10.50
Pavlu Kolaříkovi

Strukturální deficit nejméně čtvrt biliónu prostě máme -- to se dočtete i v předkládací zprávě "balíčku", takže určitě není potřeba upřesňovat, že to tak nazývá pan Morbicer, .

A výdaje na zbrojení jsou nesporně obrovské -- jen toto adjektivum nic neříká o tom, zda nezbytné (nejspíše ano), ani zda účelné (zde existují vážné pochybnosti).

Znehodnocení příjmu v průměru přes 20 %, a to u učitelů, vědců, knihovníků, archivářů, úředníků atd., celkem u čtvrtiny práceschopného obyvatelstva o 27% oproti roku 2021, bohužel dokládá ČSÚ.

U důchodců to nedělá ani dvacet procent, ale on i ten reálný propad o nějakých 15% procent je na 18 000 důchodu znát (18 000 je nejspíš pořád kousek nad medián, bohužel MPSV vynakládá docela slušné úsilí, aby právě tento údaj, mnohem důležitější než průměrný důchod, co nejvíc zamlžilo).

Můžeme diskutovat o tom, zda vláda dělá, a) co může, nebo b) alespoň co umí, -- nebo c) jestli na to kašle (osobně bych hájil pozici někde mezi a) a b) ), ale nemá smysl si zastírat vážnost situace a zpochybňovat statisticky docela dobře doložené údaje.

A výmluva na Babiše už začíná být hodně trapná.

PK
September 17, 2023 v 15.01
Martinu Profantovi

"výmluva na Babiše už začíná být hodně trapná"

Možná. Kdyby tak někdo činil. Já jsem reagoval na to, že pan Morbicer se na makakův návrat očividně těší

"Ale to je asi jediné malé plus na celé věci. ... A samozřejmě návrat Babiše ..."

Takže jenom konstatuji očividnou skutečnost, že to, co jsem citoval, bude opičák jednou "řešit".

Jinak připomínám, že byl minulým premiérem po 4 roky, a předtím 4 roky ministrem financí.

Takže ještě dlouho budeme ve fázi dávání věcí do pořádku po něm.

A že po něm bude muset přijít pravice jako řemen, snad bylo doufám všem jasné, ne?

PK
September 17, 2023 v 15.11

A ano, většinou to tak bývá, že dávání financí do pořádku po gaunerech Babišova typu (v tomto případě po 8 letech jeho hospodaření) nebývá spojeno spojeno se vzrůstem reálných příjmů. To je prostě holý fakt.

Ale teď si představte, že tady se někteří těší na to, že za 2 roky to agent Bureš dostane do ruky znovu, a bude pokračovat tam, kde přestal.

Máte pocit, že tady někdo (třeba já) zastírá vážnost situace?

PK
September 17, 2023 v 15.16

Mě totiž fascinuje to, že si někdo mohl vážně myslet, že žádný propad reálných příjmů nepřijde.

Osobně si myslím, že to ti lidé jenom předstírají.

MP
September 17, 2023 v 16.58
Pravice jako řemen

Tak by ji měli jít Fiala a Stanjura z cesty:-)

PK
September 18, 2023 v 12.57

Tak především musíme potlačit vlastní nacionalismus a více pomáhat Ukrajině.

Nikdo, snad kromě nedemokratických a proruských dezolátů, nepochybuje o tom, že Ukrajině zdarma přenecháme i stíhačky F 35, kterými, a je to opravdu velká pocta, nás hodlají za skvělou cenu vyzbrojit Američané. I když od Američanů, vůdčí síly v celosvětovém boji za demokracii a svobodu, by bylo naší povinností je vzít za jakoukoli cenu.

Samozřejmě, že kdybychom vybrali větší daně od firem či bohatých lidí, tak i tato částka poputuje na Ukrajinu. Tato země, ničena brutální ruskou agresí, které by samozřejmě například demokratické USA proti jinému státu nikdy nebyly schopny, peníze vybrané od českých občanů potřebuje více než my.

Ale to není vše. Naši úctu a vděk si zaslouží nejen USA a zejména Německo. Dali nám, jakožto i zbytek západní Evropy dar svobody a proč tedy mají němečtí občané platy a důchody jen cca dvakrát až třikrát větší a proč se německým, americkým a jiným akcionářům z českých firem odvádí pouze stovky miliard ročně?

Pro začátek bychom tedy mohli přijmout pár desítek tisíc migrantů z Lampedusy a jihu Itálie vůbec. Pro organizačně zdatnou (protože demokratickou) vládu v čele s panem profesorem Fialou bude snadné se o tyto migranty postarat, než zamíří do zaslouženě bohatšího Německa či jinam dále na Západ. Časy nesvobody, kdy komunisté stříleli lidi na hranicích jsou již naštěstí dávno pryč. Miliony lidí z Afriky i odjinud můžou v důsledku např. chudoby či klimatické změny zamířit do Evropy a my jim, jako správní liberálové a demokraté, pomůžeme. "Wir schaffen das"

Ano, zaslouženě bohatšího Německa. Němci byli vždy pracovitější a chytřejší, a pokud zde před desítkami let investovali a vrátilo se jim to zatím třeba jen stokrát, je to málo. I milionkrát by bylo málo. Můžeme být rádi, že v této zemi, kde po komunistické diktatuře zbyly jen trosky, si nás vůbec Němci všimli.

Proč některému chudému českému důchodci po zaplacení nájmu ve velkém městě zbyde na živobytí například celých 5000 korun? Jak k tomu pak přijde např. německý důchodce, kterému pak nestačí peníze na více než dvě cesty po Evropě na jeho zaslouženém odpočinku? Jak si pak má chudák německý důchodce, kterého v rámci Evropy vysává jeho český "kolega" pořídit např. takovou vilu na Riviéře? Hanba nám Čechům!

Ale vše se v dobré obrátí. Osobně plně důvěřuji našemu demokratickému předsedovi vlády, který vyhlásil, že do deseti let budeme centrem vzdělanosti. Garantem tohoto vyhlášení je Pirátská strana, která by v případě pochybnosti o směřování naší země již jistě dávno z vlády vystoupila.

PK
September 18, 2023 v 13.01

Jak vidno, stačí když občan několik měsíců čte a sleduje demokratická média typu Seznam Zprávy, Novinky.cz, Česká televize a Deník Referendum (občas mrknu i na Forum 24, ale zdá se mi, že tam přeci je trochu moc tlačí na pilu) a vše si v hlavě nakonec srovná.

Ať žije demokracie! Sláva Ukrajině! Vivat Biden!

PK
September 18, 2023 v 13.07

Zase mi tam chybí mezi větami nějaké čárky a nezkontroloval jsem si shody přísudku a podmětu. Kurva! Demokrat by měl psát bez chyb a ne jak nějaký dezolát!

PK
September 18, 2023 v 13.15
Tentokrát kupodivu

nemohu než plně souhlasit s panem Krupičkou.

IH
September 18, 2023 v 20.18

Pane Krupičko, těch 5.000 bych bral. Mně z důchodu zbyde po zaplacení za služby nula (v Kč i EUR vyjde nastejno). Možná, že i díky této zkušenosti bych Vám neměl vůbec za zlé, kdybyste kritizoval, že ekonomická politika (a úsporná opatření zvláště) vidí problém spíše v takových příjmech jako je např. můj, a nikoli na straně těch, kteří, ač Češi, žijí způsobem, který, nevím proč, našincům nepřipisujete. Není jich málo, kteří, na základě vlastnictví, ne práce, kupují leckde co investici další nemovitost a poletují si přitom po světě, jak se jim jen zamane. (K tomu, jak zbohatli takoví "noví Rusové" Vaše myšlenky asi nezabloudí ani náhodou). Zato německý pracující, či dokonce důchodce je Vám trnem v oku! Ale proč? Pracovní trh Unie je jednotný, naši lidé přece mohou jít pracovat a žít do Německa nejinak než třeba do Prahy.

PK
September 19, 2023 v 0.23

Vy jste koukám taky veselá kopa, pane Horáku. Ale jsou tady větší srandisti.

PK
September 19, 2023 v 8.44

Soudruhu Krupičko, kontrolní otázka: Kdo namaloval Hynaisovu oponu?

Jestli to víte, tak už jste vzdělanější než váš Vůdce.

PK
September 19, 2023 v 14.31

Soudruhu Kolaříku, nevím zda chápu smysl vaší otázky. Ale pokud se ptáte z pivního stanu na Oktobrfestu tak už asi chápu a přeji příjemnou a zřejmě čím dál intenzivnější zábavu.

O oponě upřímně skoro nic nevím, při svém dovzdělávání jsem zjistil, že snad je na ní centrálně umístěn symbol všeho Slovanstva Slávia.

Doporučuji tedy tuto oponu, která by mohla být chápána jako symbol spojenectví s Ruskem a protizápadní čin, strhnout. Na novou oponu bych navrhoval umístit velkou ukrajinskou vlajku, v pozadí stíhačky/bombardéry F 35 s českými a americkými symboly bombardující Kreml a představitele české země, kteří si např. v poníženém úklonu potřásají rukou s představiteli USA, Německa a právě Ukrajiny.

PK
September 19, 2023 v 15.04
Odpověděl jste správně, soudruhu Krupičko

Samozřejmě že nemůžete být vzdělanější než je sám Vůdce.

Takže správná odpověď na danou otázku skutečně zní "To teda fakt nevím."

PK
September 19, 2023 v 16.05

Aha. Špatné ale je, že ani nevím, že nějakého vůdce mám, natož abych věděl, kdo jím je. Snad se to spolu s ostatními občany této země již brzy dozvíme.

PK
September 19, 2023 v 18.28

Osvěžím vám paměť: to je ten, kterého jste tady velebil, a který na otázku "Kdo namaloval Hynaisovu oponu?" odpověděl stejně jako vy: "To teda fakt nevím."

PK
September 19, 2023 v 23.30

To jste mě zase dostal pane Kolaříku, jak vy jen to děláte. Je vidět, že jste pravý demokrat a ještě ke všemu z Německa.

+ Další komentáře