Boj Davida s Goliášem. Přímé akce občanské neposlušnosti do našeho světa patří

Roman Vyšanský

Klimatičtí aktivisté jsou stále častěji osočováni z extremismu. Přitom jen díky různým formám občanské neposlušnosti byla za posledních sto let vybojována mnohá práva, která dnes pokládáme za základy demokratické společnosti.

Klimaaktivisté, frustrovaní nečinností svých vlád a neúspěchem dosavadních mírných forem protestu, přistupují k přímým akcím. Je to jejich nezpochybnitelné právo. Foto FB Ende Gelände

V Praze se aktivisté procházkami po magistrále snaží snížit povolenou rychlost na 30 km/h, na Mostecku blokují těžbu lezením na rypadlo a v Británii jsou aktivisté z Just Stop Oil zatýkáni během korunovace Karla III.

Wikipedie definuje přímé akce jako „formu občanské neposlušnosti, jejíž účastníci se snaží dosáhnout svého cíle rychle a přímo, a nikoli jednáním prostřednictvím politických zástupců, politické lobby či symbolického protestu. Ačkoliv přímá akce nemusí být nutně nelegální a násilná, vždy zahrnuje porušení nějakých pravidel a předepsaných nebo obvyklých postupů, neboť právě v nich spatřují zastánci přímé akce překážku pro dosažení svých cílů. Přímá akce má pomoci dosažení ,vyšších cílůʻ navzdory nefungujícímu nebo nepřátelsky nastavenému systému.“

Činy, ne slova

Je večer 27. února 1913 v areálu tenisového klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club v jihozápadním Londýně. Hlídač tenisového svatostánku by měl klidnou noc, kdyby nezaregistroval tajemnou ženu, která v jednu chvíli přeskočí živý plot a začne ze své kabelky vytahovat parafínový olej, podpalovač, balíček hoblin a zápalky. Rychlým zásahem hlídače byla žena zatčena a odsouzena k dvěma měsícům odnětí svobody. V kabelce jí byl nalezen papír s nápisem „Žádný mír, dokud ženy nedostanou své volební právo.“

V předválečné Británii nešlo o nic neobvyklého. Snahy o ženské volební právo se objevovaly již od roku 1832, kdy britský parlament schválil všeobecné volební právo, které však platilo pouze pro muže, zatímco ženy měly do volebních místností vstup zakázán. Vzniklo mnoho spolků, které se snažily o narovnání této nespravedlnosti poklidnou cestou, avšak zcela neúspěšně. Střídající se konzervativní i liberální strana vždy návrhy smetly ze stolu.

Po několika desetiletích rozdávání letáků, pořádání přednášek, hladovek či pokojných demonstrací došla části feministického hnutí trpělivost. V roce 1903, tedy v době, kdy ženské volební právo měly anglické kolonie jako Nový Zéland či Austrálie, vznikla Womenʼs Social and Political Union, radikální feministická skupina pod vedením tehdy pětačtyřicetileté Emmeline Pankhurstové. Heslo organizace bylo „Deeds, not words“, tedy „Činy, ne slova.“

Poté, co ani na několikátý pokus nebyl schválen zákon umožňující alespoň části žen volit, vydala se skupina na pochod k parlamentu, jenž byl policií brutálně potlačen. V reakci na to skupina začala rozbíjet výlohy novinových stánků a útočit na domy předních britských politiků. Začalo tím několik let bombových útoků, žhářství a útoků na veřejné činitele.

Cílem útoků byly symboly patriarchátu: stadiony tradičně mužských sportů jako fotbal, kriket či golf, kostely, popřípadě přímo parlamentní budovy či domy politiků. Činy se neobešly bez reakce — sufražetky byly zatýkány a vězněny, přičemž ve vězení často držely protestní hladovku. Úřadům s hladovku držícími ženami po čase došla trpělivost a nechaly je krmit násilím, trychtýřem ve svěrací kazajce. Když se jedna ze zatčených sufražetek, Emily Davisonová, nucenému krmení bránila zabarikádováním v cele, stráže jí celu začaly zaplavovat vodou.

Ano, i takové byly metody proti protestujícím počátkem 20. století. Zároveň nemůžeme opomenout ani roli dobových médií, která se ženám bojujícím za volební právo vysmívala a karikovala jejich motivace. Protifeministické pamflety ukazovaly sufražetky jako zahořklé staré panny nebo parádnice, pro které je volební právo pouze chvilkovou módní záležitostí, případně varovaly muže před ztrátou jejich životního stylu.

Tyto radikální protesty trvaly od roku 1911 do začátku první světové války. Během války utichly a v roce 1918 bylo schváleno volební právo žen nad třicet let. O deset let později byla situace ‒ alespoň z právního hlediska ‒ vyrovnána a ženy mohly volit a kandidovat stejně jako muži.

Ačkoliv útoky z prvního desetiletí 20. století nebyly vždy úspěšné, ženské hnutí si jimi vybudovalo respekt a jsou považovány za jeden z hlavních činitelů v získání volebního práva.

Odhodláni přijmout následky

Sufražetky jsou jedním z nejlepších příkladů přímých akcí a občanské neposlušnosti. Nabízí se srovnání se současnými klimatickými protesty organizací typu Just Stop Oil, Greenpeace či Last Generation. Paralel je totiž víc než dost: obě skupiny, sufražetky i klimaaktivisté, byly frustrovány nečinností svých vlád, obě skupiny bojovaly proti mašinérii politiky, tlaku médií i peněz a obě skupiny se rozhodly přistoupit k přímým akcím s vědomím následkům, které z toho vyplývaly.

Ženské hnutí v Británii není jediným příkladem úspěšných přímých akcí. Ghándího solný pochod či protestní hladovky za nezávislost Indie, afroamerický bojkot autobusové dopravy v Montgomery po incidentu Rosy Parks či pochod na Washington Martina Luthera Kinga jr., to je jen malý výčet nejznámějších příkladů. V českém prostředí můžeme zmínit sebeupálení Jana Palacha a dalších „lidských pochodní“, protesty proti normalizaci v roce 1969 či i samotnou sametovou revoluci.

Všechny tyto akce spojuje to, že jejich účastníci a účastnice byli ochotni přijmout následky, které jim tyto situace přinesou. Ať už šlo o ztrátu zaměstnání, společenského statusu, ublížení na zdraví či dokonce ztrátu života. Přitom velká část současných práv, která nám už mohou připadat samozřejmá, byla vybojována právě občanskou neposlušností. Jde o již výše zmíněné volební právo žen, práva Afroameričanů nebo odboráři tvrdě vybojovanou osmihodinovou pracovní dobu.

Dá se snad bojovat jinak?

Dnes praktikují přímé akce zejména ekologické skupiny bojující proti klimatické krizi. Ačkoliv se o klimatické krizi mluví jako o jednom z největších problémů současnosti, reálně se situace stále neřeší. Vinu na tom mají vlády jednotlivých států a korporace, které hodlají vydělávat i za cenu úplné destrukce planety. Ovlivňují vlády a pumpují obrovské množství peněz do výzkumů a kampaní, které mají jejich vliv na klima zpochybňovat. Příkladem může být ropná společnost Exxon, která v 80. letech 20. století začala zamlčovat výsledky výzkumů o svém vlivu na klima, a naopak začala bojovat „vědou proti vědě“.

Jednotlivci a skupiny občanů tak stojí proti obrovskému kolosu, který je válcuje úplně ve všem: drží v rukou kapitál, kterým si může získat nejlepší právníky, média i rozhodující lidi, má moc odpůrce zdiskreditovat a fakticky zlikvidovat ‒ vzpomeňme například na zavražděné původní obyvatele při kácení Amazonského pralesa.

Dá se proti takovému kolosu vůbec bojovat standartní cestou, prostřednictvím volební urny či petice? Ne, nebo alespoň zatím nevidíme, že by tento přístup fungoval. Když systém nefunguje, čas nemilosrdně běží a vy nedisponujete kapitálem, jsou přímé akce adekvátním způsobem, jak vyjádřit odpor. Daný problém totiž díky nim přitáhne pozornost společnosti, což vyvolá tlak na jeho řešení. A právě toho se fosilní průmysl opravdu bojí.

Greenpeace na svém webu píší: „Naše akce nejsou vždy legální, jsou ale vždy legitimní. Účastníci a účastnice nenásilných přímých akcí vědí, proč do akce jdou, a jsou ochotni za své činy přijmout veškerou odpovědnost. Přímé akce je možné pořádat právě díky rozhodnosti lidí, kteří se nebojí přijmout následky za své jednání, veřejně se postavit zločinům proti životnímu prostředí, a zastavit tak destrukci planety.“

Přímé akce a občanský odpor jsou legitimní formou protestu. Souboj není vyrovnaný a jednotlivci i skupiny musí využít všech dostupných prostředků, aby dosáhli cíle. V tomto případě nejde o nic menšího než o záchranu planety. Vyhrožovat těmto lidem násilím či snažit se zabránit jejich akcím je tak v přímém rozporu s hodnotami demokratické společnosti.

A možná buďme rádi, že se u nás nezapalují stadiony jako před sto lety v Británii.

Diskuse
JP
August 16, 2023 v 12.21

"Vždyť je to přežitek

děsit se násilí

spoléhat na právo

co vzniká ze síly..."

Tato slova zpíval svého času protestní písničkář Jaroslav Hutka. Jistě - bylo to ještě za časů totality, kdy nebyly žádné vyhlídky na to moci právní normy změnit legální, respektive demokratickou cestou.

Jenže - za prvé, ona každá moc vykazuje přinejmenším latentní tendenci po "totalitě"; tedy podřídit si svým vlastním zájmům všechny příslušné rozhodovací procesy. A to i ty "demokratické". Jinak řečeno, politická demokracie sama o sobě neskýtá nijakou absolutní záruku, že rozhodnutí činěná prostřednictvím jejích mechanismů budou skutečně v souladu se zájmy humanity, a nikoli výrazem zájmů určitých mocenských respektive komerčních uskupení.

A za druhé: i samotný lid v těchto demokraciích jedná přinejmenším schizofrenně, na jednu stranu by si sice většinově přál ekologicky čistou produkci, ale na straně druhé ve svém praktickém konání stejně tak většinově upřednostňuje své vlastní krátkodobé zájmy, tedy především zájem na tom moci nakoupit co nejlevněji. Což je obvykle právě v příkrém rozporu s požadavky ekologie.

Nezbývá tedy nakonec nic jiného, nežli sáhnout po radikálním činu. Autor článku má naprostou pravdu v tom, že právní ilegalita určitého jednání ještě zdaleka nemusí znamenat, že by se jednalo o jednání ilegitimní. Principiálně vždy mohou existovat vyšší hodnoty, nežli nedotknutelnost formálních norem pozitivního práva.

„Všechny tyto akce spojuje to, že jejich účastníci a účastnice byli ochotni přijmout následky":

„Několik let bombových útoků, žhářství a útoků na veřejné činitele. Sebeupálení Jana Palacha.“

----------------------------------

Na tomto příkladu je jasně patrná autorova nebezpečná debilita.

Následek sebeupálení je totiž trochu jiný než následek bombového útoku. V prvním případě (následek sebeupálení) ten následek přijímám sám, zatímco ve druhém případě (následek bombového útoku)...

Chápu, že tohle je to pod rozlišovací schopností autora. Skauting před debilitou nechrání.

Demokracie a terorismus se, milý skaute, liší způsobem tvorby demokratického konsensu. V demokracii se tento konsensus tvoří v dialogu, zatímco v prostředí terorismu je demokratický konsensus dosahován bombovými útoky („a možná buďme rádi, že se u nás nezapalují stadiony“).

„Vyhrožovat tvrdými postihy původcům násilí nebo se dokonce snažit bombovým útokům a žhářství zabránit je tedy v přímém rozporu s hodnotami demokratické společnosti.“

PK
August 17, 2023 v 10.01
Dvě poznámky

První poznámka: Samozřejmě že účastníci aktivistických akcí musí být připraveni přijmout následky, k nimž patří zejména eventuální trestní stíhání (např. za napadení veřejného činitele). To znamená, že je přijmou s vědomím, že jsou správné, a nebudou vykřikovat nesmysly o "gestapu", a "policejním státu".

No a druhá poznámka: Mám takový dojem, že aktivisté před potratovými klinikami se zde netěší zvláštním sympatiím a podpoře. Bylo by tedy poctivé přiznat, že naše podpora a sympatie jsou závislé od našeho osobního postoje k věci, za které aktivisté bojují.

„Principiálně vždy mohou existovat vyšší hodnoty...“

---------------------------------

Není to, pane Poláčku, nakonec úplně jedno, jestli chce člověk [„člověk“ nikoliv v obecném smyslu, ale člověk ve smyslu „jedinec“, „parta jedinců“, „skupina aktivistů“...] zachránit například Německo, Rusko, nebo třeba celý svět? Vždyť přece třeba to „Rusko“ [ve smyslu „Sovětský svaz“, „parta jedinců“...] také chtělo zachránit úplně celý svět.

Ne že by vyšší hodnoty neexistovaly – oni existují. Ještě jednou zdůrazňuji: vyšší hodnoty existují! Jejich existenci uznávám, nikdo mě nemůže nařknout z jejich popírání.

Existence vyšších hodnot [to, že jsou vyšší – tedy „z dosahu člověka“] je naopak popřena právě tím, že si člověk [jakýkoliv „člověk“ v obecném smyslu i ve smyslu „jedinec“, „parta jedinců“, „skupina aktivistů“...] vytvoří monopol na jejich interpretaci a uplatňování. Jakákoliv společnost je ale samozřejmě založena právě na tom, že si její kultura (kultura v hranicích této společnosti) vytvoří monopol na interpretaci a uplatňování vyšších hodnot. Liberalismus byl tedy zcela pochopitelným pokusem se z té zákonitosti dostat, pokusem o vykročení k sekulární společnosti [sekulární ve smyslu svobody od náboženství („náboženství“) i od jakékoliv jiné ideologie]. Liberalismus byl prostě pokusem o zrušení tohoto (v každé společnosti zcela přirozeně zákonitého) monopolu na interpretaci a uplatňování vyšších hodnot.

Liberalismus je nejspíš mrtev (jinak, než si myslíte) a za sebe říkám, že se mi po něm bude stýskat. Je to ovšem zákonitost dějin – skoro to vypadá, jako by materiální základna determinovala ideologickou nadstavbu...

JP
August 17, 2023 v 12.08
Liberalismus a ideologie

Pane Nusharte, opakuji znovu a znovu stále dokola, že i liberalismus sám je ideologií. Od jiných ideologií se odlišuje pouze tím, že je ideologií obsahově absolutně negativní: to jest cíleně neguje (tedy: ničí!) všechny pozitivní obsahy.

Před časem jsem předložil příklad se Sokratovou analogií (společné) stavby lodi (jako vzor pro spolupráci všech v celospolečenském měřítku). A napsal jsem, že v dané souvislosti je liberální demokracie (respektive liberalismus) tím postojem, že aby se někomu náhodou nešláplo na kuří oko, aby se mu neučinilo "násilí" v jeho vlastních přesvědčeních (ať třeba jakkoli nesmyslných), tak tato loď nakonec nikdy nevypluje, nedostane se k žádnému cíli, protože její osazenstvo se nikdy nedokáže dohodnout na tom, kde má tento společný cíl vlastně ležet.

Liberalismus je sice napohled "antiideologií"; nicméně sám je ideologií v tom smyslu, že stejně tak něco zakazuje a něco přikazuje; to jest, ze všech možných způsobů jednání (respektive ze všech možných cílů) vybírá jeden jediný, a tento doktrinárně prohlásí za jedině správný a přípustný. Jediný rozdíl jak řečeno tkví v tom, že pro liberalismus tento "cíl" leží v tom, nikdy se ani o krok nepohnout z místa.

Jestliže tedy "standardní" ideologie postupuje tím způsobem, že za legitimní a privilegovanou prohlásí jednu určitou ideu, a ostatní ideje potlačuje, pak liberalismus pro jistotu potlačí, delegitimizuje rovnou ideje všechny.

Má snad v této absolutní ideové prázdnotě totální negace spočívat pravá lidská svoboda?!...

JP
August 17, 2023 v 12.16
Liberalismus a materiální základna

V daném ohledu máte ovšem plnou pravdu: jak nástup liberalismu, tak i jeho současné "odcházení" velice úzce souvisí s vývojem kapitalismu, tedy s "materiální základnou".

Princip liberalismu nenastoupil proto, že by lidé náhle "zmoudřeli"; nýbrž proto že nastupující kapitalismus za prvé už nepotřeboval nějakou vůdčí ideu jako tmel společnosti - tento tmel sám nahradil všeobecnou honbou za penězi, za ziskem, za konzumem. A za druhé protože kapitalismu, nerušenému pohybu kapitálu by jakékoli ideové spory a konflikty byly ovšem jenom na obtíž.

Jinak řečeno: byl to sám kapitalismus, který lidskou mysl odvedl od víry ve velké myšlenky - aby jeho mysl mohl sám zaplnit svou vlastní vírou, totiž vírou v boha jménem Mamon.

Nyní však tento kapitalismus, tento bůh konzumu a mamonu prochází těžkou krizí; ukazuje se že není možno zároveň excesivně konzumovat a přitom ještě přežít. Spolu s krizí kapitalismu tedy přichází nevyhnutelně i krize liberalismu, jakožto ideového/ideologického zrcadla kapitalismu.

A je velice sporné, do jaké míry je zapotřebí nad zánikem takto pojímaného (buržoazního) liberalismu prolévat potoky slz.

JP
August 17, 2023 v 12.19

Nebo ještě jednodušeji řečeno: tento způsob liberalismu je zřízením stejně tak bezduchým, stejně tak primitivním, jako sám kapitalismus. Jestliže kapitalismus hlásá svou víru: "Nemysli na nic jiného nežli na peníze!", pak liberalismus hlásá svou ideovou maximu: "Nemysli na nic; neboť žádná idea není tak velká, abys na ni plýtval svým duševním potenciálem, který můžeš daleko efektivněji vynaložit na neustálé rozmnožování svého kapitálu!"

MP
August 17, 2023 v 13.06
Občanská neposlušnost není přímá akce

Omlouvám se, za slovníkový výklad, ale Roman Vyšanský bohužel provádí prakticky poněkud nebezpečnou pojmovou konfúzi.

Občanská neposlušnost má docela jasně vymezenou funkci -- nikoliv změnit nějaký právně definovaný stav bez odpovídajících procedur probíhajících parlamentní cestou, ale upozornit na to, že nějaká situace je pro určitou skupinu občanů nesnesitelná a nastolit ji jako politické téma -- v tomto smyslu je jedno, zda se jedná o Ghandího porušujícího solný monopol, Afroameričanku, která odmítá rozdělení autobusu na bílou a černou část nebo aktivisty, kteří blokují přístup k "potratovým klinikám". Bez ohledu na to, že poslední jmenované považuji za potrhlé pitomce, zatímco těch prvních dvou si vážím.

Ritualizovaně se v civilizovaných zemích dodržuje, že násilí, které případně občanskou neposlušnost provází, musí být minimální a nezbytné k provedení akce -- Marcuse kdysi rozlišoval mezi legitimním revolučním násilím (to je přípustné, pokud může vést ke změně režimu) a mezi minimálním násilím občanské neposlušnosti, např. vylomení zámků při okupační stávce na univerzitě při obsazení seminární místnosti.

A odhodlání nést následky se netýká jen případů odhalení, ale každé akce občanské neposlušnosti -- zcela logicky, soudní proces, ve kterém někoho odsoudí za to, že si vyhrabal na pláži jámu a vybíral z ní nepoživatelné slané bahno teprve umožní rezonanci občanské neposlušnosti.

Greenpeace a Letze Generation pokud vím, většinou respektují ritualizovná pravidla občanské neposlušnosti, zatímco pro britskou feministku, která se okusila o žhářství mohu mít vzhledem k tehdejší aroganci moci pochopení, ale ani žhářství, ani bombové útoky prostě nejsou projev občanské neposlušnosti.

P.s. Sebeupálení Jana Palacha nebyla ani občanská neposlušnost, ani přímá akce.

„Přímá akce má pomoci dosažení ,vyšších cílůʻ navzdory nefungujícímu nebo nepřátelsky nastavenému systému.“

----------------------------------

Takto jde ospravedlnit terorismus jako prostředek k dosažení velmi různých „vyšších“ cílů.

Důchodce Balda asi nemá strach z krize klimatické, přesto však jeho „přímá akce“ (pokácení stromu na koleje) má pomoci k dosažení „vyšších cílů“ navzdory „nefungujícímu nebo nepřátelsky nastavenému systému“.

Co by na to řekl skaut a student FF Roman Vyšanský?

JP
August 18, 2023 v 12.48
Občanská neposlušnost versus přímá akce

Jde o to, že občanská neposlušnost má pouze potud smysl. dokud má dostatečný potenciál vzbudit veřejnou pozornost, a tedy vládnoucí systém nutit ke změnám. Ovšem když vládnoucí systém tuto občanskou neposlušnost (a její legitimní nároky) soustavně ignoruje (respektive se jí posmívá, jako oněm anglickým bojovnicím za práva žen) - pak je sotva se možno divit tomu, že tito občanští aktivisté sáhnou po intenzivnějších formách svého protestu. Tedy k "přímé akci".

Zcela na rovinu řečeno: tady neexistuje žádné objektivní kritérium legitimního jednání platné pro všechny časy. Tyto akce občanského vzdoru jsou vždy nějakým způsobem na hraně; a vždy záleží jenom na zcela konkrétních okolnostech, zda jejich mravní legitimita převáží jejich (formální) ilegalitu, či nikoli.

Zkusme, pane Poláčku, pojmenovat podstatu problému. Tou by snad mohlo být přesvědčení některých lidí, údajně bojujících za lepší svět, že účel světí prostředky.

Tito lidé „myslí v paradoxech“ – myslí, že touha po lepším světě člověka opravňuje k páchání zvěrstev.

MP
August 19, 2023 v 9.38
Josefu Poláčkovi

Nejde o kriterium legitimity platné po všechny časy.

Občanská neposlušnost má jako forma protestu smysl jen tam, kde existuje občanská veřejnost. Už to ji docela časově vymezuje. A potíž s občanskou neposlušností je právě to "občanská" -- jako občan přijímám zákony svého státu a nevedu proti němu válku.

Určitě to není jediná forma, ve které se projevuje nutné napětí mezi zákony a morálkou. Když dva sicilští rybáři zachránili běžence z potápějícího se člunu a přes zákaz s nim přistáli, zdůvodnil jeden z nich to, že riskovali kriminál a -- co hůře --zabavení lodi , po generace děděného zdroje obživy, slovy: "Bál bych se už kdykoli vyplout na moře, kdybych je tam nechal [=utopit se]". To nebyla občanská neposlušnost -- a to v pozitivním smyslu. [Bez ohledu na to, že jim pobouření občanské veřejnosti tu loď zachránilo a udělalo z nich globální promigrantské heroje]

Jde o to, odlišit občanskou neposlušnost a to, když sicilský pologramotný rybář poslouchá podoben Antigoně "zákony, které tu byly od věků", od rebelie proti represivní atd. společnosti vedené jako boj proti nepříteli. To proto, aby ani lidé prostějšího ducha (byť je předstíraného) nespojovali s obojím podobné myšlenky jako američtí redkneckové a pan Nushart.

JP
August 19, 2023 v 15.56

Pane Nusharte, oproti onomu Vámi zmíněnému heslu "účel světí prostředky" já stavím staré dobré biblické "po jejich ovoci poznáš je".

Ono heslo "účel světí prostředky" nebylo nikdy mým heslem; a zcela naopak, jakmile někdo začne hlásat (natož pak praktikovat) takovéto jednání, pak já se víceméně automaticky stavím na opačnou stranu barikády. Bez ohledu na to, pod jakou vlajkou, pod jakými vzletnými idejemi on takovýto přístup praktikuje.

Panu Profantovi

„Tu svoji pravou Ameriku si teď můžeš i voblíknout. A jestli v tom triku náhodou potkáš někoho jinýho, tak jsi dost možná potkal kámoše a podobnýho pacienta, jako jsi ty sám.“

https://dixiegear.cz/wp-content/uploads/2020/06/rlv-mockup.png

„Na všech životech záleží. Na černejch, na bílejch, na zelenejch s růžovejma puntíkama i na vidláckejch. 100% bavlna. 5 ks skladem. Přidat do košíku?“

-----------------------

Pokud budou, pane Profante, lidé složitějšího ducha, jako například Roman Vyšanský v tomto článku, spojovat lepší svět s bombovými útoky a se žhářstvím, pokud jim účel nadále bude světit jejich prostředky a k dosažení svých „vyšších cílů“ budou v galeriích dál ničit obrazy, aby je pak ty jejich „vyšší cíle“ přivedly – podobně jako některé sufražetky v minulosti (například proslulou Mary Richardsonovou, která v roce 1914 v „přímé akci“ rozřezala Velázquezův slavný obraz Venuše s Kupidem) – až do vysokých funkcí Britské unie fašistů, tak to snad raději budu „předstírat prostějšího ducha“. Vy ale klidně dál předstírejte ducha složitějšího. (Vyšší cíle, pane Profante, jistě existují. Jenže jsou trochu vyšší na to, aby prostředkem k jejich dosažení byly bombové útoky nebo žhářství.)

„Co tomu říkají redneckové, když komanda Antify a BlackLivesMatter řádí v centrech měst, kde ničí, drancují a zapalují? Především tomu nepřikládají až takový význam. Děje se to ve velkých městech, kde beztak vládnou komunisté, všude je plno nejrůznějších deviantů a slušný redneck se takovým místům vyhýbá. A že by to zkusili na venkově, tak hloupí snad nejsou ani radikální studenti elitních škol. Připomínám, že když redneck mluví o komunistech nebo socialistech, nemá na mysli pohodového strejdu v křesle okresního tajemníka, nebo roztomilého generálního tajemníka prostějšího ducha, na jaké si můžeme pamatovat my, ale má na mysli skutečnou zrůdu. Křížence Kim Ir Sena, Trockého a dozorce z Osvětimi.“

PK
August 20, 2023 v 9.32
Jinak jsem rád

že zde došlo ke konsenzu o tom, že je vhodné používat nálepky typu "američtí redneckové", a nikdo mě už nebude buzerovat za moje "ruské mužiky".

PK
August 20, 2023 v 9.49
A jelikož poté,

co jsem použil pojmy "mužik" a "baryšňa", byl jsem poučen, co ty pojmy znamenají, dovolím si v případě "rednecks" učinit totéž.

"Redneck" je slangové a většinou dehonestující označení pro příslušníka pracující třídy.

JP
August 20, 2023 v 11.35

Dodatečně jsem si uvědomil, že mé poslední vyjádření k jednání podle hesla "účel světí prostředky" by mohlo být dezinterpretováno.

Takže ještě jednou: vždycky přijde na zcela konkrétní případ, a především na úměrnost mezi účelem a prostředky. Tam kde se jedná o zcela zásadní záležitosti, je ovšem přípustná i adekvátně intenzivnější míra prostředků k dosažení cíle. - Pokud je tento cíl ale skutečně oprávněný.

Oprávněnost hesla "účel světí prostředky" ovšem naprosto mizí tam, kde dotyčný tím pouze skrývá své mocenské choutky, respektive falešnost svého ideologického přesvědčení.

Úměrnost mezi účelem a prostředky?

Který účel je úměrný bombovému útoku?

Úměrnost mezi účelem a prostředky?

Který účel je úměrný bombovému útoku?

MP
August 20, 2023 v 15.15
Pavlu Kolaříkovi

Děkuji za doplnění, ale je trochu jinak.

Redneck není příslušník dělnické třídy, ale ten, kdo má rudý krk (přesněji zátylek) od toho, jak se neustále na sluníčku sklání k brázdě či záhonu -- tedy český nejspíše vesnický balík (s tím, že ten pohled do brázdy, kterou před ním vyvoral vůl, určuje jeho poněkud omezený rozhled). V ruštině pro v jednom geniálním románu Ilf a Petrov odpoutali od sociálních konotací a přeložili jako бесстрашный идиот, v dnes v češtině říkáme Okamurův volič.

MP
August 20, 2023 v 15.27
Jiřímu Nushartovi

Nějak nevím, že by Antifa nebo BlackLivesMatter měly komanda a zatímco Antifa je přímo proslulá důsledným odmítáním rabování, v případě bouří v souvislosti s Black Lives Matter se sice ojediněle nějaké rabování vyskytlo (odsouzené vždy známymi postavami hnutí), ale opravdu vidím dost podstatný rozdíl mezi vybílením supermarketu a rozdělením zboží místní chudině a mezi bombovými útoky.

A už vůbec nevím, proč do toho motáte komunisty.

Prostě je na mě ten váš prostší duch příliš sofistikovný.

PK
August 20, 2023 v 19.46
Martinu Profantovi

Ano, červený zátylek od sluníčka, samozřejmě - ovšem opět drobná oprava: do té brázdy nehledí, nýbrž v ní pracuje. Prostě zemědělský dělník.

A samozřejmě, můžete mít přezíravý vztah k zemědělským dělníkům.

Ovšem to jsou ty stereotypy, předsudky atd.

Rednecky jste, pane Profante, do diskuse (patrně v zápalu boje proti notně rozšířenému nešvaru tzv. nálepkování) přinesl vy. Pokusil jsem se vám tedy zprostředkovat autentické stanovisko rednecka. Jde o citaci.

Nemám nic proti redneckům ani proti socialistům, jen na komunistech mi trochu vadí ten „demokratický prvek stalinismu“ (viz Pullmann), který v jednu dobu představoval zhruba tisíc poprav denně.

Podle Fitzpatrickové a některých dalších historiků šlo vlastně o „přímou akci“ dělníků v továrnách, kteří posílali inženýry na smrt, neelity tedy v přímé akci útočily na elity, což mělo pomoci k dosažení vyšších cílů, a to navzdory nefungujícímu nebo nepřátelsky nastavenému systému.

MP
August 21, 2023 v 8.34
To je ta krása jazyka

Mohu nemít předsudky vůči rolníkům (což většinou nejsou zemědělští dělníci) a přitom pohrdat rednecky. Tedy těmi, kteří se domnívají, že ten jejich pohled od zadku volů je jediný správný.

Mimochodem -- nevyčítal jsem vám při použití šlo "mužík" a " baryšna" predsudečnou stereotypizace, ale sociální difúzi.

PK
August 21, 2023 v 9.56

No prostě redneck je někdo, kdo pracuje venku, na slunci, od čehož má červený zátylek.

"redneck" has also been used as a derogatory term to stereotype and demean people from rural or working-class backgrounds, implying that they are unsophisticated, uneducated, or hold conservative beliefs. This usage is considered offensive and disrespectful

Víte, kdo mi tohle napsal? Umělá inteligence ChatGPT.

Jinak při mém použití "mužiků" a "baryšní" jsem vyjasnil, že nešlo o difůzi - vysvětlil jsem, že Rusové, o kterých jsem se pohrdavě vyjádřil, jsou příslušníci všech sociálních skupin. Pak mě napadlo, že jsem ještě mohl přidat typické ruské "děžurnyje".

Vy jste však moralizoval cosi o "rozněcování národnostní nenávisti".

No, jak říkám, jsem rád, že toto je nyní smeteno se stolu, a že nálepkování je zde nyní konečně přijímáno jako "salonfähig".

JP
August 21, 2023 v 12.49

Kdy je legitimní házení bomb? - Pane Nusharte, za časů trvání totalitního režimu bych byl právě k takovému vrhání bomb byl beze všeho ochoten; a dodnes se domnívám že by bylo samo o sobě legitimním počinem.

Totiž - v tom případě pokud by tyto bomby zasahovaly výhradně nositele a podporovatele onoho režimu. Zatímco podřezávat krky nevinným (a spoutaným) je už naprosto jasně "za čarou" (velice mírně řečeno).

Ovšem co se například sociálních bouří týče, které jste zmínil - tady je vždy nutno vzít v úvahu, že i ti dělníci v jistém smyslu bojovali za svůj život. Protože ztratit práci (ve prospěch strojů), to pro tehdejšího dělníka skutečně naprosto reálně mohlo znamenat, že jeho děti začnou doslova umírat hlady.

Právě proto jsem napsal, že i užívání násilných prostředků je vždy a za každých okolností nutno posuzovat ve zcela konkrétním kontextu.

+ Další komentáře