Římský Kocourkov

Ivan Štampach

Tomáš Halík se připojil k menšinovému hlasu českých křesťanů. Zdůrazňuje přijímání nejen křesťanských běženců a vyslovil obava z kapitalismu bez právního systému. Ivan Štampach oceňuje jeho výzvu, že je znovu čas osvědčit občanskou odvahu.

Není tak vzdálená doba, kdy kritikům současného establišmentu Tomáš Halík vzkazoval, že jsou nezralí a že by se měli spíše zamyslet nad sebou. Po zločinném útoku náboženských fanatiků na redakci pařížského satirického časopisu Charlie Hebdo cosi naznačoval o imunitě náboženských autorit vůči ostré kritice a výslovně odmítl ztotožnit se s obětmi a pozůstalými v době, kdy pařížskými ulicemi společně na protest pochodovali hodnostáři římskokatolické církve, rabíni a imámové.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Náznaky nesouhlasu s poměry se však objevují a mohli jsme je dosud sledovat selektivně. Proslulý byl konflikt s Václavem Klausem. Jeho nesouhlas s jednáním politických elit bylo možno si domýšlet z obecně formulovaných spirituálních a etických stanovisek.

Halíkův pohár trpělivosti však přetekl. Probudilo se v něm svědomí veřejného intelektuála a svědomí křesťana a konkrétně služebníka církve, od nějž se očekává, že bude tlumočit křesťanské postoje ke společenským tématům. Neznamená to, že by snad měl nahrazovat členy církve, jimž tato služba svěřena nebyla a kteří jsou stejně kompetentní se vyslovovat k občanským otázkám.

Halík v menšině

Halík se svým nezávislým způsobem připojil k menšinovému hlasu českých křesťanů, nedávno reprezentovanému například vyjádřením Českobratrské církve evangelické k tématu migrantů ze zemí postižených válkami a jinými neštěstími, zejména z Blízkého východu a severní Afriky. Už tehdy postoj spojovaný s českými římskokatolickými biskupy, že je třeba přijímat jen nebo především křesťany, nazval nekřesťanským.

Tentokrát přišel nejprve článek v Katolickém týdeníku, v němž si mohli jeho čtenáři přečíst mimo jiné:

Evropská unie nám věnovala stovky miliard, téměř každá vesnice profitovala z evropských zdrojů (a profitovala by mnohem více, kdyby velkou část dotací nerozkradla „neviditelná ruka“ mafiánské české cesty ke kapitalismu) — ale my jsme si nechali prolhanými ideology vsugerovat obraz EU jako „nového Sovětského svazu“.

Tato urážlivá lež se ujala, protože mnoha lidem vyhovovala — pokud máme nad sebou nějakou cizí velmoc, máme alibi pro vlastní lenost a nezodpovědnost, můžeme jen sedět u piva a nadávat. Stydím se za chování velké části našich politických elit a smýšlení velké části veřejnosti ve vztahu k EU.“

Po tomto článku Halíka oslovil třetím rokem působící český zpravodajský server Echo24 spojený též s autory a redaktory Mladé fronty Dnes a Lidových novin, kteří odešli nebo byli vyhozeni poté, co noviny ovládl dnešní místopředseda vlády, zemědělský a potravinářský magnát Andrej Babiš.

Nezbývá než s povděkem přijmout a ocenit Halíkovo konstatování, vlastně výzvu, že je znovu čas osvědčit občanskou odvahu. Foto ceskatelevize.cz

rozhovoru nejprve hodnotí intelekt a mravnost svých oponentů. Na to už jsme zvyklí a nepřekvapí nás, že dostal pozitivní reakce od lidí, kterých si váží. To je očekávaná mantra. Bez toho by se reakce obešla.

V další pasáži trefně shrnuje prezidentské působení Miloše Zemana. I kdyby snad někdo mohl namítnout, že zcela vynechává jeho chvályhodné kroky, například jmenování ústavních soudců, nezbývá než jeho diagnózu potvrdit.

Strach z uprchlíků pokládá právem za iracionální, i když jeho otázka, kde jsou lidé, kteří mají dost odvahy se postavit předsudkům a hysterii, je poněkud řečnická. Morální autority zastávající humánní postoje tu přece jsou, i když nesídlí na Pražském hradě jako Masaryk, jehož zmiňuje jako příklad z minulosti. Za připomenutí jistě stojí Anna Šabatová, Erazim Kohák, Miloš Rejchrt, Táňa Fischerová a Jiřina Šiklová.

Halík podle všeho ještě před pár lety považoval voliče sociální demokracie za hlupáky nebo nepřátele. Proto je třeba ocenit odvahu, s níž v článku pro Katolický týdeník vysoce ocenil Bohuslava Sobotku. V rozhovoru pro Echo to potvrzuje, nebojí se prohlásit, že v dané situaci již nelze zachovat politickou neutralitu a říká, že hledá seriózní politiky napravo i nalevo.

Odmítá tendence i u nás místo práva prosadit rozhodování oligarchů a lze mu jen přát, aby tuto tendenci rozpoznával za různých politických konstelací. K tomu nezbývá než s povděkem přijmout a ocenit Halíkovo konstatování, vlastně výzvu, již rozhovor pro Echo končí: „Je znovu čas osvědčit občanskou odvahu.“

Co jsou křesťanské hodnoty?

Potřetí se Halík vyjádřil v pořadu Interview 24 na stanici ČT24 dne 22. dubna. Potvrdil to, co už dříve bylo řečeno v článku a v rozhovoru a v půlhodinovém pořadu to mohl rozvinout a blíže vysvětlit. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho obava z kapitalismu bez právního systému, který vládne v Číně a Rusku a který by se líbil zdejším oligarchům. Vyslovil obavu, že málo lidí tomu čelí.

Nová ve srovnání s oběma nedávnými vyjádřeními byla vyslovená obava ze zneužívání náboženství nejen muslimy. Halík se vyslovil, že jsou i takoví křesťané. Dokonce bylo řečeno, že náboženství může být nebezpečné. Na otázku moderátorky Zuzany Tvarůžkové po obraně křesťanských hodnot se Halík nebál ukázat, jak je toto heslo zneužitelné. Poukázal na současné Polsko a na riziko, kdyby se tam církev nechala vtáhnout do současné nebezpečné vlny nacionalismu.

Halík se vyslovil, že to, co hlásá papež František, to je evangelium. Lidé, kteří berou evangelium vážně, jsou nadšeni papežem. Je třeba totiž říct, co jsou křesťanské hodnoty — že je to solidarita, ochrana životního prostředí, milosrdenství a sociální spravedlnost.

Halík se vyslovil, že to, co hlásá papež František, to je evangelium. Lidé, kteří berou evangelium vážně, jsou nadšeni papežem. Repro DR

Halíkovy autenticky křesťanské výpovědi nevyvolaly odpor jen u extremistů, s jejichž útoky počítá. S nimi je třeba počítat. Nedělní útoky na několik pražských kaváren počítaných k zóně bez nenávisti (Hate Free Zone) ukazují, že rasisté, šovinisté a neonacisté jsou s Hradem za zády na koni. Vyhrožují a hrozby pozvolna realizují.

Halíkovo veřejné vyjádření odmítlo i tiskové středisko České biskupské konference. Výslovně bylo publikováno na jejich webu toto: „Dnešní prohlášení Mons. Tomáše Halíka, která zazněla v podvečerním vysílání ČT24 jsou jeho soukromými názory, nikoliv oficiálním stanoviskem ČBK“ (citováno doslova i s pravopisnou chybou).

Sdělení je pochopitelně nesmyslné. Halík zjevně psal a mluvil za sebe a ani nenaznačil, že by mluvil jménem biskupů. Úkolem biskupů je církvi sloužit, ale nejsou sami církví. Lze doufat, že tuto dávnou záměnu výslovně odmítnutou II. vatikánským koncilem (1962 — 1965) už tato církev překonala. Církví je Boží lid.

Jsem přesvědčen, že Halíkův hlas byl v tomto případě hlasem církve, zejména pokud církví bude mínit společenství všech, kdo věří v Ježíše Krista a snaží se ho následovat, nikoli jen některou jeho historicky vzniklou podobou.

Bylo by zajímavé se dovědět, co na Halíkově vyjádření vadilo nejvíc. Je v neshodě s oficiálním stanoviskem biskupů důraz na hodnoty evangelia nebo to byla spíš kritika Miloše Zemana. Mohli bychom se obávat, že vadilo opakované připomenutí sociální spravedlnosti, tématu silně zdůrazňovaného mimo jiné již papežem Janem Pavlem II. a silně připomínaného papežem Františkem.

Upřesnění námitek se nedočkáme, protože František Jemelka pověřený vedením tiskového střediska v nedělním rozhovoru pro Echo24 odmítl uvést, od kterých Halíkových výroků se jejich prostřednictvím ČBK distancovala. A navíc překvapil, že zveřejněné sdělení „není oficiálním stanoviskem ČBK, ale pouze neformálním upozorněním“. Že by během víkendu některá významná církevní autorita tiskové středisko napomenula? Spíše se zdá, že levá ruka neví, co v římském Kocourkově dělá pravá.

Nezbude, než se zeptat, je-li poslední vysvětlení Františka Jemelky oficiálním stanoviskem ČBK nebo jen jeho soukromým názorem.

  Diskuse
  PK
  April 25, 2016 v 9.5
  Jenom malé upřesnění
  Nejedná se o římský, nýbrž o pražský Kocourkov. Daná příhoda není typická tím, že se udála v katolické církvi, nýbrž tím, že se udála v Česku.
  A město Řím v ní opravdu nijak nevystupuje.
  PK
  April 25, 2016 v 9.40
  Ještě k hodnocení rozhovoru pro Echo24
  Tato pasáž je zcela zásadní, a na rozdíl od pana Štampacha se nedomnívám, že "Bez toho by se reakce obešla."

  "Pane profesore, jak vnímáte kritiku, která se na vás sesypala? Máte pocit, že byste se nějak klamně vyjadřoval či podněcoval k nenávisti?"

  "Vítám vždy kritické připomínky, pokud jsou věcné a slušné. Reakce pana Lenerta věcná není. Myslím, že každý, kdo si v klidu přečte celý můj článek a poté jeho zlovolnou misinterpretaci, musí si sám udělat názor. Na svůj článek jsem dostal řadu pozitivních reakcí od lidí, kterých si vážím. Na to, že ať řeknu cokoliv, objeví se na jistých serverech vulgární osobní útoky včetně pokusů o zastrašování, jsem už zvyklý a nebojím se toho. Naše země je vystavena agresivní systematické propagandistické válce ze strany spolupracovníků Ruska, část nepřátelských reakcí jde jistě z těchto zdrojů; pak jsou lidé, kteří z principu nemají rádi Pražáky, intelektuály, katolíky či příznivce Václava Havla – a pro ty jsem ideální terč k vyzvracení jejich zloby, protože to vše mají před sebou v jedné osobě."
  April 25, 2016 v 10.15
  Ktož jsú boží bojovníci
  Není hrdina ten, kdo se staví na stranu mocných tohoto světa a s nimi dělá revoluci proti obyčejným lidem. Dějiny nejsou ničím jiným, než kontinuální snahou mocenských a finančních center přesvědčit veřejnost o legitimitě svých plánů. A přesně tohoto scénáře pečlivě zabaleného do roucha humanity a lidskosti jsme svědky a nedobrovolnými účastníky nyní. A dnes jste to právě vy a váš přítel Halík, pane Štampachu, kdo neváhá v rámci tohoto boje obléci samotného Boha a celé Jeho živé společenství do vojenských uniforem. Dělat revoluci s pány proti těm maličkým dole, to svět ještě neviděl.
  MP
  April 25, 2016 v 11.28
  Michalovi Ruskovi
  A není hrdina ten, kdo bučí s fanatizovaným davem a hlásá nenávist vůči těm nezranitelnějším. Ale přeji dobré zažívání.
  April 25, 2016 v 11.38
  Michal Rusek: Ano s nadšením v žoldu Wall Streetu, Bilderbergu a roothshildovské židozednářské lobby bojuji proti pracujícími lidu celého světa.
  April 25, 2016 v 12.24
  Michalu Ruskovi:
  Tak tomuhle opravdu nerozumím. Chtělo by to poněkud tuto "myšlenku" rozvést. Ale raději snad ani ne ...
  Pane Rusku, opravdu nemáte ani sebemenší povědomí o tom, jak naprosto tu stavíte věci na hlavu?!

  Vždyť je to právě M. Zeman, který je v současný době tím "mocným" - má moc vrcholného představitele státu, moc vrchního velitele české armády, a - a to především - má moc dvoutřetinové přízně české populace.

  Je to přesně naopak odvážným a statečným počinem, se za této situace vydat do boje proti této kumulované moci. A jak sám T. Halík uvádí, odplata za tuto jeho odvahu přichází vzápětí - v podobě nenávistných a vulgárních výlevů české internetové spodiny.
  ??
  April 25, 2016 v 16.37
  No on by ten Halik mohl byt duveryhodny ale...
  Nesmel v tom rozhovoru plamenne utocit na oligarchy, ktery po vzoru Ruska chteji ovladat ceskou politiku a taktne zapomenout na bratry Kochovi v USA (to je na zapad od nas, ale je to relativni, pokud se divame z Japonska je to rovnez na vychod). take by nemel zapomenout na sveho vlastniho oligarchu Sekyru. Mozna se s nim jenom modli a duchovne ho vede. Ale mel by ho uvest v seznamu svych hrichu. Do toho seznamu ostatne patri i ten neuspesny podvod s vydavanim jeho traktatu za vedecka dila. Ja vim , pry nevedel ze se to nesmi. Ale kdyz se o tom doslechl, nevadilo mu ze se stal podvod, spise naopak.

  Pane Stampach, tim ze jste uvedl Siklovou jako moralni autoritu, jste degradoval cely text.

  p.s. Jen clovek s velmi nizkym intelektem muze dnes v Cechistanu povazovat kopani do prezidenta za odvazny cin. Samozrejme je tu jeste moznost, ze dotycny je opravdu inteligentni a schopny, ale schopny vseho. Jak rika muj pritel "jsou i lide nezatizeni balastem moralky."
  Přiznám se, že mám jisté pochopení pro ty, kteří se jako křesťané zaměří na pomoc křesťanům. Když je to na úrovni řekněme větší vřelosti, ne jako nepřátelské vymezení se proti někomu.

  Před časem jsem byl s přáteli na jedné větší akci. Pro něco jsem šel, když vypukla panika. Hořelo. Když si zpětně promítám, co se dělo, tak si vzpomínám na velmi intenzivní obavu o své známé. Kolem se valily tisíce lidí, ale mé myšlenky a úsilí se upínaly jen k některým,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Tenhle princip funguje na různých úrovních, nedá se jen tak vyzmizíkovat.
  Nicméně Kristovo učení je v tomto smyslu jasné - pomoc si zaslouží KAŽDÝ, kdo je v nesnázích.
  V tomto smyslu je pravda na straně papeže, Halíka, Štampacha či Merkelové.

  Pan Halík navíc papeže obdivuje i z hlubších důvodů. Oba dva ve svém postavení nemůžou být nedotčeni katolickým mysticismem, podle něhož jsou Nebesa a Země v propojení. Dobrý skutek (milosrdenství) nejen razantně pootevírá dveře do Ráje po smrti. Jeho důsledky se projeví i zde, v životě pozemském.
  Samozřejmě ne hned, v prvním plánu, tehdy jsou výdaje jasně na straně pomáhajícího.. Ale vširším horizontu ano.
  Pokud vím, největší katoličtí mystikové se vždy domnívali, že dobrý skutek se jako dobrý skutek projeví jak na nebi, tak i na zemi, i když to nemusí být hned. Kdo by neznal přísloví "pro dobrotu na žebrotu".
  Dobrý skutek pomůže tomu v nouzi, ale obohatí i pomáhajícího - ne v materiální rovině, přímo, ale například ve formě budoucího důležitého rozhodnutí, které by bez této zkušenosti minulého milosrdenství bylo špatné, mylné, tragické.
  Vzhledem k tomu, že křesťanství není náboženství karmické, kde je jsoucno spoutáno nezlomným zřetězením příčin a následků, ale otevřené pro budoucnost, je tohle dost důležité.
  To proto papež František mluvil o uprchlících jako o daru (což některé vytočilo k nepříčetnosti).
  A proto ho Halík hluboce obdivuje.
  * * * * * * * * * * * * * * * *

  Nicméně i prostější uvažování nám dal Bůh. A samotný Kristus přece tvrdil, že co božího bohu, co cíařovo císaři.
  Do Německa přišlo vloni 1,1 milionu lidí. O části se neví nic, přesto německá byrokracie jede na plné obrátky a jsou už první sociologická data.
  Použitelně kvalifikovaných je max. 20% z nich.
  Téměř 50% z nich má minimální nebo je úplně bez vzdělání.
  ((( zde odkazuji na Vladimíra Handla z FSV UK )))
  Tím "minimálním" se myslí pár tříd islámské základní školy, kde se učilo v podstatě jen náboženství.

  To je dynamit.

  Co tady budou dělat?
  Za co budou žít?
  Bude to pomoc, když vzniknou ghetta?
  A co s lidmi, kteří nepřicházejí v dobrém?

  Navíc se ukazuje, že mnohým se tady líbit nebude.

  Předběžná hlasování naznačují, že EU se udrží na křesťanské pozici. Kvóty budou schváleny solidní většinou.
  Měli bychom se zamyslet, jak s nimi naložíme.
  Samozřejmě jim budeme muset poskytnout základní prostředky k životu.
  Ale náš přístup k nim by asi byl záhodný pojmout jako poskytnutí dočasného útočiště, než ustane teror v jejich zemi.
  A pokusit se apelovat a burcovat všude možně i nemožně, aby války na Blízkém východě ustaly.
  LV
  April 25, 2016 v 20.33
  Poznámka
  Dánsko
  Muslimové tvoří 5% obyvatelstva,
  jde na ně 40% sociálních výdajů
  + Další komentáře