Tahle země není pro chytrý

Roman Sikora

Pokud má tato společnost opravdu takové intelektuální a umělecké elity, jejichž příslušníci ze sebe dělají kašpary ve schwarzenbergovské hysterii, je na tom hůře, než by si kdokoli ještě před měsícem mohl pomyslet.

Je to už trochu únavné. Ale bude to opět o prezidentské volbě, v níž si nelze zvolit správně, ale jen proti kampaněmi stále mytologizovanějšímu zlu. Upřednostníme tedy 99-ti procentní zlo před zlem stoprocentním. A dosáhneme triumfálního vítězství. A volit musíme, protože podle logiky Jiřího Pehe, kdo nevolí, volí vítěze. Podle mé osobní logiky, kterou jsem z této velkolepé pravdy odvodil, pak rovněž platí, že kdo volí poraženého, volí vlastně vítěze, kdo volí vítěze, volí vítěze, kdo volí oba, volí také vítěze a kdo volí kohokoli, vždycky volí vítěze.

Ač je to takto fatální a bezvýchodné, přesto si odvážně dovolím tvrdit: ať si každý volí, koho chce, anebo nevolí. A říkám to se zjevným ulehčením, protože jsem si volbu znemožnil a odjel z místa bydliště bez volebního průkazu. A koho jsem volil, se dozvím až v sobotu večer, protože vítěz to bude tak jako tak.

Cosi mě ale přece jen nadzvedlo a proto píšu. Poté, co zde na stránkách Deníku Referendum Martin C. Putna rozdělil levici na tu „skutečnou“, co v prvním kole volila Dienstbiera, a na tu nejspíš „neskutečnou“, co volila Zemana, objevil se další myslitel - Matouš Hruška. A už názvem svého komentáře, „Mladá progresivní levice bohužel nejspíš neexistuje“, naznačil své rozčarování nad tím, že 75 procent lidí, kteří v prvním kole volili Dienstbiera, bude v kole druhém volit Zemana a nikoli kultivovaného Karla.

Je to pro něj skutečnost natolik traumatizující, že ten rmutný procentní údaj opakuje ve svém textu třikrát jako pochmurnou mantru. Nikoli nepodobnou mantrám příznivců Karla Schwarzenberga o jeho významném postavení ve světě a o dalších ničím nepodložených věcech. Dle mého soudu tedy Matouš Hruška vstřebal Putnovo účelové rozdělení levice na tu, která už je pro pražské kulturníky dokonce aspoň trochu salonfähig, a na tu, která je Hruškovými slovy neprogresivní a „buřtgulášová“.

V tomto postoji ovšem není zdaleka sám. Proto pokládám za nutný malý exkurs.

Pokud se, Matouši, o části levicových voličů vyjadřujete jako o „buřtgulášové“ či neprogresivní, měl byste se asi vážněji zamyslet nad svou politickou orientací. Podstatou levice je zájem o problémy skupin lidí, které kulturníci a současná vláda mají tendenci označovat za lůzu či spodinu. Skupin, které jsou v pojetí současné vlády, a tedy i Karla Schwarzenberga, na světě jenom proto, aby bez remcání svou dřinou sponzorovaly jak aktivity všemožných podnikatelů, spekulantů, defraudantů a tunelářů — a namnoze byli jejich bezbrannými obětmi —, tak i ušlechtilé rozhovory o kráse u kafíčka či vínečka.

Skupin lidí, kteří jsou už dvacet let ohlupováni stále idiotštějším zpravodajstvím, tupými televizními seriály a údajně zábavnými pořady. V nich k dovršení současné grotesky často vystupují unylé herecké hvězdy, jež v rámci volební kampaně Karla Schwarzenberga dávají najevo svůj vybraný vkus a angažovanost. Je vůbec možné za takových podmínek žádat po lidech, které se rozhodl oslovit Zeman, aby se vyjadřovali vzletně a cítili sounáležitost s aristokracií? Museli by být na hlavu padlí podobně jako pražská střední vrstva.

Milý Matouši, levice to má zkrátka o dost složitější. Chce-li být kultivovaná, ztrácí schopnost komunikovat právě s těmito lidmi. S lidmi, kteří jsou vydáni napospas permanentní propagandistické masáži ze strany v podstatě jednohlasných soukromých médií i těch vyváženě veřejnoprávních. Chce-li být levice blíže k těmto lidem, hned se začne křičet o estetice „buřtguláše“ a její hlasy jsou v mediálním prostoru zesměšňovány, démonizovány či vytěsňovány. O co snadnější to mají všichni pravičáčtí snobové, co se nad „spodinou“ s odporem ušklíbají, a co si většinou mylně připadají jako příslušníci vládnoucí třídy a nepotřebují se zabývat skutečností, že svět opravdu nesestává ze samých „kultivovaných“ intelektuálů. Pokud se chcete zařadit k nim, čiňte jak vám libo. Můžete si pak klidně říkat „progresivní levičák“.

Nechci tím nijak vyviňovat Zemana z jeho šovinistických, xenofobních či militaristických výroků, jimiž lidovým vrstvám podlézá. Jako pragmatický a svým způsobem cynický politik jen pracuje s materiálem, který je k dispozici. Stejně jako pracoval s Klausem a s ODS při uzavírání opoziční smlouvy. Tehdy čelil mimořádné dávce politického diletantismu Unie Svobody, tedy reprezentativního politického zástupce pražského liberálního salonu, který přece o žádné koalice s komunisty ani socanskými komunisty neměl zájem. Dohodnout se na čemsi konkrétním se dalo pouze s Klausem.

Nyní Zeman pracuje se zástupem frustrovaných lidí, jimž se v této společnosti už notnou dobu vymývají mozky a pravice jim kálí na hlavu. Nejspíš z falešného pocitu, že Listopad 89 byl nejen porážkou komunistů, ale také „chudiny“, která by si to proto měla pořádně vyžrat. Bez ohledu na to, že kdyby se dělníci, ano ti vulgární, neestetičtí, buřtgulášoví dělníci, tehdy ke studentům, disidentům a hercům nepřidali, kdyby v ČKD na Miroslava Štěpána nekřičeli: „Nejsme děti!“, Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem by nejspíš dneska seděli na ÚV KSČ a Karel Schwarzenberg v Rakousku a nikoli v současné vládě zvolené skrze sérii neuvěřitelných lží a manipulací.

Milý Matouši, hovoříte také o sociálním státu, jako o určité metě, k níž je nutné směřovat, a také o jeho předpokladech. Nutno ovšem říci, že sociální stát není, na rozdíl od Karla Schwarzenberga, estetickou kategorií. Je na jedné straně doktrínou čerpající z ideálu rovnosti, a zároveň se jedná o cynický kompromis se silami kapitálu. Pro mně osobně je jeho základním účelem to, že se snaží zabránit, aby se nejposlednější články společnosti propadly do naprosté bídy a beznaděje, jak se dnes namnoze děje. Právě ony totiž v situaci, kdy si připadají jako ždímané onuce, plodí to, na co s takovou oblibou brnká Miloš Zeman: frustraci, xenofobii, rasismus, agresivitu.

Přestože i já považuji takto zaměřenou Zemanovu rétoriku za nechutnou, není to on, kdo podobné nálady v této zemi systematicky podněcuje a vytváří pro ně vhodné prostředí. Stačí si jen vzpomenout na sérii asociálních vládních reforem, zvyšování DPH a třeba i na nekonečnou sérii výroků o nepřizpůsobivých, flákačích, zneužívačích sociálních dávek. Ty výroky přicházejí od vlády, v níž knížepán Karel zasedá, a která v kontrastu k těmto „karabáčům na nejchudší“ bez skrupulí schválí masové propouštění velkozlodějů v rámci amnestie Václava Klause. Pokud na takové politice spatřujete něco, co by mohla „progresivní levice“ podpořit, čiňte, jak je vám libo. Ale pro jistotu si sebou vezměte pytlík na zvratky.

Karel Schwarzenberg je totiž reprezentantem právě takto zaměřené politiky. Ano, ten hodný strýček s fajfkou, který ve své bezbrannosti působí, že potřebuje zastání, jehož se mu od údajných duchovních elit bohatě dostává. Dokonce v takové míře, že tohoto ministra zahraničí a místopředsedu vlády Putna označuje za osobu neprávem diskriminovanou. Je velmi snadné vzbudit sociálně bezohlednou politikou ve společnosti ty nejhorší emoce. A pak se od nich s opovržením odtahovat a kázat o morálce. Zvládne to každý „magor“ a v této zemi klidně i za doprovodu pěvecké složky PEN Klubu v čele s Ludvíkem Vaculíkem: „Kníže má k lidu blíže.“

Ale především: Zatímco se Zemanovým příznivcům z dolních pater společnosti vytýká vulgarita a soukromé televize ji ihned ochotně přiblíží přímým vstupem z restaurace IV. cenové skupiny, lidé, kteří by měli o stavu společnosti opravdu přemýšlet a udržovat si kritický odstup, protože k tomu mají předpoklady, se v rámci podpory reprezentanta nejzhůvěřilejší vlády za posledních dvacet let své inteligence před zraky veřejnosti dobrovolně zříkají a dělají ze sebe kašpary v nejlepších tradicích Anticharty. Se všemi příbuznými agresivními projevy, jako jsou výhrůžky, ukončování spolupráce a další postihy uplatňované vůči těm, co to „odmítli podepsat“.

Pokud má tato společnost opravdu takové intelektuální a umělecké elity, je na tom hůř, než by si kdokoli ještě před měsícem mohl pomyslet. A nedopadne dobře. Tahle země prostě není pro chytrý.

  Diskuse
  January 25, 2013 v 10.17
  Děkuji pane Sikora
  Opět jste zabodoval, ostatně jako vždy. Mě podobné smýšlení dovedlo k volbě Zemana. Nejsem "buřtgulášník", chtěl bych "moderní levici", ale nepřišel jsem k tomu zprava ale zleva a jsem na straně "buřtgulášníků". Vím kdo je vinen vznikem těch xenofobií a podobně.

  Je to ostatně permanentní alibi nezřízeného kapitalismu, že on netotalisuje, že to komunismus nebo fašismus. Jenže nezřízený kapitalismus právě sám sebe rozkládá a "komunismu" a fašismu otevírá dveře, oni za něj jen dokonají dílo.

  Něco k těm umělcům, snad by autorka nebyla proti:
  http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=072&clanek=020707
  January 25, 2013 v 10.24
  Jdi se klanět první lóži
  Jestli ta jejich vystupňovaná histrie nebude právě to, že jim první lóže už letost dostatečně přiložila nůž na krk. Jak už snad i zde kdosi nedávno napsal, olizují nohu, která je před chvílí nakopla.
  Kdo mě fakt zklamal, tak ten Ondra Vetchý. To mě mrzelo.
  četl jsem si nedávno nějaký rozhovor s panem Zdeňkem Mahlerem, zamýšlel se o tom, jak naše země permanentně trpěla exodem elit (ve smyslu - mozků), ale že i při tom plebejství zůstávala nezlomená. Bohužel náprava nemožná bez vytvoření nových elit-mozků právě odspod z toho plebejstva. Jenže vždy byly znovu vyhnány.

  Obávám se, že se schyluje k novému exodu. Tahle země je prokletá. Tak jak se plíživě propadáme do nové normalizace a plebejské debilizace a nějaké nové formy totality, mozky-elity se dusí tak, že pozvolna a jistě souběžně exodují. Co po revoluci vypadalo jako studijní nasáti vzduchu za kopečkama, stává se trvalým pobytem, protože sem se jim nikomu zpět nechce. Lidem jako jsem já se navíc čím dál víc chce z této prokleté díry ven. Totálně se tady dusím.

  Ve snech si sice buduji komunitní farmu, ostrov pozitivní deviace, nazávyslou enklávu, ale jak i svojí vinou otálím, Schwarzenberg a církev mi zabavují půdu vůkol, kam oko dohlédne a než se rozhompám, nezbyde než exodus. Blíží se mílovými kroky doba, kdy mozek bude v této prokleté zemi vstupenkou na popraviště.

  Nemám chuť na nic jiného než se obejmout se ženou a s dcerou. Dělat? Co? A proč?

  FO
  January 25, 2013 v 11.33
  Díky
  Mohli bychom založit platformu buřtgulášníků, zdá se to být dobrý symbol. Je to lahodné (když se dobře uvaří) a přitom levné jídlo. Článek pana Sikory ukazuje, že ještě není u nás tak zle.
  January 25, 2013 v 11.51
  Zle je a není
  Musím dodat pane Outrata, že jsem nasál taky spoustu positivního teď ve finiši druhého kola. Zjistil jsem kolem sebe hodně mladých lidí, kteří ač zatím mají peníze a zdraví, tak cítí ty nepravedlnosti a není jim lhostejný osud nejchudších spoluobčanů. Ono stačí, když se rozpomenou na původ. Mlaďoši, kteří vyrostli ve zlatě, kdy jejich rodič byl lépe situován již za komárů a po revoluci rozjel okamžitě výnosné podnikání, těm se procitá zle, ale mládež studovaná, leč vzešlá z dělnictva, kterému revoluce nic moc positivního nepřinesla, ti kolem 30 roku věku často procitají.
  Je to dobrá zpráva? Dobrá je, že jsou v temném moři vidět světélka. Špatná spíš v tom, jak je jich málo. Jsou to ti, co budou také exodovat.

  Tento odkaz je děsivý, ale souzní podle mě s tím, na co pan Sikora naráží:http://blisty.cz/art/67162.html

  Je děsné, že se ti spodní začínají tak hulvatisovat a rasizovat a paušálně odsuzují nás kancelářské krysy, vidím to na jejich pohledech. Ale já si jejich práce vážím a chi aby se měli lépe a vím co nás do této propastné diferenciace dostává, je to pravicová politika. Ač oni to o mě neví, jsem na jejich straně a ne na straně kancelářských hulvátů, kteří práci kuchařek a uklízeček nevidí.

  Snad nás bude časem víc
  LV
  January 25, 2013 v 11.52
  Hlásím se do klubu buřtgulášovníků.
  A to jsem původně měl v úmyslu ve druhém kole hodit bílý lístek. Nebudu alibista a nenechám to na jiných. Mobilizace kulturníků kolem mne je přesvědčivá.
  January 25, 2013 v 11.55
  Martin Ševčík
  Nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že Vám církev nemůže vzít půdu, pokud již před tím nepatřila nějakému státnímu orgánu. Jinak co se týče emigrace, podceňujete myslím globalizaci.
  DR
  January 25, 2013 v 12.03
  Tenhle článek by si měli pražští kavárenští pankáči
  vytisknout a vylepit na zeď hned vedle sebraných her Václava Havla...
  S tou půdou to nebylo myšleno, že mi něco seberou. Nic nemám. Šlo mi o to, že nebude co nakupovat, než se rozhoupu, popř trochu povydělám. A jít si pro úvěr a do smrti dělat na ně nehodlám. Myšleno to bylo tak, že co nezrestitují, to skoupí. Jak se bude systém hroutit, budou nás vysávat půdou - říká se tomu refeudalizace.
  Emigrace je jen taký povzdech, globalizaci nepodceňuji ;-)
  JM
  January 25, 2013 v 13.36
  Pane Sikoro,
  excelentní. Není nad to, přečíst si něco, co má hlavu, patu i styl. Ke klubu buřtgulášníků se hlásím i já. Nevím, který z pánů to zde navrhl, ale myšlenka jeto skvělá. Intelektuálové také jedí buřtguláš a nechápu, co se na něm zelené a progresivní levici nezdá - vždyť při současném složení uzenin je to potrava přímo vegetariánská - hlavní ingredience sója a voda.
  JH
  January 25, 2013 v 14.46
  Tak co máme dělat, pane Ševčíku?
  My, kognitariát, jak říká pan Heller, "malí vyvolení" kapitalismu, kteří jsme sice nevyrostli ve zlatě, a ani nevlastníme zdroje a půdu nebo jiný zásadní kapitál, ale máme to štěstí, že oplýváme schopnostmi, které kapitalismus potřebuje k technologickému rozvoji? A proto máme, opět podle Hellera, potenciál kapitalismu zatopit, protože nejsme snadno nahraditelní?
  Proletariát se organizoval, protože pod kapitalismem trpěl. My netrpíme, proto se moc neorganizujeme.
  January 25, 2013 v 15.17
  Ne, vy netrpíte a pravděpodobně ani trpět nebudete (ačkoliv to není tak jisté). A dokud se vydržíte dívat na to, jak trpí jiní, a dokud neusoudíte, že byste s tím mohli něco dělat, tak s tím pravděpodobně nebudete dělat vůbec nic.
  January 25, 2013 v 15.45
  Ekonomie a Politika
  Podle mne každý kdo činí jakékoli ekonomické aktivity (pracuje, kupuje si rohlík nebo auto nebo cestu na dovolenou) činí zároveň politické rozhodnutí. Pokd by to tak bylo, děláte toho pane Hájku zřejmě až, až.
  January 25, 2013 v 15.58
  Ještě jednou o tom, co je a není morální
  Chtěla bych se se vyjádřit k otázce, co je při volbách morální a co ne, a sice tak, že morální je v tomto případě to, co konkrétní člověk jako morální sám cítí a uznává. Tyto volby nejsou o morálce, jsou jen o tom, zda bude zvolen ten či onen kandidát. Nerozhoduje v nich morálka ani víra, nýbrž skutky – čili samotný akt vhození lístku do urny a celkový počet lístků pro toho nebo onoho. Rozhodne celkový počet a to je nezvratný fakt!
  My nemůžeme momentálně vůbec nic dělat se skutečností, že jsme nuceni vybírat ze dvou kandidátů, z nichž žádný nám nevyhovuje. Na volbách obecně nic fatálního není – my můžeme volební systém změnit, případně volby zpochybnit, ale pravdou je, že v této chvíli už nic takového nestihneme, takže nezbývá, než přijmout takto namíchané karty jako fakt a buď hrát nebo hru odmítnout, což v praxi znamená buď volit
  a) jednoho z nevyhovujících kandidátů – tedy toho, kdo nám vadí méně – na tom není nic nemravného a nikdo nás nemůže obviňovat, že jde o nějakou spekulaci; nebo
  b) nevolit ani jednoho, ať už vhozením neplatného lístku nebo tím, že nepůjdeme volit – na obou způsobech také není nic nemravného, pokud mám pocit, že to tak bude lepší!
  Nikdo není povinen brát ohled na volební průzkumy. Ale může na ně brát ohled, pokud chce. Nenechte si nikdo od nikoho diktovat, co je a co není morální. Nikdo nemá právo vnucovat své představy o morálce jiným. Je to jen na vás! Představa, že morálním chováním může jednotlivec zvrátit cokoliv - třeba i socioekonomický systém je čirý idealismus, ale nikdo vám ji nemůže brát.
  Uvedu příklad, i když zcela vymyšlený: Na velmi rušné vozovce zruší vedení města naprosto bezdůvodně přechod pro chodce, bez ohledu na to, že polovina obyvatelstva proti tomu protestuje. Dejme tomu, že patřím k těm, kteří toto rozhodnutí neuznávají a vím, že morálně jsem v právu. Zrušení přechodu pro chodce není žádná objektivní nutnost (podobně jako volby) a rozhodnutí lze v budoucnu zase změnit. Ale v této chvíli je přechod zrušen a když půjdu přes tu vozovku s tím, že nebudu respektovat nedemokratické rozhodnutí městské rady a morálně jsem přece v právu, může mě zcela reálně přejet auto - i když potom se může řešit, kdo je za to morálně odpovědný – zda já sám nebo městská rada nebo řidič auta. Mně už to bude houby platné. Prostě v té chvíli rozhoduje to, co je momentální realitou. Ne to, co by mělo být, ale to, co je. Netýká se to jen voleb. Systém v každém případě reálně existuje, což však neznamená, že není možné ho změnit. Změna je ovšem podmíněna mnoha faktory a jedním z nich je organizovanost. Jsme prostě daleko více závislí na jednání druhých lidí, než jsme ochotni si připustit.
  Pan Tožička sice píše : "Řekni ďáblu ne", ale ďábel na to kašle. Klidně může sebrat nás všechny - bez ohledu na to, kdo řekl ano a kdo řekl ne.
  BT
  January 25, 2013 v 17.28
  Karel to zvoral?
  Musím si povzdechnout. Já se tu tak snažil sehnat Karlovi voliče a on si to nakonec prohraje sám: http://www.novinky.cz/domaci/291338-schwarzenberg-hodil-do-urny-listek-bez-obalky-jeho-hlas-neplati.html

  A nebo jako správný pravičák nechce uškodit Zemanovi.

  Měli bychom ho jako levičáci přechytračit jeho (KS) volbou.

  Možná mu to poradil fikaný Kalousek, je mu jasné, že kdyby se Karel nakonec dostal na Hrad, tak mu tím podřeže větev, protože TOPka s Mirkem v čele by byla nevolitelná.
  BT
  January 25, 2013 v 17.33
  Pane Sikora,
  s ohledem na můj předešlý vstup:

  s tím nadpisem článku máte 100%ní pravdu.
  HP
  January 25, 2013 v 17.44
  Buřtgulášovnice taky berete?
  Že já blbec se hádám jinde v DR s příznivci "knížete" nebo ideologickými mentory!
  Dík autorovi za tenhle článek.
  VF
  January 25, 2013 v 17.47
  Nastává doba rozkrývání skutečnosti; včetně salónního levičáctví.
  Mám konečně dojem, že po dlouhém zoufalém hledání v názorové žumpě, někdo něco kloudného nalezl.
  Tisíceré díky p. Sikoro, už jsem si začínal zoufat, tyto volby jsou trochu drsné.
  BT
  January 25, 2013 v 17.51
  Emigrace Klause
  MS
  January 25, 2013 v 19.37
  Ano buřtguláš
  Souhlasím a děkuji za článek!
  January 25, 2013 v 20.16
  tofu
  ... správným směrem míří příspěvek Jany Maříkové: budoucnost je v tofu-socialismu! :)

  Též díky za text.
  VF
  January 25, 2013 v 21.46
  Právě jsem se podíval lidovky.cz. I když jsem nic moc nečekal, přesto to na mne zapůsobilo. Zde je přehled titulků
  (tomu teda říkám masáž, odshora, nevynechávám):
  Lživý inzerát proti Schwarzenbergovi zadal bývalý důstojník StB
  Nechutné finále: další lživý útok na Schwarzenberga kvůli dekretům
  Zeman v kampani zneužil Franze i Švejnara
  Zeman kvůli Olovu nikoho nevyhodil
  Dobrý prezident (i zde je článek odsuzující Zemana a vyzdvihující knížete)
  Potvrzeno: Klaus přiznal, že v SMS hrozil emigrací
  Zlý dědek z Vysočiny
  Schwarzenberg odevzdal neplatný hlas, správnou obálku si odnesl
  Výhled z Bleibergu aneb Olovo
  January 25, 2013 v 22.21
  panu Fričovi: Taky si občas po ránu udělám takovou "svodku" a
  z toho Vašeho výčtu mám dojem, že Schwarzenbergova mašinerie už s pěnou u huby mele z posledního. -- Ještě štěstí, že už bude konec, jinak by se jim zavařil motor.

  Zajímalo by mne, kdo tyhle sračky (myslím tím titulky) financuje.
  HP
  January 25, 2013 v 22.46
  Paní Hájkové
  Jenom maličká poznámka. Je pravda, že morální jedinec nemůže např. změnit celý systém. Ale já osobně věřím v "přenos" - dobré (chcete-li morální) jednání se přenáší dál. Morální člověk jedná slušně i proto, že ví, že v druhých vzbuzuje příjemný pocit a mnozí jiní jedinci si takové jednání uvědomí a napodobují ho. Je na tom dokonce založen celý princip výchovy. Nikoli dlouhá kázání, ale vzor, příklad jsou nejúčinnější metody.
  Další hledisko pro morální chování jedince je zachování jakési sebeúcty.
  Možná to tak ale platí až u dospělých, dětem se musí některé základní věci vysvětlovat. Je strašné, jestli dětem někdo ubližuje a vůbec už nechápu týrání dětí. To je prohřešek nejen vůči nim, ale vůči celé společnosti.
  Omlouvám se, jestli připomínám známé věci.
  Jo a proto je volební právo tajné, aby se mohl rozhodnout každý podle sebe (možná se v tom morálka člověka nepřímo projevuje, ale je tu chápána jako čistě osobní věc).
  A pokud se někde aplikuje povinnost jít k volbám (což navrhuje Zeman, ale i on sám ví, že na něm to nezávisí) a jsou takové země, tak doufám (ale nevím jistě), že je tam zachována i možnost "nevolit" (odevzdat neutrální hlas). Mělo by to tak být, si myslím. Znamená to vzdání se práva k vyjádření svého názoru a může to v souhrnu nést určitou informaci o názoru společnosti.
  ŠŠ
  January 26, 2013 v 7.03
  Paní Puchýřové:
  Vaše maličká poznámka k morálce je kumštovní, bez moralizování a mluví mi z duše. Připojte mě prosím, všichni, kdo se k téhle nevázané množině hlásíte, mezi „buřtgulášovnice“.
  January 26, 2013 v 7.11
  abych nezapomněl
  (aspoň trochu mazat med kolem huby):

  Roman Sikora (mne) zatím ještě nikdy nezklamal, a věřím, že ani v budoucnu nezklame.
  -- Děkuji mu za to.
  January 26, 2013 v 8.08
  Paní Puchýřové
  Volební povinnost je podle mého názoru nevynutitelná. Ale je patrně možné, pokud bude volební zákon obsahovat možnost "volit nikoho", aby stát vynucoval účast sankcemi. Nemyslím si však, že to je ideální způsob, jak přimět lidi k účasti na veřejném životě.
  To, jak píšete, že věříte v přenos správného jednání (dobrý příklad), s tím souhlasím. Jen doplňuji, že se takto přenáší i špatné jednání (špatný příklad). Člověk si může třeba myslet, že jedná dobře a přitom jednat špatně. To bychom zase skončili u toho, co je vlastně dobro. Kdy, kdo, jak a proč se dobro přenáší - to je na dlouhé povídání. Sebeúcta je důležitá, ale co vlastně ji v jednotlivci vytváří, to je velice složitá věc. Každopádně když jednám dobře jen z toho důvodu, že to ode mě někdo očekává, není to ono.
  ŠŠ
  January 26, 2013 v 10.29
  K definici dobrého skutku:
  „Vždycky musíme přihlížet k relativní povaze činů…týž čin, vykonaný na různých místech, v různých dobách a za různých okolností, může být dobrý nebo zlý, pohlížíme-li na to jen z hlediska společenského života…lidské hodnocení povahy činů se mění podle názorů, které v určité době převládají… NEMĚNÍ SE VŠAK POJEM DOBRA A ZLA V TOM SMYSLU, POKLÁDÁ-LI ČLOVĚK ZA DOBRÉ TO, CO PROSPÍVÁ VŠEM A ZA ZLÉ TO, CO PROSPÍVÁ JEN TOMU, KDO ČIN KONÁ.“ (K.Minařík, Přímá stezka, Canopus, 1990, s.206)
  January 26, 2013 v 10.37
  Ale co
  když Češi vydrželi na Hradě Ferdinanda Dobrotivého a Rudolfa II, tak vydrží i Karla Johannese Nepomuka Josefa Norberta Friedricha Antoniuse Wratislawa Mena von Schwarzenberg. Jen pro tolik person bude Hrad potřebovat větší limuzínu.
  January 26, 2013 v 10.44
  Paní Š.Š.
  Souhlasím, mám pouze jednu výhradu: Zlý čin vůbec nemusí prospívat tomu, kdo ho vykonává, ale třeba někomu úplně jinému (např. tomu, kdo toho člověka navedl). O někom, kdo dělá zlo a neví o tom, se kdysi říkávalo "Nevědomost hříchu nečiní".
  January 26, 2013 v 14.14
  Nevědomost hříchu nečiní
  Dvě věci:
  1) Jednak mohou existovat činy, které neprospějí vůbec nikomu. Namátkou bych jmenoval například některé přírodní děje (tsunami) či akce některých patologických osobností (střelba v auroře atd...)
  2) Nevědomost hříchu nečiní bych ale raději vykládal trochu jinak: že i pokud dělám věc, která může být škodlivá (nebo zlá?), pokud tak činím nevědomě nedopouštím se tak hříchu. Jinými slovy, že hřích musí být vědomý. Což by snad mohlo slabším povahám sloužit jako rozhřešení posledních dvou dní.:-)
  JH
  January 26, 2013 v 14.35
  To se mi nezdá
  Podle definice páně Minaříkovy jsem spáchal zlý skutek, když jsem si dal po obědě kafe, a dobrý jsem asi neudělal nikdy.
  January 26, 2013 v 14.48
  D.L.
  Přírodní děj přece není čin. Čin = skutek = vědomá lidská činnost. Vědomá v tom smyslu, že člověk ví, že něco dělá, přičemž si ale nemusí být plně vědom následků.
  January 26, 2013 v 14.56
  Paní Hajková
  Záleží jak moc chcete dávat za něco odpovědnost bohu. Já někdy ano. Nebo třeba za ty výsledky voleb. Můžete za ně Vy? Já? Oni? nějaká vyšší entita? A tak... Byla by to celkem zajímavá debata, kdyby tyhle věci nebyly už dlouho vyřešeny způsobem, který považuji pro mne osobně za dostatečný. :-)
  ŠŠ
  January 26, 2013 v 15.40
  Chcete dávat za něco odpovědnost bohu?
  Jistěže můžete, zejména jestliže v něj věříte. Nejlépe za takové ty skutky, bez kterých by lidská jednotka popřípadě celý lidský (nejen) rod vyhynul(i). Řekněme - abych navázala na předřečníka – příjem potravy a vylučování jejích zbytků a tak podobně…. Nebo také za výsledek volby prezidenta ČR? Kdo by potom měl a kdo neměl emigrovat? O tom (nejen) si koneckonců rozhodujeme každý sám – podle kritérií, která jsme si z bohaté nabídky toho, co se nám bezpracně a levně jinými předkládá či z toho, co jsme si víceméně namáhavě vyhledali a promysleli, sami zvolili. Pokud volíme, zodpovídáme. Pokud za nás volí někdo jiný a jsme si toho vědomi, zodpovídáme za učiněné také.
  January 26, 2013 v 16.11
  Jde o to
  že pokud vím, jaké následky můj skutek bud mít, jsem za ně odpovědný. Pokud to nevím, můžu být odpovědný před zákonem, jinými lidmi, atd. ale nemusím se cítit odpovědný být sám sobě (ani bohu) za něco co jsem nechtěl. Asi tak nějak. Viz. např. hra Kodaň.
  January 26, 2013 v 17.04
  Paní Š.Š. : "pokud volíme, zodpovídáme"...atd.... To znamená, že zodpovídáme za něco, co jsme nechtěli? Např. že ten, kdo volil KS je teď zodpovědný za to, že byl zvolen MZ? To myslím, že ne. Jedině, že bychom si připustili kolektivní odpovědnost. Ale copak jsme my v ČR nějaký velký kolektiv?
  Panu D.L.: Nevím sice, zda je možné dávat právě za výsledky voleb či za něco jiného zodpovědnost bohu (či souhře nahodilosti a nutnosti), ale pravdou je, že výsledek je značně nezávislý na vůli jednotlivce. Pokud jde o pocit viny za stav světa, tak nepatřím k velkým moralizátorům. Hodně negativních jevů přisuzuji systému a beru to tak, že není jednoduché ho změnit, i když si myslím, že to možné je. Musím přiznat, že je ve mně jistá dávka něčeho, o čem jsem si dřív myslela, že je to fatalismus. Teď už si to nemyslím, protože fatalismus je pasivní odevzdanost osudu (což je patrně ta souhra nahodilosti a nutnosti) a já zas tak pasivní nejsem. Ve Čtyřech dohodách se říká: "Dělejte vše jak nejlépe dovedete". Znamená to, že když určitou věc nedělám tak dobře jako můj soused, tak si to prostě nemám vyčítat. Snažím se tím řídit. Snažím se dělat věci, které pokládám za dobré, ovšem podle svých možností a schopností a nedívám se na to, jestli mi to přináší zisk. Dokonce bych řekla, že kdykoli v životě jsem se rozhodla přikládat větší váhu penězům (chtěla jsem víc vydělat), hned se mi začalo dařit mnohem hůř. Z toho jsem si pro sebe vyvodila závěr, že peníze nejsou moje starost. Možná je to dost bláznivá myšlenka, to nevím. Pravdou je, že už nemám k nikomu vyživovací povinnost, takže si to můžu dovolit. Zatím se mi jakž takž daří.
  ŠŠ
  January 26, 2013 v 18.27
  Myslím, že osobní rozhodování o činu se neobejde bez určité myšlenkové práce a úsudku. Člověk žije ve společnosti, jaká je a je účastníkem společenských procesů, které se v této společnosti dějí, z této skutečnosti se nemůže vyvléct. Za volbu činu odpovídá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Odpovídá tedy prvotně za volbu skutků, které činí, nikoli za výsledek těchto skutků, za ten odpovídá až druhotně. U trestných činů se to tak na první pohled samozřejmě nejeví.

  Dovolím si proto použít a vytrhnout jeden úsudek, vhodný k ilustraci toho, co mám na mysli, ze sloupku, k němuž diskutujeme: „ kdo nevolí, volí vítěze….. kdo volí kohokoli, vždycky volí vítěze“. Moje osobní rozhodnutí k hlasování v prezidentských volbách bylo výsledkem mých úvah, sama sobě odpovídám za to, že jsem toto rozhodnutí učinila. Snažila jsem se "dělat to tak, jak nejlépe dovedu", a dnešní výsledek voleb si nevyčítám. Další situace, do kterých mě život postaví, budu muset řešit opět stejným postupem: budu se muset nějak rozhodnout k určitému činu (i nečinnost je činem). K rozhodnutí se musím pokusit získat pravdivé informace o všech okolnostech, musím zvážit možné důsledky, a poté konat. Výsledek bude, jaký bude - jestliže jsem přípravu k činu udělala tak, jak nejlépe dovedu, pak si nemám co vyčítat.
  January 26, 2013 v 18.48
  Jen abych diskusi trochu rozkolísal, uvádím
  odkaz, na který mne upozornil krajan z Bavor:

  "Wurscht ist mir das Ergebnis nicht....
  Zeman bekommt 55% - sind ja OK schon aber umgekehrt bekommt Graf Bobby 45%; es sind als 45% der Tschechen total durchgeknallt!
  Das wär ja so als ob bei uns ein Rabattenstein oder gar der Graf Alfons soviel bekäme....
  ( http://derstandard.at/1358304794854/Ex-Premier-Zeman-fuehrt-bei-tschechischer-Praesiden
  tenwahl" )
  HP
  January 27, 2013 v 2.41
  Pane Zilvere
  nebývá v Česku zvykem texty v cizím jazyce doprovodit jejich překladem? Ne všichni jsou němčináři a tvary sloves v těch trpných rodech si člověk se musí domýšlet. A jsme přece jen v českém mediu, i když rozšířit si svou jen základní znalost němčiny se nebráním (spíš vítám). Děkuji za pochopení.
  January 27, 2013 v 4.32
  (omlouvám se, hodil jsem to sem ve spěchu):
  (překlad: "Zilvar z chudobince")

  "Výsledek mi není lhostejný (není mi to fuk).
  Zeman dostal 55% - to je v počádku, ale na druhé straně Graf Bobby 45%;
  45% Čechů úplně praštěných !
  To je stejné jako u nás tolik dostal "Rabattenstein" nebo dokonce "Graf Alfons"...

  -----------------------

  Jinak jsem se ještě jednou podíval na ten článek ve Standardu" - mohu doporučit komentáře pod ním - obsáhlé a opravdu zajímavé (také o tzv. sudetoněmecké otázce):

  http://derstandard.at/1358304794854/Ex-Premier-Zeman-fuehrt-bei-tschechischer-Praesidentenwahl
  BT
  January 27, 2013 v 9.28
  Pane Zilzere,
  myslim, ze Vas krajan nema duvod nad Cechy truchlit tak moc. Neni pravda, ze je (z jeho pohledu) 45% Cechu prastenych (ja se k nim take hlasim :-)).

  Protoze volilo jen ca 60% volicu, musite tech 45% pocitat ze 60% vsech Cechu, tj.

  = 27% vsech Cechu.

  Jen ti skutecne podporili Schwarzenberga a jsou (z jeho pohledu) prasteni.

  Jinak po prvnich slovech Zemana prevlada u mne mirne priznivy dojem. Ted jde o to hlidat aby jeho slova nebyla v rozporu s jeho ciny jako tomu bylo casto doposud.
  January 27, 2013 v 9.52
  Bohumilu Trávníčkovi - upřesnění
  Pozor - ten kamarád netruchlí -- jenom citoval jeden z komentářův rakouském deníku "Standard" (který, mimochodem, patří k těm několika málo kvalitním tiskovinám). -- Možná to, díky tomu, že jsem to sem jen ve spěchu překopíroval, zůstalo trochu v pozadí.

  Jinak je samozřejmě Vaše připomínka skutečného počtu odevzdaných hlasů správná - taky mit to včera proběhlo hlavou.

  I já měl ze Zemana docela dobrý dojem. Bude zajímavé sledovat ho i o formální stránce, tj. nakolik se dokáže zbavit své nepříjemné intonace ... takové věci mají na ochotu lidí poslouchat co říká větší vliv než si obvykle uvědomujeme.
  (doufám, že) se zeman Miloš může i pro Romana Sikoru stát zajímavou inspirací pro další tvorbu ....
  HP
  January 27, 2013 v 13.09
  Pane Zilzere
  děkuji za překlad a omlouvám se za překlep ve jméně. Ještě, že to berete s humorem.
  + Další komentáře