Volba mezi dvěma světy

Jakub Patočka

Dnešní prezidentské volby nejsou volbou mezi dobrem a zlem, i když takováto příkrá charakteristika Andreje Babiše je v jádru přesná. Nejsou ani referendem o vládě, ale o tom, zda je tu možné se do funkce prezidenta prostrašit a prolhat.

Je-li na výběr mezi oligarchií a demokracií, mělo by přece být jasno úplně pokaždé. Foto Michal Čížek, AFP

V jednom ze dvou nejsilnějších momentů po skončení prvního kola letošní prezidentské volby v sobotu před třinácti dny označila Danuše Nerudová Andreje Babiše za „zlo“, které je třeba zastavit. Ačkoli „zlo“ je kategorie, se kterou nejsme zvyklí v charakteristice politických aktérů běžně pracovat, v daném případě je to vzácně přesný a odvážně zvolený pojem.

Babiš je zlo

Druhým nejsilnějším momentem po prvním kole prezidentské volby byla Babišova tisková konference, na které, jak se později ukázalo v rozporu s původním plánem svého marketingového týmu, dal volný průchod svému vzteku z výsledků, jež pro něj nedopadly příliš slibně. Byla to vzácná chvíle, kdy se ukázala jeho pravá tvář zlého primitiva s ryze ekonomickým vztahem k pravdě a s hlubokou záští vůči všem, kdo se mu staví na odpor.

Jak se dalo čekat, následovaly dva týdny zřejmě nejodpudivější kampaně, jakou jsme dosud v českých zemích viděli — založené na vylhaném vyvolávání strachu a zneužívání přirozených obav z války a zhoršující se sociální situace. Obavy jsou samozřejmě oprávněné, ale Babiš přece svou dosavadní kariérou opakovaně prokázal, že v ničem nepředstavuje jejich řešení — a zejména se už plně obnažil jako postava, pro níž to, co říká, prakticky nijak nesouvisí s tím, co dělá.

Do politiky vstoupil s marketingovým příslibem, že vymýtí korupci a bude stát řídit jako firmu. Přitom se poměrně záhy ukázalo, že jeho skutečným motivem bylo pojistit namnoze korupční ekonomické zájmy své korporace Agrofert, kterou nikdy nepřestal reálně vlastnit a kontrolovat. Vybudoval největší mediální impérium, které se dnes zcela bezostyšně účastní jeho volebních kampaní — jedná se o hybridní stranický tisk. A stát začal řídit jako součást své firmy.

Babiš nemá vůbec žádnou úctu k institucím demokratického státu — všechny, které ovládne, se pokouší proměnit ve složky svého podnikání: od kontrolních instituci, jako je Česká inspekce životního prostředí, Generální inspekce bezpečnostních sborů či Finanční správa přes svobodná média, která koupil, až po ministerstva, která jeho politicko-ekonomická organizace ovládla. To vše je v mnohem horším stavu, než když se ve veřejném prostoru objevil.

Nikdy se neskrýval tím, že jeho politickými vzory jsou autoritáři jako Viktor Orbán nebo Donald Trump. Pokud by se stal prezidentem, zcela nepochybně by úřad vedl aktivisticky a obchodně: soustavně by zkoumal, jak lze ohnout ústavu a získat co nejvíce moci, a soustavně by hledal, kde může z Hradu přilepšit svému podnikání. Bylo by to zřejmě ještě prohloubení už dvacet let trvající ostudy.

Babiš přitom není ani v nejmenším reprezentantem sociálně slabých, znevýhodněných, opomenutých lidí ve společnosti. Má k nim takový vztah jako má sňatkový podvodník ke své oběti. Předstíraje vřelé city, myslí jen na osobní prospěch. Podobně jako sňatkový podvodník si kupuje přízeň své oběti lacinými dary, ale na konci je to on sám, kdo shrabuje zisky, zatímco jeho ctitelky končí v situaci horší, než jaká byla na počátku.

Jak tu správně připomněl Vladimír Špidla — nikdo, kdo hlasoval s ODS pro zrušení superhrubé mzdy a podepsal se tak pod rozvrat veřejných financí, nemá právo tvářit se jako stoupenec sociálně slabých. I na současné drahotě Babiš profituje zcela bezostyšně — jeho koncern přece produkuje potraviny, na nichž dnes kasíruje nemravné marže.

Ale především: Andrej Babiš prostě systematicky pracuje na odbourávání kontrolních mechanismů, na kterých stojí politický systém demokracie. Pokud by dostal tu možnost promění Českou republiku v autoritářský stát, v němž jakékoli změny, ať už formou soutěže politických stran nebo občanským tlakem zdola, bude mnohem obtížnější a bolestivější prosadit. Je mu přitom úplně jedno, jaká spoušť za ním zůstane — kolik tu bude zesnulých během pandemie, kolik rozvrácených podniků či zničených lidských existencí. Andrej Babiš je zlo — to je v daném případě přiměřený deskriptivní pojem.

Pro Babišovi voliče je na místě mít pochopení, ale ne omluvu

Mezi prvním a druhým kolem se zcela předvídatelně vynořil rádoby levicový argument, podle nějž je zcela pochopitelné, že v chudších regionech lidé volí ve větší míře Andreje Babiše. Pod palbou kritiky se ocitly hlasy, které stavěly do kontrastu města, jež ve větší míře volila proti Babišovi, s venkovem, jenž ve větší míře volil pro něj.

To bylo sice někdy formulováno nemoudře ve stylu „školy čistého humoru bez vtipu“ — třebas krédem „Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí“. Je to zkratka, která samozřejmě pomíjí celou řadu jiných dynamik a faktorů a zejména okolnost, že máme-li nyní obstát, budeme potřebovat dostatek hlasů od Trhových Svin po Karvinou.

Leč přestože korelace míry přízně pro autoritářského kandidáta se sociální situací voličů je zřejmá a jistě je zapotřebí do hloubky analyzovat, jaké motivy k podpoře Andreje Babiše různé voličské segmenty vedou, tvářit se, že je hlas pro něj ze strany sociálně slabších voličů něčím racionálním či zákonitým, je dokonalým stavěním věcí z noh na hlavu. Volba Babiše přece ve skutečnosti není v zájmu vůbec nikoho kromě lidí, kteří by na jeho vstupu na Hrad mohli osobně profitovali. Náklady by nesla společnost jako celek.

Tvářit se tedy, že jeho voliči si počínají racionálně, když mu dávají hlas v prezidentské volbě, protože jsou — zpravidla oprávněně — nespokojeni s tím, jak to u nás v zemi vypadá, je jako tvářit se, že tady Maruška, s níž se život nemazlil, se zachová racionálně, když si vezme za muže sňatkového podvodníka, který ji připraví úplně o všechno. Je to ve skutečnosti postoj, který není empatický, ale naopak upírá Babišovým voličům elementární lidskou důstojnost — je to perspektiva, která k nim přistupuje jako k pasivním konzumentům propagandy, a nikoli jako k svobodným lidem schopným činit rozhodnutí, za jejichž důsledky pak nesou odpovědnost oni osobně a jež mohou ničivě dopadat úplně na všechny.

Na takovémto kandovaném omlouvání zcela iracionálního volebního chování — opravdu není v nižádném zájmu sociálně slabých lidí Babiše volit — není tedy vůbec nic sociálně citlivého ani liberálního. Je to postoj, který nevede k emancipaci a silnějšímu postavení znevýhodněných skupin občanů ve společnosti. Jedná se o politický kýč, jehož vyznavači se samolibě zhlížejí ve vlastní schopnosti sociálně slabé „chápat“ a „rozumět jim“, aniž by tomu tak bylo — a především, aniž by to komukoli sebeméně pomohlo.

Skutečně (sociálně)demokratickým, politicky poctivým postojem je svědomitě vytvářet předpoklady pro to, aby znevýhodnění a zranitelní lidé mohli v každých příštích volbách hlasovat pro kandidátky, které budou reálně reprezentovat jejich zájmy. A také analyzovat nejen sociální předpoklady toho, proč lidé propagandě podléhají; zcela nepochybně to souvisí se stavem médií a komunikačního prostředí jako celku.

Demokratická levice má chtít i toto řešit. Její aspirací má být v každém případě program, za nímž se může sjednotit prakticky celá společnost. Proto je ovšem zapotřebí s realismem, který každou politickou křižovatku posuzuje z hlediska zájmů celku společnosti, přistoupit i k současné prezidentské volbě. Jen málokdy je přitom rozdíl mezi oběma alternativami tak propastný a přehledný.

Zelená levice pro Petra Pavla

Jestliže Andrej Babiš je „zlo“, Petr Pavel jistě není žádným esenciální „dobrem“. Jeho zdaleka největší předností v danou chvíli je fakt, že to není Andrej Babiš.

Jako kandidát je produktem konzervativně-liberálního salonu, nikoli reprezentantem občanské společnosti vyrostlým zdola. Coby voják začínající kariéru ještě v armádě Husákova režimu, posléze po roce 1989 postupující funkcemi v armádě demokratické České republiky, a nakonec úspěšně působící v centrále Severoatlantické aliance je člověkem vybaveným životní zkušeností a perspektivou, která se rozhodně nejeví jako optimální doporučení pro roli hlavy státu v demokratické republice. Kdyby nic jiného, vojáci nejsou příliš zvyklí diskutovat.

Mnohé výhrady či pochybnosti, jež vůči němu zaznívaly, jsou tedy patrně oprávněné. Naopak ale nelze přehlédnout ani jeho sympatické stránky, jimiž se během kampaně prezentoval: klid, věcnost, smysl pro humor. Zda je skutečně sociálnější a liberálnější ve svých postojích než současná česká vláda, jak během kampaně naznačil, se teprve ukáže v praxi.

Každopádně možnosti prezidenta v daných oblastech jsou omezené a Pavel dal jasně najevo, že se na Hradě hodlá spíše držet zpátky. Už to samo o sobě by ale byla až fantasticky příznivá změna oproti současnému stavu, natožpak ve srovnání s alternativou, jež hrozí.

Je to rozdíl mezi kandidátem blízkým současné vládě, který se hlásí k západním demokraciím a zprava nazírané tradici polistopadové demokracie. Alternativa je ale strašná: tou je volba kandidáta, který zosobňuje nejvážnější ohrožení demokracie po roce 1989; co tu dnes máme, je v řadě ohledů hrubě problematické, ale pořád to ze srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi vychází ještě slušně. Nechtějme o to přijít, naopak hledejme cesty jak současnou nedokonalou, neduživou českou demokracii vyztužit.

V Deníku Referendum jsme proto po první kole systematicky dávali prostor představitelům zelené levice, aby vyložili své důvody, proč je nepřijatelné volit Andreje Babiše a proč je naopak zapotřebí volit jeho protikandidáta. Vznikl unikátní soubor textů: od jedné z nejvýraznějších postav nastupující generace českého klimatického hnutí Petra Doubravského či předsedy Strany zelených Michala Berga přes místopředsedkyni ČSSD Danielu Ostrou, předsedu mladých sociálních demokratů Lukáše Ulrycha či jednoho z nejúctyhodnějších polistopadových premiérů Vladimíra Špidlu až po zřejmě nejsympatičtější tvář polistopadové komunistické strany Jiřího Dolejše či jednoho z nejpronikavějších levicových politických myslitelů Otu Novotného: chtěli jsme, aby prostřednictvím jejich textů zelená levice promluvila k volbám co nejjasnějším hlasem.

Jak tu upozornil v týdnu Petr Jedlička: vyhráno ještě zdaleka není. Dvoukolové volby daného typu nerozhodují voliči, s nimiž můžete napevno počítat od začátku, ale ti nesamozřejmí. Mezi ně samozřejmě patří i mnozí v prostoru „zelené levice“. Je to prostředí, z nějž naše noviny vyrostly. A je to prostředí, v němž by současná volba měla být nakonec jasná: je-li na výběr mezi oligarchií a demokracií, mělo by přece být jasno úplně pokaždé.

A pak je tu rovina osobní sebeúcty; vždyť dnešní dilema je také otázkou elementární lidské důstojnosti. Andrej Babiš se pokoušel volby líčit jako referendum o vládě. Ve skutečnosti jsou referendem o tom, zda je tu možné se do funkce prezidenta republiky prostrašit a prolhat.

Diskuse
PK
January 27, 2023 v 16.30

Osobně rozhodně nebudu volit generála Pavla s jeho vyprázdněnými a kýčovitými hesly o demokracii a slušnosti. S jeho nebezpečným heslem o klidu. Klidný byl i Stalin, když posílal do gulagu a na popraviště miliony svých oponentů. Nevím co speciálního bych tedy měl na klidu oceňovat. A to dokonce i teď, když je jasné, že Pavel vyhraje.

Za hesly Petra Pavla o slušnosti, klidu a demokracii se skrývá hlavně další omezování naší české národní suverenity, nadvláda zahraničních, hlavně německých a amerických korporací nad českých národem, respektive hlavně jeho chudší částí, nadvláda bohatých nad chudými. Petr Pavel je napojen na asociální současnou vládu, nezvládající současnou energetickou a inflační krizi.

Andrej Babiš jako miliardář vyplácející svým zaměstnancům malé mzdy ale z hlediska levicového voliče samozřejmě není o mnoho lepší. Když ale vezmu do úvahy jeho ekonomickou erudici (která zvlášť vynikne ve srovnání s prázdnými frázemi papouškované Petrem Pavlem), jeho návrhy např. na zestátnění ČEZu, jeho vymezování se vůči tomu, jak drze a s jakou přirážkou nám Němci přeprodávají naši vlastní elektřinu, jeho poukazování na dvojí kvalitu potravin v EU a další, jeví se Andrej Babiš jako prezident jako o trochu menší zlo (a ať mi někdo zmateně netvrdí, že český prezident nemá skoro žádné pravomoci či vliv, to by kolem prezidentské volby nebyl takový rozruch).

Na liberálním "levičáky" vychvalovaném Západě není z našeho národního hlediska často nic úžasného. Západ hlavně tvrdě hájí své zájmy. Měli bycho se to od něj alespoň do jisté míry naučit. Až trojnásobně vyšší např. německé mzdy oproti českým a už zmíněná vyšší kvalita potravin v Německu, které jsou někdy dokonce i levnější než v Česku, je důkazem arogance Západu. Stejně tak extrémně předražené, v dnešní době tak klíčové, energie, kterými nás zásobuje USA a opět Němci. Češi pracují stejně tvrdě jako Němci a zaslouží si tedy stejné mzdy a úroveň sociálního zabezpečení a ne že Západ bude žít na náš úkor. Dezintepretované statistiky o produktivitě práce, do kterých se započítá např. i vyší cena německých služeb, na tom nic nezmění.

Strašení tím, že Andrej Babiš se svými médii, tvořícími menšinovou část mediálního prostoru, ohrožuje demokracii se nezakládá na pravdě, pokud vůbec není absurdní. Každý se mohl přesvědčit jak umírněně psal v posledních týdnech např. Babišův web Idnes. Demokracii spíše ohrožuje dezinformace šířící mainstremová mediální mašinérie napojená na prozápadní lobbisty, oligarchy a podnikatele, která stojí na straně Petra Pavla.

Kdo chce, aby bylo Česko kolonií Západu nebo z toho chce, jako nemalá část Čechů, nějak profitovat, ať volí Petra Pavla. Kdo o tom pochybuje, může zkusit volit Andreje Babiše, který vůči tomuto kurzu má alespoň dílčí výhrady. Osobně bych ale tak zmateně, jak to činí např. Jakub Patočka či Filip Outrata, nevyzýval k volbě ani jednoho.

PK
January 27, 2023 v 20.06

Ale že se ten místní blb Krupička snaží, jen co je pravda. To je panečku aktivita!

IH
January 27, 2023 v 23.52

"Češi pracují stejně tvrdě jako Němci a zaslouží si tedy stejné mzdy"

Tak jednoduché to, pane Krupičko, není. Také Bulhaři pracují podobně tvrdě jako Češi (o Bangladéšanech ani nemluvě), a stejné mzdy jako v ČR neberou. Nevím, zda by se Vám líbili Vašim podobné názory od Bulharů (či Bangladéšanů) na českou adresu.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem je větší než v Kolíně nad Labem. Proč bychom měli cítit za naše předky nějakou křivdu? Vždyť "na pěkné rovině" máme chrám pozoruhodný, krásný a cenný, kterému se mnohý cizí nevyrovná.

Prakticky všechny země mají větší příjmové rozdíly mezi jednotlivci, vrstvami (chcete-li třídami) i regiony než jaké jsou mezi nimi samými navzájem. Odpovídá tento stav realitě pracovního výkonu? Ekonomika holt nefunguje jak na ostrovech, z nichž na každém žije a pracuje jeden Robinson.

Proč sočit na Němce nebo Američany? Rozdíly jsou přirozené a vysvětlitelné. Historicky, zdroji, velikostí trhu, zvláštními příležitostmi, lákavostí pro přistěhovalce či, žel, i tvrdostí domácího kapitalismu. Do USA odešlo mnoho našich krajanů. V Německu žijí také. Kým jsou pro Vás? Chtěl byste žít v některé (ještě) bohatší zemi než je ČR? Cítil byste se tam, myslíte, spokojeněji?

Přidávat mezi národy závisti či nenávisti je jedna z nejneodpovědnějších věcí na světě.

PK
January 28, 2023 v 9.50

Safra, pane Horáku, to už se nesmí hovořit ani o sbližování životní úrovně mezi státy EU a je to hned klasifikováno jako projev nenávisti? Vždyť o tom ještě nedávno hovořili i její představitelé. To to jde rychle. Tak to se omlouvám. Já nestíhám ta cenzurní opatření sledovat.

Tak tedy: Ať žije EU! Ať žije velký německý národ, národ sjednotitelů a hlavních budovatelů EU, nejspravedlivějšího projektu světa existujícího pod vojenskou záštitou skvělých USA! God bless America!

Snad jsem to alespoň trochu napravil.

MP
January 28, 2023 v 10.14
Ivo Horákovi

Co se týče Bangladéšanů, tak bych tu výhradu bral s velkým pochopením. V globální chudobě není bohatý Sever (a to jsme i my) zase tak úplně nevinně. A že nerozlišují přes půl světa nuance mezi mezi třemi evropskými zemičkami, které v součtu nedají dvě třetiny obyvatel Bangladeše (tedy GB, Německem a námi)? -- zalehly jsme jim kus příležitostí a jsou to euroatlantické firmy, které se podílejí na plundrování jejich budoucnosti.

S Bangladéšany se nepotkávám, u afrických známých a v jejich textech jsem tento postoj zažil -- a těchto známých si vážím, oproti českým sebemrskačům, kteří vysvětlují český podíl na otrokářském vykořisťování Afriky vývozem plátna tkaného chudými krkonošskými horaly a vykupovaného saskými faktory, o požadavku, abychom se káli za Přemysla Otokara, který svou spanilou jízdou v půlce třináctého století způsobil vyhynutí Prusů na počátku 19. století.

S Bulhary je to trochu složitější, ale i tady bych našel důvody k pochopení.

Ve vztahu České republiky a Německa by se podobné důvody hledaly dost těžko -- ano, byla tu zpackaná privatizace a furor hladu po investicích, který vede ke zbytečně velkému odlivu zisků z české ekonomiky a zvláště spotřeby.

Ale to byla blbost českých vlád a českých občanů, kteří ty vlády opakovaně volily. Vyčítat to Němcům by bylo jako v tom vtipu z povodní 2002 -- Češi,ač sami postižení povodní, obětavě posílají po Labi zaplaveným Drážďanům nábytek, zemědělské plodiny, naftu a těžké kovy, dokonce i celé chaty.

PS
January 28, 2023 v 18.21

Souhlasím s panem Kolaříkem v tom, co napsal o panu Krupičkovi.

Pan Krupička má na rozdíl od Babiše krásnou češtinu, ale myšlenkově a reakcí na kritiku je to Babišovo dvojče.

IH
January 28, 2023 v 21.06
Martinu Profantovi

Lidsky mám pro výskyt s dovolením "krupičkovských" názorů v rozvojovém světě pochopení.

Zároveň si však nemyslím, že se Západ má stále kát (že i on byl z "normálního obecného těsta") a riskovat, že dopadne jako Čechovův malý ruský člověk, který se stále omlouval generálovi, poté co mu kýchl v divadle na pleš. Třeba Olga Lomová na těchto stránkách napsala nejednou, že konkrétně Číňané ocení více naše patřičné sebevědomí než "zamindrákovanost". Nejen oni.

Když jsem už zmínil Čínu, resp. její obyvatele, tak dám tuto zemi za příklad ještě v jednom. Nakolik byl její skoro bezprecedentní vzestup umožněn a podpořen západní poptávkou, pragmatismem a vírou v ozdravný vliv zapojení země do světové hospodářské kooperace? Po Maově smrti předpoklady pro změny v Číně jistě nastaly. Jaký by však byl jejich průběh a výsledky, kdyby Západ čekal až se v zemi prosadí i potvrdí demokracie a do té doby by poskytoval příležitosti jen jiným, politicky nadějnějším zemím? Pointou této úvahy má být, že do určité míry se účinná pomoc (ne příslovečným "darováním ryby", ale "naučením je chytat") jistě netýkala exkluzivně Číny, ale postupně v určité míře vlastně celého rozvojového světa. Západ vsadil na globalizaci (mj. aby slušnou životní úroveň svých obyvatel nemusel zaplatit podvazováním svých boháčů i aby si rozvojové země mohly osvojit jeho vlastní hodnoty včetně schopnosti mírového soužití).

Když člověk trochu ví, jak dnes vypadá převážně (tzv.) rozvojový svět, vidí, že resentimenty tamějších obyvatel nejsou většinou příliš odůvodněné, zato pohodlné a někdy i užitečné. Navíc odvádějí od potřebné kritiky dovnitř vlastních zemí (a tím od politického dozrání). Obdobnost s počínáním naší domácí - nazvěme to tak - periferie je tu, myslím, značná.

IH
January 28, 2023 v 22.23

"Safra, pane Horáku, to už se nesmí hovořit ani o sbližování životní úrovně mezi státy EU a je to hned klasifikováno jako projev nenávisti?"

Pane Krupičko, podívejme se dovnitř naší země, již známe nejlépe. Obecně lze sbližování životní úrovně (také zde) jistě doporučit (a posléze vítat).

Jsou tady ovšem určitá "ale".

-Rozdíly uvedeného druhu jsou vlastní každému státu (i společenstvům všeho druhu).

-Jsou zde rozdíly historické či ve zdrojích a příležitostech, se z toho vyplývajícími důsledky (nestejná skladba i povaha obyvatelstva, vzdělanost atd.).

-Lepší infrastruktura a více průmyslu má svou odvrácenou stranu. Místo na tom nejen žískává, ale i tratí. Máme to na očích častěji než je jednomu milé.

-HDP, jak se už často konstatuje, nemá zdaleka jednoznačnou vypovídací hodnotu. V Praze jsou výrazně vyšší mzdy než v chudším kraji, ale s náklady je tomu nejinak. V některém ohledu je to lákavější zde, v jiném zase onde. Mladé (tak jako kdysi třeba oba mé rodiče) přiláká leckdy město (za lidmi, vzděláním, prací, obchody a kulturou), jiné to táhne zase na venkov (je tam možno získat snáze zahradu, dvůr, úložné prostory, přírodu a třeba i možnost dostat se (autem) rychle po okolí a nejspíš i za hranice).

-Země má být bohatá mj. svou diverzitou. Různost je dobrá. Osobní preference a ambice mohou být řešeny, často v místě, někdy jeho změnou.

Vyjadřovat nechuť k lidem, kteří žijí (příp. do jisté míry musí žít) poněkud jinak, je nemoudré. Pěstovat předsudky a zášť škodlivé.

Víceméně podobně je to i v mezinárodním měřítku.

Pane Krupičko, k sblížení podmínek u nás (a téměř všude) došlo a dochází. Jsou na světě místa, kde před dvěma generacemi nosili lidé s sebou luk a šípy, před jednou mačetu a nyní je to chytrý mobil.

Pamatuji, jak na americkém filmu Obyčejní lidé (1980) bylo v kině slyšet diváky šustit a vzdychat, když hlavní hrdina z vyšší střední třídy (Dustin Hoffman) sdělil, že bere 3000 dolarů měsíčně. Průměr v sále byl jistě pod sto. Dnes si úspěšní z potomků tehdejších diváků na podobný, třicetinásobný(!) plat již mohou (aspoň) myslet.

Sbližování životní úrovně u nás a na "Západě" je v plném běhu. Neznamená to ovšem, že tady (i tam) není spousta (pro nás často nových) nespravedlností. Některým jsme docela přivykli, jiným nikoliv.